Öğr. Gör. Selma BULUT BÜYÜKGÖZE
TBMYO Bilgisayar Teknolojisi
Selma BULUT BÜYÜKGÖZE

Selma BULUT BÜYÜKGÖZE
Ünvan
Öğr. Gör.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Kriptoloji
 • EEG
 • Cloud Computing
 • Machine Learning
 • Distance Learning
İlgi Alanları
 • Kriptoloji
 • Data mining
 • Cloud Computing
 • EEG Sinyal işleme
 • Machine Learning
 • Deep Learning
Eposta
 • selma.bulut@klu.edu.tr
 • selmabulut@gmail.com
Doğum Yeri
Edirne
Lise
Edirne Lisesi

Mezuniyet: 1996

Lisans
Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Mezuniyet: 2002

Yüksek Lisans
Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Mezuniyet: 2012

Doktora
Trakya Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler Ana Bilim Dalı

Mezuniyet: 0000

Öğretim Görevlisi
Teknik Bilimler MYO

Başlama: 2002

TBMYO Bilgisayar Programcılığı
 • Görev: 2. Sınıf Bölüm Danışmanlığı
 • Başlama: 01/09/2018

TBMYO Bilgisayar Programcılığı
 • Görev: Staj koordinatörü
 • Başlama: 05/02/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

BÜYÜKGÖZE, S . (2019). Mobil Uygulama Marketlerinin Güvenlik Modeli İncelemeleri.Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi 12(1),  9-18. 

Korkmaz  A. , BÜYÜKGÖZE S . (2019). Sahte Web Sitelerinin Sınıflandırma Algoritmaları ile Tespit Edilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 16 (2), 826-833. 

BÜYÜKGÖZE S. (2016). "Kirklareli University Kayali Campus  Desktop Virtualization.",  Pressacademia, 3(4), 306-313., Doi:  10.17261/Pressacademia.2016.354 (Yayın No: 2984749)

Korkmaz, A , TALAN, T , BÜYÜKGÖZE, S . (2017). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fatih Projesine Yönelik Görüşleri: Farkındalık, Öngörü ve Beklentiler." Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 34-43. 

Aslan Y. F., M.T. Sakallı, Aslan B.,Bulut S., (2011). ”A New Involutory 4x4 MDS Matrix for the AES-Like Block Ciphers”,International Review on Computers n Software (IRECOS), Vol. 6, N.1, January 2011.

BÜYÜKGÖZE, S .,DERELİ E., (2017). "The Level Assessment Of Health Academy Of University Of Kırklareli Students’ Ability of Using Cloud Computing In Basic Information Technology Courses". Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 1 (1), 42-52. 

 BÜYÜKGÖZE S . (2019). Sağlık 4.0'da Giyilebilir Teknolojilerden Sensör Yamalar Üzerine Bir İnceleme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 17 (3), 1239-1247. 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Büyükgöze S.,   Bıkmaz Z.,“ MYO ÖĞRENCİLERİNİN GOOGLE DRİVE KULLANIMI DÜZEYLERİNİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ”, IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS, 18-20 Mayıs 2017, Saraybosna, BOSNA HERSEK

 

Büyükgöze S.,   Dereli E., Yıldız H., “ HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM SIKLIĞININ VE NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ”, IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS, 18-20 Mayıs 2017, Saraybosna, BOSNA HERSEK

Büyükgöze S.,   Umut İ., “DUYURU VE ÖDEV TAKİP AMAÇLI BİR İNTERNET SAYFASI GELİŞTİRİLMESİ”, IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu UMYOS, 18-20 Mayıs 2017, Saraybosna, BOSNA HERSEK

Büyükgöze S.,   Bıkmaz Z.,“TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ DERSİNİN UZAKTAN EĞİTİM İLE İŞLENMESİ”, III. International Multidisiplinary Congress of Eurasia IMCOFFE, 27-30 Nisan 2017, Barcelona, İSPANYA

Büyükgöze S.,   Bıkmaz Z.,“ ÖĞRENCİLERİN TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI DERSİNDE BULUT BİLİŞİM VE MASAÜSTÜ SANALLAŞTIRMASI FARKINDALIKLARI”, III. International Multidisiplinary Congress of Eurasia IMCOFFE, 27-30 Nisan 2017, Barcelona, İSPANYA

Büyükgöze S.,   Dereli E., Korkmaz A., “ DUYURU VE ÖDEV TAKİP AMAÇLI BİR MOBİL UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ”, III. International Multidisiplinary Congress of Eurasia IMCOFFE, 27-30 Nisan 2017, Barcelona, İSPANYA

Büyükgöze S.,   Bıkmaz Z.,“ ÖRGÜN EĞİTİM İLE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN ÖĞRENCİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI”, III. International Congress of Research in Education ULEAD 2017, 27-29 Nisan 2017,Çanakkale

Büyükgöze S.,   Bıkmaz Z., Dereli E., “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL TELEFON YOKSUNLUĞU KORKUSU (NOMOFOBİ )DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ”, III. International Congress of Research in Education ULEAD 2017, 27-29 Nisan 2017,Çanakkale

BÜYÜKGÖZE S., KORKMAZ A., DERELİ E., BIKMAZ Z., “DUYURU VE ÖDEV TAKİP AMAÇLI BİR İNTERNET SİTESİNİN ÖĞRENCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ”,2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi CEAD,28 Eylül-1 Ekim 2017, Muğla, TÜRKİYE

KORKMAZ A.,TALAN T.,BÜYÜKGÖZE S. “SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FATİH PROJESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: FARKINDALIK, ÖNGÖRÜ VE BEKLENTİLER”,2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi CEAD,28 Eylül-1 Ekim 2017, Muğla, TÜRKİYE

BÜYÜKGÖZE S., BIKMAZ Z., DERELİ E., KORKMAZ A. “BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL GÜVENLİK FARKINDALIKLARI”,2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi CEAD,28 Eylül-1 Ekim 2017, Muğla, TÜRKİYE

KORKMAZ A.,TALAN T.,BÜYÜKGÖZE S., “FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FATİH PROJESİNE İLİŞKİN BİLGİSAYAR KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ”, Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu ICITS, 24-26 Mayıs 29017, Malatya, TÜRKİYE

Akın S., Bulut, S. İzmirli S. M.,” Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Amaçlarinin İncelenmesi: Kirklareli Üniversitesi Pinarhisar Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği “II. Uluslararası VI. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu 25 - 27 Mayıs 2010, Aydın
Dursun B., Yılmaz A., Çakır G., Pajo A., Bulut S., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Arkadaşlik Ilişkisinde Farkinda Olma Düzeylerinin Demografik Değişenler Açisindan Belirlenmesi" II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 29 Nisan - 2 Mayıs 2010, Antalya

Büyükgöze S.,  Subaşı N.,Yaman S., "Android Studio İle Ders İşlenmesi: Proje Destekli Eğitim" International Conference On Quality in Higher Education ICQH 2016, 24-25 Kasım, Sakarya

Büyükgöze S.,  "BILGISAYAR LABORATUVARLARINDAKI MASAÜSTÜ SANALLAŞTIRMASI: KIRKLARELI ÜNIVERSITESI KAYALI KAMPÜSÜ ÖRNEĞI" International Conference On Quality in Higher Education ICQH 2016, 24-25 Kasım, Sakarya

BÜYÜKGÖZE S.,  THE BRAIN-COMPUTER INTERFACE ”, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, , 16-18 Ekim 2019, Yambol, BULGARİSTAN.

BÜYÜKGÖZE S.,  NON-INVASIVE BCI METHOD: EEG - ELECTROENCEPHALOGRAPHY ”, International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2019, , 16-18 Ekim 2019, Yambol, BULGARİSTAN.

Büyükgöze S., Yaman S., Subaşı N., "The Use Of Web 2.0 Platform As A Course Schedule: The Example Of Youtube" International Science and Technology Conference ISTEC 2016, Vienna Austria, 2016

Yaman S., Büyükgöze S., Subaşı N., "Computer-Assisted Design –Use Of Software Programs On Presentation Studies And Evaluation Of Its Education", International Science and Technology Conference ISTEC 2016, Vienna Austria, 2016

BÜYÜKGÖZE S., BIKMAZ Z.,  KORKMAZ A., "Y KUŞAĞI YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ", VI. International Congress of Research in Education ULEAD 2018,09-11 Mayıs  2018, MANİSA

BÜYÜKGÖZE S., BIKMAZ Z., DERELİ E., KORKMAZ A., "UZAKTAN EĞİTİM İLE SANAL DERS ALAN ÖĞRENCİLERİN AHLAKİ ÇÖZÜLME VE SİBER AYLAKLIK DÜZEYLERİ", VI. International Congress of Research in Education ULEAD 2018,09-11 Mayıs  2018, MANİSA

BÜYÜKGÖZE S., BIKMAZ Z., DERELİ E., KORKMAZ A., "TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEDEF BAĞLILIĞI VE SİBER AYLAKLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ", VI. International Congress of Research in Education ULEAD 2018,09-11 Mayıs  2018, MANİSA

BÜYÜKGÖZE S.,  DERELİ E., "Toplum 5.0 ve Dijital Sağlık", VI. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi-Fen ve Sağlık  2019,07-10 Kasım  2019, ANKARA

 

BÜYÜKGÖZE S.,  DERELİ E., "Dijital Sağlık Uygulamalarında Yapay Zeka", VI. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi-Fen ve Sağlık  2019,07-10 Kasım  2019, ANKARA

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Algoritma ve Programlama Tamamı Çözümlü Soru Bankası,Paradigma Yayınevi,2017

KENDİ SİTENİ KENDİN KORU, Kodlab Yayınevi, 2018

İletişim Amaçlı Kullanılan Bir İnternet Sitesinin Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi, İletişim Çalışmaları 2017, Sakarya Üniversitesi, 2017

Bilgisayarın Temelleri ve Office 2007, Paradigma Yayınevi,2012

Veritabanı İlkeleri ve Yönetim Sistemleri, Paradigma Akademi,2013

BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ ve UYGULAMA ALANLARI, Mühendislik Alanında Araştırma Makaleleri, Gece Akademi, 2019. ISBN:978-625-7958-40-0 

 

SAĞLIK 4.0 VE UYGULAMALARI, Akademisyen Yayınevi, 2018,ISBN:978-605-258-052-3

DİJİTAL SAĞLIK VE UYGULAMALARI, Akademisyen Yayınevi, 2018, ISBN:978-605-258-052-3

DİJİTAL SAĞLIK ve YAPAY ZEKA, Güncel Sağlık Bilimleri Çalışmaları II, Akademisyen Kitabevi A.Ş., 2019, ISBN:978-605-258-626-6

TOPLUM 5.0'DA DİJİTAL SAĞLIK , Güncel Sağlık Bilimleri Çalışmaları II, Akademisyen Kitabevi A.Ş., 2019, ISBN:978-605-258-626-6

DUYURU VE ÖDEV TAKİP AMAÇLI BİR İNTERNET SİTESİNİN ÖĞRENCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Anı Yayıncılık,2017, ISBN:978-605-170-177-6

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL GÜVENLİK FARKINDALIKLARI, Anı Yayıncılık, 2017, ISBN:978-605-170-190-5

Projeler
TÜBAP Yüksek Lisans Projesi 2011-116
Diğer

Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, Editörlük, 2018-

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm

Dersle ilgili ödev ve notlara ulaşmak için  Duyurular bölümünü takip ediniz.

Görsel Programlama I

Dersle ilgili ödev ve notlara ulaşmak için  Duyurular bölümünü takip ediniz.

Görsel Programlama II

Dersle ilgili ödev ve notlara ulaşmak için  Duyurular bölümünü takip ediniz.

Görsel Programlama III

Dersle ilgili ödev ve notlara ulaşmak için  Duyurular bölümünü takip ediniz.

İçerik Yönetim Sistemleri

Dersle ilgili ödev ve notlara ulaşmak için  Duyurular bölümünü takip ediniz.

Kriptoloji Temelleri

Dersle ilgili ödev ve notlara ulaşmak için  Duyurular bölümünü takip ediniz.

Ofis Yazılımları

Dersle ilgili ödev ve notlara ulaşmak için  Duyurular bölümünü takip ediniz.

Programlama Temelleri

Dersle ilgili ödev ve notlara ulaşmak için  Duyurular bölümünü takip ediniz.

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I

Uzem Sınav Uygulama Yönergesi

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II

Temel Bilgisayar Bilimleri

Web Projesi Yönetimi

Dersle ilgili ödev ve notlara ulaşmak için  Duyurular bölümünü takip ediniz.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

Dersle ilgili ödev ve notlara ulaşmak için  Duyurular bölümünü takip ediniz.

Programlama Temelleri-Ödev 417/11/2020 14:54:41
Programlama Temelleri-Ödev 310/11/2020 14:40:06
Görsel Programlama II-ödev 409/11/2020 15:15:28
Programlama Temelleri-Ödev 204/11/2020 10:21:44
Görsel Programlama II-Ödev 302/11/2020 15:32:47
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi-Araştırma konuları27/10/2020 15:27:21
Programlama Temelleri-Ödev 127/10/2020 15:04:44
Görsel Programlama II-Ödev 126/10/2020 16:22:48
Görsel Programlama II-ödev 226/10/2020 16:21:37

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus