Dr. Öğr. Üyesi Merve Ermiş
İnşaat Mühendisliği
Merve Ermiş

Merve Ermiş
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
  • İngilizce
Eposta
  • merve.civileng@gmail.com
Doğum Tarihi
1989
Doğum Yeri
İstanbul
Lise
Özel Bilgi Lisesi

Mezuniyet: 2006

Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mezuniyet: 2012

Yüksek Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi

Mezuniyet: 2015

Doktora
İstanbul Teknik Üniversitesi

Mezuniyet: 2019

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2020

Araştırma Görevlisi
İstanbul Teknik Üniversitesi

Başlama: 2013

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

ARIBAS U.N., ERMIS M., ERATLI N., KUTLU A. and OMURTAG M.H., 2020, Forced vibration analysis of composite-geometrically exact elliptical cone helices via mixed FEM. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 1-19. https://doi.org/10.1080/15376494.2020.1824048

ARIBAS U.N., ERMIS M., ERATLI N. and OMURTAG M.H., 2019, The Static and Dynamic Analyses of Warping Included Composite Exact Conical Helix by Mixed FEM. Composite Part B: Engineering, 160, 285-297. doi: 10.1016/j.compositesb.2018.10.018

ERMIS M. and OMURTAG M.H., 2017, “Static and Dynamic Analysis of Conical Helices Based on Exact Geometry via Mixed FEM”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 131-132, 296-304 doi: 10.1016/j.ijmecsci.2017.07.010

ERMIS M., ERATLI N., ARGESO H., KUTLU A. and OMURTAG M.H., 2016, “Parametric Analysis of Viscoelastic Hyperboloidal Helical Rod”, Advances in Structural Engineering, Vol 19(9), 1420-1434. doi: 10.1177/1369433216643584

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

ARIBAS U.N., ERMIS M., KUTLU A., ERATLI N. and OMURTAG M.H., 2018, Forced Vibration Analysis Of Warping Considered Curved Composite Beams Resting On Viscoelastic Foundation, Gazi University Journal of Science, 31(4), 1093-1105.

ERMIS M., KUTLU A., ERATLI N. and OMURTAG M.H., 2018, The Dynamic Analysis of a Linear Viscoelastic Planar Elliptical Beam. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 9(2), (Special Issue_XX. Ulusal Mekanik Kongresi 2017), 157-168.

ERATLI N., ERMİŞ M. and OMURTAG M.H., 2015, “Free Vibration Analysis of Helicoidal Bars with Thin-Walled Circular Tube Cross-Section via Mixed Finite Element Method”, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, Vol 33(2), 200-218.

ARIBAS U.N., ERMIS M., KUTLU A., ERATLI N. and OMURTAG M.H., 2019, Elastically Damped Transient Response of Axially FG Straight Beams, International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, ISSN: 2367-8992, Vol (4),  19-25.

ERMIS M., ARIBAS U.N., ERATLI N. and OMURTAG M.H., 2017, Static and Free Vibration Analysis of Composite Straight Beams on the Pasternak Foundation, WSEAS TRANSACTIONS on APPLIED and THEORETICAL MECHANICS, E-ISSN: 2224-3429, Vol (12),   113-118.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

ERMIS M., ARIBAS U.N., KUTLU A., ERATLI N. and OMURTAG M.H., Forced Vibration Analysis of Axially FG Straight Beam by Mixed FEM, IV. Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering/IV. ECOCEE, June 17-18, İstanbul, Turkey, 2019.

ERMIS M., ARIBAS U.N., KUTLU A., ERATLI N. and OMURTAG M.H., Free Vibration Analysis of Axially FG Straight Beam by Mixed FEM, International Civil Engineering and Architecture Conference 2019/ICEARC’19, April 17-20, Trabzon, Turkey, 2019, ISBN: 978-605-81854-3-2 (Tk)/ 978-605-81854-4-9 (1.c), 894-899.

ARIBAS U.N., ERMIS M., KUTLU A., ERATLI N. and OMURTAG M.H., The Warping Effect on the Structural Response of Sandwich Exact Conical Rods, International Civil Engineering and Architecture Conference 2019/ICEARC’19, April 17-20, Trabzon, Turkey, 2019, ISBN: 978-605-81854-3-2 (Tk)/ 978-605-81854-4-9 (1.c), 900-907.

ERMIS M., AYHAN B., KUTLU A., ERATLI N. and OMURTAG M.H., The Comparison of Exact and Approximate Geometry of Conical Helix Over Static and Dynamic Analysis, 13th International Congress on Advances in Civil Engineering - ACE 2018, September 12-14, Izmir, Turkey, 2018.

ERMIS M., ARIBAS U.N., ERATLI N. and OMURTAG M.H., Forced Vibration Analysis of a Planar Elliptical Beam, 16th European Conference on Earthquake Engineering/16ECEE, June 18-21, Thessaloniki, Greece, 2018.

ERMIS M., ARIBAS U.N., ERATLI N. and OMURTAG M.H., Free Vibration Analysis of a Planar Elliptical Beam, 16th European Conference on Earthquake Engineering/16ECEE, June 18-21, Thessaloniki, Greece, 2018.  (Poster Presentation)

KUTLU A., ERMIS M., ERATLI N. and OMURTAG M.H., Forced Vibration of a Planar Curved Beam on Pasternak Foundation, International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering, July 27-28, İstanbul, Turkey, 2017.

ERMIS M., YILMAZ M., ERATLI N. and OMURTAG M.H., Static and Dynamic Analysis of Hyperboloidal Helix Having Thin Walled Open and Close Sections, 18th International Conference on Civil and Environmental Engineering - ICCEE 2016, September 5-6, Tokyo, Japan, 2016.

ERMIS M., KUTLU A., ERATLI N. and OMURTAG M.H., Free Vibration Analysis of Conical Helicoidal Rods Having Elliptical Cross Sections Positioned in Different Orientation, 18th International Conference on Civil and Environmental Engineering - ICCEE 2016, September 5-6, Tokyo, Japan, 2016. 

ERMIS M., KUTLU A., ERATLI N. and OMURTAG M.H., The effect of viscoelastic material parameter regarding standard model on the conical helicoidal rod, The 2016 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research - ACEM16/Structures16, August 28 - September 1, Jeju Island, Korea, 2016.

ERMIS M., YILMAZ M., ERATLI N. and OMURTAG M.H., Static and dynamic analysis of non-circular helicoidal bars with cruciform cross-sections via mixed FEM, The 2016 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research - ACEM16/Structures16, August 28 - September 1, Jeju Island, Korea, 2016.

ERMIS M., ERATLI N. and OMURTAG M.H., The Effect of the Impulsive Dynamic Loads on the Barrel Type Helicoidal Bars, 3rd Polish Congress of Mechanics & 21st Computer Methods in Mechanics - PCM-CMM- 2015, September 8-11, Gdansk, Poland, 2015.

ERMIS M., ERATLI N., ARGESO H., KUTLU A. and OMURTAG M.H., The effects of the viscosity parameters on the barrel type helical rod, 2015 World Congress on Advances in Civil, Environmental and Materials Research- ACEM15, August 25-29, Incheon, Korea, 2015.

ERMIS M., ERATLI N., and OMURTAG M.H., The dynamic responses of a viscoelastic conical helical rod, 2015 World Congress on Advances in Civil, Environmental and Materials Research- ACEM15, August 25-29, Incheon, Korea, 2015.

ERMIS M., ARGESO H., ERATLI N. and OMURTAG M.H., The Effects of Viscous Bulk Compressibility for Cantilevered Cylindrical Helices, International Conference on Civil and Environmental Engineering-ICOCEE, May 20-23, Cappadocia, Turkey, 2015.

ERMİŞ M., ERATLI N. and OMURTAG M.H., Static and dynamic analysis of elastic cylindrical helixes with arbitrary cross-sections by using the mixed finite element method, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering - ACE 2014, October 21-25, İstanbul, Turkey, 2014.

ERMİŞ M., ERATLI N., ARGESO H, ÇALIM F.F. and OMURTAG M.H., Quasi-static and dynamic analyses of viscoelastic conical helixes with a squared box cross-section, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering - ACE 2014, October 21-25, İstanbul, Turkey, 2014

ERMİŞ M., ERATLI N. and OMURTAG M.H., The Influence of the Rotary Inertia on the Dynamic Behavior of Viscoelastic Non-cylindrical Helicoidal Bars, 11th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering - ICCMSE 2015, March 20-23, Athens, Greece, 2015.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

ARIBAS U.N., ERMİŞ M., KUTLU A., ERATLI N. ve OMURTAG M.H., Kompozit Eğrisel Kirişlerin Çarpılma Etkisi Gözetilen Gerilme Dağılımının Karışık sonlu elemanlarla Analizi, XXI th National Mechanics Congress, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi-Niğde, 02-06 Eylül, 2019.

ARIBAS U.N., ERMİŞ M., KUTLU A., ERATLI N. ve OMURTAG M.H., Viskoelastik zemine oturan eğri eksenli kompozit çubukların dinamik analizi, XX th National Mechanics Congress, Uludağ Üniversitesi-Bursa, 05-09 Eylül, 2017.

ERMİŞ M., KUTLU A., ERATLI N. ve OMURTAG M.H., Viskoelastik eliptik düzlem çubukların dinamik analizi, XX th National Mechanics Congress, Uludağ Üniversitesi-Bursa, 05-09 Eylül, 2017.

ERATLI N., ERMİŞ M., ARGESO H., KUTLU A. ve OMURTAG M.H., Fıçı Tipi Doğrusal Viskoelastik Helislerin Dinamik Davranışı, XIX th National Mechanics Congress, KTÜ-Trabzon, 24-28 Ağustos, 2015.

ERMİŞ M., ERATLI N., ARGESO H., KUTLU A. ve OMURTAG M.H., Konik Tipi Viskoelastik Helislerin Farklı Yüklemeler Altındaki Dinamik Davranışı, XIX th National Mechanics Congress, KTÜ-Trabzon, 24-28 Ağustos, 2015.

ERMİŞ M., ERATLI N. ve OMURTAG M.H., İnce ve kalın cidarlı kutu kesitli helislerin karışık SEM ile analizi, XVIII. th National Mechanics Congress, Manisa, 26-30 Ağustos, 2013.

Deprem Mühendisliğine Giriş

Link: DMG Haftalık Ders Programı

Haftalık Ders Programında Not Değerlendirme Katkı Oranları Yenilenmiştir.(10.02.2020)

Yukarıda verilen linkteki dokümanda bulacağınız bilgiler aşağıda sıralanmştır:

1.Derste işlenecek konular hakkında bilgilendirme
2.Sınavlar hakkında bilgilendirme
3.Ev ödevleri, toplanma tarihleri ve kısa sınavların tarihleri 
4.Sunum tarihleri
5.Not değerlendirme sistemi
Deprem Mühendisliğine Giriş-Dokümanlar

8.Hafta_DMG_1

8.Hafta_DMG_2

Deprem Mühendisliğine Giriş-Ödevler

DMG_1.Odev

Deprem Mühendisliğine Giriş-Sınavlar

Kısa Sınav Sonuc (06 Mart 2020)

Mukavemet-II

Link: Mukavemet-II Haftalık Ders Programı

Yukarıda verilen linkteki dokümanda bulacağınız bilgiler aşağıda sıralanmştır:

1.Dersin kitabı ve yardımcı kitaplar
2.Derste işlenecek konular hakkında bilgilendirme
3.Sınavlar hakkında bilgilendirme
4.Ev ödevleri, toplanma tarihleri ve kısa sınavların tarihleri 
5.Not değerlendirme sistemi
Statik

Link: Statik Haftalık Ders Programı (Güncel-09 Mart 2020)

Yukarıda verilen linkteki dokümanda bulacağınız bilgiler aşağıda sıralanmştır:

1.Dersin kitabı ve yardımcı kitaplar
2.Derste işlenecek konular hakkında bilgilendirme
3.Sınavlar hakkında bilgilendirme
4.Ev ödevleri ve toplanma tarihleri, kısa sınavların tarihleri 
5.Not değerlendirme sistemi
Deprem Mühendisliğine Giriş 1. Ödev hk.10/03/2020 17:20:15
Statik Dersi 09.03.2020 tarihli duyuru09/03/2020 13:54:25
Statik Dersi ÖDEV 1-A hk.02/03/2020 15:53:04
Statik Dersi Ara Sınav (20 Mart 2020) konuları02/03/2020 15:52:21
Statik Dersi Kısa Sınavı(09 Mart 2020) hk.02/03/2020 15:50:48
Mukavemet-II Kısa Sınav Güncelleme24/02/2020 19:48:35
Mukavemet-II- 27 Şubat 2020 kısa sınav hk.21/02/2020 09:19:22

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus