Doktor Araştırma Görevlisi Mevlüt CAMGÖZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mevlüt CAMGÖZ

Mevlüt CAMGÖZ
Ünvan
Doktor Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Finans
İlgi Alanları
  • İslami Finans
  • Sermaye Piyasaları
Telefon
  • +902882461709
Eposta
  • mcamgoz@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
26/06/1984
Doğum Yeri
Konya
Lise
Çumra Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2002

Lisans
Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi

Mezuniyet: 2010

Doktora
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Finans

Mezuniyet: 2017

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

CAMGÖZ MEVLÜT,ÜLENGİN KEMAL BURÇ (2018).  İslami Endekslerin Çeşitlendirme Potansiyeli: Eşbütünleşme Yaklaşımı.  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 68-83. (Yayın No: 4318723)

 
 
 

 

 

 

CAMGÖZ MEVLÜT (2018).  İslami Endekslerin Çeşitlendirme Düzeyi Üzerine Bir İnceleme.  Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(2), 132-151. (Yayın No: 4287565)

 
 
 
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

CAMGÖZ MEVLÜT (2018).  İslami Hisse Senedi İzleme Teknikleri: Tasviri Bir Yaklaşım.  Bilimevi İktisat, 1(1), 50-68. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4287562)

 
 
 
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

KÖSE KAMİL AHMET,SEVAL BELKIS,ÜLENGİN KEMAL BURÇ,CAMGÖZ MEVLÜT (2016).  Pozitif İslami Sinerji: Metodolojik Bir Yaklaşım.  International Joint Conference on Islamic Economics and Finance (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287570)

 
 
 

 

 

 

CAMGÖZ MEVLÜT,SEVGİ SELÇUK (2012).  Avrupa Borç Krizinde Domino Etkisi Mümkün Mü? Kredi Riski Kanalında Finansal Bulaşmaya Ampirik Bir Yaklaşım.  International Finance Congress-2012 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287575)

 
 
 

 

 

 

CAMGÖZ MEVLÜT,TATLIYER MEVLÜT,YİĞİT FATİH (2011).  Floating vs. Fixed: The Interrelation Between Exchange Rate Systems and Foreign Trade in Turkish Experience.  Anadolu International Conference in Economics II (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287576)

 
 
 

 

 

 

CANBAZ MUSTAFA,CAMGÖZ MEVLÜT (2010).  Trakya Bölgesi’nde Tarım Sektörünün Finansmanında Kullanılan Banka Kredilerinin Gelişimi: 2000-2010 Dönemi Karşılaştırmalı Bir Analiz.  Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, 665-677. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287567)

 
 
 
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

CAMGÖZ MEVLÜT (2010).  Enflasyonla Savaş ya da Savaşın Enflasyonu: İstanbul’da Tahıl ve Ekmek Fiyatları (1845-1880).  İkinci İktisat Tarihi Kongresi, 451-468. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287568)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Ekmek, Buğday ve Şehir: 19. Yüzyıl Osmanlı İstanbul’unda İaşe Meselesi (2017)., CAMGÖZ MEVLÜT,  Kitabevi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238, ISBN:9786509506229, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4287566)

Diğer

Misafir Araştırmacı, Tez çalışmasıyla ilgili araştırma ve inceleme, INCEIF (International Centre for Education in Islamic Finance ), Araştırma, 21.12.2015 -17.06.2016 (Uluslararası) 

Genel Muhasebe I (Kamu Yönetimi)

Dersin Amacı:

Genel Muhasebe I dersinin amacı, temel muhasebe ilkeleri ve değerlendirme teknikleri çerçevesinde işletmelerde bir dönem boyunca ortaya çıkan mali olayların tek düzen hesap planına uygun olarak kayıt edilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesinin öğretilmesidir.

Dersin İşleniş Yöntemi:

Dersler anlatım ve uygulama şeklinde interaktif bir tarzda yapılacaktır. Görsel sunumlar yardımıyla aktarılacak teorik bilgi ve örneklemelerden sonra uygulama çalışması gerçekleştirilecektir. Öğrencilerden derse katılım, verilen ödevleri hazırlamaları ve dersle ilgili ilave çalışmaları takip etmeleri beklenmektedir.

Ders planını indirmek için lütfen tıklayın.

1. Hafta Ders Sunumu

1. Hafta Ders Sunumu Ek

2. Hafta Ders Sunumu

3. Hafta Ödev Konusu

4. Hafta Ders Sunumu

5. Hafta Ders Sunumu

6. Hafta Ders Sunumu

7. Hafta Ders Sunumu

8. Hafta Ders Sunumu

9. Hafta Ders Sunumu

10. Hafta Ders Sunumu

11. Hafta Ders Sunumu

12. Hafta Ders Sunumu

13. Hafta Ders Sunumu

14. Hafta Uygulama

Final sınavı konuları Hazır Değerler (100 Kasa) ile Maddi Duran Varlıklar (259 VA) arasında işlenen konular ile sınırlıdır. Sınav klasik usulde yapılacaktır.

Bütünleme sınavı dönem boyunca işlenen tüm konuları kapsayacaktır. Bütünleme sınavı da final sınavında olduğu gibi klasik usulde yapılacaktır.

 

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (İşletme)

Dersin Amacı:

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi dersinin amacı, finansal yatırımlarla ilgili kavramsal ve teorik çerçeveyi, yatırım araçlarını, portföy teorilerini ve performans ölçüm tekniklerini öğretmek, incelemek ve uygulamaktır.

Dersin İçeriği:

Dersin içeriğini genel anlamda sermaye piyasaları ve kurumları, yatırım ortamı ve piyasa oyuncuları, menkul kıymet borsaları, yatırım riski ve getirisine genel bakış, ilgili modeller, etkin/optimal portföyler, çeşitlendirme, etkin piyasalar hipotezi, SVDM, arbitraj fiyatlama modeli ve portföy performansının değerlendirilmesi gibi konular oluşturmaktadır.

Ders planını indirmek için lütfen tıklayın.

Dönem Ödevi (24.12.2018)

1. Hafta Ders Sunumu

2. Hafta Ders Sunumu

2. Hafta Ödev Konusu

3. Hafta Ders Sunumu

4. Hafta Ders Sunumu

5. Hafta Ders Sunumu

6. Hafta Ders Sunumu

7. Hafta Ders Sunumu

8. Hafta Ders Sunumu

9. Hafta Ders Sunumu

Final sınavı sorumluluk konuları 4. Hafta ile 9. Hafta (9. Hafta Dahil) ile sınırlıdır.

Sınav klasik usulde yapılacaktır. İsteyen öğrenciler sadece formüllerin bulunduğu bir döküman ile sınava katılabilir. Formül kağıdında konularla ilgili açıklama olmamalıdır.

Bütünleme sınavı 1. Hafta ile 9. Hafta (tüm konular) arasında işlenen tüm konuları kapsayacaktır. 

Bütünleme sınavı da final sınavında olduğu gibi klasik usulde yapılacaktır.

YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ DERSİ BÜTÜNLEME SINAVI HAKKINDA20/01/2019 02:39:31
YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ DERSİ ARA SINAVI HAKKINDA08/11/2018 13:24:50

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus