Öğr. Gör. Dr. Hatime KAMİLÇELEBİ
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Hatime KAMİLÇELEBİ

Hatime KAMİLÇELEBİ
Ünvan
Öğr. Gör. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Osmanlıca
Uzmanlık Alanları
 • Mikro ve Makro İktisat
 • Davranışsal ve Deneysel İktisat
 • Mutluluk İktisadı
 • Bankacılık ve Sigortacılık
İlgi Alanları
 • Bilim
 • Sanat
 • Felsefe
 • Psikanaliz
Telefon
 • (0288) 5125483 Dahili: 5405
Eposta
 • hatimekamilcelebi@klu.edu.tr
 • ka.hatime@gmail.com
Doğum Tarihi
14/12/1985
Doğum Yeri
İstanbul
Lisans
Anadolu Üniversitesi - İktisat Fakültesi - İktisat Bölümü

Mezuniyet: 2007

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi - Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü- Sigortacılık ABD - Mezuniyet Yılı:2010 / 2. Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat ABD - İktisat Tarihi Bilim Dalı (Tez aşaması)

Mezuniyet: 2010

Doktora
İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat Anabilim Dalı - İktisat Doktora Programı

Mezuniyet: 2015

Post Doktora
Diğer: Duke University, Behavioral Finance, Course Certificate

Mezuniyet: 2017

Öğretim Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2015

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2011

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoekonomi Dergisi
 • Görev: Hakem
 • Başlama: 06/12/2016
 • Bitirme: 07/12/2016

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yönetim Kurulu Üyesi
 • Başlama: 23/09/2016

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan V.
 • Başlama: 30/05/2016

Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Yüksekokul Kurul Üyesi
 • Başlama: 30/05/2016

Erasmus University Rotterdam, Erasmus Happiness Economics Research Organization, The Netherlands
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 15/06/2015
 • Bitirme: 01/09/2015

Gazi Üniversitesi, Ekonomik Yaklaşım Dergisi
 • Görev: Hakem
 • Başlama: 04/05/2015
 • Bitirme: 10/05/2015

Epoka University -Faculty of Economics and Administrative Sciences, Albania
 • Görev: Misafir Öğretim Elemanı
 • Başlama: 15/12/2014
 • Bitirme: 21/12/2014

Erasmus University Rotterdam, Erasmus Happiness Economics Research Organization, The Netherlands
 • Görev: Misafir Araştırmacı
 • Başlama: 16/06/2014
 • Bitirme: 12/09/2014

Debreceni Egyetem, Faculty of Economics and Business Administration, Hungary
 • Görev: Misafir Öğretim Elemanı
 • Başlama: 14/10/2013
 • Bitirme: 18/10/2013

Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
 • Görev: Öğretim Görevlisi
 • Başlama: 10/02/2011

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Mehmet Emin OKUR, Hatime KAMİLÇELEBİ, (2010) “Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülebilirliği İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve Seçilmiş Sigorta Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma”, Sigorta Araştırmaları Dergisi, Sayı: 7, ss. 30-46.

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Şempanzelerle Oynanan Strateji Oyunları ve Nash Dengesi", (Süreçte), 2016.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Hatime KAMİLÇELEBİ, Ruut VEENHOVEN, "The Difference between Expected and Experienced Utility: The Case of Income" (Forthcoming), 2017.

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Tüketicilerin Satın Alma Davranışının Nöroiktisat Bağlamında Değerlendirilmesi: Satın Alma Davranışı Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalardan Bulgular", IV. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana,14 Ekim 2016.

Hatime KAMİLÇELEBİ, Ruut VEENHOVEN, "The Difference Between Expected and Experinced Utility: The Case of Having Children", Conference on Economics, Health and Happiness, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, Lugano, Switzerland, 14-16 January 2016.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Osmanlı Devleti’nde Sigortacılığa Yönelik Dinî Yaklaşım", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Aydın, 6 Ekim 2012.

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Türkiye’de Sigorta Sektörünün SWOT Analizi ve Bir Araştırma", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Kuşadası, Aydın, 6 Ekim 2012.

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Davranışsal İktisadın Neoklasik İktisat Fayda Teorilerine Eleştirisi ve Davranışsal İktisatta Fayda-Mutluluk İlişkisi", Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Aydın, 6 Ekim 2012.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Hatime KAMİLÇELEBİ, Expected and Experienced Utility: A Case Study on A Salary Increase, 2016 (Forthcoming)

Hatime KAMİLÇELEBİ, Editör-Çeviri Editörü, Davranışsal İktisat ve Davranışsal İktisadın Uygulamaları, Nobel Akademik Yay., Ankara, 2016, ss. 1-312. 

(Kitabın Orijinali: Peter DIAMOND, Hannu VARTIAINEN, Behavioral Economics and Its Applications, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, 2007.)

Hatime KAMİLÇELEBİ, Bölüm Çevirmeni, Davranışsal İktisat ve Davranışsal İktisadın Uygulamaları, Nobel Akademik Yay., Ankara, 2016, ss.1-6. 

(Kitabın Orijinali: Peter DIAMOND, Hannu VARTIAINEN, Behavioral Economics and Its Applications, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, 2007.)

 

Diğer

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2015) "Beklenen Fayda ve Deneyimlenen Fayda: Gelir Artışı Üzerine Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2010) "Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve Sigorta Sektöründe Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2015), Hakem, Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2016), Hakem, Sosyoekonomi Dergisi.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2016) "Tüketicilerin Satın Alma Davranışının Nöroiktisat Bağlamında Değerlendirilmesi: Satın Alma Davranışı Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalardan Bulgular", Bildiri ÖzetiIV. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı Bildiri Özet Kitapçığı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana. s. 12.

Araştırma Yöntem ve Teknikleri (2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi)

.

Banka Yönetimi (2014-2015 ve 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi)

.

Bankacılık Uygulamaları (2015 - 2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi)

.

Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş (2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi)

.

Bankacılıkta Fon ve Risk Yönetimi (2015-2016 ve 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi)

.

Genel Ekonomi (2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi)

.

Sigortada Risk Yönetimi (2014 Bahar Dönemi - 2015 Bahar Dönemi)

.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Başarı Değerlendirme Araç ve Ağırlıkları - Ders Materyalleri20/03/2017 15:04:31
Danışmanlık Gün ve Saatleri11/02/2017 20:46:08

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus