DR. ÖĞR. ÜYESİ Süleyman GÜMÜŞ
İlahiyat Fakültesi
Süleyman GÜMÜŞ

Süleyman GÜMÜŞ
Ünvan
DR. ÖĞR. ÜYESİ
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Din Eğitimi
İlgi Alanları
 • Din Eğitimi Felsefesi
 • Felsefe
 • Foucault
Eposta
 • suleymangumus@yahoo.com
 • s.gumus@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1988
Doğum Yeri
HADİM
Lise
Karaman Anadolu İHL

Mezuniyet: 2006

Lisans
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi DKAB Öğretmenliği

Mezuniyet: 2010

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 2013

Doktora
İstanbul Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 2019

Doktor Öğretim Üyesi
KLU İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2020

Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Dr. Öğr. Üyesi
 • Başlama: 27/01/2020

MEB
 • Görev: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Kahramanmaraş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Araştırma Görevlisi

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının (2010) Hedefleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Hitit İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Sayı: 34, Yıl: 2018,  ss. 597-618.
 

 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Gümüş S., “Bir Medya Aracı Olarak Sinemanın Din Eğitiminde Kullanımı Baudrillard’ın Simülasyon Teorisi Bağlamında Bir Değerlendirme”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 38, Yıl: 2019, ss. 7-40.
 

Gümüş S., Muhammed Müctehid Şebüsterî, İman ve Özgürlük, çev. Abuzer Dişkaya, İstanbul: Mana Yayınları, 2011, 247 s. (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:
31, Yıl: 2014, ss.160-168.

 

Muhammed Âbid el-Câbiri, Arap Ahlaki Aklı, çev. Muhammed Çelik, İstanbul: Mana Yayınları, 2016, 824 s. (Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, Yıl: 2017, ss. 169-185.
 

Nezar Al-Sayyad, Mejgan Massoumi, Fundementalist Kentin Olabilirliği: Dindarlık ve Kentsel Mekânın Yeniden Üretimi, çev. Şevket Emek Ataman, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2015, 478 s. (Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı: 1, 2018, ss. 161-166
 

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Gümüş S., “İlahiyat Araştırmalarında Alternatif Yöntemler: Arkeoloji ve Soybilim”, Yüksek Din Öğretimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16-18 Kasım 2017.
 

Gümüş S., “Gösteri Toplumunda Dindarlığın Morfolojisi”, Din Eğitimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 9-11 Kasım 2018.
 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Gümüş S., “Hz. İbrahim'in İmtihanı ve Normatif Yargıların Temeli”, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-ek-i: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi II, Alpyağıl, R., Ed., İz Yayınları, İstanbul, ss. 419-435, 2014.
 

Diğer

Gümüş S., Fark Üretimi: Geleneksel ve Modern Olana Dair Kısa Bir Karşılaştırma, Yetkin Düşünce, Sayı:10, Yıl: 2020, ss.99-110.

Gümüş S., Pierre Bourdieu, Akademik Aklın Eleştirisi, çev. Burcu Yalım, İstanbul: Metis Yayınları, 293 s., Yetkin Düşünce, Sayı:7, Yıl: 2019, ss. 238-246.

Gümüş S., Wael b. Hallaq, İmkazsız Devlet, çev. Aziz Hikmet, İstanbul: Babil Kitap Yayınları, 2019, 315 s., Yetkin Düşünce, Sayı:10, Yıl: 2020, ss.215-223.


 

Din Eğitimi

 

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR YY

(V. YY) ILH15307   DİN EĞİTİMİ (3+3+4)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Din Eğitimi Bilimi

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

2

Bir Söylemsel Pratik Olarak Din Eğitimi

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

3

Din Eğitiminin Konusu Olarak Dindarlık

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

4

Geleneksel Dindarlık

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

5

Nesnel Dindarlık

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

6

Öznel Dindarlık

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

7

Halk Dindarlığı

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

VİZE

X

 

8

Modern Dünyada Din

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

9

Modern Dindarlık: Din Okuryazarlığı

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

10

Din Okuryazarlığının Yapısal Özellikleri

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

 

11

Din Okuryazarlığının Yapısal Özellikleri

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

12

Din Okuryazarlığının Yapısal Özellikleri

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

13

Din Okuryazarlığının Yapısal Özellikleri

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

14

Din Okuryazarlığının Yapısal Özellikleri

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

FİNAL

X

 

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Ara sınav 5 sorulu klasik usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren 20 sorulu A-B grupları olarak test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınav notunun % 40’I, Final Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 45’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

85-100

BA

75-84,99

BB

65-74,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Süleyman GÜMÜŞ, “Bir Medya Aracı Olarak Sinemanın Din Eğitiminde Kullanımı Baudrillard’ın Simülasyon Teorisi Bağlamında Bir Değerlendirme”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt:17, Sayı: 38, Yıl: 2019.

Süleyman GÜMÜŞ, Gösteri Toplumunda Dindarlığın Morfolojisi, 2. Din Eğitimi Kongresi, 2018.

İslam Eğitim Tarihi 

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR YY

(V. YY) ILH1533   İSLAM EĞİTİM TARİHİ (2+2+3)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

İslam Eğitiminin Teorik Yapısı

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

2

İslam Eğitimini Biçimlendiren Söylemler

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

3

Üç Temel Bilgi Sistemi

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

4

Beyan

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

5

Beyan

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

6

Beyan

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

7

Burhan

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

VİZE

X

 

8

Burhan

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

9

Burhan

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

10

Burhan

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

11

İrfan

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

12

İrfan

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

13

İrfan

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

14

İrfan

Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı, İstanbul, Mana Yayınları, 2020.

 

FİNAL

X

 

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Ara sınav 5 soruluk klasik sorulardan oluşacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren 5 soruluk klasik sorulardan oluşacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınav notunun % 40’I, Final Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 45’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

85-100

BA

75-84,99

BB

65-74,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Süleyman GÜMÜŞ, Güvenlik Toplumunda Dindarlık ve Din Eğitimi: Soybilimsel Bir Yaklaşım, İstanbul, Katip Yayınevi, 2019.

Rehberlik 

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR YY

(V. YY) FRM17311   REHBERLİK (2+2+2)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Eğitimde Rehberlik

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

2

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Arasındaki Farklar

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

3

Özel Eğitim Sistemleri: Fiziksel Engelli Öğrencilerin Eğitimi

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

4

Özel Eğitim Sistemleri: Zihinsel Engelli Öğrencilerin Eğitimi

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

5

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

6

Rehberlik Hizmetleri

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

7

Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

VİZE

X

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

8

Rehberlik Türleri ve Mesleki Danışma Kuramları

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

9

Okulda Karşılabilecek Sorunlar

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

10

Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmen Öğrenci İlişkileri

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

11

Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmen Öğrenci İlişkileri

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

12

Rehberlikte Örgütlenme Sistemleri

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

13

Rehberlikte Örgütlenme Kuramları

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

14

Rehberlikte Örgütlenme Kuramları

Rehberlik, Benim Hocam Yayınları, 2020.

FİNAL

X

 

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Ara sınav 20 soruluk çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren 20 sorulu A-B grupları olarak test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınav notunun % 40’I, Final Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 45’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

75-89,99

BB

65-74,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Rehberlik, Yargı Yayınevi, 2020.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus