Serhat HAMİŞOĞLU

Serhat HAMİŞOĞLU

Araştırma Görevlisi

Fen Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

0288 246 1734 - 3529 (Dahili)
serhathamisoglu@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Yeri: Lüleburgaz
Eğitim Durumu
 • Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı. Doktora
  Mezuniyet:
 • Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2015
 • Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Lisans
  Mezuniyet: 2012
Uzmanlık Alanları
Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı
İlgi Alanları
Türk Romanı
Türk Hikâyesi
Yabancı Diller
İngilizce
Akademik Ünvanlar
 • Araştırma Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2019

Görevler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Hamişoğlu S. (2017). “Eylül Romanında Halid Ziya ve Aşk-ı Memnu Etkileri”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (OTUDES) Bildiri Kitabı Cilt:2, ss. 303-312, Ordu/Türkiye.

 • Hamişoğlu S. (2020). "Garip Orhan Veli ile Tutunamayan Oğuz Atay'ın Hikâyeleri Üzerine", Vefatının 70. Yıldönümünde Bir Garip Orhan Veli (ed. Fatih Sakallı), Ankara: İlbilge Yayınları.

 • Hamişoğlu S. (2020). "Peyami Safa'nın İstanbul Hikâyeleri Adlı Eserinde Kadın", 8. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı-I, ss. 195-211, Malatya/Türkiye.

 • Safa P. (2018). İstanbul Hikâyeleri (hzl. Serhat Hamişoğlu), İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Verilen Dersler

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.