Araştırma Görevlisi Ali Haydar BEŞER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ali Haydar BEŞER

Ali Haydar BEŞER
Ünvan
Araştırma Görevlisi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • İktisadi Düşünce
İlgi Alanları
 • Zaman sosyolojisi
 • İslamcılık
Eposta
 • ali.beser@klu.edu.tr
 • alihbeser@gmail.com
Doğum Tarihi
09/02/1983
Doğum Yeri
Fatih
Lise
Sakarya Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2000

Lisans
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF

Mezuniyet: 2004

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2011

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2009

University of Illinois/ABD
 • Görev: Visiting Scholar
 • Başlama: 01/05/2015
 • Bitirme: 30/04/2016

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 01/04/2012

Marmara Üniversitesi
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 01/10/2009
 • Bitirme: 01/04/2012

Kırklareli Üniversitesi
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 22/04/2009
 • Bitirme: 30/09/2009

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“XIX. Yüzyılın Ortalarında Plevne’nin Sosyal ve İktisadî Yapısı”, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 139-149, 2017.

Beşer, A. H., Hira, İ., "Sosyal Sermayeye Eleştirel Bakmak", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 23-37, 2017.

“Kitap Değerlendirme: Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüşüm/Bilgi, Ekonomi, Kültür. Veysel Bozkurt”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 19 (3), 131-136. 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Said Halim Paşa’nın Düşünce Dünyası ve İktisadi Meselelere Bakışı”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (1), 11-23, 2013.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

“XIX. Yüzyılın Ortalarında Plevne’nin Sosyal ve İktisadî Durumu”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (ibaness), 8-9 Nisan 2017, Russe, Bulgaristan.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Bilgi ve Düşünce Dergisi: ‘Yeni-İslâmcılık’ Teklifi”, 3. İslamcı Dergiler Sempozyumu, 20-22 Nisan 2018, İlem, Üsküdar.

“İslâmcılığın Tanımı ve Doğuşu Meselesi”, Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), 10-13 Mayıs 2017, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

"Yeni Olan Ne? Yüzyılın Dönümünde "Yeni İslamcılık" Tartışmaları", İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler, (Ed.) L. Sunar içinde, ss. 97-120, İstanbul: 2018.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus