Muharrem EKŞİ

Muharrem EKŞİ

Doç. Dr.

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

+90 288 246 17 09
eksimuharrem@gmail.com
muharremeksi@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 1978
 • Doğum Yeri: İstanbul
Eğitim Durumu
 • Ankara Üniversitesi Doktora
  Mezuniyet: 2014
 • Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2008
 • İstanbul Üniversitesi Lisans
  Mezuniyet: 2001
Uzmanlık Alanları
Türk Dış Politikası Kamu diplomasisi Kültür diplomasisi Dijital diplomasi Diaspora diplomasisi İnsani diplomasi Türkiye'nin Ortadoğu Politikası Türk-Amerikan İlişkileri
İlgi Alanları
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Uİ'de Güç Kavramı ve Yumuşak Güç
Avrasya Boru Hatları Politikaları
Küresel Güvenlik
Siyasal İslam
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Doçent Doktor
  ÜAK 25 Eylül, Başlama: 2018
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2015
 • Okutman
  Jawaharlal Nehru University, Hindistan, Başlama: 2012

Görevler

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Editör 04/02/2019 -
Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı 10/12/2018 -
Bölgesel Araştırmalar Dergisi
 • Yayın Kurulu Üyesi 15/11/2018 -
Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi
 • Yayın Kurulu Üyesi 15/11/2018 -
Uluslararası İlişkiler
 • Doç. Dr. 25/09/2018 -
Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı 26/04/2018 -
ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
 • Yayın Kurulu Üyeliği 01/01/2018 -
The Journal of Interdisciplinary Conflict Science (JICS)
 • Editörler Kurulu Üyesi 03/05/2016 -
Journal of Politics and Law
 • Editörler Kurulu Üyesi 21/03/2016 -
Studies in Media and Communication
 • Editörler Kurulu Üyesi 01/03/2016 -
Kamu diplomasisi Dergisi
 • Editör 30/12/2015 -
Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Müdür 08/12/2015 -
Jawaharlal Nehru University
 • Misafir Okutman/Visiting Lecturer 01/08/2012 - 15/05/2013
The George Washington University The Institute for Public Diplomacy and Global Communication
 • Misafir Araştırmacı/Visiting Scholar 01/12/2010 - 01/12/2011
Yunus Emre Enstitüsü
 • Kültürel Diplomasi Uzmanı -
TBMM
 • Dış İlişkiler Uzmanı -
SETA
 • Enerji ve Güvenlik Araştırmaları Uzmanı -
ASAM
 • Kafkasya ve Orta Asya Uzmanı -
Global Strateji Merkezi (ORSAM)
 • Enerji Politikaları Uzmanı -

Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
 • EKŞİ, M., EROL, M.S. (2018), "The Rise and Fall Of Turkish Soft Power and Public Diplomacy", Gazi Akademik Bakış, ESCI, Cilt 11, Sayı 23, Kış 2018, ss. 15-45,

   

  "Regional Hegemony Quests in the Middle East from the Balance of Power System to the Balance of Proxy Wars: Turkey as Balancing Power for the Iran - Saudi Rivalry", Gazi Akademik BakışESCI, Cilt 11, Sayı 21, Kış 2017, ss. 133-156. 

  DOI: 10.19060/gav.379597     WOS:000418135700007

  http://www.gaziakademikbakis.com/index.php/gab/article/download/446/314

   

  "AK Parti Döneminde Ortadoğu’da Türk-Amerikan İlişkilerinin Jeokültürel Ekseni: İslami Kimlik" (Geocultural Axis of Turkish-American Relations under the JDP Rule in the Middle East: Islamic Identity), Gazi Akademik Bakış, ESCI, Cilt 9, Sayı 18, Yaz 2016, ss. 59-77.

   DOI: 10.19060/gav.320807 http://dx.doi.org/10.19060/gav.320807

   WOS:000381712700006

   

  http://www.gaziakademikbakis.com/index.php/gab/article/view/325/264

   

  Rusya’nın Dış Politikası I: ABD, AB, ÇİN, HİNDİSTAN, ORTA ASYA, (Russian Foreign Policy I: the US, EU, China, India, Central Asia), Asem Nauşabay Hekimoğlu, Uluslararası İlişkiler Dergisi Uİ, (SSCI), Cilt 5, Sayı 19, Güz 2008, s.153–158.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • “NATO’nun Enerji Güvenliği Yaklaşımı: Stratejik Çözümlemeler Çerçevesinde Geleceğe Dair Seçenekler, Yönelimler ve İkilemler”, Stratejik Öngörü Stratejik Araştırmalar Dergisi, sayı: 15-16 yıl: 2010, ss.32-48.

   

  Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Söylemden Reelpolitiğe, Avrasya Etüdleri, TIKA, 36/2009-2, ss. 95-112.

   

  Bir Zenginlik Kaynağı Olarak Çok Kimliklilik: Türk Dış Politikasında Kimliğin Rolü, Stratejikboyut, Yıl:1/Sayı:4, Ağustos-Eylül-Ekim 2009, ss.97-102.

   

  Caspian Resources: Azerbaijan’s Administration and Foreign Policy”, Global Strateji Dergisi, Sayı 14, Yıl 4, Yaz 2008, pp.104–119.

   

  AB’nin Akdeniz Güvenlik Stratejisi: Avrupa-Akdeniz Ortaklığı”, (The EU’s Mediterranean Strategy: The Euro-Med Partnership), Global Strateji Dergisi, Sayı 12, Kış 2008, ss. 130–140.

   

  The Bush Administration Fiasco From Hegemony to Empire and the Obama Restoration, Bilge Strateji Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Bahar 2010, http://www.bilgestrateji.com/store/dergi2/Muharrem.pdf

   

  İşgalin 6. Yılında Irak, (Iraq in 6 years occupation), Gökhan Çetinsaya, Taha Özhan, Ocak 2009, Ortadoğu Analiz, ss. 84, Cilt 1, Sayı 4, Nisan 2009.

   

  İmparatorluk Yolu: Petrol Savaşlarının Odağında Orta Doğu”, (Imperial Way: The Middle East in the focus of oil wars), Veysel Ayhan, Global Strateji Dergisi, Sayı 14, Yıl 4, Yaz 2008, ss. 55–60.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • "21. YÜZYIL FIKIRSEL MÜCADELE ÇAĞINDA GÜVENLIĞI SAĞLAMANIN ARACI OLARAK KAMU DIPLOMASISI VE YUMUŞAK GÜVENLIK", 1-3 Kasım 2017 İstanbul Güvenlik Konferansı, YENİ GÜVENLİK EKOSİSTEMİ VE ÇOK TARAFLI BEDELİ, TASAM YAYINLARI, Uluslararası İlişkiler Serisi, İSTANBUL, Kasım 2018ISBN: 978-605-4881-30-7, ss.125-136,

   

  https://www.academia.edu/37803776/21._Y%C3%9CZYIL_F%C4%B0K%C4%B0RSEL_M%C3%9CCADELE_%C3%87A%C4%9EINDA_G%C3%9CVENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_SA%C4%9ELAMANIN_ARACI_OLARAK_KAMU_D%C4%B0PLOMAS%C4%B0S%C4%B0_VE_YUMU%C5%9EAK_G%C3%9CVENL%C4%B0K_

   

  "Dış Politika Analizinde Yeni Bir Analiz Çerçevesi Olarak Kamu Diplomasisi", 4th Akdeniz University International, International Relations Congress, May 26, 2017, ss.18-19, Congress Book of Abstracts, Akdeniz University, Antalya, ISBN: 978-605-4483-42-6.

   

  "Turkey’s Policy for Enhancing the Societal-Cultural Effectiveness in Balkans Through Public-Cultural Diplomacy During AK Party Era", 1st International Research Congress on Social Sciences, Proceeding Book, Bosnia and Herzegovina, ISBN: 978-975-6992-66-1, December 28, 2015.

   

  “Türkiye’nin Nükleer Enerji Stratejisi: Büyük Güç Olma İdeali”, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Bildiriler Kitabı, Kasım 2014, ss.69-100.

   

  “Türkiye’nin Asya Politikası”, 5. Uluslararası Türk-Asya Kongresi, Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA Konferansı Tebliği, Almagül İsina (ed.), ASYA’DA GÜVELİĞİN İNŞASI VE CICA/BUILDING SECURITY IN ASIA AND CICA Conference, İstanbul, Tasam Yayınları, Haziran 2012, pp.397-417.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • BASILMIŞ KİTAPLAR:  

   

  The Rise and Fall of Soft Power in Turkish Foreign Policy During JDP, Lambert Academic Publishing, February 23, 2016.

   

  Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi Yayınları, Temmuz 2014.

   

  KİTAP BÖLÜMLERİ: 

   

  “Turkey’s Caucasus and Central Asian Policy” (Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Politikası, in Arabic: تركيا.. تحديات الداخل ورهانات الخارج), pp. 193-210, Türkiye: Turkey: Challenges inside and outside, (Book chapter) Aljazeera Center for Studies, Arab Scientific Publishers, Inc. 2009. 

   

  "Türkiye'nin Türk Dünyasına Yönelik Kamu Diplomasisi", içinde Mehmet Seyfettin Erol, Yavuz Gürler (der.), Türk Dünyası 25 Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, TÜRKSAV, Akçağ Yayınları, 2016.

   

  "Türk Dış Politikasında Diplomasinin Yeni İletişimsel Boyutları ve Mekanizmaları: Dijital Diplomasi", içinde Burcu Sunar Cankurtaran (der.),  Uluslararası İ liş kilere Disiplinlerarası  Bir Yaklaşı m: Uluslararası İ letiş im Perspektifi, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi adına RÖLE AKADEMİK YAYINCILIK, Nisan 2016, ss. 75-92.

   

  “Kültürel Diplomasi ve Yunus Emre Enstitüsü” in Mehmet Şahin-B.Senem Çevik (ed.), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Nobel Yayınları, Ankara, 2015.

Diğer

Verilen Dersler

20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi
 • 20th Century Diplomatic History

ABD Dış Politikası
 • Amerikan Dış Politikası

Kamu Diplomasisi
 • Ders Kitabı: Muharrem EKŞİ, Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi, Genişletilmiş 2. Baskı, sayfa 462, Ankara, Ocak 2018.

   

Ortadoğu Siyaseti
 • Politics in the Middle East

Türk Dış Politikası
 • Ders Kitabı: Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası, Cilt: 1-3, İletişim Yayınları

Uluslararası İlişkiler
 • International Relations

Uluslararası İlişkiler Teorileri
 •  International Relations Theories

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar
 • Current Issues in International Relations

Uluslararası İlişkilere Giriş
 • Introduction to International Relations

Uluslararası Politika
 • Uluslararası Politika

Duyurular