Öğretim Görevlisi İbrahim Alpay YILMAZ
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
İbrahim Alpay YILMAZ

İbrahim Alpay YILMAZ
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
  • Almanca
Uzmanlık Alanları
  • Turizm
  • Yönetim ve Organizasyon
İlgi Alanları
  • Müzik
  • Sinema
Telefon
  • 0 (536) 360-00-41
Eposta
  • alpay.yilmaz@klu.edu.tr
  • alpay100@gmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
Kırklareli
Lise
Kadıköy Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 1997

Ön Lisans
Muğla Üniversitesi

Mezuniyet: 2003

Lisans
Mersin Üniversitesi

Mezuniyet: 2006

Yüksek Lisans
Mersin Üniversitesi

Mezuniyet: 2009

Doktora
Trakya Üniversitesi İşletme ABD

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu

Başlama: 2009

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
YILMAZ, İbrahim Alpay; DURSUN, Sibel ve DURSUN, Bahtiyar (2013). "Genç Bireylerin Kariyer Tercihlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi", HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, Yıl: 2; ss. 106-127.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

YILMAZ, İbrahim Alpay ve AYDIN TÜKELTÜRK, Şule (2014). "Türkiye'nin Yat ve Kruvaziyer Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi", Denizcilik Dergisi, 70: 26-34.

YILMAZ, İbrahim Alpay; ÜNAL, Aydın ve ÇAKIR, Gülay (2015), "Sürdürülebilir Turizm Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Bağlamı", Mesleki Bilimler Dergisi, Sayı: 4, Cilt:2, ss.55-83, ANKARA

YILMAZ, İbrahim Alpay; DURSUN, Sibel; GÜNGÖR GÜZELER, Elçin ve PEKTAŞ, Kemal (2014). "Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi: Bir Örnek Çalışma", Electronic Journal of Vocational Colleges, 4 (4); ss. 16-26.

YILMAZ, İbrahim Alpay ve DURSUN, Bahtiyar (2014). "Genç Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Sosyo-Demografik Özellikleri İle İlişkisi: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO Örneği", Gençlik Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Cilt: 2, Sayı: 4, ss. 48-79.

TANER, Bahar; TETİK, Dilek ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2010). “Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3); ss. 485-502.
YILMAZ, İbrahim Alpay; DURSUN, Bahtiyar; PEKTAŞ, Kemal ve ALTAY, Ahmet (2012). "Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar MYO Örneği" Electronic Journal of Vocational Colleges, 2 (2); ss. 9-21
DURSUN, Bahtiyar; YILMAZ, Alpay ve ÇAKIR, Gülay (2012). "Determining Relational Awareness Levels In Friendship Of Vocational School Students In Terms Of Their Demographic Characteristics" Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34, ss. 42-51.

YILMAZ, İbrahim Alpay; PAJO, Aykut ve GÜNGÖR GÜZELER, Elçin (2014). "Sanal Ofis ve Sanal Ofiste Kullanılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri" Electronic Journal of Vocational Colleges, BÜROKON Özel Sayısı; ss. 427-438.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
YILMAZ, İbrahim Alpay ve GÜNAYDIN, Levent (2008). “The Importance of Knowledge Management to Achieve Sustainable Competitive Advantage” Management and Education, 4(1); ss. 171-178.
GÜNAYDIN, Levent ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2009). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okula Bağlılık Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kırklareli Üniversitesi’nde Bir Araştırma” 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-29 Mayıs 2009. Konya; ss. 2287-2299.
YILMAZ, İbrahim Alpay; KÜÇÜKALTAN, Derman ve OĞUZHAN, Adil (2013). "Edirne Selimiye Camii Ziyaretçilerinin Beklentilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma" 1. Uluslararası İnanç Turizmi Ve Hoşgörü Konferansı, 09-12 Mayıs 2013, Konya; ss. 663-677
GÜNAYDIN, Levent ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2008). “Adaptation of the Education System to the New Education Paradigm of the Knowledge Society” Management and Education, 4(3); ss. 57-63.
AYKAÇ, Mustafa; GÜNAYDIN, Levent ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2011). “Yeni Eğitim Paradigması ve Bilgi Toplumunda Üniversiteler” 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 25-27 Mayıs 2011, Aydın.
YILMAZ, İbrahim Alpay ve GÜNAYDIN, Levent (2010). “Conceptually Examining European Union’s Activities for Lifelong Learning within the Context of Knowledge Society” Management and Education, 6(2); ss. 213-219.
ALTAY, Ahmet ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2013). "The Non-Governmental Organizations and Associations in Field of Information and Document Management in Turkey", 1st International BiblioWorld Conference: Technology, Resources, Practices, Bulgarian Information Consortium, 26-27 Eylül 2013, Sofya, Bulgaristan.
DURSUN, Bahtiyar; YILMAZ, Alpay; ÇAKIR, Gülay; PAJO, Aykut ve BULUT, Selma (2010). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkisinde Farkında Olma Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından Belirlenmesi” II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 Nisan-2 Mayıs 2010, Antalya.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
KÜÇÜKALTAN, Derman ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2011). "Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Ekoturizmin İğneada Ölçeğinde Uygulanabilirliği". 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 30 Kasım-4Aralık 2011, Akaçkoca-Düzce; ss. 157-167.
GÜRDAL, Seda Akın; ALTAY, Ahmet ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2012). "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi Arama Davranışı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği" Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir; ss. 323-338.
TANER, Bahar ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2010). “Otel Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Hakkındaki Algılarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma” 11. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 2-5 Aralık 2010, Kuşadası; ss. 407-417.
YILMAZ, İbrahim Alpay ve TÜKELTÜRK AYDIN, Şule (2014). "Türkiye'nin Yat ve Kruvaziyer Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi" 2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 28 Şubat 2014, İzmir, ss. 63-80.
YILMAZ, İbrahim Alpay; PAJO, Aykut ve GÜNGÖR GÜZELER, Elçin (2013). "Sanal Ofis ve Sanal Ofiste Kullanılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri" 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1, 24-26 Ekim 2013, Lüleburgaz, Kırklareli; ss. 55-66.
Basılmış Kitap ya da Bölümler

AYDIN TÜKELTÜRK, Şule; ŞAHİN, Dilek ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2014). Turizm İşletmelerinde Presenteeism (İşte Var Olamama). Ş. Aydın Tükeltürk, N. Şahin Perçin ve B. Güzel (Ed). Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi içinde (ss. 281-302). Ankara: Detay Yayıncılık.

AYDIN TÜKELTÜRK, Şule ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2013). Ekoturizm. Ş. A. Tükeltürk ve M. Boz (Ed.) Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler içinde (ss. 3-29). Ankara: Detay Yayıncılık.
Rezervasyon

rezervasyon

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus