Alaettin İŞERİ

Alaettin İŞERİ

Dr. Öğr. Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

alaettiniseri@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumu
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimleri Bölümü Doktora
  Mezuniyet: 2011
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2005
 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Lisans
  Mezuniyet: 2001
Uzmanlık Alanları
Eğitimbilim Program Teorisi Program Geliştirme Modelleri Eğitim Felsefesi Epistemoloji İdeoloji Temel Yeterlik-Beceriler
İlgi Alanları
Edebiyat
Sinema
Felsefe
Sosyoloji
Kültürel Çalışmalar
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Doktor Öğretim Üyesi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2014

Görevler

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
 • Eğitim Öğretimi Geliştirme Koordinatörü 01/03/2018 -
Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Bölüm Başkan Yardımcısı 30/06/2015 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • İşeri, A. (2015).Türkiye de  Uygulanan Program  Geliştirme  Modellerinin  Eleştirel  Teori  Açısından  İdeoloji  Sorunu. International Journal of Human Sciences [IJHS]. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i1.3053 

 • İşeri, A. (2014). Türkiye'de Uygulanan Program Geliştirme Modellerinin Pragmatist Felsefe Açısından Epistemoloji Sorunu. International Online Journal of Educational Sciences. http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2014.01.018

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • İşeri, A. (2014). Türkiye de Uygulanan Program Geliştirme Modellerinin Çatışmacı Kuram Açısından İdeoloji Üretim Sorunu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. DOI: 10.19171/uuefd.77537

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • İşeri, A. (2016). İçerik Tasarım ve Öğretiminde  Etkileşimsel Yapı Modeli  Önerisi. III. İnternational Eurasian Educational Research Congress- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. ISBN.978-605-170-098-4.

 • İşeri, A. (2016). Türkiye de Temel Becerilerin Öğretim Programları ve Ders Kitapları İçeriklerine Yansıması Ortaöğretim Kademesi Örneği. Antalya- 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. ISBN.978-605-318-667-0

 • İşeri, A. (2016). Varoluşçu Epistemoloji ve Program Geliştirme Modellerinin Bilgi Tasarımı Sorunu  Türkiye de Uygulanan Modeller Örneği. Antalya- 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. ISBN.978-605-318-667-0

 • İşeri, A. (2017). PİSA Sınavları Yeterlik Düzeyleri ve Türkiye Öğretim Programları Kazanımları Karşılaştırması. IV th International Eurasian EducationalResearch Congress. Denizli- Pamukkale Üniversitesi. ISBN.978-605-170-145-5

 • İşeri, A. (2017). Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuklarının Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri (sözlü bildiri). Uluslararası Mevsimlik Tarım İşçilier Sempozyumu - Düzce Üniversitesi.

 • İşeri, A. (2018). Eğitimde Bilgi ve Bilişsel Yapıların Yapısökümü: Açık Kaynak Sınav Uygulaması Örneği. ERPA International Congresses on Education 2018.

 • Can, E., İşeri, A., Doğruöz, T. (2016). Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. World Congress on Lifelong Education, WCLE- 2016 / Yaşam Boyu Egitim Dünya Kongresi, WCLE- 2016. ISBN.978-975-01577-1-4

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
 • İşeri, A. (2014). Ortaöğretimde Okutulan Sosyal Bilimler Ders Kitapları Bilgi İçeriklerinin Epistemolojik Açıdan İncelenmesi (özet bildiri). 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 

 • Alican, A., İşeri, A., Şen B. (2018). Kırklareli'nin Üniversite Kenti Kimliği Algısı. Bölgesel Kakınmada Kırklareli’nin Geleceği Sempozyumu (özet bildiri). Kırklareli Üniversitesi, 28 Kasım 2018.

Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • İşeri, A. (2017). Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEŞK Projesi Çalıştay Raporu,(editör). Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü.

 • İşeri, A. (2014). Ben de Varım Yurtta Genç Var Projesi Eğitici El Kitabı. İstanbul: Genç Hayat Vakfı.

 • İşeri, A. (2012). Anadolu Öğretmen Liseleri III. Ulusal Eğitim Kongresi Bildiri Kitapçığı (Editör). İstanbul: Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi.

 • İşeri, A. (2011). Anadolu Öğretmen Liseleri II.Ulusal Eğitim Kongresi Bildiri Kitapçığı (Editör). İstanbul: Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi.

 • İşeri, A. (2010). Anadolu Öğretmen Liseleri I. Ulusal Eğitim Kongresi Bildiri Kitapçığı (Editör). İstanbul: Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi.

Projeler
 • İşeri, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Değer Yönelimleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği). Bilimsel Araştırma Projesi (devam ediyor).

 • Alican, A., İşeri, A., Şen B. (2018). Kırklareli'nin Üniversite Kenti Kimliği Algısı. Bilimsel Araştırma Projesi (devam ediyor). 

 • İşeri, A. (2010-2012). Anadolu Öğretmen Liseleri Ulusal Eğitim Kongresi Projesi (Koordinatör)

 • İşeri, A. (2014-2015) Fındık Bahane Projesi (mevsimlik tarım işçiliği ve çocuk işçiliğini önleme projesi) (Danışman). İstanbul: Genç Hayat Vakfı.

 • İşeri, A. (2014-206). Ben de Varım Projesi (Toplumsal cinsiyet eşitliği projesi planlama çalışması) (Danışman). istanbul.

 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2011-2013). Leonardo da Vinci PACTT Projesi (İngiltere, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Slovakya, Türkiye Öğretmenlik Mesleki Gelişimi Ortaklık Projesi) (Proje Ekibinde), İstanbul: Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi.

Verilen Dersler

Eğitim Psikolojisi
 • 2017-2018 Bahar Eğitim Psikolojisi

Eğitimde Program Geliştirme
 • ...

Gelişim Psikolojisi
 • 2016-2017 Güz Gelişim Psikolojisi

  2017-2018 Güz Gelişim Psikolojisi

  2018-2019 Güz Gelişim Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi
 • 2016-2017 Bahar Öğrenme Psikolojisi

  2017-2018 Bahar Öğrenme Psikolojisi

  2018-2019 Bahar Öğrenme Psikolojisi

Rehberlik
 • 2017-2018 Güz Rehberlik

  2017-2018 Bahar Rehberlik

Duyurular

13/02/2019 20:07:33
Psikolojiye Giriş-II