Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer KILIÇ
İlahiyat Fakültesi
Muzaffer KILIÇ

Muzaffer KILIÇ
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Uzmanlık Alanları
 • Eski Türk Edebiyatı
 • Türk İslam Edebiyatı
İlgi Alanları
 • Fars Dili ve Edebiyatı
Eposta
 • muzafferkilic@klu.edu.tr
Lisans
Cumhuriyet Üniversitesi

Mezuniyet: 2010

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi

Mezuniyet: 2015

Doktora
Marmara Üniversitesi

Mezuniyet: 2019

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2020

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2019

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kılıç M., Çelik B., "Bâkî’nin Gazellerine Ek ve Derzi-zâde ‘Ulvî’ye Nazîreleri", Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, pp.253-332, 2017.  http://www.devdergisi.com/Makaleler/464420680_20170912180039.pdf

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Çelik B., Kılıç M., Derzi-zade ‘Ulvi Divan, Dün Bugün Yarın Yayınları, İSTANBUL, 2018. (https://www.dby.com.tr/divan-derzi-zade-ulvi)

Paleografi ve Epigrafi

PALEOGRAFİ VE EPİGRAFİ ( ILH15349 )

A. TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

 1. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Arşivlerinin Dili (Diplomatik), İstanbul, 1994.
 2. Hüsrev Akın, Osmanlı Türkçesi 1-2, (Samsun) (Gramer ve teknik bilgiler için)
 3. Rika, Nesih ve Matbu Metinler

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

1

Paleografi ve Epigrafi Nedir?

2

Rika Harfleri

Konsonant ve vokaller, harf birleşimleri

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

3

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

4

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

5

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

6

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

7

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

VİZE

          XXX

8

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

9

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

10

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

11

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

12

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

13

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

14

Rik’a, Nesih, Matbu Metin okuma ve yazı çevirimi

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

 1. Vize ve final sınavı klasik usulde uygulanacaktır.
 2. Vize konuları final sınavına dahil değildir.
 3. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.
 4. Uzaktan olması durumunda sınavlar test yahut ödev teslimi şeklinde uygulanabilir.
 5. Değerlendirme bağıl, ders geçme notu 45’tir.

*Ödev

 1. İşlenen konular hakkında ihtiyaç duyulan kısımlarda ödevler istenecektir. İlgili ödevler İşaret edilen kazanımlar ve ders çıktıları istenilen formatta öğrenci tarafından düzenlenecektir. Ödevler, dersin hocasının istediği formatta sunalacaktır. (Ödevler ortalamanın %10‘unu etkileyecektir.

Harf aralıkları:

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

D. ALANLA İLGİLİ OKUMA LİSTESİ

Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Arşivlerinin Dili (Diplomatik), (İstanbul 1994) 

Yılmaz Kurt-Muhammed Ceyhan, Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı Diplomatikası, (Ankara 2018)

Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, (İstanbul 1995)

Cahit Baltacı, İslâm Paleografyası, (İstanbul 1989)

Osmanlı Türkçesi Dil Hususiyetleri için:

     Hüsrev Akın, Osmanlı Türkçesi 1-2, (Samsun) 

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi´ne Giriş, (İstanbul 2012)

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri, (İstanbul 2012)

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, (İstanbul 2001)

Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, (İstanbul 2012)

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE OSMANLI TÜRKÇESİ

TÜRK İSLAM EDEBİYATI VE OSMANLI TÜRKÇESİ  (ILH20411)

A. TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

 1. Anadolu Üniversitesi Türk İslam Edebiyatı Kitabı (AÖF)
 2. Hüsrev AKIN, Akın Osmanlı Türkçesi, (Samsun)
 3. Ömer Faruk AKÜN, TDVİA Divan Edebiyatı Maddesi

4.     Yûnus Emre, Fuzûlî, Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî, Nâbî, Ümmî Sinan,  Şeyh Galip ve Bazı Sûfî Şairlerin Şiirleri

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci / İşlenecek Konular

1.

Türk İslam Edebiyatı:                 Giriş Dersi

Osmanlı Türkçesi:                      Giriş Dersi

2.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 1: Din ve Edebiyat

Osmanlı Türkçesi:                      1. Ders: Harfler ve birleşmeleri (s. 13-23)

                                               2. Ders: Rakamlar Harekeler (s. 24-29)– Metin Okuma

3.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 2: Türk İslam Edebiyatının Kaynakları

Osmanlı Türkçesi:                      3. Ders: Okutucu Harfler/Vokallerin Yazılışı (s. 31-39)

4. Ders: A vokalinin gösterilişi (s. 40-43) - Metin Okuma

4.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 3: Türk İslam Edebiyatında Nazım Şekilleri

Osmanlı Türkçesi:                      5. Ders: E vokalinin gösterilişi (s. 44-47)

                                               6. Ders: İ vokalinin gösterilişi (s. 48-51) - Metin Okuma

5.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 4: Türk İslam Edebiyatında Belâgat: Başlıca Edebi Sanatlar

Osmanlı Türkçesi:                      7. Ders: O, ö, u, ü vokallerinin gösterilişi (s. 52-55)

                                               8. Ders: Kef, Gayın ve Kâf-ı Fârisî (s. 56-61) - Metin Okuma

6.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 5: XV. Yüzyıla Kadar Türk İslam Edebiyatı

Osmanlı Türkçesi:                      9. Ders: Kâf-ı Nûnî (Nazal N, Art Damak/Geniz N’si)(s. 62-66)

                                               10. Ders: Türkçe Kelimelerin Genel Özellikleri (s. 67-76)   

7.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 5: XV. Yüzyıla Kadar Türk İslam Edebiyatı

Osmanlı Türkçesi:                      11. Ders: Kalın ve İnce Harfler (s. 77-82)

                                               12. Ders: Osm. Türkçesinin Genel Özellikleri (s. 83-88) - Metin Okuma

VİZE

XXX

8.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 5: XV. Yüzyıla Kadar Türk İslam Edebiyatı

Osmanlı Türkçesi:                      13. Ders: İmlası Kalıplaşmış Kelimeler (s. 89-95)

                                               14. Ders: İsmin Hal Ekleri (s. 96-100) - Metin Okuma

9.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 6: XVI-XX. Yüzyıla Kadar Türk İslam Edebiyatı

Osmanlı Türkçesi:                      15. Ders: İyelik/Aitlik Ekleri (s. 101-104) 

                                               16. Ders: Fiil Çek. Ekl./Haber Kip. (-İyor) (s. 105-109) - Metin Okuma

10.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 7: Allah İle ilgili Edebi Türler

Osmanlı Türkçesi:                      17. Ders: Fiil Çek. Ekl./Haber Kip. (-dı/miş/acak) (s. 110-114)

                                               18. Ders: Fiil Çek. Ekl./Haber Kip. (-ar/er) (s. 115-118) - Metin Okuma

11.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 8: Hz. Peygamber ile İlgili Edebi Türler

Osmanlı Türkçesi:                      19. Ders: Dilek Şart Kipleri (s. 119-122)

                                               20. Ders: İsimden fiil/İsimden isim Yapım Ekleri (s. 123-127) - Metin Okuma

12.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 9: Dini Tür ve Konular

Osmanlı Türkçesi:                      21. Ders: İsimden Fiil Yapan Bazı Ekler (s. 128-131)

                                               22. Ders: Fiilden Fiil/İsim Yapan Ekler(s. 132-135) - Metin Okuma

13.

Türk İslam Edebiyatı:                 Unite 10: Tasavvuf ve Edebiyat

Osmanlı Türkçesi:                      23. Ders: Arapça/Farsça Kelimelerin Genel Özellikleri (s.136-140)

                                               24. Ders: Arapça/Farsçada Çokluk (s. 141-149)-Metin Okuma

14.

Türk İslam Edebiyatı:                 Tasavvufi metinler ve Şiir

Osmanlı Türkçesi:                      25. Ders: Farsça Tamlamalar (s.150-155)

                                               26. Ders: Arapça Tamlamalar/Terkib-iİzafi (s. 156-161) -Metin Okuma

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

 1. Ara sınav 5-10 sorudan oluşan klasik yahut 25 sorudan oluşan test sınavı şeklinde olacaktır.
 2. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren klasik, test yahut klasik/test karışık sorulardan oluşacaktır.
 3. Uzaktan eğitimin olması durumunda sınavlar test yahut ödev teslimi şeklinde uygulanabilir.
 4. Uzaktan eğitimin olması durumunda ödevin %30’u Vize notunun %20’si Final notunun  %50’si ders geçme notunu oluşturacaktır.
 5. Yüzyüze eğitimin olması durumunda Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.
 6. Değerlendirme bağıl, ders geçme notu 50’dir.

*Ödev

 1. İşlenen konular hakkında ihtiyaç duyulan kısımlarda ödevler istenecektir. İlgili ödevler, işaret edilen kazanımlar ve ders çıktıları istenilen usulde öğrenci tarafından düzenlenecek ve dersin hocasına sunalacaktır.(Ödevler ortalamanın %10-30‘unu etkileyecektir.)

D. ALANLA İLGİLİ OKUMA LİSTESİ

Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı: Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, (İstanbul: 2015).

Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiir Antolojisi, (İstanbul)

Ahmet Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Klavuzu, (İstanbul 1. Cilt 2016- 2. Cilt 2017)

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, giriş kısmı.

Ahmet Talat Onay, Divan Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, (Ankara: 2013).

Ali Çavuşoğlu, Türk İslam Edebiyatı (Kitaplar, Türler, Devirler ve Şahsiyetler) (Kayseri 2015)

Ali Nihad Tarlan, Metinler Şerhi'ne dair, (İstanbul 1339/1978)

Ali Nihad Tarlan, Metin tamiri, (İstanbul Üniv. 1399/1978)

Alim Yıldız-İbrahim Şener, Türk İslam Edebiyatı, (İstanbul 2018)

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi´ne Giriş, (İstanbul 2012)

Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri, (İstanbul 2012)

Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, (İstanbul 2010)

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, (İstanbul 2001)

Mehmet Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, (İstanbul: 2014).

Mehmet Kalpaklı, Osmanlı divan şiiri üzerine metinler, (İstanbul 1999)

Muharrem Ergin, Osmanlıca Dersleri, (İstanbul 2012)

Ömer Faruk Akün, TDVİA Divan Edebiyatı Maddesi

Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, (Ankara 2016)

Şener Demirel, Tahirü’l-Mevlevi (Olgun)’dan Metin Şerhi Örnekleri, (Ankara 2005)

Harf aralıkları şu şekildedir:

AA

90-100

DC

50-54,99

BA

76-89,99

DD

45-49,990

BB

65-75,99

FD

40-44.99

CB

59-64,99

FF

0-40

CC

55-58,99

 

 

 

Ödev - Paleoğrafi ve Epigrafi Dersi16/11/2020 17:05:30
ÖDEV - Osmanlı Türkçesi 16/11/2020 17:04:13
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus