Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Utku YILMAZ
İnşaat Mühendisliği
Mustafa Utku YILMAZ

Mustafa Utku YILMAZ
Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Almanca
Uzmanlık Alanları
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Hidrolik
 • Hidroloji
 • İstatistik
 • Su Kaynakları
Telefon
 • 0 (288) 214-05-14 (3026)
Eposta
 • utkuyilmaz@klu.edu.tr
 • utkuyilmaz@itu.edu.tr
 • utkuyilmaz@hotmail.com
Doğum Tarihi
02/07/1986
Doğum Yeri
Ankara
Lise
Antalya Adem Tolunay Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2005

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mezuniyet: 2011

Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Mezuniyet: 2014

Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği Doktora Programı

Mezuniyet: 2020

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Başlama: 2020

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Başlama: 2013

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Yilmaz, M. U., Onoz, B. 2019. Evaluation of Statistical Methods for Estimating Missing Daily Streamflow Data. Teknik Dergi, 30(6), 9597-9620. ISSN / eISSN: 1300-3453
https://doi.org/10.18400/tekderg.421091

Yilmaz, M. U., Onoz, B. 2020. A Comparative Study of Statistical Methods for Daily Streamflow Estimation at Ungauged Basins in Turkey. Water, 12(2), 459. ISSN / eISSN: 2073-4441
https://doi.org/10.3390/w12020459

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Kocak, K. 2016. Monthly Streamflow Prediction of Yesilirmak Basin by Using Chaotic Approach. Research Journal of Agricultural Sciences, 9(2), 18-22. ISSN / eISSN: 1308-3945 / 1308-027X
http://ijans.org/index.php/ijans/article/view/371/363

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Kocak, K. 2017. Prediction of Monthly Streamflow at Ungauged Basin Using Flow Duration Curves. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 11(1), 10-12. ISSN / eISSN: 1307-1149 / 2146-0086
http://www.ijnes.org/index.php/ijnes/article/view/281/254

Ozturk, M., Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Akatas, N. 2017. Using Fuzzy Logic Approach on Evaporation Modeling. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 11(3), 4-6. ISSN / eISSN: 1307-1149 / 2146-0086
http://ijnes.org/index.php/ijnes/article/view/304/278

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Yilmaz, M. U., Onoz, B. 2015. Performance-weighted Methods for Estimating Monthly Streamflow: An Application for Middle Euphrates Basin. 9th World Congress of EWRA: Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, June 10-13, 2015 Istanbul, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Yegen, E. B. 2015. Determination of Basin Characteristics and Obtaining Synthetic Unit Hydrographs by Using GIS. 9th World Congress of EWRA: Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, June 10-13, 2015 Istanbul, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E. 2015. Seasonality and Persistence Investigation of Extreme Precipitations for Eastern Black Sea Region. MESAEP 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, September 26-30, 2015 Crete, Greece.

Yilmaz, M. U., Onoz, B. 2016. A Blended Approach For Streamflow Estimation At Ungauged Sites In Turkey. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, April 21-22, 2016 Afyonkarahisar, Turkey.

Ozgur, E., Yilmaz, M. U. 2016. Trend Investigation of Extreme Precipitation for Eastern Black Sea Region of Turkey. 1st International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences, April 21-22, 2016 Afyonkarahisar, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Kocak, K. 2016. Monthly Streamflow Prediction of Yesilirmak Basin by Using Chaotic Approach. 2nd International Congress on Natural and Engineering Sciences, September 1-5, 2016 Skopje, Macedonia.

Akatas, N., Ozgur, E., Yilmaz, M. U. 2016. Modeling of Evaporation by Using Multiple Linear Regression. 2nd International Congress on Natural and Engineering Sciences, September 1-5, 2016 Skopje, Macedonia.

Yilmaz, M. U. 2016. Determination Reservoir Capacity by Reservoir Operation Studies. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, October 26-28, 2016 Adana, Turkey.

Ozgur, E., Yilmaz, M. U., Diren, D. H., Kocak, K. 2016. Determination of Predictability for Wind Speed with Different Time Scales by Using Chaotic Approach. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, October 26-28, 2016 Adana, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Kocak, K. 2016. Monthly Streamflow Prediction Based on Chaos Theory: A Case Study of the Middle Euphrates Basin. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, October 26-28, 2016 Adana, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E. 2016. A General Review of Turkey's Policy on Water Issues. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, October 26-28, 2016 Adana, Turkey.

Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Kocak, K. 2017. Prediction of Monthly Streamflow at Ungauged Basin Using Flow Duration Curves. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, July 21-25, 2017 Belgrade, Serbia.

Ozturk, M., Yilmaz, M. U., Ozgur, E., Akatas, N. 2017. Using Fuzzy Logic Approach on Evaporation Modeling. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, July 21-25, 2017 Belgrade, Serbia.

Yilmaz, M. U., Onoz, B. 2017. Evaluation of Streamflow Estimation in Ungauged Basins Using Inverse Distance Weighted (IDW). 8th Atmospheric Sciences Symposium, November 1-4, 2017 Istanbul, Turkey.

Selek, B., Onoz, B., Yilmaz, M. U., Diker, G. E., Aksu, H., Bektasoglu, B., Ozturk, A. F., Karaahmetoglu, O., Sezer, S. 2017. Monthly Streamflow Estimation Model: A Study of Porsuk River Basin, Turkey. 8th Atmospheric Sciences Symposium, November 1-4, 2017 Istanbul, Turkey.

Selek, B., Onoz, B., Yilmaz, M. U., Aksu, H., Ozturk, A. F., Sarikaya, M. S., Sezer, S. 2019. Monthly Streamflow Estimation Model: Murat River Basin Application. 9th International Symposium on Atmospheric Sciences, November 23-26, 2019 Istanbul, Turkey.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Yılmaz, M. U., Özgür, E., Yeğen, E. B. 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Havza Karakteristiklerinin Belirlenmesi. VII. Uluslararası Katılımlı Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, 28-30 Nisan 2015 İstanbul, Türkiye.

Yılmaz, M. U., Özgür, E., Yeğen, E. B. 2015. Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Anlık Birim Hidrografların Elde Edilmesi. 4. Su Yapıları Sempozyumu, 19-21 Kasım 2015 Antalya, Türkiye.

Selek, B., Önöz, B., Yılmaz, M. U., Diker, G. E., Aksu, H., Bektaşoğlu, B., Öztürk, A. F., Karaahmetoğlu, O., Sezer, S. 2017. Ölçümü Olmayan Havzalar İçin Hidroistatistiksel Akım Tahmin Modeli Geliştirilmesi. 9. Ulusal Hidroloji Kongresi, 4-6 Ekim 2017 Diyarbakır, Türkiye.

Selek, B., Önöz, B., Dağdeviren, M., Yılmaz, M. U., Diker, G. E., Aksu, H., Bektaşoğlu, B., Öztürk, A. F., Sarıkaya, M. S., Sezer, S. 2019. Aylık Akım Tahmin Modeli ve Çoruh Havzası Uygulaması. 10. Ulusal Hidroloji Kongresi, 9-12 Ekim 2019 Muğla, Türkiye.

Yılmaz, M. U., Önöz, B. 2019. Fırat-Dicle Havzasında Günlük Akım Tahminleri için İstatistiksel Tahmin Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması ve İyileştirilmesi. 10. Ulusal Hidroloji Kongresi, 9-12 Ekim 2019 Muğla, Türkiye.

Projeler

Ölçümü Olmayan Havzalar İçin Hidroistatistiksel Akım Tahmini Modelinin Oluşturulması. Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Projesi, TUJJB-TUMEHAP-2015-02, Araştırmacı, 2015-2020.

Ölçümü Olmayan Akarsu Havzalarında Akım Tahminlerinin İyileştirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Doktora Tez Projesi, MDK-2017-40717, Araştırmacı, 2017-Devam Ediyor.

Diğer

Yılmaz, M. U. 2011. Hazne İşletme Çalışmalarıyla Gördes Barajı Hazne Hacminin Belirlenmesi. Lisans Bitirme Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye.

Yılmaz, M. U. 2014. Performans Ağırlıklı Yöntemlerle Aylık Akımların Tahmini: Orta Fırat Havzası Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/13994/1/10036920.pdf

Yılmaz, M. U. 2020. Ölçümü Olmayan Akarsu Havzalarında Akım Tahminlerinin İyileştirilmesi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.

INS13419 SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI

Uzaktan Eğitim Ders Bilgi Formu

INS16737 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK

Uzaktan Eğitim Ders Bilgi Formu

INS20101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Uzaktan Eğitim Ders Bilgi Formu

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus