Raif CERGİBOZAN
Doç. Dr. Raif CERGİBOZAN
Birim: İİBF İktisat Bölümü
Eposta: raif.cergibozan@klu.edu.tr
Copyright © 2014-2022 - Kırklareli Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı