Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Akman
İlahiyat Fakültesi
Mustafa Akman

Mustafa Akman
Ünvan
Yardımcı Doçent Doktor
Yabancı Diller
  • Arapça
Uzmanlık Alanları
  • Kelam
İlgi Alanları
  • İslam Tarihi
  • Tasavvuf
  • Felsefe
  • Tefsir
  • Hadis
Eposta
  • makman64@gmail.com
  • m.akman@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01/01/1964
Doğum Yeri
Gürpınar
Lise
Van Atatürk Lisesi

Mezuniyet: 1981

Lisans
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1987

Yüksek Lisans
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 1999

Doktora
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2016

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Bilim Dalı

Başlama: 2017

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1. Kelâm Bağlamında Mûsâ Kâzım Efendi Ve “Zevra Ve Hevra” İsimli Esere Yaptığı Tercüme Ve Şerhin Sadeleştirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 10 sayı: 50, Haziran 2017. (www.sosyalarastirmalar.com). sayfa: 863-881.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi50_pdf/7ilahiyat/akman_mustafa2.pdf

2. Kelâmî Perspektifle Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 10 sayı: 50, Haziran 2017, (www.sosyalarastirmalar.com). sayfa: 833-862.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi50_pdf/7ilahiyat/akman_mustafa.pdf

3. Bihiştî Ramazan Efendi el-Vizevî ve Kelâmdaki Yeri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 10 sayı: 51, Ağustos 2017, (www.sosyalarastirmalar.com) sayfa: 1181-1208.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/7ilahiyat/akman_mustafa1.pdf.

4. Mehdî İnancı Özelinde İlmî Çalışmalar İle Günümüz Toplumunun Geleneksel Anlayışı Arasında Görülen Uyuşmazlıklar, Bunun Yansımaları Ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt: 10 sayı: 51, Ağustos 2017, (www.sosyalarastirmalar.com). sayfa: 1209-1233.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/7ilahiyat/akman_mustafa2.pdf

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

13. Celâleddîn Ed-Devvânî’nin Şi‘î Olduğuna Yönelik İddialar Üzerine, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, ISSN:1308-9633, Nisan-2018 Cilt:10 Sayı:1 (19), sf. 325-351.

14. Celâleddîn ed-Devvânî’nin Eserleri Ve Özet Olarak Tanıtımı, Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1,  Nisan 2018, sf. 122-159.

1. Allah'tan Başkası Adına Kesilenler, İslâmî Araştırmalar (Dergisi), Cilt: 14, Sayı: 3–4, Ankara 2001. sayfa: 389-404.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2001_3-4/2001_3-4_AKMANM.pdf)

2. Muhammed Esed'in Kur'an Mesajı Adlı Meal-Tefsiri Üzerine Bir İnceleme, İslâmî Araştırmalar (Dergisi), Cilt: 16, Sayı: 1, Ankara 2003. sayfa: 127-155.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2003_1/2003_1_AKMANM.pdf)

3. İmam Hatip Liselerinde Okutulan Hadis Ders Kitabı, İslâmî Araştırmalar, cilt: 21, sayı: 3, Ankara 2010., sayfa: 202-204.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2010_3/2010_3_AKMANM.pdf)

4. Eş'arîlerin Nedensellik Anlayışı Üzerinden Ehl-i Hadis'in Vardığı Sonuçlar, İslâmî Araştırmalar, cilt: 22, sayı: 2, Yıl: 2011, sayfa: 71-88.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D00064/2011_2/2011_2_AKMANM.pdf)

5. İslam Hukuku'na Göre Kısırlaştırmayla ve Geçici Yollarla Doğum Kontrolü, Marife (Dergisi), sayı: 1/3, Konya 2002, sayfa: 133–151 (el-Abd Hâlil Ebû İyd, “Menu'l-Haml bi't-Ta'kim”, Dırasat (Dergisi), 14, sayı: 7, Amman 1987, sayfa: 187-210'dan çeviri).

(http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2003_1_3/2003_1_3_AKMANM.pdf)

6. Aile Planlaması, İslamiyat (üç aylık araştırma dergisi), cilt: 7, sayı: 3, Ankara 2004. sayfa: 163–178.

7. Cehâletin Nedenleri ve Sorumluluktaki Etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 20 (Bahar), Van 2011. sayfa: 173-205.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D01732/2011_20/2011_20_AKMANM.pdf)

8. Hakikat-ı Muhammedî Düşüncesi ve Bu Düşüncenin Referanslarını Aktaran İki Kaynak ve Müellifleri, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl: 2, Sayı: 2/Nisan-Eylül 2011, sayfa: 107-131.

(http://isamveri.org/pdfdrg/D03653/2011_II_2/2011_2_AKMANM.pdf)

9. شهادة الإمام الحسين وفعاليات المولد الشريف حداداً (İmâm Hüseyin’in Şehadeti Ve Şehadet Matemlerinin Hatırlattığı Kutlu Doğum Proğramları), Mezhep Araştırmaları Dergisi e-makâlât www.emakalat.com, cilt: 10, sy. 1 (Bahar 2017): sf. 103-112.

(http://isamveri.org/pdfdrg/G00004/2017_1/2017_1_AKMANM.pdf)

10. Celâleddin ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017, cilt: 3, sayı: 1 sayfa 53-99.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/367198

11. Vizeli Kelâmcı Bihiştî Ramazan Efendi ve Kelamî Dünyası, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017, cilt: 3, sayı: 2, sf. 45-90.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/390091

12. Devvânî’nin Akâidu’l-Adudîyye Şerhi ve Kelâmcılığı, Mezhep Araştırmaları Dergisi (www.emakalat.com), cilt: 10, sy. 2 (Güz 2017): sf. 471-530.

http://www.emakalat.com/download/article-file/393619

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

4. "Celâleddîn ed-Devvânî’nin Şiî Olduğuna Yönelik İddialar Üzerine"

I. Uluslararası el-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi 8-12 Kasım 2017

Şanlıurfa İKSAD- İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği

5. "Hakikat-ı Muhammedî Düşüncesi ve Bu Düşüncenin Referanslarını Aktaran İki Kaynak ve Müellifleri"

I. Uluslararası el-Ruha Sosyal Bilimler Kongresi 8-12 Kasım 2017

Şanlıurfa İKSAD- İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği

6. “Mehdî İnancı Ve Günümüzdeki Toplumsal Algı” 

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (İksad), 9-11 Mart 2018, Mardin.

7. “Kutlu Doğum Kutlamaları Veya Mevlid Kandili”

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (İksad), 9-11 Mart 2018, Mardin

8. “Firavun’un İmânı Konusunda Celâleddin Ed-Devvânî İle Ali Elkârî Arasındaki Polemik”

2. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi Şanlıurfa 9-11 Subat 2018.

9. “Kozmik İnsanlar / Ricâl'ul-Gayb İnancı”

2. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi Şanlıurfa 9-11 Subat 2018

 

10. “Tevbe İhmal Edilmeyecek Bir İbadettir”

Al -Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 6-8 Nisan 2018 Gaziantep

11. Aracılık Düşüncesi Veya Vesilecilik,

Al -Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 6-8 Nisan 2018 Gaziantep

 

1. "Celâleddin ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi"

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (14-17 Eylül 2017- Diyarbakır).

(Şarkiyat Araştırmaları Derneği ve e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi)

2. "Eş'arîlerin Nedensellik Anlayışı Üzerinden Ehl-İ Hadis'in Vardığı Sonuçlar"

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 26-28 Ekim 2017

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi .

3. "İmâm Hüseyin’in Şehadeti ve Şehadet Matemlerinin Hatırlattığı Kutlu Doğum Proğramları"

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 26-28 Ekim 2017

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

1. İslâm Hukuku Açısından Cehalet, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2000. İlaveli 2. baskı, 2010, (Ebu Yusuf Midhat b. el-Hasan Al-i Ferrac’ın [العذر بالجهل تحت مجهر الشرعى (Birinci Baskı, Dar'ul-Kitap ve's-Sünne, Karaçi -Mektebet'u Dar'ıl-Humeydi, Riyad 1994) kitabının çevirisi]

2. Kitab'a Vâris Olanlar, Ekin Yayınları, İstanbul 2004 (224 sayfa). (Tefsir-Kelâm)

3. Kur'an'da Cehalet - Cahil - Cahiliye, Buruc Yayınları, İstanbul 2005 (304 sayfa). (Türü: Tefsir)

4. Kur'an Mesajı'nda Muhammed Esed -eleştirel bir yaklaşım, Çıra Yayınları, İstanbul 2007 (294 sayfa). (Türü: Tefsir)

5. Musa Carullah Bigiyef'i Okumaya Giriş, Çıra Yayınları, İstanbul 2007 (150 sayfa). (Türü: biyografi-değerlendirme-eleştiri)

6. Aile Planlaması, Çıra Yayınları, İstanbul 2009 (104 sayfa). (Türü: Fıkıh)

7. Hadis - Sünnet İlişkisi ve Toplumun Algısı, Çıra Yayınları, İstanbul 2011 (176 sayfa). (Hadis)

8. Kur'an'da Cehalet Kavramı, Ensar Neşriyat, İstanbul 2015 (328 sayfa). (Türü: Tefsir)

9. İHL ve İlahiyatlar İçin Hazırlık: Arapça Soru Bankası, Ensar Neşriyat, 2013 (850 sayfa)

10. Çek Koparlı İmam Hatip Liseleri 9. Sınıf Arapça Yaprak Testler, Ensar Neşriyat, 2014 (104 sayfa)

11. Çek Koparlı İmam Hatip Liseleri 10. Sınıf Arapça Yaprak Testler, Ensar Neşriyat, 2014 (104 sayfa)

12. Çek Koparlı İmam Hatip Liseleri 11. Sınıf Arapça Yaprak Testler, Ensar Neşriyat, 2015 (104 sayfa)

13. İbn-i Arabî: Kelami Tartışmalar,  Sorular, Şüpheler, Ekin Yayınları, İstanbul, (Haziran) 2017, 742 sayfa (Türü: Kelam)

14. Celâleddin ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi, Ensar Neşriyat, İstanbul, (Ekim) 2017. (328 sayfa). (Türü: Kelam/ doktora tezi)

15. Celâleddin ed-Devvânî (ahlâkî, siyâsî, felsefî, tasavvufî ve kelâmî görüşleri), Ensar Neşriyat, İstanbul, (Ekim) 2017. (400 sayfa). (Türü: Kelam)

İslam Mezhepler Tarihi

İslam Mezhepler Tarihi

İslam'da İnanç Esasları

İslam'da İnanç Esasları

Kelam

Kelam

Kelam'a Giriş

Kelam'a Giriş

Değerlendirme Sistemi: BAĞIL20/03/2019 19:58:07

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus