Dr. Öğr. Üyesi Yeliz YASAK PERAN
Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeliz YASAK PERAN

Yeliz YASAK PERAN
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Eski Türk Edebiyatı
Eposta
  • yelizyasakperan@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1978
Doğum Yeri
Kırklareli
Lise
Kırklareli Atatürk Lisesi

Mezuniyet: 1994

Lisans
Trakya Üniversitesi

Mezuniyet: 1998

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi

Mezuniyet: 2008

Doktora
Trakya Üniversitesi

Mezuniyet: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Başlama: 2018

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1. YASAK PERAN YELIZ (2019). Divan Siirinde Yer Alan Atasözlerinin Olumsuz Duygular Baglamında
Degerlendirlmesi. Türk Dünyası Arastırmaları, 122(240), 81-98. (Yayın No: 5280554)
2. YASAK PERAN YELIZ (2018). Divan Siirinde Yer Alan Atasözlerinin Olumlu Duygular Baglamında
Degerlendirilmesi. Türk Dünyası Arastırmaları, 120(236), 33-54. (Yayın No: 4496252)
3. YASAK PERAN YELIZ (2018). Mostarlı Ziyâ’î’nin Seyh-i San’ân Mesnevisi’nde Didaktik Unsurlar.
RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastırmaları Dergisi, 127-151., Doi: 10.29000/rumelide.417489 (Yayın
No: 4496229)

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar


1.YASAK PERAN YELIZ (2019). Kırklareli’ nde Yasamıs Bir Divan Sairi: Sevdayi. II. Uluslarrası
Rumeli (Dil, Edebiyat, Çeviri) Sempozyumu, 95-95. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6412831)

2.YASAK PERAN YELIZ (2018). 15. Asır Divan Sairi Fethî Hüdâyî ve Divanı. IX. International Balkan
and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Edirne / Turkey, 810-820. (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4496289)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

10.Yıl Hatıra Kitabı, Bölüm adı:(15. yüzyılda nazik bir nasih: Mihri Hatun) (2019)., YASAK PERAN
YELIZ, Akademik Kitaplar, Editör:Yakup Yılmaz, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 391,
ISBN:97860597867, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6412807)

Yönetilen Tezler

1. KÜÇÜKAY MAHMUT, (2019). Mihri Hatun Divanında Psikoloji, Kırklareli Üniversitesi->Sosyal Bilimler
Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2.GÜLEÇ Emine,(2020). Beliği Divançesi Sözlüğü(Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük), Kırklareli Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

3.KARA Anıl, (2020). Zahrî - Mevlid(Metin -İnceleme- Nesre Çeviri- Mukayese)Kırklareli Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Diğer

1. YASAK PERAN YELIZ (2017). Seyhülislam Yahya Divanı’nda Ask. Kırklareli Egitim(1), 14-17.
(Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Kısa Makale) (Yayın No: 4510040)

VERİLEN DERSLER

LİSANS

ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I

ESKİ TÜRK EDEBİYATI - II

ESKİ TÜRK EDEBİYATI - III

ESKİ TÜRK EDEBİYATI- IV

ESKİ TÜRK EDEBİYATI- V

SULTAN ŞAİRLER

MAZMUN

NAZIM ŞEKİLLERİ VE ARUZ

KLASİK TÜRK EDEBİYATI KAYNAKLARI

TÜRK DİLİ TARİHİ

YÜKSEK LİSANS

SEMİNER

ESKİ TÜRK EDEBİYATI MESNEVİ ÇALIŞMALARI

METİN NEŞRİ VE PROBLEMLERİ

 

 

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus