Öğr.Gör. Neşe ULUKOCA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Neşe ULUKOCA

Neşe ULUKOCA
Ünvan
Öğr.Gör.
Uzmanlık Alanları
  • Halk Sağlığı
Telefon
  • 0 (288) 214-38-25
Eposta
  • nese.ulukoca@klu.edu.tr
  • neseulukoca@gmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
Eskişehir
Lise
Anadolu Üniversitesi Sağlık Meslek Lisesi

Mezuniyet: 1990

Lisans
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik YO

Mezuniyet: 1994

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi Tıp Fak.Halk Sağlığı ABD.Devam ediyor.

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Sağlık Hiz.MYO

Başlama: 0000

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
1. Yağmur Y., Ulukoca N. Urinary incontinence in hospital-based nurses working in Turkey, Int j Gynecol Obstet 2010: 108(3); 224-227. doi:10.1016/j.ijgo.2009.09.033. (SCI- E Kapsamında).
2. Yağmur Y, Ulukoca N. Social support and postpartum depression in low- socioeconomic level postpartum women in Eastern Turkey, Int J Public Health 2010: 55(6); 543-549. DOI: 10.1007/s00038-010-0182-z. (SCI-E Kapsamında)
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 Aylaz R, Bilgin N, Omaç M, Ulukoca N. Impact on Family Health Nursing Students Working at Community Health Care Centers Using The Omaha System in Turkey. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2010; 13(3).
 Yağmur, Y., Ulukoca N. Gebe kadınların genital hijyen uygulamalarının değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009: 17(3); 184-189.
 Yağmur Y.,Ulukoca N. Eşlerin Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu ve Etkileyen Etmenler. Sted Dergisi.2010:19(6);229-234
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 Yağmur Y., Ulukoca N. Hastanede Çalışan Kadınların Premenstrual Sendrom Semptomları ve Semptomları Hafifletmek İçin Neler Yaptıklarının Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi. 3-5 Haziran 2010. Sakarya/Türkiye.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 Karakoç A,Ulukoca N, Gökgöz Ş, 60 Yaş Üzeri Bireylerde Uyku ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi,XIII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı,İzmir, Ekim 2010.
 Ulukoca N, Karakoç A, Gökgöz Ş, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin aile planlaması ile ilgili bilgi düzeyi ve etkileyen faktörler,XIII.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı,İzmir, Ekim 2010.
Gökgöz Ş,Ulukoca N,Karakoç A, Kırklareli İl Merkezindeki 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Öğrenim Düzeyinin Doğurganlık Davranışı Üzerine Etkisi, I. Ulusal Nüfus Bilim Kongresi Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara, Ekim 2010
 Ulukoca N, Gökgöz Ş ,Karakoç A.Yağmur Y.Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara,Alkol,Madde Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeyleri. XIV.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı,Trabzon, Ekim 2011
 Gökgöz Ş, Ulukoca N,Karakoç A.Sigara Paketleri Üzerindeki Bileşik Uyarıların Kırklareli Üniversitesi Öğrencilerinin Davranışlarına Etkisi ve Uyarılar İle İlgili Görüşleri. XIV.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı,Trabzon, Ekim 2011
 Yağmur Y.,Ulukoca N. Eşlerin Aile Planlaması Yöntemi Kullanımı ve Etkileyen Faktörler. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi Bildiri Kitapçığı. 23-25 Nisan 2009. Ankara.
Evde Bakım

Halk Sağlığı

Hastalıklar Bilgisi

Temel Gerontoloji

Temel ilke ve Uyg.III

Temel İlke ve Uyg.IV

Yaşlılarda Akut Kronik Hastalıklar

Yaşlılarda Temel İlke ve Uyg.I

Yaşlılarda Temel ilke ve Uyg.II

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus