Dr. Öğr. Üyesi Sevim HACIOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi
Sevim HACIOĞLU

Sevim HACIOĞLU
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • Bulgarca
 • Rusça
 • Fransızca
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Bulgaristan'da Türk azınlığı
 • Bulgaristan Tarihi.
İlgi Alanları
 • Toplum ve tarih
 • Değerler eğitimi
Telefon
 • 0 (288) 246-17-34
Eposta
 • hacioglu.sevim@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Varna
Lisans
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Mezuniyet: 1998

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2002

Doktora
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2009

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Başlama: 2010

Araştırma Görevlisi Doktor
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Başlama: 2009

Araştırma Görevlisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı

Başlama: 1999

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 03/10/2013
 • Bitirme: 03/10/2014

Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Müdür
 • Başlama: 13/04/2011
 • Bitirme: 11/06/2013

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 15/08/2010
 • Bitirme: 15/07/2011

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Görev: Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Başlama: 15/08/2010
 • Bitirme: 15/03/2019

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
 • Görev: Dr. Öğretim Üyesi
 • Başlama: 01/07/2010

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
 • Görev: Araştırma Görevlisi Doktor
 • Başlama: 16/07/2009
 • Bitirme: 27/12/2009

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 27/12/1999
 • Bitirme: 16/07/2009

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

"Devlet-Toplum İlişkisi Yaklaşımıyla Bulgaristan'dan 1989 Zorunlu Göçü", Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Temmuz 2014, s. 26-36.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Hacıoğlu, S. (2020). 1920’lerin Sovyetlerinde Latin Alfabesine Geçme Sebepleri. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (13), 4-22.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/euifydhed/issue/55611/574263.

“Güvenlik Boyutunda Bulgaristan’daki Türklerin Dünü, Bugünü ve Yarını”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, Temmuz 2005, s. 125-149.

“ABD’nin Bulgaristan’ın Kuruluşu Memorandumu (20 Aralık 1918), Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2008, Sayı: 14, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 19-31.

“Bulgaristan’da Sosyoloji Çalışmaları: Projeden Topluma”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3. dizi, 20. sayı, 2010/1, İstanbul, 2010, s. 39-71.

“Rusya’da Sosyoloji Öğretimi” [Teaching Sociolgy in Russia], İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, Batıda Sosyoloji Eğitimi Özel Sayısı, 3. Dizi, 23. Sayı, 2011/1, İstanbul, 2011, s. 111-122.

“Göçmen / Vatandaş konularında değişen algılar (1989 Bulgaristan göçmenleri örneği)”, Yeni Türkiye Dergisi, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, yıl 21, sayı 69, (cilt IV), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, Mart-Haziran 2015, s. 4195-4201. 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

“Historiography on the Russo-Turkish War (1877-1878): Between Continuity and Change” in Contextual Approaches in Sociology, eds.: Adela Elena Popa, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Tomas Butvilas (Proceedings of the V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 11-14 September 2014, St. Petersburg, Russia, Organised by: International Association of Social Science Research (IASSR) & Baltic Institute of Humanities), Peter Lang Publ., Frankfurt, 2015, pp. 337-346.

“Türk ve Bulgar Tarih Yazımları ve Türk-Bulgar İlişkilerinin Bunlara Yansıması”, Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu (11-13 Mayıs 2005, Eskişehir) Bildiriler Kitabı, Sempozyumu düzenleyen: Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Odunpazarı Belediyesi Yayınları, Eskişehir, Mayıs 2005, s. 463-466. 

“Çifte Vatandaşların İsim Tercihleri” [Dual Citizens’ Name Preferences], 20. Yılında 89 Göçü Uluslararası Sempozyumu (7-8 Aralık 2009), Sempozyumu düzenleyen: Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, Balkanlar Medeniyet Merkezi, YTÜ Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Kulübü ve Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği, 89 Göçü, Bulgaristan’da 1984-1989 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç, Editörler: Neriman Ersoy-Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi (BALKAR) & Balkanlar Medeniyet Merkezi (BALMED) Yayını, İstanbul, 2012, s. 493-588.

“İsmin Kimliği: Bireyin ve Toplumun (Tesadüfi) Dönüşümü”, Uluslararası Balkan Savaşları ve Göç Sempozyumu, 5-6 Mart 2015, Tekirdağ (basımda).

Sevim Hacıoğlu, “Lev N. Tolstoy’un Hazırladığı İlköğretim Okuma Kitaplarında Değerler Eğitimi”, Sözlü Sunum, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES, 22-23 Şubat 2020, İstanbul), Sempozyum Özet Kitapçığı, s. 338. Makale ID-73.

https://kongre.akademikiletisim.com/files/usves2019/usves_ozet_kitapcigi.pdf.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

“Bulgaristan Tarih Ders Kitaplarında Türkler” [Turks in the Bulgarian History Books], IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (7-9 Ekim 2009, İstanbul) Bildiri Kitabı, Yayına Hazırlayanlar: Cemil Öztürk, E. Özlem Yiğit, Kongreyi düzenleyen: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2011, Cilt: II, s. 84-92. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Sevim Hacıoğlu, XVII-XVIII. Yy. Rus Pedagojik Düşüncesi, Dini Bütün, Görgülü, Erdemli Yurtseverler Yetiştirmek, 1. Basım, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2020, 206 s. ISBN: 978-605-2228-58-6. https://www.kriteryayinevi.com/urun/xvii-xviii-yy-rus-pedagojik-dusuncesi/.

Projeler

Başbakanlık Dil Tarih Kültür Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM)’nin “Yurtdışındaki Arşivlerde Atatürk ve Milli Mücadele Konulu Arşiv Belgelerinin Derlenmesi” Projesi çerçevesinde 15.07-15.08.2005 tarihleri arasında Sofya - Bulgaristan’daki Bulgar Devlet Arşivleri’nde araştırmacı.

Kırklareli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen “Hayata Sahip Çık” Projesi çerçevesinde “Hayata Nasıl Bakıyoruz?” anketini hazırlayarak bunu Kırklareli Üniversitesi FEF Felsefe Bölümü ile İİBF İşletme Bölümü öğrencilerinin desteğiyle Mayıs 2011’de Kırklareli Merkez İlçesinde uyguladı ve sonuç raporunu ilgililere sundu. 

Diğer

Kırklareli Üniversitesi ile Bağcılar Belediyesinin birlikte düzenledikleri “Balkan Savaşlarının 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu (11-13 Mayıs 2012, İstanbul)” Danışma Kurulu ve Organizasyon Heyeti üyesi olarak görevde bulundu.

“SSCB’nin başarısızlık sebebi Marksist felsefe miydi?” Doğu Batı Dergisi, Karl Marx Özel Sayısı, Yıl: 14, Sayı 55, Kasım-Aralık-Ocak 2010-2011, Doğu Batı Yayınları, Ankara, s. 283-293.

Haberler (Çeviri): “N. F. Katanov’un İstanbul’daki Kütüphanesi” (Zoya Mıytpıyıylaevna Monguş’un ‘Tuvinskaya Pravda’ adlı gazetedeki aynı başlıklı yazısının çevirisi), İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası, Yıl: 2011, Cilt: 21/Güz, İstanbul, s. 446-451.

Kitabiyat: “N. F. Katanov, Tuva Diyarının Tasviri, İmparatorluk Bilimler Akademisi ve Rus Coğrafya Cemiyetinin Buyruğu ile 1889 Yılında Yapılan Gezinin Günlüğü, Tuva Beşeri Araştırmalar Enstitüsü, ‘Büyük Petro’ (Kunstkamer) Antropoloji ve Etnografya Müzesi, Kızıl, 2011”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Mecmuası, Yıl: 2011, Cilt: 21/Bahar, İstanbul, s. 449-500.

“Sosyolojik Bakımdan Göç Olgusu ve Bulgaristan'dan 1989 Zorunlu Göçü” (tebliğ), 25. Yılında 1989 Bulgaristan Göçü Paneli (2 Mayıs 2014); Paneli düzenleyen: Kırklareli Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kırklareli. 

“Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Kültürel Dönüşümü: 1944-1989” (sunum), Balkanlarda Genel Etnikler Etkileşimi Semineri, 17-18 Mayıs 2014, Sırnitsa-Bulgaristan, Semineri düzenleyen: Rodoplarda Dostluk ve Kültür Paylaşımı Derneği, Kırklareli-Üsküp Belediyesi, Kırklareli Üniversitesi. 

Klasik Sosyoloji Teorileri - I

Klasik Sosyoloji Teorileri - I

Türkiye’de Sosyolojik Düşünce

Türkiye’de Sosyolojik Düşünce

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus