Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ
Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Ertuğrul KARAKUŞ

Ertuğrul KARAKUŞ
Ünvan
Yrd. Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Türk Dünyası Edebiyatları
 • Balkanlar'da Türk Dili ve Edebiyatı
 • Yeni Türk Edebiyatı
İlgi Alanları
 • Türk Dünyası (Dil-Edebiyat-Tarih-Kültür)
 • Balkanlar'da Türk Dili-Edebiyatı-Kültürü-Tarihi
 • Yeni Türk Edebiyatı
Telefon
 • 05055723407
Eposta
 • ekarakus7984@hotmail.com
 • ertugrulkarakus@klü.edu.tr
Doğum Tarihi
01/02/1979
Doğum Yeri
Kavak-KAYSERİ
Lise
Kayseri Bünyan Lisesi

Mezuniyet: 1995

Lisans
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
Zonguldak Karaelmas Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2007

Doktora
Ege Üniv. Sosyal Bil. Ens./Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Mezuniyet: 2013

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniv. FEF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Başlama: 2013

Okutman
Kırklareli Üniv.Türk Dili Bölümü

Başlama: 2011

Kırklareli Üniv. Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Müdür Yardımcısı

Kırklareli Üniv. Balkan Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Müdür

Basılmış Kitap ya da Bölümler

1.KARAKUŞ, Ertuğrul (2013). Sesler Dergisi Bibliyografyası (Makedonya ve Kosova Türklerinin Avazı), Paradigma Akademi Yayınları, Edirne.

 

2.KARAKUŞ, Ertuğrul (2014). Makedonya Türk Edebiyatı’nda Üçüncüler, Yeni Balkan Yayınları, Üsküp-Makedonya.

 

3.KARAKUŞ, Ertuğrul- TAŞ, Hüseyin (Editör: Mualla MURAT) (2009). Tiyatro ve Uygulamalar, Maya Akademi Yayınları, Ankara.

 

4.KARAKUŞ, Ertuğrul- TAŞ, Hüseyin (Editör: Mualla MURAT) (2009). Üniversiteler İçin Türk Dili, Nobel Yayınları, Ankara.

 

5.KARAKUŞ, Ertuğrul- TAŞ, Hüseyin (Editör: Mualla MURAT) (2007). Türkçe Öğretimi Etkinlikleri, Nobel Yayınları, Ankara.

6.KARAKUŞ, Ertuğrul (2012). Yol (Hikâyeler), Tibyan Yayınları, İzmir.

7.KARAKUŞ, Ertuğrul (2012). Unutulmaz Yolculuk (Hikâye), Tibyan Yayınları, İzmir.

Ertuğrul KARAKUŞ(2016),Bir Hilal Uğruna Balkan'dan Anadolu'ya, Kırklareli Üniversitesi Yayınları, Kırklareli.
Edebiyat Bilgi ve Teorileri I

Edebiyat nedir? Diğer Bilimlerle İlgisi, Nazım türleri ve şekilleri, nesir türleri...

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus