Araştırma Görevlisi Oğuzhan Koca
İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Oğuzhan Koca

Oğuzhan Koca
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Siyaset Sosyolojisi
 • Türk Siyasal Hayatı
 • Siyasi İdeolojiler
 • Alevilik-Bektaşilik Çalışmaları
İlgi Alanları
 • Sosyal ve Siyasal Kuramlar
 • Yurttaşlık Çalışmaları
 • Azınlıklar
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Eposta
 • oguzhankoca9244@gmail.com
 • oguzhan.koca@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01/01/1992
Doğum Yeri
İstanbul
Lisans
İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Mezuniyet: 2017

Yüksek Lisans
İnönü Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı

Mezuniyet: 2020

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Başlama: 2019

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Türkiye'de Siyasal Ayrışma ve Medya: 28 Şubat Sürecinin Merkez Medyada Sunumunun Eleştirel Söylem Analizi İle Çözümlenmesi, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 2019.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Sosyolojik Azınlıklar ve Aleviler: 'Aleviler Azınlık Mıdır?' Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış, Siyasi İlimler Türk Derneği 16. Lisansüstü Konferansı, 7 Aralık 2018, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
Akpınar Mahallesi'nin (Na)mağlup Bakkalları, Tüketim Toplumunda Bakkal Halleri içinde, ed. Mihriban Şengül, İnönü Üniversitesi Yayınları, 2018.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus