Doç. Dr. Oğuz BAŞOL
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Oğuz BAŞOL

Oğuz BAŞOL
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yeşil İşler
 • Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
İlgi Alanları
 • Yeşil İşler
 • Sürdürülebilir Çalışma Yaşamı
 • Sürdürülebilir İstihdam
Eposta
 • oguzbasol@klu.edu.tr
 • oguzbasol@gmail.com
Doğum Yeri
BURSA
Lisans
Çukurova Üniversitesi - Ekonometri

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Uludağ Üniversitesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Mezuniyet: 2010

Doktora
Uludağ Üniversitesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Mezuniyet: 2015

Doçent Doktor
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Başlama: 2018

Doktor Öğretim Üyesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Başlama: 2016

Öğretim Görevlisi Doktor
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2015

Öğretim Görevlisi
Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2011

International School for Social and Business Studies - Celje / Slovenya
 • Görev: Misafir Öğretim Üyesi
 • Başlama: 06/05/2017
 • Bitirme: 13/05/2017

İİBF
 • Görev: Dekan Yardımcısı
 • Başlama: 29/09/2016
 • Bitirme: 17/07/2018

Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Görev: Editör
 • Başlama: 01/09/2016
 • Bitirme: 01/02/2019

The Gliwice Academy of Entrepreneurship - Gliwice / Polonya
 • Görev: Misafir Öğretim Üyesi - Erasmus + Ders Verme Hareketliliği
 • Başlama: 17/04/2016
 • Bitirme: 22/04/2016

International School for Social and Business Studies - Celje / Slovenya
 • Görev: Misafir Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 28/06/2015
 • Bitirme: 03/07/2015

ISMA - Riga / Letonya
 • Görev: Misafir Öğretim Görevlisi - Erasmus + Ders Verme Hareketliliği
 • Başlama: 22/09/2014
 • Bitirme: 26/09/2014

International School for Social and Business Studies - Celje / Slovenya
 • Görev: Jean Monnet Bursu - Ders Verme Hareketliliği
 • Başlama: 07/03/2014
 • Bitirme: 09/03/2014

Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz MYO
 • Görev: MYO Erasmus Koordinatörü
 • Başlama: 23/09/2013
 • Bitirme: 03/12/2015

International School for Social and Business Studies - Celje, Slovenya
 • Görev: Erasmus Ders Verme Hareketliliği
 • Başlama: 15/09/2013
 • Bitirme: 21/09/2013

Aristotle University -Selanik, Yunanistan
 • Görev: Yaz Okulu Koordinatörü
 • Başlama: 01/08/2013
 • Bitirme: 03/09/2013

Michigan State University - Michigan / ABD
 • Görev: Brain Storming on Gender, Entrepreneurship and Green Economy
 • Başlama: 29/06/2013
 • Bitirme: 06/08/2013

Trakya Kalkınma Ajansı
 • Görev: Beşeri Kaynaklar Çalışma Grubu Raportörü
 • Başlama: 21/01/2013
 • Bitirme: 01/07/2013

12. Ulusal Büro Yönetimi Kongresi
 • Görev: Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/01/2013
 • Bitirme: 02/12/2013

Electronic Journal of Vocational Colleges
 • Görev: Özel Sayı Misafir Editörü
 • Başlama: 01/01/2013
 • Bitirme: 01/07/2013

Aristotle University -Selanik, Yunanistan
 • Görev: Misafir Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 09/08/2012
 • Bitirme: 03/09/2012

International School for Social and Business Studies - Celje / Slovenya
 • Görev: Misafir Katılımcı
 • Başlama: 25/06/2012
 • Bitirme: 16/07/2012

Jagiellonian University - Krakow / Polonya
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 01/10/2010
 • Bitirme: 01/05/2011

TARKI Social Research Institute - Budapest / Macaristan
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 01/06/2010
 • Bitirme: 30/09/2010

Aristotle University -Selanik, Yunanistan
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 01/07/2009
 • Bitirme: 01/08/2009

Do Minho University - Braga, Portekiz
 • Görev: Erasmus Programı Değişim Öğrencisi
 • Başlama: 01/09/2005
 • Bitirme: 30/06/2006

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Karatuna Isil, Basol Oguz (2017) "Job satisfaction of part-time vs. full-time workers in Turkey: The effect of income and work status satisfaction" International Journal of Value Chain Management,  Vol: 8, No: 1, pp. 58-72. ISSN: 1741-5365.

ÇETİN AYDIN Gülşen, BAŞOL Oğuz (2014) "X ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var Mı?", EJOVOC, Cilt: 4, Sayı: 4, ss. 1-15.

BAŞOL Oğuz - DUYAN Emin Cihan - ETCİ Hilmi (2015) "Vakıf ve Devlet Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Değerlerinin Karşılaştırılması", EJOVOC, Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 62-71.

Basol Oguz, Karatuna Isil (2017), " Entrepreneurial Self-Efficacy of University Students: A Cross-Cultural Study", Management, Vol: 12, I: 1, pp. 27-40.

Başol, Oğuz (2016), "Classic or Modern? Enhancement of Job Satisfaction Scale for Green Job Worker", Management, 11(2): 3-22, ISSN: 1854-4231.

Dülgeroğlu, İsmail - Başol, Oğuz - Öztürk Başol, Rüveyda (2016), "Genç Tüketicilerin Yeşil Tüketim Davranışı: Uluslararası Algı Farklılıkları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15:1-16, ISSN: 1309-1387.

BASOL Oguz - KARATUNA Isıl (2015). "Örgütlerde Olumsuz Durumların İfşa Edilmesi ve Örgütsel İletişim Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", Marmara İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 2.

AKINCI Adil - BAŞOL Oğuz (2015), "Vergi Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması: Kırklareli İlinde Yaşayan İnsanların Vergi Algısı", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 45, ss. 170-179.

KARATUNA Işıl - BAŞOL Oğuz - AYTAÇ Serpil (2016) The Whistleblowing Intentions of Turkish Employees, European Journal of Business and Management, Vol: 8, No: 33, pp. 111-122.

Başol, O. (2018). Dünyada ve Türkiye'de Yeşil İşlerin Gelişimine İlişkin Bir Değerlendirme. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Sayı: 636, p. 71-87.

Başol, O. (2017). Well-Educated Carbon Footprint: Sample of a University Staff in Turkey. EJOVOC, 7(1): 32-38. 

Dülgeroğlu, İ. - Başol, O. (2017) İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal. V: 8, N:2, pp. 293-304.

BAŞOL Oğuz - DURSUN Salih - AYTAÇ Serpil (2011), "Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama", İş-Güç Dergisi, Yıl: 2011 Cilt: 13, Sayı: 4, ss. 7-22.

AYTAÇ Serpil, AYTAÇ Mustafa, BAŞOL Oğuz, BONDY Julian (2009) Sexual Harassment on Campus, Journal of the World Universities Forum, Volume: 2, Number: 4, pp. 21-40.

BAŞOL Oğuz - BİLGE Erkan - KUZGUN Serife (2012), "Öğrencilerin Kariyer Değerlerini Etkileyen Unsurların Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Bireysel Değerler", EJOVOC, Cilt: 2, Sayı: 3; ss. 57-68.

AYTAÇ Serpil, BAŞOL Oğuz (2010), "Unhealthy Work: Causes, Consequences, Cures By Ellen Roskam (Book Review)", International Journal of Social Inquiry, Volume: 3, Number: 1, pp. 203-211.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Başol O. (2018). OECD Ülkelerinde Yaşam Tatmini Üzerine Bir Değerlendirme. İşgüç Endüstri İlişkileri Dergisi, 20(3), 71-86. (DOI: 10.4026/isguc.466684)

BAŞOL, O , SAĞLAM, Y , ÇAKIR, N . (2018). ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM PERSONELİNİN TÜKENMİŞLİK SEVİYELERİ İLE ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİ ALGISI İLİŞKİSİ. Toplum ve Sosyal Hizmet, 29 (2), 71-97.

Başol, O., Gümüş, İ., Çakır, N.N. (2018). SENDİKALILIK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: MAVİ YAKALILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 129-143.

AYTAÇ SERPİL, BAŞOL OĞUZ (2018). İŞYERİNDE KİŞİLERARASI ÇATIŞMA ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(32), 471-483.

ÖZTÜRK ERKAN, BAŞOL OĞUZ, BALCI BAYRAM (2018). İNSAN KAYNAKLARI AKTİVİTELERİ VE KARLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BIST-30 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (33), 105-114., Doi: 10.30794/pausbed.425848

Başol, O. Saruhan O. (2018). Alışveriş Merkezi Çalışanlarının Çalışma Koşullarının İnsan Onuruna Yakışır İş Bağlamında Değerlendirilmesi: Nitel Bir İnceleme. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 36, 127-147.

Özmen S., Başol O. (2010) Hasta Güvenliği Kültürü: Bursa’da Özel Bir Hastane Uygulama Örneği, II. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildirileri Kitabı, C.1, s. 81-97.
Aytaç S. Başol O., Aytaç M. (2009) Üniversitede Kız Öğrencilere Yönelik Taciz Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Uluslar arası- Disiplinler arası Kadın Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitabı C.1, s. 160-170.

Başol, O. (2013). Kitap Değerlendirmesi: Karakter Aşınması (Richard Sennett). Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 55-58.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Başol Oğuz (2017). "Carbon Footprint: Does Well Education Mean Less Harm to Environment". International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series. Kırklareli - Turkey, September 23-24, 2017.

Karatuna Isil, Basol Oguz (2015). “On the Relationship between Whistleblowing and Communication satisfaction at Work”, 14th European Congress of Psychology (ECP 2015),  7-11 Temmuz, Milan-İtalya.

Aytaç Serpil, Başol Oğuz (2018). Mediating Role of Loneliness and Organizational Conflict Between Work Overload and Turnover Intention: Volume X: Auditory and Vocal Ergonomics, Visual Ergonomics, Psychophysiology in Ergonomics, Ergonomics in Advanced Imaging.

 •  
 • DOI: 
 • 10.1007/978-3-319-96059-3_32

KARATUNA Işıl - BAŞOL Oğuz - AYTAÇ Serpil (2016) "The Whistle-Vlowing Intentions of Turkish Employees", Changing Labour Markets: Challenges for Welfare and Labour Market Policy, 7-9 December, Vaxjö, Sweden.

KARATUNA Işıl - BAŞOL Oğuz (2016) "Job Satisfaction of Part-time vs. Full-time Employees: The Effect of  Work Hours, Personel Time, Income and Work Status Satisfaction", Changing Labour Markets: Challenges for Welfare and Labour Market Policy, 7-9 December, Vaxjö, Sweden.

Başol, O. (2018). Eğitim ile Emek Piyasaları İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği. IBANESS, 24-25 Mart 2018, Tekirdağ.

Başol, O. (2018). Verimlilik ile Emek Piyasaları İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği. IBANESS, 24-25 Mart 2018, Tekirdağ.​

Başol, O. (2018). Sendikalılık Oranı ile Emek Piyasaları İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği. IERFM, 12-14 Nisan 2018, Nevşehir.​

Başol, O. (2018). Gelir Eşitsizliği ile Emek Piyasaları İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği. IERFM, 12-14 Nisan 2018, Nevşehir.

Oğuz Başol, Şerife Erdun, Erkan Bilge. (2012) Vocational College Students' Personality, Personal Values, Life Satisfaction and Career Choice Relations. First International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa.

Karatuna Işıl, Gök Sibel, Başol Oğuz (2018). Reliability and Validity of the Turkish version of the workplace incivility. 11 International Workplace Bullying Harassment Conference. Bordeaux, France. 

Safarova T., Basol O. (2009) How To Be Foreign National Women in Turkey: Bursa City Sample, International Multidisciplinary Women’s Congress, İzmir - Turkey, 13-16 September.
Aytaç S., Basol O., Bondy J (2009) Sexual Harassment in the Academy, 4. Interdisciplinary Social Science Conference, Athens – Greece, 8-11 July.
Aytac S. Basol O, Yurtkuran M. (2011) Suicide Behaviours: Turkish Case Study With a Regional Suicide Map From 2008 to 2009, 16th World Congress of the International Society for Criminology, Kobe - Japan.
Basol O., Çetin G. (2009) Gender Roles Perceptions and Violence Tendency of University Student, International Multidisciplinary Women’s Congress, İzmir - Turkey, 13-16 September.

Tüter K. - Başol O. Dülgeroğlu İ. (2015). "Sakin Şehir: Vize ve Lüleburgaz Kent İmajları Karşılaştırması", 16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2015, Edirne.

Çakır, N., Başol, O. (2018). Avrupa Birliği Ülkelerinde İşgücü Kutuplaşması. II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu. İstanbul, 3-4 Mayıs.

Çalışkan, B., Başol, O. (2018). Farklılık Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Önemi. II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu. İstanbul, 3-4 Mayıs. ​

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

KARATUNA Işıl - GÖK Sibel - BAŞOL Oğuz (2016) "İş ile ilgili stres ile işten ayrılma eğilimi  ve işe devamsızlık ilişkilerinde psikolojik tacizin aracılık rolü", 4. Örgütsel Davranış Kongresi, 4-5 Kasım 2016, Adana (ss. 208-214).

Oğuz Basol, Gülşen Çetin (2009) Kişinin İş İle Uyumu: Yöneticiler İle Yönetici Adayı Üniversite Öğrencilerinin Değer Yargılarının Karşılaştırılması, 15.Ulusal Ergonomi Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Konya
Oğuz BAŞOL / Serpil AYTAÇ (2013) Emeklilerde Uyum ve Yaşam Tatmini: Bir Araştırma, 19. Ulusal Ergonomi Kongresi, 27-29 Eylül 2013.
Oğuz Başol / Serpil Aytaç, Salih Dursun, (2011) Girişimci Kişilik, Girişimci Kimlik Özdeğer Algısı, Kariyer ve Kadın Araştırması, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011
Oğuz Başol / Serpil Aytaç, Nuran Bayram / Salih Dursun (2011) Şiddet ve Siyaset: Siyasi Söylemlerde Sözel Şiddet, Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri, Uludağ Üniversitesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi- 15-16 Kasım 2011
Özmen S., Başol O., Aytaç S. (2009) Sağlık Sektöründe Çalışan Personelin Bel Ağrısı Prevalansının Saptanması,15.Ulusal Ergonomi Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Konya
Basılmış Kitap ya da Bölümler

BAŞOL Oğuz (2015), "New Approach to Human Resources Management: Green Jobs", Human Resources Management Challenges: Learning & Development (Edited by Anna Rakowska and Katarina Babnik), ToKnowPress, Celje, Slovenia.

Karatuna Işıl, Başol Oğuz (2018). To blow the whistle or not: The role of perceived organizational retaliation and upward communication satisfaction in employee responses to observed wrongdoing. Redefining Corporate Social Responsibilities, Ed. David Crowther, Shahla Seifi, Emerald Publishing, pp. 217-234 (ISBN: 978-1-78756-161-8).

Yönetilen Tezler

BERKMEN MELAHAT BURCU, (2018). Kısmi ve tam zamanlı çalışanların mesleki doyum, iş doyumu ve iş-yaşam dengesi ilişkileri üzerine bir araştırma, Kırklareli Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

KÖRELÇİNER HATİCE, (2018). X ve Y kuşağı çalışma yaşam kalitesi üzerine bir uygulama, Kırklareli Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->İşletme Anabilim Dalı

SAĞLAM YALÇIN, (2017). Engelli ve yaşlı bakım personellerinin tükenmişliği, iş yaşamı kalitesi ve yaşam doyumu ilişkileri üzerine bir araştırma, Kırklareli Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anabilim Dalı

SARUHAN ONUR, (2017). AVM çalışanlarının insana yakışır iş standartları bağlamında değerlendirilmesi: Lüleburgaz örneği, Kırklareli Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Diğer

Misafir Editör - EJOVOC İK Özel Sayısı - 2015 / Ekim

 

Trakya Kalkınma Ajansı - Beşeri Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu - Raportör (2013) http://www.trakya2023.com/uploads/docs/280620130KE5ZF.pdf
O. Başol. (2013). Dünya Kalkınma Raporu 2012: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma. Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Değerlendirme Notu: 2013-08, Kırklareli.
O. Başol. (2013). Kalkınmanın Anahtarı: Çevresel Sürdürülebilirlik İle İnsan Onuruna Yakışır İş. Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Değerlendirme Notu: 2013-07, Kırklareli.
O. Başol. (2013). Yeşil İşler: Sürdürülebilir Girişimlerde İnsan Onuruna Yakışır İşler ve Düşük Karbon Ekonomisi. Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Değerlendirme Notu: 2013- 13, Kırklareli
Eleni Kassapi, Pavlos Pantazis, Vasso Digidiki, Evangelia Mitsiou, Evita Liliou and Tiuana Grlj. In collaboration with: Enza Arcquano, Arberor Basha, Oguz Basol vd. (2009) Emuni Summer School Project 2009: The Case of Chalkidiki http://www.emuni.si/Files/Denis/Conferences/EMUNI_HE-R/Proceedings/Papers/59.pdf
Çalışma Psikolojisi

ÇEEİ - 3. Sınıf - Bahar Dönemi

İnsan Kaynakları Uygulamaları

ÇEEİ - 4. Sınıf - Güz Dönemi

Liderlik

ÇEEİ - 4. Sınıf - Bahar Dönemi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus