Doç. Dr. Yakup YILMAZ
Yakup YILMAZ

Yakup YILMAZ
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Arapça
Uzmanlık Alanları
 • Yeni Türk Dili
 • Türkçe Öğretimi
İlgi Alanları
 • Balıkçılık
 • Dağ gezisi
Eposta
 • yakupyilmaz@klu.edu.tr
 • yilmazyakupbey@yahoo.com
Doğum Tarihi
19/12/1973
Doğum Yeri
Çanakkale
Lisans
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Mezuniyet: 1996

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı ABD

Mezuniyet: 2001

Doktora
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi

Mezuniyet: 2008

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Başlama: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Başlama: 2009

Türk Dili ve Edebiyatı
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 20/07/2017

TÜRKÇE Öğretim, Uygulama ve Araştırma MERKEZİ
 • Görev: Müdür
 • Başlama: 21/03/2017

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
 • Görev: Editör
 • Başlama: 20/08/2014

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
 • Görev: Yayın Kurulu Üyesi
 • Başlama: 12/03/2012
 • Bitirme: 11/03/2015

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Yayın Hazırlık Kurulu Üyesi
 • Başlama: 20/09/2010

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
“H. 1285 Tarihli Bir Cönk ve Dil Özellikleri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 6/4 Fall 2011, p.887-925
“{-mAk} ve {-mA} Eklerinin Hâl Ekleriyle Münasebeti”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/2 Spring 2012, p.1267-1280 , ANKARA/TURKEY
“Zamir n’si ve y Yardımcı Ünsüz Karışıklığı: “Kırklareli’ne mi, Kırklareli’ye mi” De-meli”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/3 Summer 2012, p.2761-2777, ANKA-RA/TURKEY

Türkçe Sözlük’te Damak Uyumuyla Türkçeleşmiş Nispet Ekli Kelimeler ”, DEDE KORKUT  Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2015, 4. C., 7. S. 121-130. s. ISSN: 2147-5490 (Soner TOKTAR ile)

“Dürer Sahibi Mehmed Hafid Efendi ve Vakfiyesi”, Route Educational & Social Science Journal, Volume 2(4) October 2015,  308-323. s. ISSN: 2148-5518

"Seyf-i Sarâyî’nin Gülistan Tercümesi’nde Yiyecek ve İçecek Adlarında Yan Anlamlılık" RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016.5 (30-50. s.). ISSN: 2148-7782 (Dilek BAYRAKTAR ile)

 

Türkiye'de TV Program Adlarında Türkçeye ” , RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2016.7 (1-19). ISSN: 2148-7782 (Emre ÖZKURT ile)

“Preindl'in Grammaire Turque'ünde Türk Atasözleri”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/20 Fall 2016, p. 25-40. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9874 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY

“Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Yabancı Özel Adların Yazımı Meselesi”, DEDE KORKUT  Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 3. C., 5. S. 181-192. s. ISSN: 2147-5490

“Türkçede Saat İfadeleri”, Route Educational & Social Science Journal, Volume 1(2) July 2014, 211-230. s. ISSN: 2148-5518

“Türkiye Türkçesinde Bitki Adları ve Yetiştiği Yerle İlişkisi”, Asos Journal, Yıl: 2, Sayı: 3, Eylül 2014, ISSN: 2148-2489 (Hamide DAĞTAŞ ile)

“2013 Yılında Kırklareli’nde Doğan Çocuklara Verilen Adlar ve Özellikleri”, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2014.1 (1-19). ISSN: 2148-7782 (Betül KONYAR ile)

“Bir Transkripsiyon Anıtı: Preindl’ın Grammaire Turque’ü”, Route Educational & Social Science Journal, Volume 2(2) April 2015, 571-581. s. ISSN: 2148-5518

Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Akrabalık Adlarının Durumu” , RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2015.2 (1-21). ISSN: 2148-7782 (Hatice SARI ile)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

"Holdermann'ın 1730 Tarihli Grammaire Turque'ü", Uluslararası Yulduz Türk Dili Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 25.04.2016. (Soner TOKTAR ile).

"Holdermann'ın Grammaire Turque'ünün 1777 Tarihli Rusça Çevirisi: Turetskaya Grammatika" (13.10.2016 -15.10.2016 ) , Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. (Soner TOKTAR ile).

"Genel Sözlükler, Terimler ve Ders Kitapları Meselesi", (13.10.2016 -15.10.2016) , Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu.

"Galatât-ı Hafîd Efendi'de Üsküdar'a Dair Tanıtma ve Hikâyeler", (11.11.2016 -13.11.2016), Yayın Yeri: Uluslararası Üsküdar Sempozyumu IX.

“Türkçe Sözlükte Renk Adlarının Madde Başı Açıklamalarındaki Yetersizlikler”, Uluslararası Sözlük Sempozyumu: 21. Yüzyılda Sözlükçülük, Sakarya Üniversitesi, 26-27 Kasım 2014. (Nigar KABAKULAK ile)

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Yazma Öğretiminde Metin Merkezli Yazma Oyunu: Yazmaca: İGEDER Öğretmenim Sempozyumu, İstanbul, 21.11.2009.
Klasik Türk Edebiyatı Unsurlarının Türkçe Dersi Yazma Öğretiminde Değerlendirilmesi: İGEDER Türkçe-Edebiyat Öğretmenleri Zirvesi, İstanbul, 23.05.2009.
Basılmış Kitap ya da Bölümler
Yılmaz, Y. vd.: Türkiye Türkçesi Grameri. İstanbul: Kriter, 2010.
Yıldız, C., Arı, G., Okur, A., Yılmaz, Y.: Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem, 2006.
Yılmaz, Y. vd.: Karakter Eğitimi Dizisi Bahçevan Birinci Kitap. İstanbul: Ufuk Eğitim Hizmetleri, 2009.
YILMAZ, Yakup: Öğrenci Örnekleriyle Destekli Yazma Etkinlikleri: İstanbul 2012, İGEDER Yayınları: 12.
Yılmaz, Y. vd.: Üniversiteler İçin Türk Dili-Yazılı ve Sözlü Anlatım. İstanbul : Kriter, 2010.
YILMAZ, Yakup: Galatât-ı Hafîd Efendi: Kırklareli, Nisan 2013, Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 6.
Yılmaz, Y.: Türkçede Dil Yanlışları. İstanbul: Özel, 2010.

YAZMACA Yazının Eğlencesi: Kırklareli 2015, SAGE (978-605-89331-2-5).

YILMAZ, Yakup: Şehzade Korkud Divanı: Kırklareli, 2016, SAGE (978-605-89331-4-9)

YILMAZ, Yakup: Süleyman Çelebi-Mevlid Gramer-Metin-Dizin: Kırklareli, 2014, SAGE Yayınları.

Yönetilen Tezler

DAĞTAŞ, Hamide: Kırklareli Köy Adları İncelemesi: KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli

KONYAR, Betül: Kırklareli Şehir Merkezi Yer Adları İncelemesi: KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli

AKYAY, Kaya Nabi: Türk Müziği Enstrümanları Adları Etimolojisi: KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli

TOKTAR, Soner: Türkçe Sözlükte Kıyafet Adları İncelemesi: KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli

DEMİRCİ, Osman: Preindl’ın Türkçe Grameri – İnceleme, Sözlük: KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli 

KARAKULAK, Nigar: Renklerde Adlandırma:  KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli

ŞİMŞEK, Selda: Füyûzât-ı Mıknatısiye-Metin-İnceleme-Dizin:  KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli

KİYAT, Arzu: Kutadgu Bilig'de Fiillerin Durum Ekleriyle İlişkisi ve Türkiye Türkçesi ile Karşılaştırılması: KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli

Projeler

(KÜBAP 022 Proje yöneticisi) ŞİMŞEK, Selda: Füyûzât-ı Mıknatısiye-Metin-İnceleme-Dizin:  KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli

(KÜBAP 033 Proje yöneticisi) DEMİRCİ, Osman: Preindl’ın Türkçe Grameri – İnceleme, Sözlük: KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli 

(KÜBAP 036 Proje yöneticisi) KARAKULAK, Nigar: Renklerde Adlandırma:  KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli

(KÜBAP 051 Proje yöneticisi) KONYAR, Betül: Kırklareli Şehir Merkezi Yer Adları İncelemesi:  KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli

(KÜBAP 052 Proje yöneticisi) DAĞTAŞ, Hamide: Kırklareli Köy Adları İncelemesi:  KLÜ, SBE, TDE ABD. Kırklareli

Diğer
“Türkçe İmlâda Ayrıcalıklı Alıntı Kelimeler”, Dil ve Edebiyat: Ekim 2009, 10. S, 17-19. s.
“Adlarımız Yabancılaşıyor mu?”, Dil ve Edebiyat: Kasım 2011, 14. S, 8-12. s.
“Dil Bazen Eğlencedir”, Dil ve Edebiyat: Kasım 2009, 11. S, 50-52. s.
“İnsan Yazısı mı Makine Yazısı mı?”, Dil ve Edebiyat: Aralık 2009, 12. S, 14-15. s.
“Yabancılara Türkçeyi Öğretirken…”, Dil ve Edebiyat: Eylül 2009, 9. S, 18-19. s.
“Dilde Yabancılaşma Gramere de Sıçradı”, Dil ve Edebiyat: Ocak 2010, 13. S, 7-9. s.
“Eskicilik ve Yenicilik Arasında Yaşayan Türkçeyi Kullanmak”, Dil ve Edebiyat: Şubat 2010, 14. S, 8-12. s.

“Arapça Türkçeye Çok mu Uzak?”, Tefekkür: Aralık 2013, 58. S, 28-29. s.

Azerbaycan Türkçesi

Dil Bilimi

Eski Anadolu Türkçesi I-II

Eski Uygur Türkçesi

Güzel Konuşma ve Diksiyon

Harezm Türkçesi

Metin Sadeleştirme Çalışmaları I-II

Sözcük Bilimi

Sözlü Anlatım

Sözlük Bilimi

Türk Dili

Türk Dili Tarihi

Türk Dilinde Anlam Değişmeleri

Türk Dilinde Dil-Din İlişkisi

Türk Dilinde Tabakalaşma

Türk Dilinin Şekil Bilgisi

Türk Dilinin Ses Bilgisi

Türk Dilinin Söz Dizimi I-II

Türk Halkları

Türkmen Türkçesi

Yaratıcı Yazarlık

Yaşayan Türk Lehçeleri

Yazılı Anlatım

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus