Dr. Öğr. Üyesi Hatime KAMİLÇELEBİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Hatime KAMİLÇELEBİ

Hatime KAMİLÇELEBİ
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • İktisat
 • Davranışsal İktisat
 • Mutluluk Ekonomisi
 • Deneysel İktisat
İlgi Alanları
 • Bilim
 • Sanat
 • Felsefe
Telefon
 • (0288)4128457 Dahili: 5714
Eposta
 • hatimekamilcelebi@klu.edu.tr
 • ka.hatime@gmail.com
Doğum Yeri
İstanbul
Lisans
Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, SBE, İktisat Tarihi (sadece ders) - Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Mezuniyet: 2010

Doktora
İstanbul Üniversitesi, SBE, İktisat ABD, İktisat Doktora Programı, Erasmus University Rotterdam, Happiness Economics, Netherlands (Erasmus +)

Mezuniyet: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Başlama: 2017

Öğretim Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2015

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2011

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Görev: Oyun Atölyesi Kulübü Danışmanı (Tiyatro)
 • Başlama: 14/11/2018

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 01/08/2018
 • Bitirme: 24/12/2019

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Görev: Yrd. Doç. Dr.
 • Başlama: 09/11/2017

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 • Görev: Öğr. Gör. Dr.
 • Başlama: 16/06/2017

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 23/09/2016
 • Bitirme: 15/06/2017

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan V.
 • Başlama: 30/05/2016
 • Bitirme: 15/06/2017

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yüksekokul Kurul Üyesi
 • Başlama: 30/05/2016
 • Bitirme: 15/06/2017

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, Erasmus Happiness Economics Research Organization, The Netherlands
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 15/06/2015
 • Bitirme: 01/09/2015

EPOKA UNIVERSITY, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Albania
 • Görev: Misafir Öğretim Elemanı
 • Başlama: 15/12/2014
 • Bitirme: 21/12/2014

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM, Erasmus Happiness Economics Research Organization, The Netherlands
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 16/06/2014
 • Bitirme: 12/09/2014

DEBRECEN UNIVERSITY, Faculty of Economics and Business Administration, Hungary
 • Görev: Misafir Öğretim Elemanı
 • Başlama: 14/10/2013
 • Bitirme: 18/10/2013

Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 10/02/2011

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Hatime KAMİLÇELEBİ ve Emre ÜNAL, (2014) "Analyzing Framing Effect by an Experiment Among Subject in Turkey", Journal of Economic and Social Thought, Vol: 1, No: 1, pp. 27-31.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2013) "Davranışsal İktisatta Deneyimlenen Fayda ve Karar Faydası Arasındaki Fark ve Bir Deney", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 3, ss. 247-256.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2019) "Framing Effect and Decision-Making in the Market: A Research on Profit-Seeking and Religiousness in Turkey", International Journal of Asian Social Science, Vol: 9, No: 7, pp. 417-425.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2012), "Türkiye’de Sigorta Sektörünün SWOT Analizi ve Bir Araştırma", Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 4, No:1, ss. 45-54.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2012) "Davranışsal İktisadın Neoklasik İktisat Fayda Teorilerine Eleştirisi ve Davranışsal İktisatta Fayda-Mutluluk İlişkisi", Ekonomi Bilimleri DergisiCilt: 4, No: 2, ss. 55-65.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2012) "Osmanlı Devleti’nde Sigortacılığa Yönelik Dinî Yaklaşım", Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, No: 1, ss. 105-114.

Hatime KAMİLÇELEBİ, M. Emin OKUR, (2010) “Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülebilirliği İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve Seçilmiş Sigorta Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma”, Sigorta Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, ss. 30-46.

Hatime Kamilçelebi & Songül Gül, (2020). "Nudging in Behavioral Public Policies in Turkey: A Research on the Effects of The Big-5 Personality Traits on the Automatic Enrollment System", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Prof. Dr. Sabri Orman Özel Sayısı, pp. 275-294.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Tüketicilerin Satın Alma Davranışının Nöroiktisat Bağlamında Değerlendirilmesi: Satın Alma Davranışı Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalardan Bulgular", IV. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana, 14 Ekim 2016.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2017) "Relative Income Concerns and Risk-Taking Behavior: Evidence from a Survey in Turkey", 9th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, BAU International Berlin University of Applied Science, Berlin, Germany.

Hatime KAMİLÇELEBİ, "The Measurement of Subjective Well-Being in Happiness Economics", II. International Economic Research and Financial Markets Congress, Cappadocia, Nevsehir, Turkey. 12-14 April 2018.

Hatime KAMİLÇELEBİ, Ruut VEENHOVEN, "The Difference Between Expected and Experinced Utility: The Case of Having Children", Conference on Economics, Health and Happiness, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, Lugano, Switzerland, 14-16 January 2016.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Osmanlı Devleti’nde Sigortacılığa Yönelik Dinî Yaklaşım", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Aydın, 6 Ekim 2012.

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Türkiye’de Sigorta Sektörünün SWOT Analizi ve Bir Araştırma", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Kuşadası, Aydın, 6 Ekim 2012.

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Davranışsal İktisadın Neoklasik İktisat Fayda Teorilerine Eleştirisi ve Davranışsal İktisatta Fayda-Mutluluk İlişkisi", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Aydın, 6 Ekim 2012.

Hatime KAMİLÇELEBİ, “Ekonomi Nereye Gidiyor?” Paneli, Panelist, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu. 20 Nisan 2019, Edirne.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2019), Davranışsal İktisat, London: IJOPEC Publication.

Yönetilen Tezler

Tez Danışmanlığı Yürütülen Öğrenciler:

Fatma BÖLÜKBAŞI, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez Aşaması).

Büşra ERDOĞAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez Aşaması).

Nadire Gülten URAZ, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez Aşaması).

Gözde ÇANAK, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez Aşaması).

Satı Önder UFUK, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez Aşaması).

Melih Berkay SANDIK, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez Aşaması).

Ömer KAYA, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez Aşaması).

Saadet Ezgi DEĞİRMENCİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Tez Aşaması).

Kemal DUMAN, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hakan SÖZER, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Diğer

ÜYELİKLER

İstanbul Üniversitesi Tüketici Davranışları ve Davranışsal İktisat Uygulama ve Araştırma Merkezi

Danışma Kurulu Üyesi - 28/04/2017 – Devam Ediyor

Türkiye Ekonomi Kurumu

Kurum Üyesi – 08-06-2017 - Devam Ediyor

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi - 28/07/2019 – Devam Ediyor

Pamukkale Üniversitesi İİBF Kongresi

 

Global Labor Organization

Bilim Kurulu Üyesi - 22/01/2020 - Devam Ediyor

 

Üye - Devam Ediyor.

HAKEMLİKLER

 • Journal of Economic Policy Researches, (International Peer-Reviewed Journal), 2020.
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of Institute Social Sciences, (International Peer-Reviewed Journal), 2020.
 • Journal of Economic Policy Researches, (International Peer-Reviewed Journal), 2020.
 • The Journal of Kesit Academy, (International Peer-Reviewed Journal), 2020.
 • Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,  (Ulusal Hakemli Dergi), 2020.
 • PLOS ONE, (International Peer-Reviewed Journal), 2019.
 • The Journal of Kesit Academy, (International Peer-Reviewed Journal), 2019.
 • Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mukaddime Dergisi, (International Peer-Reviewed Journal), 2018.
 • Sosyoekonomi Dergisi, (International Peer-Reviewed Journal), 2016.
 • Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi. (Ulusal Hakemli Dergi), 2015.

 ÖZET BİLDİRİLER

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2018) "The Measurement of Subjective Well-Being in Happiness Economics", II. International Economic Research and Financial Markets Congress, Abstract Paper, Cappadocia, Nevsehir, Turkey. 

 

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2017) "Relative Income Concerns and Risk-Taking Behavior: Evidence from a Survey in Turkey", 9th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences Abstract Book, Abstract, BAU International Berlin University of Applied Science, Berlin, Germany, p. 15.

 

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2016) "Tüketicilerin Satın Alma Davranışının Nöroiktisat Bağlamında Değerlendirilmesi: Satın Alma Davranışı Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalardan Bulgular", Bildiri Özeti, IV. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı Bildiri Özet Kitapçığı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana, Türkiye. s. 12.

TEZLER

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2015), Beklenen Fayda ve Deneyimlenen Fayda: Gelir Artışı Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

 

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2010), "Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve Sigorta Sektöründe Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

KURUM DIŞI DERSLER

Hatime KAMİLÇELEBİ, Davranışsal İktisat, İstinye Üniversitesi, Yüksek Lisans Ekonomi Dersi, 10.04.2018, İstanbul.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Verilen Dersler

İktisadi Analiz - SBE- Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı

İktisada Giriş II - UBYO - Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik - I. Sınıf

Dünya Ekonomisi - UBYO - Uluslararası Ticaret ve Lojistik - IV. Sınıf

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Verilen Dersler

Davranışsal Finans - SBE- Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı

Para Teorisi - BVF III. Sınıf 

İktisada Giriş I - UTL ve BVF I. Sınıf

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Verilen Dersler

Davranışsal Finans - Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Programı

Para Teorisi - Bankacılık ve Finans Programı, III. Sınıf (I. ve II. Öğretim)

İktisada Giriş I - Bankacılık ve Finans - Uluslarararası Ticaret ve Lojistik Programı, I. Sınıf

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus