Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ
Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Ertuğrul KARAKUŞ

Ertuğrul KARAKUŞ
Ünvan
Doç. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Türk Dünyası Edebiyatları
 • Balkanlar'da Türk Dili ve Edebiyatı
 • Yeni Türk Edebiyatı
İlgi Alanları
 • Türk Dünyası (Dil-Edebiyat-Tarih-Kültür)
 • Balkanlar'da Türk Dili-Edebiyatı-Kültürü-Tarihi
 • Yeni Türk Edebiyatı
Eposta
 • ekarakus7984@hotmail.com
 • ertugrulkarakus@klü.edu.tr
Lise
Kayseri Bünyan Lisesi

Mezuniyet: 1995

Lisans
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
Zonguldak Karaelmas Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2007

Doktora
Ege Üniv. Sosyal Bil. Ens./Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Mezuniyet: 2013

Doçent Doktor
Kırklareli Üniv. FEF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Başlama: 2019

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniv. FEF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Başlama: 2013

Okutman
Kırklareli Üniv.Türk Dili Bölümü

Başlama: 2011

Kırklareli Üniv. Türkçe Öğretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Müdür Yardımcısı

Kırklareli Üniv. Balkan Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Görev: Müdür

Basılmış Kitap ya da Bölümler
Ertuğrul KARAKUŞ(2016),Bir Hilal Uğruna Balkan'dan Anadolu'ya, Kırklareli Üniversitesi Yayınları, Kırklareli.

KARAKUŞ, Ertuğrul. TAŞLARA AKSEDEN EDEBİYAT-MAKEDONYA DEBRE JUPA BÖLGESİ KİTABELİ MEZAR TAŞLARI, SEDİR(ERDEM) YAYINLARI, 2016.

KARAKUŞ Ertuğrul. Bir Hilal Uğruna Balkan'dan Anadolu'ya (2. BASKI), BENGÜ Yayınları, 2018.

KARAKUŞ, Ertuğrul. Makedonya Türk Edebiyatı’nda Üçüncüler, Yeni Balkan Yayınları, Üsküp-Makedonya 2014.

KARAKUŞ, Ertuğrul. Sesler Dergisi Bibliyografyası (Makedonya ve Kosova Türklerinin Avazı), Paradigma Akademi Yayınları, Edirne 2013.

KARAKUŞ, Ertuğrul. MELEGUŞ-AGAHAN DURDIYEV'İN HİKAYECİLİĞİ VE SEÇME HİKAYELERİ, BENGÜ YAYINLARI,2018.

KARAKUŞ, Ertuğrul. YAHYA KEMAL VE ÜSKÜP, İSTANBUL FETİH CEMİYETİ YAYINLARI, İSTANBUL 2018.

KARAKUŞ, Ertuğrul. Yol (Hikâyeler), Tibyan Yayınları, İzmir 2012.

KARAKUŞ, Ertuğrul. Unutulmaz Yolculuk (Hikâye), Tibyan Yayınları, İzmir 2012.

KARAKUŞ, Ertuğrul- TAŞ, H. (Editör: Mualla MURAT). Tiyatro ve UygulamalarMaya Akademi Yayınları, Ankara 2009.

KARAKUŞ, Ertuğrul- TAŞ, H. (Editör: Mualla MURAT). Üniversiteler İçin Türk DiliNobel Yayınları, Ankara 2009.

BALKAN TÜRK EDEBİYATLARI 1

MAKEDONYA VE KOSOVA TÜRK EDEBİYATLARI, DÖNEMLERİ VE ŞAHISLARIYLA TANITILIR.

BALKAN TÜRK EDEBİYATLARI 2

BULGARİSTAN VE BATI TRAKYA TÜRK EDEBİYATLARI DÖNEMLERİ VE ŞAHISLARIYLA TANITILIR.

EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ I

Edebiyat nedir? Diğer Bilimlerle İlgisi, Nazım türleri ve şekilleri, nesir türleri...

EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ II

Nesir, Türk edebiyatında nesir, Nesir türleri, Hikaye, Roman, Düşünceye dayalı türler, Edebiyat teorileri...

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI I

Azerbaycan-Türkmen Türk edebiyatları dönem ve şahıslar açısından karşılaştırılır.

KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI II

Kırgız-Kazak Türk edebiyatları dönem ve şahıslar açısından karşılaştırılır.

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI I

AZERBAYCAN TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ VE ŞAHISLARIYLA TANITILIR.

TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI II

TÜRKMENİSTAN TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ VE ŞAHISLARIYLA TANITILIR.

TÜRK EDEBİYATI TARİHİ 1

Orhun Kitabelerinden günümüze Türk Edebiyatının dönemleri belli başlı eser ve şahıslarıyla tanıtılır.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus