Öğretim Görevlisi Uğur Eyidiker
Uğur Eyidiker

Uğur Eyidiker
Ünvan
Öğretim Görevlisi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Uzmanlık Alanları
  • Siyaset Bilimi
  • Siyasi Tarih
  • Hukuk
Eposta
  • ugur.eyidiker@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1988

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Uğur Eyidiker, Erken Dönem Alman Sosyal Demokrasisi ve Rosa Luxemburg, International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal (IAAOJ), Volume 6, Issue 2, 2020.

Yeşim CAN, Uğur EYİDİKER, Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye'de Gelişiminin İzlenmesi, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), Cilt: 4, Sayı: 4, 2019, ISSN: 2602- 2486, s: 626- 642.  

Uğur Eyidiker, Siyasal Davranış: Siyasal Katılıma Giden Yol, International Journal of Humanities and Administrative Sciences, Volume 5, Issue 18, 2019.

Uğur Eyidiker, Ortodoks Marxizmi Bağlamında Avrupa Solu, Journal of Academic Value Studies (JAVS), Volume 6, lssue 1, 2020.

Uğur Eyidiker, Osmanlı ve Türkiye'nin Yerel Yönetim Geleneğinde İl Özel İdarelerinin İşlev Sorunu, Atlas international Refereed Journal on Social Science, Volume 5, lssue 17, 2019.

Serdar Canbaz, Hüseyin Çiçek, Uğur Eyidiker, A Research on Brand Addiction, İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Volume 15, 2014.

Serdar Canbaz, Uğur Eyidiker ve Emel Poyraz, Siyasal Katılım ve Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılıma Bakışı : Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği, lnternaional Refereed and lndex Social Sciences Studies (SSS) Journal, Volume 5, lssue 35, 2019.

Uğur Eyidiker, Geçiş Ekonomisi Kavramı ve Bir Geçiş Ekonomisi Örneği Türkmenistan, Sosyal Bilimler Metinleri (Papers on Social Science), Cilt: 2020, Sayı: 1, 2020, s. 13-35.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Hüseyin ÇİÇEK, Serdar CANBAZ, Uğur EYİDİKER, İşkoliklik Üzerine Kırklareli'de Bir Araştırma, TSMMMO Sosyal Bilimler Dergisi, Şubat 2016, Sayı 5.
 

Serdar CANBAZ, Uğur EYİDİKER, Gülsen DEMİRKOL GEROĞLU, "Üniversite Öğrencilerinin Hayata Bakış Açılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Yıl 7, Sayı 7, 2016, ISSN 1309-6729, s. 1-12.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Emel Poyraz ve Uğur Eyidiker, Engelli Bireylerin Kamuda İstihdamının Hukuksal İncelemesi,İnternational Congress of Social Policy(TAEM Congresses), Ankara, 18-20 June 2019.

Hüseyin Çiçek, Uğur Eyidiker ve Emel Poyraz, Belediye İdarelerinin Hukuksal Statüsü Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu- UYSAD-, İstanbul, 17-19 Kasım 2018.

Uğur Eyidiker ve Emel Poyraz, İl Özel İdarelerinin İşlevselliği Üzerine Bir Değerlendirme, II. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 30 Kasım- 2 Aralık 2018.(Bildiri Özeti)

Uğur Eyidiker ve Emel Poyraz, Belediye Hizmetlerinden Memnuniyetin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması: Kırklareli Örneği , VIII Internaional Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series - IBANESS-, Edirne, 29-30 September 2018

Uğur Eyidiker ve Emel Poyraz,Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Olan İlgisinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma , VII Internaional Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series - IBANESS-, Tekirdağ, 24-25 March 2018.

Yeşim Can, Uğur Eyidiker, Türkiye'de Kadın İstihdam Profilinin İstatistiksel Bölgeler Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi, Xlll. lnternational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series - lBANESS - Tekirdağ/Turkey, 5-6 October 2019.

Uğur Eyidiker, Yeşim Can, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi Katılımcılarının Demografik Özelliklerinin Analizi, Xlll. international Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series- lBANESS- , Tekirdağ/Turkey, 5-6 October 2019.

Yeşim Can, Uğur Eyidiker,Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılımın Türkiye'deki Tasarruf Eğilimine Etkisi, 15th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Rabat/Morocco, 21-24 April 2019.

A. Baran Dural ve Uğur Eyidiker, Osmanlı'dan Erken Cumhuriyete Türkiye'de Feminizmin Tarihsel Kökenleri, 3. Uluslararası Türk- Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi (UTRAK), Ankara, 07- 08 Kasım 2020.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

A. Baran Dural ve Uğur Eyidiker (2020). ''Feminizmin Tarihsel Kökenleri: Liberal Feminizmden Hashtag Feminizmine'', Recent Advances in Social Science, Education and Humanities Research (Ed. Halil Uzun), Gece Publishing, Ankara.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Kentsel Politikalar Dersi Tek Ders (Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama)24/06/2019 15:17:26
Çağdaş Siyasal Akımlar Tek Ders24/06/2019 15:13:24

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus