Asst.Prof. Hatime Kamilçelebi
Hatime Kamilçelebi

Hatime Kamilçelebi
Degree
Asst.Prof.
Language(s)
 • English
 • Ottoman Turkish
Profession(s)
 • Micro and Macro Economics
 • Behavioral Economics
 • Happiness Economics
Hobb(y/ies)
 • Science
 • Art
Email
 • ka.hatime@gmail.com
Date of Birth
14/12/1985
Place of Birth
Istanbul
Graduate
Anadolu University, Economics

Graduation: 2007

Master's Degree
Marmara University, Banking and Insurance Institute; Istanbul University, History of Economics

Graduation: 2010

Doctorate
Istanbul University, Economics

Graduation: 2015

Assistant Professor Doctor
School of Applied Disciplines

Start Date: 2017

Lecturer Doctor
Babaeski Vocational School

Start Date: 2015

Lecturer
Babaeski Vocational School

Start Date: 2011

College of Applied Science
 • Position: Lecturer PhD
 • Start: 16/06/2017

Babaeski Vocational School
 • Position: Head of Department of Finance, Banking and Insurance
 • Start: 30/05/2016
 • Finish: 16/06/2017

Babaeski Vocational School
 • Position: Board Member
 • Start: 30/05/2016
 • Finish: 16/06/2017

Erasmus University Rotterdam, Erasmus Happiness Economics Research Organisation, The Netherlands
 • Position: Visiting Researcher Lecturer
 • Start: 15/06/2015
 • Finish: 01/09/2015

Epoka University - Faculty of Economics and Administrative Science, Albania
 • Position: Visiting Lecturer
 • Start: 15/12/2014
 • Finish: 21/12/2014

Erasmus University Rotterdam, Erasmus Happiness Economics Research Organisation, The Netherlands
 • Position: Visiting Researcher Lecturer
 • Start: 16/06/2014
 • Finish: 12/09/2014

University of Debrecen, Faculty of Economics and Business Administration, Hungary
 • Position: Visiting Lecturer
 • Start: 14/10/2013
 • Finish: 18/10/2013

Babaeski Vocational School
 • Position: Erasmus Coordinator
 • Start: 30/11/2011

Articles in International Peer-reviewed Journals
Hatime KAMİLÇELEBİ, Emre ÜNAL. "Analyzing Framing Effect by an Experiment Among Subject in Turkey", Journal of Economic and Social Thought, Vol: 1, No: 1, 2014. pp. 27-31.
"Davranışsal İktisatta Deneyimlenen Fayda ve Karar Faydası Arasındaki Fark ve Bir Deney" (The Difference Between Experienced Utility and Decision Utility in Behavioral Economics and an Experiment), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol: 15, No: 3, 2013. (Article in Turkish).

Hatime Kamilçelebi, Ruut Veenhoven, (2016), "The Difference Between Expected and Experienced Utility: Findings from Some Studies on Having Children", The Journal of Academic Social Science Studies, Vol: 50, Autumn II. pp. 343-354.

Articles in National Peer-reviewed Journals
"Davranışsal İktisadın Neoklasik İktisat Fayda Teorilerine Eleştirisi ve Davranışsal İktisatta Fayda-Mutluluk İlişkisi", (Critique of Utility Theories of Neoclassical Economics of Behavioral and Relationship Utility and Happiness in terms of Behavioral Economics), Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, No: 2, 2012, pp. 55-65. (Article in Turkish)
"Türkiye’de Sigorta Sektörünün SWOT Analizi ve Bir Araştırma", (SWOT Analysis of Insurance Sector in Turkey and a Case Study), Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, No:1, 2012, pp. 45-54. (Article in Turkish)
"Osmanlı Devleti’nde Sigortacılığa Yönelik Dinî Yaklaşım", (A Religious Approach on Insurance in the Ottoman State), Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 4, No: 1, 2012, pp. 105-114. (Article in Turkish)
“Rekabet Üstünlüğünün Sürdürülebilirliği İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi ve Seçilmiş Sigorta Şirketleri Üzerinde Bir Araştırma”, (The Importance of New Management Techniques for the Sustainability of Competitive Advantage and a Case Study on Selected Insurance Companies) (with As. Prof. Mehmet Emin Okur) Sigorta Araştırmaları Dergisi, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Yayınları, Sayı: 7, Aralık 2010, pp. 30-46. (Article in Turkish).
International Conferences and Symposiums

Hatime Kamilçelebi, Ruut Veenhoven "The Difference between Expected and Experinced Utility: The Case of Having Children", "Conference on Economics, Health and Happiness", The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, Switzerland, Lugano, 14-16 January 2016.

Hatime Kamilçelebi, "Tüketicilerin Satın Alma Davranışının Nöroiktisat Bağlamında Değerlendirilmesi: Satın Alma Davranışı Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalardan Bulgular", (Evaluating Consumers’ Purchasing Behavior In The Context of Neuroeconomics: Findings from Some Studies on Purchasing Behavior), IV. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı,Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana, Turkey, 14 October 2016.

Hatime KAMİLÇELEBİ, "Relative Income Concerns and Risk-Taking Behavior: Evidence from a Survey in Turkey", 9th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences, BAU International Berlin University of Applied Science, Berlin, Germany, 8-10 September 2017.

National Conferences and Symposiums
"Davranışsal İktisadın Neoklasik İktisat Fayda Teorilerine Eleştirisi ve Davranışsal İktisatta Fayda-Mutluluk İlişkisi", (Critique of Utility Theories of Neoclassical Economics of Behavioral and Relationship Utility and Happiness in terms of Behavioral Economics), Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Kuşadası, Aydın, 06 October 2012.
"Türkiye’de Sigorta Sektörünün SWOT Analizi Ve Bir Araştırma", (SWOT Analysis of Insurance Sector in Turkey and a Case Study), Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Kuşadası, Aydın, 06 October 2012.
"Osmanlı Devleti’nde Sigortacılığa Yönelik Dinî Yaklaşım", (A Religious Approach on Insurance in the Ottoman State), Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Kuşadası, Aydın, 06 October 2012.
Published Books or Chapters

Hatime Kamilçelebi, Book Editor, (Behavioral Economics and Its Application, Peter DIAMOND, Hannu VARTIAINEN, Behavioral Economics and Its Applications, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, 2007.)

Davranışsal İktisat ve Davranışsal İktisadın Uygulamaları, Nobel Akademik Yay., Ankara, 2016, ss. 1-312. 

Hatime Kamilçelebi, First Chapter Translator, (Behavioral Economics and Its Application, Peter DIAMOND, Hannu VARTIAINEN, Behavioral Economics and Its Applications, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA, 2007.)

Davranışsal İktisat ve Davranışsal İktisadın Uygulamaları, Nobel Akademik Yay., Ankara, 2016, ss. 1-312. 

 

Other
Reviwer, June 2015, Gazi Universitesi Ekonomik Yaklasim Dergisi.

Reviewer, Hacettepe Üniversitesi Sosyoekonomi Dergisi, 2016.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2016) "Tüketicilerin Satın Alma Davranışının Nöroiktisat Bağlamında Değerlendirilmesi: Satın Alma Davranışı Üzerine Yapılmış Bazı Araştırmalardan Bulgular", Bildiri ÖzetiIV. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı Bildiri Özet Kitapçığı, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana. s. 12.

Hatime KAMİLÇELEBİ, (2017) "Relative Income Concerns and Risk-Taking Behavior: Evidence from a Survey in Turkey", 9th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences Abstract Book, Abstract, BAU International Berlin University of Applied Science, Berlin, Germany, p.

(2011 – Spring Term)

Computer Programs (Word, Excel etc) Bilgisayar Büro Programları
(2011 - 2012 - 2013 – Fall Terms)

 Financal Services Economics I (Finansal Hizmetler Ekonomisi I)
(2011 Summer Term / 2012 - 2013 Fall Terms)

Life and Non-Life Insurance (Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar)
(2011 – Fall Term)

International Economics Institutions (Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar)
(2011 – Spring and Summer Terms)

Damage Management (Hasar) 
(2011 – Spring Term)

Sales Management (Satış Yönetimi)
(2011 – Spring Term)

Marketing (Pazarlama)
(2011- 2012 - 2013 – Fall Terms)

International Economics (Uluslararası İktisat)
(2012 - 2013 - 2014 Spring Terms and 2011 Summer Term)

Risk Management (Risk Yönetimi)
(2012 - 2013 Spring Terms)

Financal Services Economics II (Finansal Hizmetler Ekonomisi II)
(2012 – Spring Term)

Economy of Turkey and Europeon Union (Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği)
(2012 – Spring Term)

 Economics I (Ekonomi I)
(2012 – Summer Term)

Money Theory and Policy (Para Teorisi ve Politikası)
(2012 – Summer Term)

Insurance Industry (Sigorta İşletmeciliği)
(2013 – Fall Term)

 Private Pension System of Turkey and Life Insurance (BES ve Hayat Sigortaları)
(2013 – Fall Term)

Economics II (Ekonomi II)
(2013 – Spring Term)

Research Methods (Yönlendirilmiş Çalışma)
(2014 Spring Term - 2015 Fall Term)

Risk Management in Insurance (Sigortada Risk Yönetimi)
(2014 Spring Term)

The Case Study in Insurance Company (Sigorta İşletmelerinde Örnek Olay Analizi)
(2014 – 2015 Fall Terms)

Non-Life Insurance (Hayat Dışı Sigortalar)

(2014 – Fall Term)

Applied Insurance (Sigortacılık Uygulamaları)
(2014-2015 and 2015-2016 Spring Terms)

Banking Management (Banka Yonetimi)

(2015 Fall Term)

Banking Practise (Bankacılık Uygulamaları)

(2015-2016 Spring Term)

Fund and Risk Management in Banking

There is no record saved yet.

There is no record saved yet.

Telefon Tablet Bilgisayar This website is compatible with all devices.
Facebook
Twitter
Google Plus