Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Akman
İlahiyat Fakültesi
Mustafa Akman

Mustafa Akman
Ünvan
Yardımcı Doçent Doktor
Yabancı Diller
  • Arapça
Uzmanlık Alanları
  • Kelam
İlgi Alanları
  • Kelam
  • İslam Tarihi
  • Tasavvuf
  • Felsefe
  • Tefsir
Telefon
  • 05052224516
Eposta
  • makman64@gmail.com
Doğum Tarihi
01/01/1964
Doğum Yeri
Gürpınar
Lise
Van Atatürk Lisesi

Mezuniyet: 1981

Lisans
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1987

Yüksek Lisans
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 1999

Doktora
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2016

Yardımcı Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Bilim Dalı

Başlama: 2017

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1. Kelâm Bağlamında Mûsâ Kâzım Efendi Ve “Zevra Ve Hevra” İsimli Esere Yaptığı Tercüme Ve Şerhin Sadeleştirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 10 Sayı: 50 Volume: 10 Issue: 50, Haziran 2017 June 2017, www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581. sayfa: 863-881.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi50_pdf/7ilahiyat/akman_mustafa2.pdf

2. Kelâmî Perspektifle Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 10 Sayı: 50 Volume: 10 Issue: 50, Haziran 2017 June 2017, www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581. Sayfa: 833- 862.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi50_pdf/7ilahiyat/akman_mustafa.pdf

3. Bihiştî Ramazan Efendi el-Vizevî ve Kelâmdaki Yeri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 10 Sayı: 51 Volume: 10 Issue: 51, Ağustos 2017 June 2017, www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581. Sayfa: 1181 - 1208.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/7ilahiyat/akman_mustafa1.pdf.

4. Mehdî İnancı Özelinde İlmî Çalışmalar İle Günümüz Toplumunun Geleneksel Anlayışı Arasında Görülen Uyuşmazlıklar, Bunun Yansımaları Ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt: 10 Sayı: 51 Volume: 10 Issue: 51, Ağustos 2017 June 2017, www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581. Sayfa: 1209- 1233.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/7ilahiyat/akman_mustafa2.pdf

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

2. Muhammed Esed'in Kur'an Mesajı Adlı Meal-Tefsiri Üzerine Bir İnceleme, İslâmî Araştırmalar (Dergisi), Cilt: 16, Sayı: 1, Ankara 2003. sayfa: 127-155.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2003_1/2003_1_AKMANM.pdf)

3. İmam Hatip Liselerinde Okutulan Hadis Ders Kitabı, İslâmî Araştırmalar, cilt: 21, Sayı: 3, Ankara 2010., sayfa: 202-204.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2010_3/2010_3_AKMANM.pdf)

4. Eş'arîlerin Nedensellik Anlayışı Üzerinden Ehl-i Hadis'in Vardığı Sonuçlar, İslâmî Araştırmalar, cilt: 22, sayı: 2, Yıl: 2011, sayfa: 71-88.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2011_2/2011_2_AKMANM.pdf)

5. İslam Hukuku'na Göre Kısırlaştırmayla ve Geçici Yollarla Doğum Kontrolü, Marife (Dergisi), sayı: 1/3, Konya 2002, sayfa: 133–151 (el-Abd Hâlil Ebû İyd, “Menu'l-Haml bi't-Ta'kim”, Dırasat (Dergisi), 14, sayı: 7, Amman 1987, sayfa: 187-210'dan çeviri).

(http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2003_1_3/2003_1_3_AKMANM.pdf)

6. Aile Planlaması, İslamiyat (üç aylık araştırma dergisi), cilt: 7, sayı: 3, Ankara 2004. sayfa: 163–178.

7. Cehâletin Nedenleri ve Sorumluluktaki Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 20 (Bahar), Van 2011. sayfa: 173-205.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D01732/2011_20/2011_20_AKMANM.pdf)

8. Hakikat-ı Muhammedî Düşüncesi ve Bu Düşüncenin Referanslarını Aktaran İki Kaynak ve Müellifleri, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl: 2, Sayı: 2/Nisan-Eylül 2011, sayfa: 107-131.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D03653/2011_II_2/2011_2_AKMANM.pdf)

1. Allah'tan Başkası Adına Kesilenler, İslâmî Araştırmalar (Dergisi), Cilt: 14, Sayı: 3–4, Ankara 2001. sayfa: 389-404.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2001_3-4/2001_3-4_AKMANM.pdf)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

1. İslâm Hukuku Açısından Cehalet, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2000. İlaveli 2. baskı, 2010, (Ebu Yusuf Midhat b. el-Hasan Al-i Ferrac’ın ( العذر بالجهل تحت مجهر الشرعى , Riyad, 1994) kitabının çevirisi.(Türü: Hukuk)

2. Kitab'a Vâris Olanlar, Ekin Yayınları, İstanbul 2004 (224 sayfa). (Tefsir-Kelâm)

3. Kur'an'da Cehalet - Cahil - Cahiliye, Buruc Yayınları, İstanbul 2005 (304 sayfa). (Türü: Tefsir)

4. Kur'an Mesajı'nda Muhammed Esed -eleştirel bir yaklaşım, Çıra Yayınları, İstanbul 2007 (294 sayfa). (Türü: Tefsir)

5. Musa Carullah Bigiyef'i Okumaya Giriş, Çıra Yayınları, İstanbul 2007 (150 sayfa). (Türü: biyografi-değerlendirme-eleştiri)

6. Aile Planlaması, Çıra Yayınları, İstanbul 2009 (104 sayfa). (Türü: Fıkıh)

7. Hadis - Sünnet İlişkisi ve Toplumun Algısı, Çıra Yayınları, İstanbul 2011 (176 sayfa). (Hadis)

8. Kur'an'da Cehalet Kavramı, Ensar Neşriyat, İstanbul 2015 (328 sayfa). (Türü: Tefsir)

9. İHL ve İlahiyatlar İçin Hazırlık: Arapça Soru Bankası, Ensar Neşriyat, 2013 (850 sayfa).

10. Çek Koparlı İmam Hatip Liseleri 9. Sınıf Arapça Yaprak Testler, Ensar Neşriyat, 2014 (104 sayfa).

11. Çek Koparlı İmam Hatip Liseleri 10. Sınıf Arapça Yaprak Testler, Ensar Neşriyat, 2014 (104 sayfa).

12. Çek Koparlı İmam Hatip Liseleri 11. Sınıf Arapça Yaprak Testler, Ensar Neşriyat, 2015 (104 sayfa).

13. İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar,  Sorular, Şüpheler, Ekin Yayınları, İstanbul, (Haziran) 2017, 742 sayfa (Türü: Kelam)

Diğer

Celâleddin ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelâm Bilim Dalı, Van 2016. (VIII + 362 sayfa)

Kelam'a Giriş

Kelam'a Giriş

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus