Dr. Öğr. Üyesi MEHTAP DEMİR
İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
MEHTAP DEMİR

MEHTAP DEMİR
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
Uzmanlık Alanları
 • Çalışma Ekonomisi
 • Endüstri İlişkileri
 • Sosyal Politika
 • İnsan Kaynakları
Eposta
 • mehtap.memis@klu.edu.tr
 • mehtapmemis34@hotmail.com
Doğum Tarihi
23/01/1985
Doğum Yeri
BOYABAT
Lisans
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 0000

Yüksek Lisans
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 0000

Doktora
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mezuniyet: 0000

Doktor Öğretim Üyesi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Başlama: 2019

Araştırma Görevlisi Doktor
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Başlama: 2010

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Görev: Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik A.B.D. Başkanı
 • Başlama: 03/02/2020

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Görev: Mezuniyet Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 03/02/2020

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Görev: BAPKO Bölüm Üyesi
 • Başlama: 03/02/2020

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Görev: Bölüm Başkan Yardımcısı

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Demir, M., Ayas, S., Yıldız, B., Örgütsel Sinizm ve İşe Yabancılaşma İlişkisi: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Journal of Administrative Sciences, Volume 16. Number 32. 2018, pp:231-255

Demir, M., Ayas, S., Harman, A., Üretim Karşıtı İş Davranışları Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Rolü: Banka Çalışanları Örneği, International Journal of Academic Value Studies, Vol: 4, Issue: 19, pp. 435-448, ISSN:2149-8598

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Ayas, S., Demir, M., The Relationshp Between Organizational Cynicism and Work Alienation: A Research on Five Star Hotels' Employees,Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, Malaga-İSPANYA, 17-20 Nisan 2017

 

Demir, M., Ayas, S., Sendikal Bilince Yönelik Bir Araştırma: İktisat Fakültesi Öğrencileri Örneği, II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4-5 Mayıs 2018

Ayas, S., Demir, M., İşyerlerinde Gözetim Olgusu Üzerine II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4-5 Mayıs 2018. 

Demir, M., Ayas, S., Yıldırım, S., İslami Ekonomide Gelirin Yeniden Dağılımı ve Yoksulluğu Gidermedeki Rolü, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-13 Mayıs 2018.

Demir, M., Yıldırım, S., Ayas, S., Türkiye'de 1980 Sonrası Sendikalaşma İstatistikleri Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-13 Mayıs 2018.

Yıldırım, S., Ayas, S., Demir, M., İş Ahlaki Çerçevesinde Mobbing Olgusu, Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11-13 Mayıs 2018.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Demir, M., Çok Düzeyli Toplu Pazarlık ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, Ankara, Türk Metal Sendikası Yayınları, 1. Basım,  2018,  ISBN : 978-975-6610-78-7

Bireysel İş Hukuku

İİBF - ÇEEİ Bölümü - 3. Sınıf 1. Dönem Dersi

Çalışma Ekonomisi

İİBF - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü - 2. Sınıf 1. Dönem Dersi

Çalışma Ekonomisi-I

İİBF - ÇEEİ Bölümü - 2. Sınıf 1. Dönem Dersi

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri

İİBF - ÇEEİ Bölümü - 4. Sınıf 1. Dönem Dersi

Refah Devleti

İİBF - ÇEEİ Bölümü - 4. Sınıf 2. Dönem Dersi

Sendikacılık ve Sosyo-Ekonomik Etkileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı 

Sendikacılık ve Sosyo-Ekonomik Etkileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

Toplu İş Hukuku

İİBF - ÇEEİ Bölümü - 3. Sınıf 2. Dönem Dersi

Uygulamalı İş Hukuku

İİBF - ÇEEİ Bölümü - 4. Sınıf 1. Dönem Dersi

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik24/11/2020 12:25:51
KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK24/11/2020 12:24:13
Sendikacılık ve Sosyo-Ekonomik Etkileri Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine11/10/2020 14:48:37
Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri Dersi Alan Öğrencilerin Dikkatine11/10/2020 14:36:15
Bireysel İş Hukuk Alan Öğrencilerin Dikkatine11/10/2020 14:35:19
Çalışma Ekonomisi Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine11/10/2020 14:28:40
Çalışma Ekonomisi I Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine11/10/2020 14:27:48
6356 Sayılı "SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU"25/01/2020 09:33:40
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus