Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ

Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ

Doç. Dr.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

0288 212 96 79 / 1039
fatihcomlekci@gmail.com
mcomlekci@klu.edu.tr

 • Kişisel Bilgiler
 • Görevler
 • Yayınlar
 • Verilen Dersler
 • Duyurular

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Yeri: İstanbul
Eğitim Durumu
 • Galatasaray Üniversitesi - Medya ve İletişim Çalışmaları Doktora
  Mezuniyet: 2018
 • Marmara Üniversitesi - İletişim Bilimleri Yüksek Lisans
  Mezuniyet: 2008
 • İstanbul Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Lisans
  Mezuniyet: 2006
 • Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Lise
  Mezuniyet: 2002
Uzmanlık Alanları
Dış İlişkiler Medya ve İletişim Çalışmaları Alternatif Yayıncılık Yeni Medya
İlgi Alanları
Amerikan Edebiyatı
Bilimkurgu
Yabancı Diller
İngilizce
Almanca
Akademik Ünvanlar
 • Öğretim Görevlisi Doktor
  Kırklareli Üniversitesi, Başlama: 2017

Görevler

International School for Social and Business Studies - Celje / Slovenya
 • Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği 08/04/2019 - 12/04/2019
Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü
 • Öğr. Gör. Dr. 24/09/2018 -
Mevlana Koordinatörlüğü
 • Öğr. Gör. Dr. 24/09/2018 -
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
 • Öğr. Gör. Dr. 22/05/2017 -
Freie Universität Berlin
 • 2015/2016 Jean Monnet Bursiyeri - Misafir Araştırmacı (Doktora) 01/10/2015 - 01/10/2016

Yayınlar

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar
Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • International Conference of Design, User Experience, and Usability - June 22-27, 2014 Crete, Greece. 

 • Çömlekçi, F. ve Kırmacı, Ö. (2019). "The Post-truth Age, Fighting Back And Digital Literacy Initiatives For Children" 7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education (ITTES 2019), İzmir, Türkiye.

   
 • Çömlekçi, Fatih. (2019).  Social Media Use in Public Diplomacy: An Analysis of Twitter Updates of the Turkish Embassy in London. 12th Central and Eastern European Communication and Media Conference. June 19-21, 2019, Sofia - BULGARIA

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
Basılmış Kitap ya da Bölümler
 • Çömlekçi, Mehmet Fatih. "Combating Fake News Online: Turkish Fact-Checking Services." Navigating Fake News, Alternative Facts, and Misinformation in a Post-Truth World. IGI Global, 2020. 273-289. Web. 24 Feb. 2020. doi:10.4018/978-1-7998-2543-2.ch013

 • Çömlekçi F., Güney S. (2014) An Alternative Media Experience: LiveLeak. In: Marcus A. (eds) Design, User Experience, and Usability. User Experience Design for Diverse Interaction Platforms and Environments. DUXU 2014. Lecture Notes in Computer Science, vol 8518. Springer, Cham

 • Çömlekçi, Mehmet Fatih. "Public Broadcasting and Migration: Media Representation of Turkish “Guest Workers” in Germany." Handbook of Research on the Global Impact of Media on Migration Issues.IGI Global, 2020. 1-20.

 • Çömlekçi, M.F.. & Güney, S.,  "Kitle Turizminden Otantik Deneyime: Konumsal Medya, Yeni Gezginler ve Dijital Seyahatler",  Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekân Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar,  Siyasal Kitabevi,  51-71,  (2020).

 • Çömlekçi M.F. (2020) "Facebook ve Cambridge Analytica Kıskacında Kişisel Verilerin Gizliliği Konusu Ed. Pınar Aslan. Dijital İletişimde Güncel Konular Eğitim Yayınevi, s. 81-102.

 • Çömlekçi, Fatih (2009). “Yeniçağ Gazetesi.” Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle Türkiye’de 9 Gazete. Der. Şengül Özerkan. Ankara: Nobel Yayınları. sf. 221-229.
Diğer
 • Editör: Bond, Edward. “Sandalye Oyunları” – Mitos. Yay. 2015 

 • Tübitak Yayın Teşvik Ödülü (UBYT) - 2019

 • Hakemlikler

  Cogent Psychology (ESCI - 2020)

  Asya Studies (2020)

  Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları E-Dergisi (2020)

  Humor - International Journal of Humor Research (SSCI - 2019)

  Cogent Food & Agriculture (ESCI - 2019)

  İstanbul Sosyoloji Dergisi (ESCI - 2019)

Verilen Dersler

İletişim
 • İİBF - İşletme Bölümü

Popüler Kültür ve Medya
 • Basım ve Yayın Teknolojileri

Yeni Medya ve İletişim
 • Basım ve Yayın Teknolojileri

Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri
 • Radyo ve Televizyon Programcılığı

Duyurular

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.