Araştırma Görevlisi İfakat Balık
İİBF İşletme Bölümü
İfakat Balık

İfakat Balık
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Lisans
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2013

Doktora
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı

Mezuniyet: 0000

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Balık, İfakat/ Özkan, Zeynep: Anayasada Öngörülen Ekonomik Düzen Bakımından Devletin Mali Piyasalara Müdahalesi: Girişim Özgürlüğü – Mülkiyet Hakkı, I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara 2017, s. 231-255.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Balık, İfakat: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötüniyetli Tescili, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) 2018/Haziran, C. XXXIV, S. 2, s. 443-475.

DERLEMELER: 

Yargıtay Kararları, Batider 2016/Mart, C. XXXII, S. 3, s. 251-283.

- Yargıtay Kararları, Batider 2016/Aralık, C. XXXII, S. 4, s. 241-261.

- Yargıtay Kararları, Batider 2017/Mart, C. XXXIII, S. 1, s. 305-337.

- Yargıtay Kararları, Batider 2017/Haziran, C. XXXIII, S. 2, s. 273-301.

- Yargıtay Kararları, Batider 2017/Eylül, C. XXXIII, S. 3, s. 259-290.

- Yargıtay Kararları, Batider 2017/Aralık, C. XXXIII, S. 4, s. 317-359.

Diğer Akademik Faaliyetler: 

Eylül 2016 – Mart 2018:  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Editör Yardımcılığı.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Balık, İfakat/ Özkan, Zeynep: Anayasada Öngörülen Ekonomik Düzen Bakımından Devletin Mali Piyasalara Müdahalesi: Girişim Özgürlüğü – Mülkiyet Hakkı, I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 2016. 

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXX, (23 Aralık 2016), Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 2017, Editör.

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXIX, (25 Aralık 2015), Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 2016, Editör. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Diğer Akademik Faaliyetler :

Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı, Ankara 2016, Editörler Kurulu Üyeliği.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus