Arş.Gör. Elifcan CESUR
Çocuk Gelişimi Bölümü
Elifcan CESUR

Elifcan CESUR
Ünvan
Arş.Gör.
Yabancı Diller
  • İngilizce
İlgi Alanları
  • Duygusal Düzenleme
  • Gelişimsel Bozukluklar
  • Gelişimsel Değerlendirme
  • Erken Müdahale
Eposta
  • elifcancesur@gmail.com
Lisans
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Mezuniyet: 2012

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ABD

Mezuniyet: 2016

Doktora
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ABD

Mezuniyet: 0000

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü

Başlama: 2017

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Cesur, E., & Tozduman Yaralı, K. (2020). A Qualitative view to children’s problem solving skills (Çocukların problem çözme becerilerine nitel bir bakış). International Journal of Eurasia Social Sciences, 11 (39): 136-165.

Cesur, E., & Yıldız Bıçakçı, M. (2018). İşitme yetersizliği olan bebeğin gelişiminde erken müdahale programının etkisi. Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 72(3): 503-520.

Cesur, E., & Köksal Akyol, A. (2018). Aile ve sosyal politikalar bakanlığında çocuk gelişimci olmak. Toplum ve Sosyal Hizmet, 29(2): 245-269.

Didin, E., & Köksal Akyol, A. (2017). The relationship of art and music education with adolescents' humor styles and interpersonal problem solving skills. Eurasian Journal of Educational Research, 72: 43-62, DOI: 10.14689/ejer.2017.72.3.

Didin, E., & Tozduman Yaralı, K. (2018). Okul öncesi eğitim programının ahlakın bileşenleri açısından incelenmesi. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9 (31):174-193.

Tozduman Yaralı, K., & Didin, E. (2018). Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitimde etkili bir örnek: ‘Küçük Ağacın Eğitimi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35): 850-869.

Cesur, E., & Köksal Akyol, A. (2019). Annelerinin görüşlerine göre DEHB tanılı çocukların okullarda karşılaştıkları sorunlar. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 50: 80-95.

Cesur, E., & Tozduman Yaralı, K. (2019). Ergenlerin mizah tarzları ve eleştirel düşünme eğilimleri. International Journal of Eurasia Social Sciences, 10 (36):551-568.

Cesur, E., & Köksal Akyol, A. (2019). Farklı lise türlerinde öğrenim gören ergenlerin mizah tarzlarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(2):326-335.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Didin, E., & Köksal Akyol, A.(2016). The investigation on ınterpersonal problem solving skills of teenagers who have or have not received art education. I.International Conference on Studies in Education, Barcelona – Spain.

Didin, E., & Köksal Akyol, A.(2016). The investigation on humour styles of teenagers who have or have not received art education. VI. International Conference on Critical Education, London – England.

Didin, E., & Köksal Akyol, A.(2016). Ergenlerin mizah tarzlarına ve kişilerarası problem çözme becerilerine resim ve müzik eğitiminin etkisinin incelenmesi. III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla - Türkiye.

Didin, E., Tozduman Yaralı, K. & Şolt Kırca, A. (2017). Çocuk gelişimi ve ebelik öğrencilerinin çocuğun katılım hakkına yönelik görüşleri: Nitel bir bakış. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın – Türkiye.

Tozduman Yaralı, K., & Didin, E. (2017). Çocukların eleştirel düşünme becerilerinin desteklenmesinde eğitimde bir araç olarak fıkralar. IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul – Türkiye.

Didin, E., & Tozduman Yaralı, K. (2017). Okul öncesi eğitim programının ahlakın bileşenleri açısından incelenmesi. International Symposium of Education and Values (Isoeva), Bodrum – Türkiye.

Didin, E. (2017). Ahlak kavramına ve ahlak eğitimine toplumun bakış açısı. International Symposium of Education and Values (Isoeva), Bodrum – Türkiye.

Tozduman Yaralı, K., & Didin, E. (2018). Problem çözme becerisi gelişmiş ve gelişmemiş çocukların davranış durumlarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences (Icoess), Side – Türkiye.

Didin, E., & Tozduman Yaralı, K. (2018). Mizah tarzları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. 2nd International Congress Of Eurasian Social Sciences (Icoess), Side – Türkiye.

Didin, E., & Tozduman Yaralı, K. (2018). Çocukların problem çözme becerilerine nitel bir bakış. V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya - Türkiye.

Tozduman Yaralı, K., & Didin, E. (2018). Examination of child development undergraduate programs of universities in turkey in terms of academic staff. VIII. International Conference on Critical Education, London – England.

Didin, E., & Köksal Akyol, A.(2018). Examining the difficulties experienced by children diagnosed with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in their school life according to the views of their mothers. VIII. International Conference on Critical Education, London – England.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Didin, E. (2016). Mizah gelişimi. 3. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Ankara – Türkiye.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Didin, E., & Köksal Akyol, A. (2018). The effect of art education on interpersonal problem solving skills of adolescents. In Recent Advances in Educational Sciences, Ed: Efe R.; Koleva. I; Atasoy E., U.K.: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-5275-1303-3, ISBN (13): 978-1-5275-1303-7.

Tozduman Yaralı, K., & Didin, E. (2018). Child's participation right in early childhood education approaches In Recent Advances in Educational Sciences, Ed. Ed: Efe R.; Koleva. I; Atasoy E, U.K.: Cambridge Scholars Publishing. ISBN (10): 1-5275-1303-3, ISBN (13): 978-1-5275-1303-7.

Köksal Akyol, A., & Didin, E. (2016). Ahlak gelişimi, Çocuk Gelişimi içinde, Ed: Aral N., Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, ISBN:978-975-06-1889-5.

Köksal Akyol, A., & Didin, E. (2017). Algısal gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I (0-36 Ay) içinde, Ed: Köksal Akyol A., Ankara: Anı. ISBN:978-605-170-159-2.

Didin, E., & Köksal Akyol, A. (2017). Bilişsel gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I (0-36 Ay) içinde, Ed: Köksal Akyol A., Ankara: Anı. ISBN:978-605-170-159-2.

Didin, E., & Köksal Akyol, A.(2017). Humor development in children, In Educational Research and Practice, Ed: Koleva I; Duman A., Sofia: St. Kliment Ohridski University Press. SBN:978-954-07-4271-7ST.

Köksal Akyol, A., & Didin, E.(2018). Algısal gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II (37-72 Ay) içinde, Ed: Köksal Akyol A., Ankara: Anı. ISBN:978-605-170-197-4

Didin, E., & Köksal Akyol, A. (2018). Bilişsel gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II (37-72 Ay) içinde, Ed: Köksal Akyol A., Ankara: Anı. ISBN:978-605-170-197-4

Diğer

Galinsky, E. (2019). Gelişen Zihin (Çev. Tozduman Yaralı K., & Cesur, E.). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus