Umut Yertüm

Umut Yertüm

Arş. Gör. Dr.

İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

umutyertum@klu.edu.tr
umutyertum@gmail.com

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumu
 • Kırklareli Üniversitesi Doktora
  Mezuniyet: 2020
 • İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2015
 • Sakarya Üniversitei Lisans
  Mezuniyet: 2011
Uzmanlık Alanları
Çalışma Ekonomisi
İlgi Alanları
Sosyal Politika
Refah Devleti
Gelir Eşitsizliği
Çalışmanın Dönüşümü
Yabancı Diller
İngilizce
İtalyanca
Akademik Ünvanlar
 • Araştırma Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2014
 • Araştırma Görevlisi
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2020

Görevler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Bölüm Erasmus Sorumlusu 15/10/2017 -
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Bologna Bölüm Kordinatör Yardımcısı 15/10/2017 -

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
 • GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE: BİR DEĞERLENDİRME

  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Aralık 2016.

  *TİYEK RAMAZAN,YERTÜM UMUT**

 • "YAŞLANMANIN EMEK PİYASALARINA ETKİSİ: G8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ"

  Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Eylül 2017

  *AYKAÇ MUSTAFA,YERTÜM UMUT**

 • Avrupa Birliği Göç Politikalarının Gelişimi: Misafir İşçi Kabulünden Sığınmacı Akınına

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Aralık 2017.

  *AYKAÇ MUSTAFA,YERTÜM UMUT**

 • Kitap Değerlendirmesi: Yeni İşler, Yeni İşçiler: Turizm Sektöründe Emek, by Aslıhan Aykaç, İletişim Yayınları, 2009.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • "Kısmi Süreli Çalışma ve Yoksulluk İlişkisi: Kuzey-Güney Avrupa Örneği"

  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 20/05/2017

  *YERTÜM UMUT,BALCI BAYRAM**

 • "Liberal Refah Devlet Modeli Bağlamında Abd’de Sosyal Güvenlik ve Obamacare’in İç Politikaya Etkisi"

  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 20/05/2017

  *AYKAÇ MUSTAFA,BALCI BAYRAM**,YERTÜM UMUT***

 • "Yaşlanmanın İşgücü Piyasalarına Etkisi: Nüfus Projeksiyonları"

  International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, 24/09/2017

  *YERTÜM UMUT,BALCI BAYRAM**

Verilen Dersler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.