Öğr. Gör. Dr. Burcu TAŞKIN ÇÖMLEKÇİ
Fen Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Burcu TAŞKIN ÇÖMLEKÇİ

Burcu TAŞKIN ÇÖMLEKÇİ
Ünvan
Öğr. Gör. Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • İtalyanca
 • İspanyolca
Uzmanlık Alanları
 • Çeviribilim
 • Çeviri Sosyolojisi
 • Engellilik Araştırmaları
 • Özel Alan Çevirileri
İlgi Alanları
 • Trekking
 • HIIT
 • Crossfit Training
 • Fitness
 • Kickboxing
Eposta
 • burcutaskin06@gmail.com
 • burcutaskin@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
06/06/1987
Lise
Ankara Çağrıbey Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2005

Lisans
Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü

Mezuniyet: 2009

Yüksek Lisans
Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü

Mezuniyet: 2012

Doktora
Yıldız Teknik Üniversitesi Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Programı

Mezuniyet: 2020

Öğretim Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2020

Mütercim Tercümanlık Bölümü
 • Görev: Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü
 • Başlama: 01/09/2017

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Taşkın, Burcu, Emine Bogenç Demirel. (2019). Çeviri Sosyolojisi Işığında Engelli Çevirmenler: Fenomenolojik Yaklaşım ile Görünmeyeni Görünür Kılmak. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, s. 27, 242-254.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Taşkın Burcu. 2017. Relationality of Translation Sociology and Disability. 27-28 Kasım 2017. Turns, Trends and Turmoils in Translation Studies-New Visatas for the 21st Century. University of Rzeszow, Rzeszow, Polonya.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Taşkın, Burcu. 2016a. Engelli Çevirmenlerin Mesleki Alandaki Konumları. Elif Daldeniz-Baysan Çeviribilimde Lisansüstü Çalışmalar Kolokyumu VII. 11 Mart 2016 Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Taşkın Burcu. 2016b. Engellilik Araştırmaları ve Çeviri. 22-23 Aralık 2016. III. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu. İstanbul, Türkiye.
Taşkın, Burcu. Çeperli, M. İlke. 2018. Bilgisayar Destekli Çeviri Araçlarının Yaygınlaşması ile Türkiye’deki Görme Engelli Çevirmenlerin Değişen Konumu. 15-16 Kasım 2018. Dünden Bugüne-Engellilik Araştırmaları Konferansı. İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Basılmış Kitap ya da Bölümler
Taşkın, Burcu. 2019. Rationality of Disability and the Sociology of Translation. Translation Today: Applied Translation Studies in Focus. ed. Michal Organ. Berlin: Peter Lang. 107-119.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus