Dr. Öğr. Üyesi Taha Eğri
İİBF İktisat Bölümü
Taha Eğri

Taha Eğri
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Eposta
  • taha.egri@klu.edu.tr
Lisans
Boğaziçi Üniversitesi

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi

Mezuniyet: 2011

Doktora
İstanbul Üniversitesi

Mezuniyet: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2017

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2009

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Görev: Müdür V.
  • Başlama: 23/07/2018

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Bayraktar Yüksel, Eğri Taha, Yildiz Furkan (2016). “A Causal Relationship Between Oil Prices Current Account Deficit And Economic Growth An Empirical Analysis From Fragile Five Countries.” Ecoforum, 5(3), 29-44.

Eğri Taha (2014). “2000 Sonrası Türk Tarım Politikalarında Dönüşüm Ve Çiftçi Algısı Kırklareli Örneği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 89-104.

Eğri Taha, Sunar Lütfi (2010). “Türkiye De İş Ahlakı Çalışmaları Mevcut Durum Ve Yönelimler”. İş Ahlakı Dergisi, 3(1), 41-67.

Eğri, Taha;Timur, Bensu; Eğri, Canan Özge; Bayraktar, Yüksel, (2017).  Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için Ekonomik Büyüme ve Savunma Harcamaları İlişkisi: Panel Veri Analizi.  Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(5), 139-153., Doi: 10.25272/j.2147-7035.2017.5.5.12

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

“Transformation of Turkish Agricultural Policies”, WSSA 54th Annual Conference, Houston, 09- 12 Nisan 2012.

(Asli Okay Toprak, Elif Haykir Hobikoglu ve Zekai Özdemir ile birlikte) “Elektrikli ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünde Tüketici Davranışları: İstanbul Örneği”, International Conference on Eurasian Economies, St. Petersburg, Russia, 17-18 September 2013.

 (Yüksel Bayraktar, Filiz Özkan ve Furkan Yıldız ile birlikte) “Effects of Oil Price Shocks on Current Account Deficit and Economic Growth Rates of Fragile Five Countries” WSSA 57th Annual Conference, Portland, 08-11 Nisan 2015.

“Ordu Ekonomi İlişkisi Bağlamında Mısır’da Halk Ayaklanmaları ve Başarısız Bir Demokrasiye Geçiş Denemesi: Kurumsal İktisat Açısından Bir Değerlendirme”, II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, Kırıkkale Üniversitesi, 4-7 Mayıs 2016.

(M. Hüseyin Mercan ve Canan Özge Eğri ile birlikte) “Impact of Foreign Aid and Debt on Egyptian Domestic Politis in the post-Uprising Era” International Conference Changing Political Landscape in the Muslim World, September 5-6, 2016, New Delhi.

(Betül Mutlugün ve Canan Özge Eğri ile birlikte) “Dışa Açıklık, Demokrasi Ve Ekonomik Performans İlişkisi: MENA Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz”, III. Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 11-13 Ekim 2016, Sakarya.

Labor Force Immigration and Employment Policies in EU”, 5th CEU Graduate Conference in Social Sciences: Old Challenges in a New Era: Development and Participation, Central European University, Budapest, Hungary. June 19-21, 2009

“Tarım Politikalarında Dönüşüm Ve Çiftçiler: Kırklareli Örneği”, Uluslararası Dış Ticaret Ve Tarım Stratejileri Sempozyumu, Kilis, Türkiye, 8-10 Aralık 2011.

(Zekai Özdemir ile birlikte) “Political Economy of Arab Uprisings and Democratization Attempt in Egypt”. 59th Annual Conferenceof the Western Social Science Association (WSSA), April 2017.

Eğri Taha, Bayraktar Yüksel, Timur Bensu, Eğri Canan Özge (2017).  Savunma Harcamaları ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye ve Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi.  International Congress on Politic, Economic and Social Studies.

Eğri, Taha (2017).  İşsizlik ve Ekonomik Çıktı İlişkisi: Mısır için Okun Yasası Analizi.  International Congress onPolitic, Economic and Social Studiesi

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Türkiye’de Tarımsal Sektörünün Yeniden Yapılandırılması: Verimlilik ve Tarım Politikaları Açısından Bir Değerlendirme, 3. Ulusal İktisat Kongresi / İzmir, 29 Şubat-3 Mart 2012

Basılmış Kitap ya da Bölümler

İnsani Ücretin Hesaplanması  Türkiye İçin Bir Model (2015), Alpaydin, Yusuf; Burgazoğlu, Hüseyin; Eğri, Taha; Gümüş, İskender.        

Eğri, Taha, (2016), "Suriye'nin Ekonomi Politiği: 1970-2014" Editör: Okur, Mehmet Akif; Salık, Nuri, Bağımsızlıktan Arap Baharına Suriye İç Ve Dış Politika, Nobel Yayınları, İstanbul.

Eğri, Taha; İncekara, Ahmet. “Türkiye’de Tarımsal Sektörünün Yeniden Yapılandırılması: Verimlilik ve Tarım Politikaları Açısından Bir Değerlendirme” Ed. Mert Ural, Dilek Seymen and Aylin Abuk Duygulu, Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2013. pp. 293-306.

Eğri, Taha; Özdemir, Zekai. (2013) “DTÖ Doha Kalkınma Turu Ve Türkiye”, Editör. Yuksel Bayraktar, Metin Toprak ve Cemil Eraslan, Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri ve Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler, İstanbul, Der Yayınları.

Bayraktar, Yüksel; Eraslan Cemil; Eğri Taha (2013), “Dünya Ekonomisi Genel Görünümü” , Editör: Yuksel Bayraktar, Metin Toprak ve Cemil Eraslan, Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri ve Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler,  İstanbul, Der Yayınları.

Eğri, Taha (2015). “Outlook for Islamic Economics Discipline”, in Ed. Taha Egri, and Necmettin Kizilkaya, Islamic Economics: Basic Concepts, New Thinking and Future Directions, Cambridge Scholars Publishing.

Taha Egri and Necmettin Kizilkaya, (Ed.) Islamic Economics: Basic Concepts, New Thinking and Future Directions, Cambridge Scholars Publishing, 2015.

Eğri, Taha. “İslam İktisadını Yeniden Düşünmek” Editör, Taha Egri, Oguz Karasu, and Necmettin Kızılkaya, İslam İktisadını Yeniden Düşünmek, İstanbul: İktisat Yayınları, 2. Basım, 2017.

Taha Egri, Oguz Karasu, ve Necmettin Kızılkaya, (Ed.) İslam İktisadını Yeniden Düşünmek, İstanbul: İktisat Yayınları, 2. Basım, 2017.

(Yusuf Alpaydın, Halil Tunalı ve Furkan Yıldız ile birlikte), (Ed.) 2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi, İstanbul: İTO Yayınları, 2011.

Projeler

Araştırmacı; “Türkiye’de İnsani Ücretin Hesaplanması: Türkiye İçin Bir Model”, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği ve İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği Destekli Araştırma Projesi

(Yürütücü Yardımcısı) “2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi”, İlmi Etüdler Derneği ve İstanbul Ticaret Odası Destekli Araştırma Projesi.

Araştırmacı; “Elektrikli ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünde Tüketici Davranışlarının Sosyo-Ekonomik Analizi: İstanbul Örneği”, İstanbul Üniversitesi BAP Destekli Araştırma Projesi.

Diğer

“Post-Kapitalist Bir Tartışma: İktisadi Adalet ve Demokrasi”, İş Ahlakı Dergisi, 2(1): 153-160, 2009.

“Kültür, Ahlak ve Girişimcilik” İş Ahlakı Dergisi, 1(2): 141-146, 2008.

“Marksist Ahlak ve Toplum Teorisi”, İş Ahlakı Dergisi, 1(1): 163-168,  2008.

İktisada Giriş I

2018-2019 Güz Dönemi İşletme Bölümü

İktisada Giriş II

2017-2018 Bahar Dönemi - -Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Uluslararası İktisat

2018-2019 Güz Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus