ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SÜLEYMAN CAN
İlahiyat Fakültesi
SÜLEYMAN CAN

SÜLEYMAN CAN
Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Yabancı Diller
 • ARAPÇA
Uzmanlık Alanları
 • İSLAM HUKUKU
 • KLASİK VE MODERN ARAPÇA
İlgi Alanları
 • FIKIH USULÜ
Eposta
 • suleymancan@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
02/02/1979
Doğum Yeri
EREĞLİ
Lise
NİĞDE

Mezuniyet: 2004

Lisans
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Mezuniyet: 2014

Yüksek Lisans
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İSLAM HUKUKU

Mezuniyet: 2018

Öğretim Görevlisi
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Başlama: 2018

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR YY

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR YY

(HAZIRLIK SINIFI) ILH15009 ARAPÇA MODERN METİNLER I

(4 KRD-4 AKTS)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. el-Kavâ’idul- Müşecci’a Seti 1-2, Halil İbrahim KAÇAR, Ali BULUT, Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

 • “el-Cümletü’l-Müfîde”

العالم الإسلامي (İslâm Dünyası) adlı okuma parçası

 • “el-Cümletü’l-İsmiyye”

فنادق إسطنبول (İstanbul Otelleri) adlı okuma parçası

el-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

2

 • “el-Cümletü’l-Fi’liyye (el-fâ’ilü ve te’nîsü’l-fi’li me’ahû)” konusu okuma parçası
 • “el-Cümletü’l-Fi’liyye (el-mef’ûlü bihi)” konusu okuma parçası

el-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

3

 • “Hurûfü’l-Cerri” konusu okuma parçası
 • “İ’râbü’l-Müsennâ ve Cem’i’l-Müzekkeri’s-Sâlim” konusu okuma parçası

El-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

4

 • “İ’râbü Cem’i’l-Müennesi’s-Sâlimi ve Cem’i’t-Teksîri” konusu رحلة إلى شاطئ البحر (Deniz Kıyısında Gezi) adlı okuma parçası
 • “el-İzâfetü ve İ’râbuhâ” konusu okuma parçası

El-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

5

 • “es-Sıfatü” konusu الطفل المريض (Hasta Çocuk) ve إسطنبول: المدينة القديمة والحديثة (İstanbul: Kadim ve Modern Şehir) adlı okuma parçaları
 • “Nasbü’l-Fi’li’l-Muzâri’i” konusu ذكاء الأطفال (Çocuk Zekâsı) adlı okuma parçası

I. ARA SINAV

El-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

6

 • “Cezmü’l-Fi’li’l-Muzâri’i (ba’de lem, lemmâ, lâü’n-nâhiye ve lâmü’l-emr)” konusu okuma parçası
 • “el-Ef’âlü’l-Hamse” konusu وصية والد (Bir Babanın Vasiyeti) adlı okuma parçası

El-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

7

 • “ez-Zamîrü’l-Munfasilü” ve “ez-Zamâirü’l-Muttasıletü bi’l-İsmi” konularına ait okuma parçaları
 • “Zamâirü’r-Raf’i’l-Müttasıleti bi’l-Ef’âli’s-Sahîhati” ve “Zamâirü’n-Nasbi’l-Müttasıleti bi’l-Ef’âli’s-Sahîhati” adlı konuların okuma parçaları

El-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

8

 • “Edevâtü’l-İstifhâm” konusunun من أخبار أبي الدرداء الأنصاري (Ensar’dan Ebû Derdâ (r.a.) Hakkında) adlı okuma parçası
 • Adı geçen konu; الشبكة الدولية (الإنترنت) والعولمة (İnternet ve Küreselleşme) adlı okuma parçası

el-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

9

 • “İsmü’l-İşâreti” konusu الثور الأبيض (Beyaz Öküz) adlı okuma parçası
 • “el-Esmâü’l-Mevsûletü” konusu دور البيت في تربية الأطفال (Çocuğun Eğitiminde Ailenin Rolü) adlı okuma parçası

el-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

10

 • “Envâü’l-Haber” konusu
 • (Uyku) ve مزرعة التفاح (Elma Bahçesi) adlı okuma parçaları
 • “Tekaddümü’l-Haberi ‘ala’l-Mübtedei” konusu حاتم الطائي (Hatimü’t-Tâî) adlı okuma parçası

II. ARA SINAV

El-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

11

 • “Kâne ve Ehavâtühâ” konusu okuma parçası
 • “İnne ve Ehavâtühâ” konusu okuma parçası

el-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

12

 • “Envâü’s-Sıfati” konusu حكايات ألف ليلة وليلة (Bin Bir Gece Masalları) adlı okuma parçası
 • Aynı konu, جزاء سنمار (Sinimmar Cezası)

El-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

13

 • “Esmâü’l-Hamse” konusu okuma parçası
 • “et-Temyîz” konusu okuma parçası

El-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

14

 • “el-‘Adedü ve’l-Ma’dûdü (Temyîzü’l-‘Aded” konusu okuma parçası
 • “Nâibü’l-Fâ’ili ve Binâü’l-Fi’li li’l-Mechûli” konusu فتح إسطنبول (İstanbul’un Fethi) adlı okuma parçası

III. ARA SINAV

el-Kavâ’idu’l-Müşecci’a Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. Güz yarıyılında 3 Ara Sınavı yapılacaktır. Ara sınav çoktan seçmeli usulde yapılacaktır. Ara sınavların %30’u alınacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Hazırlık Sınıfında dersler yıllık olduğu için yılsonunda hesaplama şu şekilde olacaktır: güz ve bahar yarıyılında yapılan Ara Sınav notlarının % 30’u, ödev notunun % 10’u, Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. a) ödev notları konu sonrası yazılı ödevler, alıştırma ve temrinat kontrolleri ve o hafta işlenen konuyu pekiştirme mahiyetindeki faaliyetlere göre verilecektir.

Değerlendirme

4. Not ortalaması (sınıf geçme notu) 65’tir.

  

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

İnternet üzerinden konularla ilgili çeşitli yazılar

www.aljazeera.net

www.trtarabi.com

 


 

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR YY

(HAZIRLIK SINIFI) ILH15001 ARAPÇA DİLBİLGİSİ I (SARF/KELİME BİLGİSİ)  

(4 KRD-4 AKTS)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Halil İbrahim KAÇAR, Ali BULUT, Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Kelimenin Kısımları

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

2

Müzekker ve Müennes İsimler. Müfred, Tesnive ve Cemi isimler

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

3

Nekira ve Marife isimler, Fiil çeşitleri (Mazi, Muzari, Emir)

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

4

İsmi Fail, İsmi Meful

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

5

Mastar, İsmi zaman, İsmi mekan, Mastar mimi

I. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

6

Sınâî mastar, İsmi alet

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

7

İsmi tasgir, İsmi mensub

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

8

İsmi tafdıl

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

9

Sahih ve Mu’tel fiiller

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

10

Salim fiiller ve çekimleri

II. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

11

Emir ve Nehiy fiilleri

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

12

Bir harf eklemeli sülâsi mezid

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

13

İki harf eklemeli sülâsi mezid

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

14

Üç harf eklemeli sülasi mezid

III. ARASINAV

el-Kavaidul- Müşeccia Seti 1-2, Prof. Dr. Halil İbrahim KAÇAR, Prof. Dr. Ali BULUT, Dr. Yılmaz ÖZDEMİR, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları.   

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 3 Ara Sınav, 1 Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınavı yapılacaktır. Ara sınav çoktan seçmeli usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren 80 sorulu A-B grupları olarak test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınavların notunun % 30’u, ödev notunun % 10’u, Seviye Belirleme ve Yeterlik Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. a) ödev notları konu sonrası yazılı ödevler, alıştırma ve temrinat kontrolleri ve o hafta işlenen konuyu pekiştirme mahiyetindeki faaliyetlere göre verilecektir.

Değerlendirme

4. Not ortalaması (sınıf geçme notu) 65’tir.

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Sarf, Dr. Mustafa Meral ÇÖRTÜ, M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları


 


 

2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(HAZIRLIK SINIFI) İLH18008 ARAPÇA YAZILI ANLATIM -  I  (6 KRD- 6 AKTS)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Silsiletul-lisan / Arapça Dil serisi Temhidi I-II, Mübtedi I-II, Mutavassıt I-II, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünv. Yay. 

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR YY ARAPÇA HAZIRLIK DERS İÇERİKLERİ24/07/2020 11:20:46

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus