Lecturer İbrahim Alpay YILMAZ
Pınarhisar Vocational School
İbrahim Alpay YILMAZ

İbrahim Alpay YILMAZ
Degree
Lecturer
Language(s)
  • English and German
Profession(s)
  • Tourism and travel services
  • Management and organization theories
Hobb(y/ies)
  • Cinema
  • Music
Telephone
  • 0536 360 00 41
Email
  • alpay100@gmail.com
  • alpay.yilmaz@klu.edu.tr
Date of Birth
20/03/1978
Place of Birth
Kırklareli
High School
Kadıköy Anatolian Highschool

Graduation: 1997

Undergraduate
Muğla University

Graduation: 2003

Graduate
Mersin University

Graduation: 2006

Master's Degree
Mersin University

Graduation: 2009

Doctorate
Trakya University

Graduation: 0000

Lecturer
Pınarhisar Vocational School

Start Date: 2009

There is no record saved yet.

Articles in International Peer-reviewed Journals

YILMAZ, İbrahim Alpay; DURSUN, Sibel ve DURSUN, Bahtiyar (2013). "Genç Bireylerin Kariyer Tercihlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi", HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 4, Yıl: 2; ss. 106-127.

Articles in National Peer-reviewed Journals

YILMAZ, İbrahim Alpay ve DURSUN, Bahtiyar (2014). "Genç Bireylerin Umutsuzluk Düzeylerinin Sosyo-Demografik Özellikleri İle İlişkisi: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO Örneği", Gençlik Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2, Cilt: 2, Sayı: 4, ss. 48-79.

YILMAZ, İbrahim Alpay; DURSUN, Sibel; GÜNGÖR GÜZELER, Elçin ve PEKTAŞ, Kemal (2014). "Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi: Bir Örnek Çalışma", Electronic Journal of Vocational Colleges, 4 (4); ss. 16-26.

YILMAZ, İbrahim Alpay ve AYDIN TÜKELTÜRK, Şule (2014). "Türkiye'nin Yat ve Kruvaziyer Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi", Denizcilik Dergisi, 70: 26-34.

YILMAZ, İbrahim Alpay; ÜNAL, Aydın ve ÇAKIR, Gülay (2015), "Sürdürülebilir Turizm Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Bağlamı", Mesleki Bilimler Dergisi, Sayı: 4, Cilt:2, ss.55-83, ANKARA

TANER, Bahar; TETİK, Dilek ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2010). “Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3); ss. 485-502.

YILMAZ, İbrahim Alpay; DURSUN, Bahtiyar; PEKTAŞ, Kemal ve ALTAY, Ahmet (2012). "Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar MYO Örneği" Electronic Journal of Vocational Colleges, 2 (2); ss. 9-21

DURSUN, Bahtiyar; YILMAZ, Alpay ve ÇAKIR, Gülay (2012). "Determining Relational Awareness Levels In Friendship Of Vocational School Students In Terms Of Their Demographic Characteristics" Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34, ss. 42-51.

YILMAZ, İbrahim Alpay; PAJO, Aykut ve GÜNGÖR GÜZELER, Elçin (2014). "Sanal Ofis ve Sanal Ofiste Kullanılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri" Electronic Journal of Vocational Colleges, BÜROKON Özel Sayısı; ss. 427-438.

International Conferences and Symposiums

YILMAZ, İbrahim Alpay ve GÜNAYDIN, Levent (2008). “The Importance of Knowledge Management to Achieve Sustainable Competitive Advantage” Management and Education, 4(1); ss. 171-178.

GÜNAYDIN, Levent ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2008). “Adaptation of the Education System to the New Education Paradigm of the Knowledge Society” Management and Education, 4(3); ss. 57-63.

GÜNAYDIN, Levent ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2009). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okula Bağlılık Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kırklareli Üniversitesi’nde Bir Araştırma” 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 27-29 Mayıs 2009. Konya; ss. 2287-2299.

YILMAZ, İbrahim Alpay ve GÜNAYDIN, Levent (2010). “Conceptually Examining European Union’s Activities for Lifelong Learning within the Context of Knowledge Society” Management and Education, 6(2); ss. 213-219.

DURSUN, Bahtiyar; YILMAZ, Alpay; ÇAKIR, Gülay; PAJO, Aykut ve BULUT, Selma (2010). “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkisinde Farkında Olma Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından Belirlenmesi” II. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 Nisan-2 Mayıs 2010, Antalya.

AYKAÇ, Mustafa; GÜNAYDIN, Levent ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2011). “Yeni Eğitim Paradigması ve Bilgi Toplumunda Üniversiteler” 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu. 25-27 Mayıs 2011, Aydın.

ALTAY, Ahmet ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2013). "The Non-Governmental Organizations and Associations in Field of Information and Document Management in Turkey", 1st International BiblioWorld Conference: Technology, Resources, Practices, Bulgarian Information Consortium, 26-27 Eylül 2013, Sofya, Bulgaristan.

YILMAZ, İbrahim Alpay; KÜÇÜKALTAN, Derman ve OĞUZHAN, Adil (2013). "Edirne Selimiye Camii Ziyaretçilerinin Beklentilerinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma" 1. Uluslararası İnanç Turizmi Ve Hoşgörü Konferansı, 09-12 Mayıs 2013, Konya; ss. 663-677

National Conferences and Symposiums

TANER, Bahar ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2010). “Otel Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Hakkındaki Algılarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma” 11. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 2-5 Aralık 2010, Kuşadası; ss. 407-417.

KÜÇÜKALTAN, Derman ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2011). "Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Ekoturizmin İğneada Ölçeğinde Uygulanabilirliği". 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 30 Kasım-4Aralık 2011, Akaçkoca-Düzce; ss. 157-167.

GÜRDAL, Seda Akın; ALTAY, Ahmet ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2012). "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi Arama Davranışı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma: Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Örneği" Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir; ss. 323-338.

YILMAZ, İbrahim Alpay; PAJO, Aykut ve GÜNGÖR GÜZELER, Elçin (2013). "Sanal Ofis ve Sanal Ofiste Kullanılan Bilgi ve İletişim Teknolojileri" 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1, 24-26 Ekim 2013, Lüleburgaz, Kırklareli; ss. 55-66.

YILMAZ, İbrahim Alpay ve TÜKELTÜRK AYDIN, Şule (2014). "Türkiye'nin Yat ve Kruvaziyer Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi" 2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 28 Şubat 2014, İzmir, ss. 63-80.

Published Books or Chapters

AYDIN TÜKELTÜRK, Şule ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2013). Ekoturizm. Ş. A. Tükeltürk ve M. Boz (Ed.) Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler içinde (ss. 3-29). Ankara: Detay Yayıncılık.

AYDIN TÜKELTÜRK, Şule; ŞAHİN, Dilek ve YILMAZ, İbrahim Alpay (2014). Turizm İşletmelerinde Presenteeism (İşte Var Olamama). Ş. Aydın Tükeltürk, N. Şahin Perçin ve B. Güzel (Ed). Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi içinde (ss. 281-302). Ankara: Detay Yayıncılık.

There is no record saved yet.

There is no record saved yet.

There is no record saved yet.

Telefon Tablet Bilgisayar This website is compatible with all devices.
Facebook
Twitter
Google Plus