ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN CAN
İlahiyat Fakültesi
SÜLEYMAN CAN

SÜLEYMAN CAN
Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Yabancı Diller
  • ARAPÇA
Uzmanlık Alanları
  • İSLAM HUKUKU
  • KLASİK VE MODERN ARAPÇA
İlgi Alanları
  • FIKIH USULÜ
Eposta
  • suleymancan@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
02/02/1979
Doğum Yeri
EREĞLİ
Lise
NİĞDE

Mezuniyet: 2004

Lisans
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Mezuniyet: 2014

Yüksek Lisans
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İSLAM HUKUKU

Mezuniyet: 2018

Öğretim Görevlisi
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Başlama: 2018

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

ILH15001 ARAPÇA DİLBİLGİSİ I (SARF/KELİME BİLGİSİ)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Halil İbrahim KAÇAR, Ali BULUT, Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Kelimenin Kısımları

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

2

Müzekker ve Müennes İsimler. Müfred, Tesnive ve Cemi isimler

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

3

Nekira ve Marife isimler, Fiil çeşitleri (Mazi, Muzari, Emir)

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

4

İsmi Fail, İsmi Meful

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

5

Mastar, İsmi zaman, İsmi mekan, Mastar mimi

I. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

6

Sınâî mastar, İsmi alet

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

7

İsmi tasgir, İsmi mensub

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

8

İsmi tafdıl

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

9

Sahih ve Mu’tel fiiller

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

10

Salim fiiller ve çekimleri

II. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

11

Emir ve Nehiy fiilleri

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

12

Bir harf eklemeli sülâsi mezid

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

13

İki harf eklemeli sülâsi mezid

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

14

Üç harf eklemeli sülasi mezid

III. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 3 Ara Sınav, 1 Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Ara sınav çoktan seçmeli usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren 80 sorulu A-B grupları olarak test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınavların notunun % 30’u, ödev notunun % 10’u, Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. a) ödev notları konu sonrası yazılı ödevler, alıştırma ve temrinat kontrolleri ve o hafta işlenen konuyu pekiştirme mahiyetindeki faaliyetlere göre verilecektir.

Değerlendirme

4. Not ortalaması (sınıf geçme notu) 65’tir.

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Sarf, Dr. Mustafa Meral ÇÖRTÜ, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları

 

ILH18004 ARAPÇA OKUMA-ANLAMA (NAHİV/CÜMLE BİLGİSİ) I

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Halil İbrahim KAÇAR, Ali BULUT, Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Cümle-i müfide, İsim Cümlesi, Fiil Cümlesi

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

2

Harfi Cerler, Tesniye ve Cemilerin İrabı

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

3

İzafetin İrabı, Sıfat

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

4

Fiili Muzarinin Halleri, Zamirler

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

5

İsmi İşaretler, ismi Mevsuller,  Efali Hamse

I. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

6

Haber türleri ve takdimi

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

7

Kane ve innenin kardeşleri

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

8

Sıfat Türleri, Beş İsim,

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

9

Temyiz, Aded- Madud,

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

10

Naibul Fail, Zarflar

II. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

11

Hal ve Hal Türleri,

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

12

İllâ ile Müstesna,

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

13

Atıf ve Harfleri, Lazım ve Müteaadi Fiil

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

14

Mefuller ( Mutlak, Meah, Lieclih)

III. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2-3, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. Güz Yarıyılında 3 Ara Sınav, yapılacaktır. Ara sınavlar çoktan seçmeli, boşluk doldurma, açık uçlu soru sorularak yapılacaktır. Ara sınav notlarının %30’u alınacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Hazırlık Sınıfında dersler yıllık olduğu için yılsonunda hesaplama şu şekilde olacaktır: güz ve bahar yarıyılında yapılan Ara Sınav notlarının % 30’u, ödev notunun % 10’u, Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. a) ödev notları konu sonrası yazılı ödevler, alıştırma ve temrinat kontrolleri ve o hafta işlenen konuyu pekiştirme mahiyetindeki faaliyetlere göre verilecektir.

Değerlendirme

4. Not ortalaması (sınıf geçme notu) 65’tir.

  

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Nahiv, M. Meral ÇÖRTÜ, Müif Yay.

Nahiv, Hüseyin GÜNDAY, Şener ŞAHİN, Alfa Yay.

 

ILH18006 ARAPÇA SÖZLÜ ANLATIM I

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Tearuf(Tanışma) diyaloğu, Elif ve Ba harfleri okunuşu ve yazılışları; Dil ve Ülkeler metni, mim harfi okunuşu ve yazılışı; Yolculuk metni ve fâ harfinin okunuşu ve yazılışı

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

2

Ulaşım parçası, yönler ve harfi cerler, vâv harfi okunuşu ve yazılışı; iş parçası, s harfi okunusu ve yazılışı, Arapça’da soru edatları; İletişim parçası, rakamlar ve zel harfinin okunuşu ve yazılışı

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

3

Aile parçası ve aile fertlerinin Arapça tanıtımı, zel ve zâ (ذ   ظ)harflerinin farklılıkları; Gündelik aktiviteler ve zaman kalıpları ile te harfinin yazılış şekilleri; Elbise ve dal harfinin okunuş ve yazılışı.

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

4

Yemek öğünleri ve belirtili / belirtisiz (marife-nekre) isimler, ط و ت Ta ve Te harflerinin farkı; Saat dilimleri ve vakit isimleri ile peltek se ث harfinin okunuş ve yazılışı; Arapçada sıfatlar ve s harfinin yazılışı ve okunuşu.

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

5

Alış-veriş parçası okuma dinleme, işaret sıfatının kullanımı ve alıştırması, râ harfinin okunuşu ve yazılışı;

1. Ara Sınav

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

6

Uyum/suzluk parçası, soru edatı alıştırmaları, diyalog metni ve n harfinin okunuşu ve yazılışı. Mevsimler okuma parçası ve alıştırmaları;

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

7

Kilo ve uzunluk konuşma parçası ve alıştırmaları dâd ve de harflerinin ض و د farklı kullanımı, Köy ve şehir adlı okuma parçası ve alıştırmaları; Duygular adlı okuma parçası ve alıştırmaları;.

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

8

Beş duyu organlarının Arapça karşılıkları ve bu duyularla ilgili Arapça cümle oluşturma, cîm harfinin okunuşu ve yazılışı

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

9

Organlar okuma parçası ve soruları, ke ك harfinin okunuşu ve yazılışı; Genel alıştırmalar.

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

10

Hava durumu okuma parçası ve alıştırmaları, 4 mevsimle alakalı cümle oluşturma

2. Ara Sınav

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

11

Hayvanlar okuma parçası ve alıştırmaları; Papağan okuma parçası ve soruları; ha خ  harfinin okunuşu ve yazılışı

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

12

Turistik gezi okuma parçası ve alıştırmaları; ha harfinin okunuşu ve yazılışı;

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

13

Özel günler ( münasebât) okuma parçası ve soruları; Sağlık okuma parçası ve soruları, he harfinin okunuşu ve yazılışı

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

14

Gelecek okuma parçası ve alıştırmaları; Hemze harfinin yazımı ve özel kullanımları; Alıştırmalar ve 3. Ara Sınav.

Silsiletü’l-Lisân Seti 1-8, Muhammed Subhi Abs, Amir Velid es-Sibâi, Muhammed saîd el-Ebreş, Mümin Tevfik el-Annân, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.   

 

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 3 Ara Sınav, 1 Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Ara sınav çoktan seçmeli usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren 80 sorulu A-B grupları olarak test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınavların notunun % 30’u, ödev notunun % 10’u, Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. a) ödev notları konu sonrası yazılı ödevler, alıştırma ve temrinat kontrolleri ve o hafta işlenen konuyu pekiştirme mahiyetindeki faaliyetlere göre verilecektir.

Değerlendirme

4. Not ortalaması (sınıf geçme notu) 65’tir.

 

 

ILH18011 ARAPÇA KLASİK METİNLER I (TEFSİR-HADİS-FIKIH-KELAM-SİYER)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Halil İbrahim KAÇAR, Ali BULUT, Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Kelimenin Kısımları ünitesindeki

اليوم الأوّل في الجامعة” başlıklı okuma parçasının tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

2

Müzekker ve Müennes İsimler ünitesindeki metnin tahlili

Müfred, Tesnive ve Cemi isimler ünitesindeki “أبي العزيز” başlıklı okuma parçasının tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

3

Nekira ve Marife isimler ünitesindeki metnin tahlili

Fiil çeşitleri (Mazi, Muzari, Emir) ünitesindeki metnin tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

4

İsmi Fail ünitesindeki “المِهن” başlıklı okuma parçasının tahlili

İsmi Meful ünitesindeki “خالد وأصدقاؤه” başlıklı okuma parçasının tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

5

Mastar ünitesindeki metnin tahlili

İsmi zaman, İsmi mekan, Mastar mimi ünitesindeki metnin tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

6

İsmi alet ünitesindeki “النِّجارة” başlıklı okuma parçasının tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

7

İsmi mensub ünitesindeki metinlerin tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

8

İsmi tafdil ünitesindeki “العطلة الصيفية” başlıklı okuma parçasının tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

9

Sahih ve Mu’tel fiiller ünitesindeki “البخيل والخادم الأحمق” başlıklı okuma parçasının tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

10

Salim fiiller ve çekimleri ünitesindeki “أفضل الناس” başlıklı okuma parçasının tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

11

Emir ve Nehiy fiilleri ünitesindeki “رؤيا السلطان عثمان غازي” başlıklı okuma parçasının tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

12

Bir harf eklemeli sülâsi mezid ünitesindeki küçük cümlelerin ve örneklerin tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

13

İki harf eklemeli sülâsi mezid ünitesindeki küçük cümlelerin ve örneklerin tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

14

Üç harf eklemeli sülasi mezid ünitesindeki küçük cümlelerin ve örneklerin ve “كيف أسلم عمر” başlıklı okuma metninin tahlili

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. Güz yarıyılında 3 Ara Sınav yapılacaktır. Ara sınav çoktan seçmeli usulde yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Hazırlık sınıfında dersler yıllık olduğu için yıl sonunda ara sınav notlarının % 30’u, ödev notunun % 10’u, Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. a) ödev notları konu sonrası yazılı ödevler, alıştırma ve temrinat kontrolleri ve o hafta işlenen konuyu pekiştirme mahiyetindeki faaliyetlere göre verilecektir.

Değerlendirme

4. Not ortalaması (sınıf geçme notu) 65’tir.

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Sarf, Dr. Mustafa Meral ÇÖRTÜ, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları

www.almaany.com

www.tez.yok.gov.tr

 

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR YY ARAPÇA HAZIRLIK DERS İÇERİKLERİ24/07/2020 11:20:46

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus