Öğr. Gör. Ömer KIRMACI
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ömer KIRMACI

Ömer KIRMACI
Ünvan
Öğr. Gör.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Uzaktan Öğrenme
 • e-değerlendirme
 • Öğretim Tasarımı
 • Öğretim Teknolojileri
 • Öğrenme Nesneleri
 • Kullanılabilirlik
İlgi Alanları
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • Arttırılmış Gerçeklik
Telefon
 • 0(288) 212 9674
Eposta
 • kirmaciomer@klu.edu.tr
Doğum Yeri
İzmir
Lisans
Marmara Üniversitesi

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Çanakkale OnsekizMart Üniversitesi

Mezuniyet: 2015

Doktora
Gazi Üniversitesi

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2018

Uzman
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2012

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Müdür Yardımcılığı

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kırmacı, Ö., & Acar, S. (2018). Kampüs öğrencilerinin eşzamanlı uzaktan eğitimde karşılaştıkları sorunlar. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(3), 276-291.doi:10.17244/eku.378138

İzmirli, S , Kirmaci, Ö , Kahraman, A . (2017). Eğitsel Ajan Araştırmalarında Güncel Eğilimler: 2009-2014 Yılları Arasındaki Makalelerin İçerik Analizi. Ege Eğitim Dergisi, 18 (1), 213-243. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/egeefd/issue/28714/328382

Şahin İzmirli, Ö , İzmirli, S , Kirmaci, Ö . (2017). Exploring the Black Box of a Technology Integration Professional Development. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (3), 759-777. DOI: 10.18506/anemon.301889

Şahin İzmirli, Ö., Kırmacı, Ö. (2017). New Barriers to Technology Integration. Eurasian Journal of Educational Research, 72(2017). doi: 10.14689/ejer.2017.72.8

Şahin İzmirli, Ö. ve Kırmacı, Ö. (2015). Designing a Web Based Measurement and Evalutaion Environment: a Sample Storyboard. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 11(1).

Tok, M., Küçük, B. ve Kırmacı, Ö. (2015). Ortaokul Kitap Okuma Alışkanlığı Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE), 11(2).

Kırmacı, Ö. ve İzmirli, Ö. Ş. (2017). Kitap Okuma Etkinliklerinin Çevrimiçi Takip ve Değerlendirilmesi Sistemine İlişkin Paydaşların Kullanılabilirlik Görüşleri. İlköğretim Online, 16(2). doi:10.17051/io.2017.70565

Izmirli, S. & Kırmacı, O. (2017). Developing Online Teaching Competencies of Educators in Turkey. Mediterranean Journal of Educational Research, 11(22), 38-52.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Kırmacı, Ö., Şahin İzmirli, Ö. (2014). Tasarım İlkelerine Göre Oluşturulacak Web Tabanlı Ölçme ve Değerlendirme Ortamlarına Yönelik Bir Görsel Senaryo Örneği, 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES). Afyon, Türkiye

İzmirli, S. Kırmacı, Ö. Kahraman, A. (2014).Eğitsel Ajan Araştırmalarında Güncel Eğilimler: 2009-2014 Yılları Arası, 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES). Afyon, Türkiye

Bayraktar, C., Kırmacı, Ö. (2014). Çevrimiçi Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin Veritabanı Tasarım İlkelerine Göre Taslağının Oluşturulması, 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS). Edirne, Türkiye

Aslan, B., Yavuzer Aslan, F., Doğan, G., Kırmacı, Ö., Aslan, S., (2015). Bilişim Teknolojileri Eğitimine Yeni Bir Bakış: Kırklareli Üniversitesi Microsoft IT Academy , International Science and Technology Conference ISTEC 2015, St.Petersburg, Russia, September 2015

Kırmacı Ö., Çakır H. (2018). MOOC Tasarımına Yönelik Model, İlke ve Prensiplerin Gözden Geçirilmesi. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS). İzmir, Türkiye

Şahin İzmirli, Ö., İzmirli S., Kırmacı Ö. (2018). Kitap Okuma Etkinliklerine Yönelik Çevrimiçi Takip-Değerlendirme ve Tavsiye Sistemlerinin Karşılaştırılması. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS). İzmir, Türkiye

Kırmacı Ö. ve Çömlekçi M. F. (2018). Post-Truth Dünyasında Eğitimcinin Rolü. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS). İzmir, Türkiye

Kırmacı, Ö., Şahin İzmirli, Ö. ve İzmirli, S. (2018). Kitap Okuma Sürecinin Çevrimiçi Takibinde Tavsiye Sisteminin Kuramsal Arka Planı: KİTaS Tavsiye Bileşeni. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS). İzmir, Türkiye

Kırmacı, Ö. (2015). Uzaktan Eğitimde Kopya ve Çözüm Yollarına Bir Bakış, 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES). Trabzon, Türkiye (Özet Metin)

Şahin İzmirli, Ö., Kırmacı, Ö. (2016). Teknoloji Entegrasyonu Önündeki Yeni Engeller, 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS). Rize, Türkiye

Şahin İzmirli, Ö., İzmirli, S., Kırmacı, Ö. (2016). Teknoloji Entegrasyonu için Gerçekleştirilen Bir Mesleki Gelişim Etkinliğinin Karakutusu, 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS). Rize, Türkiye

Kırmacı, Ö, Yıldırım, E. (2017). Dijital Öykülemede Scratch Kullanımı. 11. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS2017), Malatya, Turkey 

Kırmacı, Ö., Şahin İzmirli, Ö. (2017). Teknoloji Entegrasyonu Sürecinin Etkinlik Kuramına Göre Analizi: Üç Okulun Karşılaştırmalı Çalışması, 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS). Malatya, Türkiye

İzmirli, S. ve Kırmacı, Ö. (2017). Eğitmenlere Çevrimiçi Öğretimi Öğretmek: Örnek Dersler, 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES). Selçuk, Türkiye (Özet Metin)

Kırmacı, Ö. ve Acar, S. (2017). Eşzamanlı Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öğrencilerin Karşılaştığı Problemler, 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES). Selçuk, Türkiye

Aslan, S., Kırmacı, Ö., Aslan, B., Yavuzer Aslan, F. (2014). E-Ders Geliştirme Yazılımlarına Yönelik Bir Çalışma, 8th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS). Edirne, Türkiye

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Kırmacı, Ö. Bayraktar, C. (2014). Türkiye’de Okuma Faaliyetleri ve Kitap Okuma Takibine Yönelik Web Tabanlı Bir Sistem Önerisi, Akademik Bilişim 2014. Mersin, Türkiye

Projeler

Araştırmacı, SPSS Eğitimi için uzaktan eğitim ders materyalinin tasarlanması, KLUBAP/23, 2013 - 2014

Bursiyer, Kitap Okuma Etkinliklerine Yönelik Çevrimiçi Takip ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi ve Sınanması, TÜBİTAK-SOBAG Projesi 114K977, 2015-2017

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus