Dr. Öğr. Üyesi FATİH ÇİMEN
İlahiyat Fakültesi
FATİH ÇİMEN

FATİH ÇİMEN
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • Arapça
Uzmanlık Alanları
  • Hadis
İlgi Alanları
  • Fıkıh
  • Kelam
Eposta
  • fatihcimen77@gmail.com
  • fatihcimen@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
21/11/1978
Doğum Yeri
Gördes
Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2020

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

ILH17305 HADİS II
 

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(V. YY) ILH17305 HADİS II (2+2+3)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

2. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KONU İLE İLGİLİ MADDELER.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Tevhid, İstikamet

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

2

Hz. Peygamberi Sevmek

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

3

Ümmet-Sünnet Münasebeti

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

4

Dinler Arası İlişkiler

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

5

Farzlara Özen Göstermek

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

6

Ramazan Ayı

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

7

VİZE

 

8

Zamanın Kıymeti

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

9

Günahlardan Uzak Durmak

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

10

Din Kardeşliği

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

11

Emr-i bi’l-maruf Nehy-i ani’l-münker

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

12

Dua ve Paylaşım

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

13

Kabir Hayatı

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

14

Ahiret İnancı

Seçme Hadisler, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

 

 

 

 

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Ara ve final sınavları klasik ve test beraber olacak usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınav notunun % 40’ı, Final Sınav notunun % 60’ı, ders geçme notunu oluşturacaktır.

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 55’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Sünnete Farklı Yaklaşımlar, Hüseyin Çelik, Hiper Yayıncılık.

 

 

ILH17413 SÜNNETE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
 

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(VII. YY) ILH17413 SÜNNETE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (2+2+2)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş, İZ Yayıncılık.

2. Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi I, Ebubekir Sifil, Rıhle Kitap

3. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KONU İLE İLGİLİ MADDELER.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Sünnetin Tanımı ve Dindeki Yeri

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş, Murtaza Bedir, “SÜNNET” TDV İslam Ansiklopedisi

2

Medine Ekolünde Hadis ve Sünnet

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş,

3

Sünnetin Tanımına Dair Oryantalist Yaklaşımlar

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş,

4

Sünnete Dair Goldziher’in Görüşleri

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş, Tahsin Görgün, “GOLDZİHER”, TDV İslam Ansiklopedisi

5

Sünnete Dair Schacht’ın Görüşleri

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş, Murtaza Bedir, “SCHACHT” TDV İslam Ansiklopedisi

6

Sünnete Dair İslam Dünyasında Çağdaş Yaklaşımlar

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş,

7

VİZE

 

8

Sünnete Dair Fazlurrahman’ın Görüşleri

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi I, Ebubekir Sifil,

9

Sünnete Dair Fazlurrahman’ın Görüşleri

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi I, Ebubekir Sifil,

10

Sünnete Dair Mevdûdî’nin Yaklaşımı

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş,

11

Sünnete Dair Türkiye’deki Araştırmacıların Görüşleri

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş,

12

Abdülfettâh Ebû Gudde’nin Görüşleri

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş,

13

Mustafa el-Azamî’nin Görüşleri

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş,

14

Sünnete Çağdaş Yaklaşımların Genel Değerlendirmesi

Hadis ve Sünnete Oryantalist Yaklaşımlar, Yavuz Köktaş,

 

 

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Ara ve final sınavları klasik ve test beraber olacak usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınav notunun % 40’ı, Final Sınav notunun % 60’ı, ders geçme notunu oluşturacaktır.

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 55’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Sünnete Farklı Yaklaşımlar, Hüseyin Çelik, Hiper Yayıncılık.

2. Hadis Tarihi (Üçüncü Bölüm), Ahmet Yücel, İFAV Yayınları

3. Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi, Fatma Kızıl, İSAM Yayınları

 

ILH18207 HADİS USULÜ VE TARİHİ (ARAPÇA) 

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(III. YY) ILH18207 HADİS USULÜ VE TARİHİ (ARAPÇA) (3+3+4)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Hadis Tarihi, Ahmet Yücel, İFAV Yayınları

2. el-Kavânînü’l-Hadîsiyye fî Dav-i’l-Manzûmeti’l-Beykûniyye, Necmeddin el-Îsâ, Ravza Yayıncılık

2. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KONU İLE İLGİLİ MADDELER.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Rivayet Dönemi                                        (Hicrî I. ve II. Asırlar)

Hadis Tarihi, Ahmet Yücel, İFAV Yayınları, Ahmet Yücel, “KİTABET”, TDV İslam Ansiklopedisi, Mehmet Efendioğlu, “TEDVİN”, TDV İslam Ansiklopedisi,

2

Rivayet Dönemi                                        (Hicrî III. Asır)

Hadis Tarihi, Ahmet Yücel, İFAV Yayınları,

3

Rivayet Dönemi                                        (Hicrî IV. ve V. Asırlar)

Hadis Tarihi, Ahmet Yücel, İFAV Yayınları,

4

Nakil Dönemi ve Temel Özellikleri

Hadis Tarihi, Ahmet Yücel, İFAV Yayınları,

5

Son Dönem Hadis İlmiyle İlgili Gelişmeler

Hadis Tarihi, Ahmet Yücel, İFAV Yayınları,

6

Hadis İlimleri Açısından Son Dönemin Temel Özellikleri

Hadis Tarihi, Ahmet Yücel, İFAV Yayınları,

7

 VİZE

 

8

Hadis Usulünün Doğuşu ve Kaynakları

el-Kavânînü’l-Hadîsiyye fî Dav-i’l-Manzûmeti’l-Beykûniyye, Necmeddin el-Îsâ,

9

Hadis İlmi

el-Kavânînü’l-Hadîsiyye fî Dav-i’l-Manzûmeti’l-Beykûniyye, Necmeddin el-Îsâ,

10

Râvi Adedi Bakımından Hadisin Çeşitleri

el-Kavânînü’l-Hadîsiyye fî Dav-i’l-Manzûmeti’l-Beykûniyye, Necmeddin el-Îsâ,

11

Hadislerin Kabul-Red Açısından Kısımları

el-Kavânînü’l-Hadîsiyye fî Dav-i’l-Manzûmeti’l-Beykûniyye, Necmeddin el-Îsâ,

12

Hadislerin Kaynağı Açısından Kısımları

el-Kavânînü’l-Hadîsiyye fî Dav-i’l-Manzûmeti’l-Beykûniyye, Necmeddin el-Îsâ,

13

Senedlerinin Ahvali Açısından Hadislerin Kısımları

el-Kavânînü’l-Hadîsiyye fî Dav-i’l-Manzûmeti’l-Beykûniyye, Necmeddin el-Îsâ,

14

Metinlerinin Ahvali Açısından Hadislerin Kısımları

el-Kavânînü’l-Hadîsiyye fî Dav-i’l-Manzûmeti’l-Beykûniyye, Necmeddin el-Îsâ,

 

 

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Ara ve final sınavları klasik ve test beraber olacak usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınav notunun % 40’ı, Final Sınav notunun % 60’ı, ders geçme notunu oluşturacaktır.

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 55’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Hadis Usulü, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus