Assoc. Prof. Muharrem EKŞİ

Assoc. Prof. Muharrem EKŞİ

Head of the Department

Department of International Relations

+90 288246 17 09
444 40 39
Exit: 2104
eksimuharrem@gmail.com
muharremeksi@klu.edu.tr

 • Personal Information
 • Positions
 • Publications
 • Lectures
 • Announcements

Personal Information

 • Date of Birth: 1978
 • Place of Birth: İstanbul
Educational Background
 • Ankara University Doctorate
  Graduation: 2014
 • Ankara University Master's Degree
  Graduation: 2008
 • Istanbul University Graduate
  Graduation: 2001
Profession(s)
Public/cultural Diplomacy Turkish Foreign Policy Energy and Security Turkish-American Relations Turkey's policy toward the Middle East
Hobb(y/ies)
IR Theory
The Concept of Power and Soft Power
Eurasian Pipeline Politics
Political Islam
Language(s)
English
Academic Titles
 • Associate Professor Doctor
  ÜAK 25 September, Start Date: 2018
 • Assistant Professor Doctor
  Kırklareli University, Start Date: 2015
 • Lecturer
  Jawaharlal Nehru University, India, Start Date: 2012

Positions

Department of International Relations
 • Head of the Department 20/06/2019 -
Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences
 • Editor 04/02/2019 -
Department of International Relations
 • Head of the department of International Relations 10/12/2018 -
Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi
 • Editorial Board Member 15/11/2018 -
International Relations
 • Associate Professor 25/09/2018 -
Department of International Relations
 • Vice Head of The Department 26/04/2018 -
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INJOSS
 • Editorial Board Member 01/01/2018 -
The Journal of Interdisciplinary Conflict Science (JICS)
 • Editorial Board Member 03/05/2016 -
The Journal of Regional Studies (Bölgesel Çalışmalar Dergisi)
 • Editorial Board Member 10/04/2016 -
Journal of Politics and Law
 • Editorial Board Member 21/03/2016 -
Studies in Media and Communication
 • Editorial Board Member 01/03/2016 -
The Journal of Public Diplomacy
 • Editor-in-Chief 30/12/2015 -
Center for Public Diplomacy
 • Director 08/12/2015 -
Jawaharlal Nehru University
 • Visiting Lecturer 01/08/2012 - 15/05/2013
The George Washington University The Institute for Public Diplomacy and Global Communication
 • Visiting Scholar 01/12/2010 - 01/12/2011
Yunus Emre Enstitüsü
 • Cultural Diplomacy Expert -
TBMM (The Grand National Assembly of Turkey)
 • Foreign Affairs Expert -
SETA Foundation for Political, Economic and Social Research
 • Energy and Security Expert -
ASAM
 • Central Asia and Caucasus Expert -
Global Strategy Center (ORSAM)
 • Energy Politics Expert -

Publications

Articles in SCI, SSCI or SCI Expanded Journals
 • EKŞİ, M., EROL, M.S. (2018), "The Rise and Fall Of Turkish Soft Power and Public Diplomacy", Gazi Akademik BakışESCI, Cilt 11, Sayı 23, Kış 2018, ss. 15-45,

   

  "Regional Hegemony Quests in the Middle East from the Balance of Power System to the Balance of Proxy Wars: Turkey as Balancing Power for the Iran - Saudi Rivalry", Gazi Akademik BakışESCI, Cilt 11, Sayı 21, Kış 2017, ss. 133-156. 

  WOS:000418135700007  DOI: 10.19060/gav.379597

  http://www.gaziakademikbakis.com/index.php/gab/article/download/446/314

   

  "AK Parti Döneminde Ortadoğu’da Türk-Amerikan İlişkilerinin Jeokültürel Ekseni: İslami Kimlik" (Geocultural Axis of Turkish-American Relations under the JDP Rule in the Middle East: Islamic Identity), Gazi Akademik BakışESCI, Cilt 9, Sayı 18, Yaz 2016, ss. 59-77.

  DOI: 10.19060/gav.320807 http://dx.doi.org/10.19060/gav.320807  

  WOS:000381712700006

  http://www.gaziakademikbakis.com/index.php/gab/article/view/325/264

   

  Rusya’nın Dış Politikası I: ABD, AB, ÇİN, HİNDİSTAN, ORTA ASYA, (Russian Foreign Policy I: the US, EU, China, India, Central Asia), Asem Nauşabay Hekimoğlu, Uluslararası İlişkiler Dergisi Uİ, (SSCI), Cilt 5, Sayı 19, Güz 2008, s.153–158.

Articles in International Peer-reviewed Journals
Articles in National Peer-reviewed Journals
 • “NATO’nun Enerji Güvenliği Yaklaşımı: Stratejik Çözümlemeler Çerçevesinde Geleceğe Dair Seçenekler, Yönelimler ve İkilemler”, Stratejik Öngörü Stratejik Araştırmalar Dergisi, sayı: 15-16 yıl: 2010, ss.32-48.

   

  Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Söylemden Reelpolitiğe, Avrasya Etüdleri, TIKA, 36/2009-2, ss. 95-112.

   

  Bir Zenginlik Kaynağı Olarak Çok Kimliklilik: Türk Dış Politikasında Kimliğin Rolü, Stratejikboyut, Yıl:1/Sayı:4, Ağustos-Eylül-Ekim 2009, ss.97-102.

   

  Caspian Resources: Azerbaijan’s Administration and Foreign Policy”, Global Strateji Dergisi, Sayı 14, Yıl 4, Yaz 2008, pp.104–119.

   

  AB’nin Akdeniz Güvenlik Stratejisi: Avrupa-Akdeniz Ortaklığı”, (The EU’s Mediterranean Strategy: The Euro-Med Partnership), Global Strateji Dergisi, Sayı 12, Kış 2008, ss. 130–140.

   

  The Bush Administration Fiasco From Hegemony to Empire and the Obama Restoration, Bilge Strateji Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, Bahar 2010, http://www.bilgestrateji.com/store/dergi2/Muharrem.pdf

   

  İşgalin 6. Yılında Irak, (Iraq in 6 years occupation), Gökhan Çetinsaya, Taha Özhan, Ocak 2009, Ortadoğu Analiz, ss. 84, Cilt 1, Sayı 4, Nisan 2009.

   

  İmparatorluk Yolu: Petrol Savaşlarının Odağında Orta Doğu”, (Imperial Way: The Middle East in the focus of oil wars), Veysel Ayhan, Global Strateji Dergisi, Sayı 14, Yıl 4, Yaz 2008, ss. 55–60.

International Conferences and Symposiums
 • "Promoting Security Through Public Diplomacy and Soft Security in the global war of Ideas of the 21st Century" ("21. YÜZYIL FIKIRSEL MÜCADELE ÇAĞINDA GÜVENLIĞI SAĞLAMANIN ARACI OLARAK KAMU DIPLOMASISI VE YUMUŞAK GÜVENLIK"), 1-3 November 2017 İstanbul Security Conference, YENİ GÜVENLİK EKOSİSTEMİ VE ÇOK TARAFLI BEDELİ, TASAM YAYINLARI, Uluslararası İlişkiler Serisi, İSTANBUL, Kasım 2018ISBN: 978-605-4881-30-7, ss.125-136,

   

  https://www.academia.edu/37803776/21._Y%C3%9CZYIL_F%C4%B0K%C4%B0RSEL_M%C3%9CCADELE_%C3%87A%C4%9EINDA_G%C3%9CVENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0_SA%C4%9ELAMANIN_ARACI_OLARAK_KAMU_D%C4%B0PLOMAS%C4%B0S%C4%B0_VE_YUMU%C5%9EAK_G%C3%9CVENL%C4%B0K_

   

  "Dış Politika Analizinde Yeni Bir Analiz Çerçevesi Olarak Kamu Diplomasisi", 4th Akdeniz University International, International Relations Congress, May 26, 2017, ss.18-19, Congress Book of Abstracts, Akdeniz University, Antalya, ISBN: 978-605-4483-42-6.

   

  "Turkey’s Policy for Enhancing the Societal-Cultural Effectiveness in Balkans Through Public-Cultural Diplomacy During AK Party Era", 1st International Research Congress on Social Sciences, Proceeding Book, Bosnia and Herzegovina, ISBN: 978-975-6992-66-1, December 28, 2015.

   

  “Türkiye’nin Nükleer Enerji Stratejisi: Büyük Güç Olma İdeali”, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Bildiriler Kitabı, Kasım 2014, ss.69-100.

   

  “Türkiye’nin Asya Politikası”, 5. Uluslararası Türk-Asya Kongresi, Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA Konferansı Tebliği, Almagül İsina (ed.), ASYA’DA GÜVELİĞİN İNŞASI VE CICA/BUILDING SECURITY IN ASIA AND CICA Conference, İstanbul, Tasam Yayınları, Haziran 2012, pp.397-417.

Published Books or Chapters
 • BASILMIŞ KİTAPLAR:  

   

  The Rise and Fall of Soft Power in Turkish Foreign Policy During JDP, Lambert Academic Publishing, February 23, 2016.

   

  Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi Yayınları, Temmuz 2014.

   

  KİTAP BÖLÜMLERİ: 

   

  “Turkey’s Caucasus and Central Asian Policy” (Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Politikası, in Arabic: تركيا.. تحديات الداخل ورهانات الخارج), pp. 193-210, Türkiye: Turkey: Challenges inside and outside, (Book chapter) Aljazeera Center for Studies, Arab Scientific Publishers, Inc. 2009. 

   

  "Türkiye'nin Türk Dünyasına Yönelik Kamu Diplomasisi", içinde Mehmet Seyfettin Erol, Yavuz Gürler (der.), Türk Dünyası 25 Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler, Özeleştiriler, TÜRKSAV, Akçağ Yayınları, 2016.

   

  "Türk Dış Politikasında Diplomasinin Yeni İletişimsel Boyutları ve Mekanizmaları: Dijital Diplomasi", içinde Burcu Sunar Cankurtaran (der.),  Uluslararası İ liş kilere Disiplinlerarası  Bir Yaklaşı m: Uluslararası İ letiş im Perspektifi, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi adına RÖLE AKADEMİK YAYINCILIK, Nisan 2016, ss. 75-92.

   

  “Kültürel Diplomasi ve Yunus Emre Enstitüsü” in Mehmet Şahin-B.Senem Çevik (ed.), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Nobel Yayınları, Ankara, 2015.

Other

Lectures

20th Century Diplomatic History
 • 20th Century Diplomatic History

Current Issues in International Relations
 • Current Issues in International Relations

International Politics
 • International Politics

International Relations
 • Introduction to International Relations

International Relations Theories
 • International Relations Theories

Introduction to International Relations
 • Introduction to International Relations

Politics in the Middle East
 • Politics in the Middle East

Public Diplomacy
 • Textbook:  Muharrem EKŞİ, Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Siyasal Kitabevi, Genişletilmiş 2. Baskı, sayfa 462, Ankara, Ocak 2018.

Turkish Foreign Policy
 • Textbook: Baskın Oran (der.), Türk Dış Politikası, Cilt: 1-3, İletişim Yayınları

US Foreign Policy
 • US Foreign Policy

Announcements