Doktor Öğretim Üyesi Nilüfer Özgür
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Nilüfer Özgür

Nilüfer Özgür
Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Bulgarca
 • Rusça
Uzmanlık Alanları
 • İngiliz Edebiyatı
 • Amerikan Edebiyatı
 • Modernist Şiir
 • Post-Yapısalcı Teori
 • Edebiyat Kuramı
 • Edebiyat Eleştirisi
 • Yapısökümcülük
 • Yapısökümcü Eleştiri
İlgi Alanları
 • Edebiyat
 • Düzyazı
 • Şiir
 • Tiyatro
 • Felsefe
 • Psikanaliz
Telefon
 • +90 288 246 17 34
Eposta
 • niluferozgur@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Malko Yonkovo-BULGARİSTAN
Lisans
Hacettepe Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Mezuniyet: 1999

Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.

Mezuniyet: 2007

Doktora
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Böl., İngiliz Edebiyatı Programı

Mezuniyet: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı A.B.D.

Başlama: 2019

Öğretim Görevlisi Doktor
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.

Başlama: 2018

Okutman Doktor
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.

Başlama: 2015

Okutman
Gazi Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu

Başlama: 2000

Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkanı
 • Başlama: 09/09/2019
 • Bitirme: 11/09/2022

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
 • Görev: Öğretim Elemanı
 • Başlama: 20/06/2001
 • Bitirme: 28/05/2019

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Özgür, Nilüfer. (2020). “A Deconstructive Comparison of the Anachronism in the Hermeneutics of Gadamer and Hirsch with a Reference to King Oedipus and Hamlet” (“Gadamer ve Hirsch’ün Yorumbilim Felsefesindeki Anakronizmin Kral Oedipus ve Hamlet’e Atfen Yapısökümcü Bir Karşılaştırması), Ankara Üniversitesi, DTCF-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 64:2. Aralık 2020. (kabul edildi)

Özgür, Nilüfer. (2016). "Thomas Hardy'nin Şiirlerindeki Temsil Krizi." ("Crisis of Representation in Poems by Thomas Hardy"). Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (DTCF). 56:2. Aralık 2016. 389-412. http://dergiler .ankara.edu.tr/detail.php ?id= 26&sayı id=2131, Doi:10.1501/Dtcfder_0000001496

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Özgür, Nilüfer. (2020). “The 'Dumb Waiter’ as a Transcendental Signified-a Deconstructive Approach to Harold Pinter’s Major Motif in the Play The Dumb Waiter” (“Harold Pinter’ın Oyunu Git-Gel Dolap’taki Ana Motif ‘Git-gel Dolap’a Bir Aşkın Gösterilen Olarak Yapısökümcü Bir Yaklaşım”); BICOASP—Inrternational Conference on Academic Studies in Philology, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi,  3 Eylül. bicoasp.bandirma.edu.tr

Özgür, Nilüfer. (2020). “The Image and the Symbol as Derridean Différance in Poems by Wallace Stevens” (Wallace Stevens’ın Şiirlerindeki İmge ve Simgenin Derrida’nın Différance Kavramı Olarak Karşılığı); Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı; Kocaeli Üniversitesi, Türkiye; 23-24 Temmuz. http://konferans.modernizm.org/upload/ba94743f-0cfa-4c9d-b1c3-6d3c14989c2b.pdf

Özgür, Nilüfer ve Nurten Birlik. (2019). “Thomas Hardy’s Poems ‘The Subalterns’ and ‘The Voice’ as a Resistance to Phonocentrism” (“Thomas Hardy’nin ‘The Subalterns’ ve ‘The Voice’ Adlı Şiirlerinin Ses-Merkezciliğe Direnişi”); BICOASP—Inrternational Conference on Academic Studies in Philology, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi,  27 Eylül. bicoasp.bandirma.edu.tr

Özgür, Nilüfer. (2017). “Poetry and Prose in Thomas Hardy—A Challenge to Metaphysics of Presence,” (Thomas Hardy'de Şiir ve Düzyazı--Mevcudiyet Metafiziğine Bir Meydan Okuma) Genesis-Helsinki 2017, Finlandiya. Haziran; p.36. https://www.finlit.fi/sites/default/ files/ mediafiles tutkimus/genesis_abstracts.pdf

Özgür, Nilüfer. (2010). “The Influence of Plato's Metaphysics in the Poetry of William Butler Yeats,” (William Butler Yeats'in Şiirlerindeki Platon Metafiziğinin Etkisi). Türk-Yunan Kültür Perspektifleri, Mayıs. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Özgür, Nilüfer. (2017).  Hardy Deconstructing Hardy: A Derridean Reading of Thomas Hardy’s Poetry: Routledge Studies in Nineteenth-Century Literature. 1st ed. New York, London: Routledge.  ISSN: 9781138554429 (bilimsel kitap, 155 sayfa)

Diğer

Özgür, Nilüfer. (2019).  “Thomas Hardy’den Bir Şiir,” Hece Aylık Edebiyat Dergisi, 266: ss.40-41; Şubat 2019; ISSN: 1301-210X. (tanıtım yazısı)

Özgür, Nilüfer. (2018). “John Donne’dan Bir Şiir”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, 261, ss.43-47;, Eylül, 2018, ISSN: 1301-210X. (tanıtım yazısı)

Özgür, Nilüfer. (2018).  “Farewell, Love”-Sir Thomas Wyatt,  Kurgan Edebiyat Kültür Dergisi, 45, s.83: Eylül/ Ekim, 2018, ISSN-2146-3700. (şiir çevirisi)

Özgür, Nilüfer. (2018). A Valediction: Forbidding Mourning”-John Donne, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, 261: Eylül, ss.43-47, ISSN: 1301-210X. (şiir çevirisi)

Özgür, Nilüfer. (2017). “Stopping by Woods on a Snowy Evening”-Robert Frost, Kurgan Edebiyat Kültür Dergisi, Sayı: 37, s. 60, Mayıs/ Haziran, ISSN-2146-3700. (şiir çevirisi)

Özgür, Nilüfer. (2016). “The Subalterns” ve “Hap”-Thomas Hardy; Makale adı: “Thomas Hardy’nin Şiirlerindeki Temsil Krizi”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 56: 2. (2016) ss. 389-412, "http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=26&sayi id=2131" (şiir çevirisi)

Edebiyata Giriş

Bu ders 1ci sınıf, 2ci dönem okutulmaktadır. Metin örnekleriyle birlikte edebi türler, kavramlar, terimler ve genel hatlarıyla edebi akımlar incelenmektedir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bölüm web sitemizdeki Bologna Bilgi Paketi'nde bulunan "Dersler" sekmesindeki bilgileri inceleyiniz.

 

İngiliz Edebiyatının Yerli Kaynakları

Bu ders 1ci sınıf, 2ci dönem okutulmaktadır. İskandinav ve Kelt mitolojisi, Tevrat ve İncil hakkında temel bilgiler içermektedir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bölüm web sitemizdeki Bologna Bilgi Paketi'nde bulunan "Dersler" sekmesindeki bilgileri inceleyiniz.

Mitoloji

Bu ders 1ci sınıf, 1ci dönem okutulmaktadır. Klasik Yunan ve Roma mitolojisi hakkında bilgiler içermektedir. İskandinav mitolojisine giriş yapmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bölüm web sitemizdeki Bologna Bilgi Paketi'nde bulunan "Dersler" sekmesindeki bilgileri inceleyiniz.

Öykü İnceleme

Bu ders 2ci sınıf, 1ci dönem okutulmaktadır. Öyküyü bir edebi tür olarak kuramsal ve kavramsal incelemektedir. Başlıca İngiliz, Amerikan, Fransız, Rus ve Türk öykü yazarlarından örnekler içermektedir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bölüm web sitemizdeki Bologna Bilgi Paketi'nde bulunan "Dersler" sekmesindeki bilgileri inceleyiniz.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus