Öğretim Görevlisi Ali ÇAKIR
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Ali ÇAKIR

Ali ÇAKIR
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Uzmanlık Alanları
 • Trakya Mutfak Kültürü
 • Balkan Ülke Mutfakları
 • Slow Food
 • Gastronomi
 • Kırsal Turizm ve Kalkınma
 • Turizm İşletmeciliği
 • Eko Turizm
İlgi Alanları
 • Yemek Fotoğrafçılığı
 • Satranç
 • Arkeoloji
 • Spor
Telefon
 • 0 (288) 615-33-03
Eposta
 • alicakir@klu.edu.tr
 • alicakir1977@hotmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
Tekirdağ
Ön Lisans
1) Anadolu Üniversitesi Aşçılık Programı (Mezuniyet Tarihi: 2018) 2) Trakya Üniversitesi Tekirdağ MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ( Mezuniyet Tarihi: 1998)

Mezuniyet: 0000

Lisans
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği Programı

Mezuniyet: 2004

Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Mezuniyet: 2007

Doktora
State University of Library Studies and Information Technologies "Study Of Taste / Culinary Culture Of The Turks In Turkish And Bulgarian Part Of The Thrace Region: Ethno-Cultural Interactions In Terms Of Cultural Tourism "

Mezuniyet: 2017

Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi

Başlama: 2007

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Doğu - Batı Trakya Belediyeler Birliği Günebakan Yerel Yönetim Hizmet Ödülleri / Değerlendirme Komisyon Üyesi
 • Başlama: 29/12/2018

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Marmara Bölgesi Çalıştayı
 • Başlama: 28/12/2018
 • Bitirme: 28/12/2018

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: "Kırklareli İli Demirköy ve Vize İlçelerinin Turizm Projeleri Değerlendirilmesi ve Planlanması" / Davetli Konuşmacı
 • Başlama: 18/12/2018

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Kırklareli Hardaliyesi Coğrafi İşaret Denetleme Komisyon Üyesi
 • Başlama: 15/11/2018

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Kırklareli Beyaz Peyniri Coğrafi İşaret Denetleme Komisyon Üyesi
 • Başlama: 15/11/2018

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Poyralı Pancar Pekmezi Coğrafi İşaret Proje Birim Üyesi
 • Başlama: 26/10/2018

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: "Trakya Köfte Şenliği" Davetli Konuşmacı
 • Başlama: 28/09/2018

Pınarhisar MYO
 • Görev: Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı V.
 • Başlama: 01/09/2013

Trakya Kalkınma Ajansı
 • Görev: Beşeri Kaynaklar Özel İhtisas Komisyon Üyesi
 • Başlama: 04/03/2013
 • Bitirme: 01/07/2013

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
 • Görev: Istrancalar ve Çevresinde Ekoturizm Çalıştayı Koordinatör
 • Başlama: 04/03/2013
 • Bitirme: 06/05/2013

Kirklareli University Centre for European Studies
 • Görev: Annual International Conference 2012 on European Deb t Crisis / Conference Secretariat
 • Başlama: 17/05/2012
 • Bitirme: 18/05/2012

Kırklareli Üniversitesi - İİBF
 • Görev: Uluslararası 2. Trakya Bölgesi Kalkınma Girişimcilik Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi
 • Başlama: 07/12/2009
 • Bitirme: 03/10/2010

Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 03/10/2009
 • Bitirme: 04/10/2010

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü
 • Görev: Sosyal Tesisler İşletme Müdürü / Uygulama Oteli Müdürü
 • Başlama: 15/10/2006
 • Bitirme: 31/01/2008

Trakya Üniversitesi Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Uygulama Oteli
 • Görev: Uygulama Oteli Müdürü
 • Başlama: 17/05/2006
 • Bitirme: 15/10/2006

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Engin R., ÇAKIR A. (2013), The Table And The Rule Of Table Manners In Amuca Bektashıs, Turkish Culture Haci Bektash Velî Research Quarterly, Spring, 2013/65: 299-312.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

SEZER, B., KÜÇÜKALTAN D., ve ÇAKIR A. (2013) Perception of Rural Tourism and Tourism in Çamlıca County-Edirne, İnternational Journal of Social and Economic Sciences 3 (2):46-54.

ÇİFTÇİ G., ÇAKIR A. ve ÇAKIR G., (2012), Ecotourism As A Supportive Component To Rural Development: The Case of Malkara- Elmalı Village, Namık Kemal Üniversity Balkan Journal of Social Sciences, Vol/Cilt: 1, No/Sayı: 2.

Çiftci, G , Çakır, G , Çakır, A . (2016). Political crisis’ and their implications on heritage sites: The case of Turkey. Journal of Tourism Theory and Research, 2 (2), 126-138. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jttr/issue/26518/279181

Çiftci, G , Çakır, A , Çakır, G . (2016). The role of Trakya Development Agency on Thrace Region tourism. Journal of Tourism Theory and Research, 2 (2), 159-172. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/jttr/issue/26518/279183

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

ÇAKIR A. Tekirdağ İl’i Turizm Coğrafyası, Potansiyeli ve Faaliyetleri, Tekirdağ Yorum T.S.M.M.O. Dergisi, Tekirdağ, (2009).

ÇAKIR G., ÇAKIR A, İğneada Longoz Ormanları ve Çevresinin Rekreasyonel Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi, KSÜ Doğa Bil. Der., Özel Sayı, s:282-286, (2012)
ÇAKIR A., Kırklareli'ne Gelen Bulgar Ziyaretçilerin Bölgesel Ekonomik Kalkınmaya Etkisi , Kırklareli İ.İ.B.F. Dergisi Cilt 1, Sayı 1, S: 66-86, (2012)
ÇAKIR G. , ÇAKIR A., Konaklama Tesislerinde Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Uygulamalar, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3, S: 31-36, (2010)
ÇAKIR A., ÇAKIR G. , Kırsal Kalkınmayı Sağlayıcı Bir Unsur Olarak Şarköy ve Çevresinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 14 (22): 53-60, 2012.

ÇAKIR A., SEZER B. ve KÜÇÜKALTAN D., (2014), Trakya Mutfağında Kültürel Unsurlar: Kırklareli Örneği, Eko- Gastronomi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

ÇİFTCİ G., ÇAKIR A., ÇAKIR G., POLİTİK KRİZLERİN KÜLTÜREL MİRAS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, ICTTR - 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (04.11.2016-06.11.2016).

ÇİFTCİ G. ., ÇAKIR G., ÇAKIR A., TRAKYA KALKINMA AJANSI’NIN TRAKYA (TR21) BÖLGESİ TURİZMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ, ICTTR - 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (04.11.2016-06.11.2016).
 

Cakir Ali. (2015), A Comparison of Muslim’s Sacrifice Tradition between Bulgarian Thrace and Turkey Thrace: Examples of Trakiets Village and Kilavuzlu Village, ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА, 11.12.2015- 12.12.2015, Sofia/ Bulgaria. 

Cakir Ali. (2014), Winter Preparations and Storage Methods in Turkish Culinary Culture: A Comparison Between Turks and Bulgarian Part of the Thrace Region, ХАРМОНИЯ В РАЗЛИЧИЯТА, 10.10.2014, Sofia/ Bulgaria.

ÇAKIR A. , ÇAKIR G., KOLUKIRIK C., Trakya Tarhanası Çeşitlerinden Biri Olan Kıymalı Tarhana ve Sunumu, Namık Kemal Üniversitesi, 1. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ. (Poster Bildiri)
ÖZKAN E. , ÇAKIR G., ÇAKIR A. ve KUBAŞ A. Ekoturizm Açısından Yıldız Dağları Çevresindeki Yöresel Ürün Potansiyeli. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ekoloji 2014 Sempozyumu. 1-4 Mayıs 2014. Kıbrıs.
AKSU M. , SEZER B., ÇAKIR A., Bölgesel Kalkınmada Turizmin Etkisi: Bozcaada-Gökçeada Arz Kesimi Üzerine Araştırma, Kırklareli Üniversitesi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu 1-2 Ekim 2010, Kırklareli.
ÇAKIR A., ÜNAL A., ÇAKIR G. VE DEMİREL G., Meslek Yüksekokullarındaki Mutfak Atölyelerinin Araç-Gereç Donanımı ve Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesini Yönelik Amprik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, 1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 2011, Konya.
ÇAKIR A. , ÇAKIR G., DURSUN S., DURSUN B, Kırsal Turizmde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması: Poyralı Köyünde Uygulanabilirliği, Kırklareli Üniversitesi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu 1-2 Ekim 2010, Kırklareli.

Sallıel Arca Z. , ÇAKIR G., ve ÇAKIR A.  Gastronomi Turizminde Yeni Destinasyonlar: Trakya Bağ Rotası Örneği, Uluslararası Gastronomi Kongresi. 10-12 Aralık 2015. İzmir.

ÇAKIR A., ve ÇAKIR G.  Slow Food Trakya Conviviumu ve Faaliyetleri, Uluslararası Gastronomi Kongresi. 10-12 Aralık 2015. İzmir.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

ÇAKIR A., ÇİFTÇİ G., ÇAKIR G.,"Trakya Turizm Rotası Projesi: Lezzet Rotası Üzerine Bir Değerlendirme" 2. Gastronomi Turizmi Kongresi, 21-23 Eylül 2017, Çanakkale.

Çakır, A., Çakır, G., Çiftçi,G. (2013), İğneada’da Kurulması Olası Bir Termik Santralin Ekosisteme ve Turizme Olumsuz Etkileri, Ekoloji Sempozyumu, Tekirdağ.
ÇİFTÇİ, G., ÇAKIR, A. ve ÇAKIR, G., Türkiye Ve İsviçre'deki Turizm Eğitiminin Karşılaştırmalı Analizi, Turizm Eğitimi Konferans/Workshop T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 17-19 Ekim 2012, ANKARA.
ÇAKIR A., SEZER, B., KARDEŞ, S. DEMİREL T., ve TINMAZ, O., Edirne - Çamlıca Beldesi’nin Kırsal Turizm Potansiyeli Ve Değerlendirilmesi, II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, AKSARAY.
ÇAKIR A. , ÇAKIR G., SEZER B. Şarköy Uçmakdere’de Spor Turizmi Kapsamında Yamaç Paraşütü Sporunun Değerlendirilmesi, Namık Kemal Üniversitesi, Şarköy Değerleri Sempozyumu, 14 Ekim 2010, Tekirdağ.
ÇAKIR G., ÇAKIR A., BAKKAL G. , Tekirdağ Mutfağı’nda Geleneksel Bir Lezzet: Ev Yapımı Hayrabolu Peynir Tatlısı, Namık Kemal Üniversitesi, Hayrabolu Değerleri Sempozyumu, 15 Ekim 2010, Tekirdağ.
ÇAKIR, G., ÇAKIR, A. ve ÇİFTÇİ, G., Turizm Ve Otel İşletmeciliği Ders Programlarının İkmep Kapsamında İncelenmesi : Trakya Bölgesi Örneği, Turizm Eğitimi Konferans/Workshop T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 17-19 Ekim 2012, ANKARA.
ÇAKIR A. , ÇAKIR G., Tekirdağ Mutfağı’nın Geleneksel Tatlılarından Hayrabolu Peynir Tatlısının Trakya’da Bilinirliği ve Kemalpaşa Peynir Tatlısı ile Karşılaştırılması, Namık Kemal Üniversitesi, Hayrabolu Değerleri Sempozyumu, 15 Ekim 2010, Tekirdağ.
ALTAY A., ÇAKIR G., ÇAKIR A., Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kitap Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Trakya Bölgesinde Yer Alan MYO’ları Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2011, Aydın.
ÇAKIR A. , ÇAKIR G., Tekirdağ Mutfak Kültürü ve Belli Başlı Yemeklerinden Örnekler, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Değerleri Sempozyumu, 21 Ekim 2010, Tekirdağ.
KOLUKIRIK C, ÇAKIR G, ÇAKIR A. Kırsal kalkınmada Turizmin Önemi: Marmara Ereğlisi Örneği, Namık Kemal Üniversitesi, Marmara Ereğlisi Değerleri Sempozyumu, 18 Ekim 2010, Tekirdağ.
ÜNAL, A., ÇAKIR, G., ÇAKIR, A. ve ÇİFTÇİ, G., Istranca Dağları ve Çevresinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Alternatif Turizm Çeşitlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, AKSARAY.
ÇAKIR G., ÇAKIR A. , Sulak Alanların Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi: İğneada Örneği, Ahi Evran Üniversitesi, , Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Kırşehir.
ÇAKIR A. , SEZER B., KÜÇÜKALTAN D., Trakya Mutfağında Kültürel Unsurlar: Kırklareli Örneği, Cittaslow Gökçeada Eko- Gastronomi Kongresi, 24-25 Nisan 2014, Gökçeada/ Çanakkale.
SEZER B., ÇAKIR A. Bölgesel Kalkınmada Turizmin Önemi: Tekirdağ Örneği, I. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, Edirne (2009)
Basılmış Kitap ya da Bölümler

ÇAKIR, A. Buna Ne Kattın Canım?  Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Projesi, 2017.

ÇAKIR A., Aşkın O., “Kırklareli Beyaz Peyniri” Detay Yayıncılık. (2018), Ankara.

ÇAKIR, A. Çakır G., Ahmed S. ve Tokuş M., Cittaslow Vize. Vize Belediyesi Yayınları. (201 4) ISBN: 978-605-85773-7-5
ÇAKIR, A. Kırklareli Manileri. Vize Belediyesi Yayınları. (201 4) ISBN: 978-605-85773-1-2
ÇAKIR, A. Slow Food Trakya Vize, Vize Belediyesi Yayınları. (201 4) ISBN: 978-605-85773-4-3

KÜÇÜKALTAN, D. , VATANSEVER, N. ve A. ÇAKIR, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Bölüm: “Trakya Bölgesi Turizm Coğrafyası ve Faaliyetleri”, Editörler: Melih BULU ve İ. Hakkı ERASLAN,  URAK, İstanbul, 2008, s. 651-665.

ÇAKIR, A. Kızanlara Kırklareli Bilmeceleri. Vize Belediyesi Yayınları. (201 4) ISBN: 978-605-85773-5-0
ÇAKIR, A., Çakır G., Çocuklar İçin Vize Boyama Kitabı . Vize Belediyesi Yayınları. (201 4) ISBN: 978-605-85773-0-2
ÇAKIR, A. Kırklareli Mutfağı. Kırklareli Valiliği Yayınları. (2010) ISBN: 978-605-61549-4-2

ÇAKIR A., “Marmara Bölgesi Mutfak Kültürü ve Yemekleri” Yöresel Mutfaklar, TRH2.2.IQVETII/P-03/487 Nolu “Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve çecek Mesleki Eitim Okullarında Kalitenin Arttırılması” Projesi . (2015), Ankara, s. 15-46. ISBN 978-605-333-383-8 

ÇAKIR A., ÇAKIR G., “Türkiye'de Kış Hazırlıkları ve Saklama Yöntemleri” Yöresel Mutfaklar, TRH2.2.IQVETII/P-03/487 Nolu “Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve çecek Mesleki Eitim Okullarında Kalitenin Arttırılması” Projesi . (2015), Ankara, s. 177-203. ISBN 978-605-333-383-8 

ÇAKIR G., ÇAKIR A., “Slow Food” Bilinçli Mutfak, TRH2.2.IQVETII/P-03/487 Nolu “Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve çecek Mesleki Eitim Okullarında Kalitenin Arttırılması” Projesi . (2015), Ankara, s. 53-79. ISBN 978-605-333-376-0 

ÇAKIR, A. Trakya Mutfak Kültürü ve Yemekleri, TRH2.2.IQVETII/P-03/487 Nolu “Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve çecek Mesleki Eitim Okullarında Kalitenin Arttırılması” Projesi . (2015) ISBN 978-605-333-384-5 

ÇAKIR, Ali. Rakı Gastronomisi Türkiye'nin Çilingir Sofrası. Bölüm: "Kırklareli / Pavli Panayırından Kakava Şenliklerine / Yaşamı Kutlarken", s.158-168, Editörler: Nilhan Aras, Nazlı Pişkin, Erdir Zat,  Overteam Yayınları, İstanbul, ISBN: 978-605-5058-22-7.

Projeler

Position: Researcher; Provided with the support of the European Union through the Interreg – IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme 2014 – 2020; CCI No: 2014 TC 1615 CB005 ; Project Date: 20.03.2017 - 20.03.2018. 

Position: Expert; Project of 2010 - New Start For Cross - Border Heritages Promotion; Turkey - Bulgaria IPA Cross - Border Programme; CCI No: 2007 CB 16 IPO 008 - 2009 - 1 - 026; Project Date: 25.06.2011 - 08.06.2012. http://www.heritages.info
Pozisyon: Turizm Uzmanı; Sultanlar Yolu Projesi, Trakya Kalkınma Ajansı TR-21-13-SOS Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı, Proje No: SOS/0007, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırklareli. Temmuz 2013 - Mart 2014.
Position: Coordinator for information and publicity; Project of 2012 - FOOD AS A MUTUAL CULTURAL HERITAGE IN THRACE REGION Food_M.C.H.Th. ; Turkey - Bulgaria IPA Cross - Border Programme; CCI No: 2007 CB 16 IPO 008 - 2 - 021; Project Date: : December 2012 – December 2013.
Position: Expert; Cultural Heritage – Asset For Cross-Border Cohesion And Prosperity; Turkey - Bulgaria IPA Cross - Border Programme; CCI No: 2007 CB 16 IPO 008 - 2013, Project Date: 06.02.2013 - 07.02.2014.
Position: Expert; Initiation of Partnerships for Valorization of Local Natural Assets and Cultural Heritage, Turkey - Bulgaria IPA Cross - Border Programme; CCI No: 2007 CB 16 IPO 008 - 2012; Project Date: 14.12.2012 - 14.12.2013.
Pozisyon: Turizm Uzmanı; Cittaslow (Sakin Şehir) Vize İlçesinin Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması, Trakya Kalkınma Ajansı TR-21-13-SOS Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı, Proje No: SOS/0089, Vize Belediyesi, Vize/Kırklareli. Temmuz 2013 - Mart 2014.

Position: Coordinator; Project of 2014 - Improving the Quality of Food and Beverage Vocational School Education in the Thrace Region; TTR 21 Thrace Region; Project Date: : September 2014 – August 2015.

Diğer

Çakır A. (2017), Üzüm Bağından Sofraya Hardaliyenin Öyküsü Fotoğraf Sergisi, 9. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, 16.09.2017, Kırklareli.

Çakır A. (2015), Trakya Mutfak Fotoğrafları Sergisi, Dupnisa Mağarası Sezon Açılışı ve Turizm Şenlikleri, 23.05.2015, Kırklareli.

“Basic Passanger Fare and Ticketing For Agency Staff “ Sertifikası
Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası
Çakır A (2012). Kültürel Zenginliklerin İzinde Kırklareli Mutfak Kültürü. Kırklar Dergisi. Sayı:1 Mart-Nisan sayısı, s:68-69.
Enformasyon Memurluğu Belgesi
Profesyonel Turist Rehberliği 30 Günlük Uygulama Programı Belgesi
ÇAKIR, A., KÖR, G. ve PARLAK F., “Başkent’in Yeterince Tanınmayan Değerlerinden Ankara Keçisi, Tavşanı ve Kedisinin Turistik Değerleri” Yarının Turizmcileri Proje Yarışması, Ankara, 53-64 (2003)
Pastacılık Eğitimi Belgesi
Satranç Yardımcı Antrenör Belgesi
Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama

Menü planlama.pptx

 

Dünya Mutfakları

Soğuk Mutfak

Yöresel Mutfaklar

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus