Dr. Öğr. Üyesi Kamil YELEK
İlahiyat Fakültesi
Kamil YELEK

Kamil YELEK
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
 • Arapça
İlgi Alanları
 • İslam Hukuku
 • İslam Hukuk Usulü ve Tarihi
 • Hukuk Teorisi
 • İslam İktisadı
Eposta
 • kamilyelek@gmail.com
 • kamilyelek@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
01/12/1987
Doğum Yeri
Alucra
Lisans
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 2011

Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 2014

Doktora
İstanbul Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 2019

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2020

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2019

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2013

Farabi Koordinanatörlüğü
 • Görev: Bölüm Koordinatörü Yardımcısı
 • Başlama: 07/04/2014

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yelek, Kamil, "Bir Finansman Yöntemi Olarak Kullanılan Bey‘ Bi’l-Vefânın İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi",  İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2016, sayı: 27, s. 256-286

Yelek, Kamil, "İslam Hukukunda Vaadin Bağlayıcılığı: Murâbaha Örneği", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 35, (2016), 147-186.

Yelek, Kamil, “Tıp ve Fetvâ: Tıbbî Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri,” (kitap tanıtımı), İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 20, 2012, s. 461-463.

Yelek, Kamil  (Enes Eryılmaz ile birlikte), "İçtihat Kapısı Kapandı Mı? ", (Çeviri) İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2018, sy. 29, 2017, s. 457-503.

Yelek, Kamil, “Fudayl Çelebi’nin ed-Damânât fi’l-furûi‘l-Hanefîyye Adlı Eserinin Tazminat Literatürü İçerisindeki Yeri”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 24 / 1 (Haziran 2020): 297-320.

Yelek, Kamil, “Nas Üzerine Ziyâdenin Mahiyeti ve Bunun Fürû-i Fıkha Etkisi”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 35 (2020): 43-77.

Yelek, Kamil. “Hanefî Mezhebinde Teaddî ve Taammüd Kavramının Kullanımı ve Bunun Çağdaş İslam Hukuku Çalışmalarına Yansıması”, Eskiyeni, 42 (Eylül 2020): 1051-1075.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yelek, Kamil, “İçtihat Kapısının Kapalılığıyla İlgili Söylemler: Joseph Schacht ve Wael b. Hallaq Örneği”, İslam Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Samsun 2016, Sayı: 2, ss. 71-88.

Yelek, Kamil, "Hanefî Mezhebinde Örfün Hükümlere Etkisi", dergİabant (AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi), Güz 2015, Cilt:3, Yıl:3, Sayı:6, 3:85-99

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Yelek, Kamil, Bey‘ bi’l-vefâ’nın Meşruiyet Tartışmaları”, Hukuki ve Tatbiki Yönleriyle Para Vakıfları Çalıştayı, Yalova, 21-22 Eylül 2018.

Yelek, Kamil İçtihat Kapısının Kapalılığıyla İlgili Joseph Schacht’ın Oryantalist Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Wael b. Hallaq Örneği ” Temel İslam Bilimleri Bölümü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, 24-26 Nisan 2015 (Batı’da İslam Araştırmaları ve Türkiye’deki Yansımaları)

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Yelek Kamil, Kılavuz M. Tahir, (ed),  “Medeniyet ve Değişim”, İSAR Yayınları, İSTANBUL, 2016

Yelek, Kamil, “İçtihat Kapısının Kapalılığı Tartışmaları: Wael b. Hallaq’ın Joseph Schacht’ı Eleştirisi”, İslam Araştırmaları ve Oryantalizm, Bilal Gökkır ve Necmettin Gökkır, Ed., İfav Yayınları, İstanbul 2016, ss.79-93.

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ İSLAM İBADET ESASLARI DERSİ

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ İSLAM İBADET ESASLARI DERSİ

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLECEK KAYNAKLAR:

1. Abdullah Kahraman vd., İslam İbadet Esasları, Ensar Neşriyat, 2. Baskı, 2018

 

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

 

Hafta

Tarihler

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1.

7-28 Ocak

İbadet Kavramı: Tanımı, Önemi, Çeşitleri; Mükellef ve Şartları; Teklifi Hükümler. 

2.

3-4 Şubat

İbadet Amaçlı Temizlik (TAHÂRET): Maddi/hakiki, hükmî/manevi pislik; Temizlik araç ve yolları, abdest, gusül, teyemmüm.

3.

10-11 Şubat

Namaz: Mahiyeti, yükümlülük şartları, farzları (şartları ve rükünleri), vacipleri, sünnetleri ve adabı.

4.

17-18 Şubat

Namazın mekruhları, namazı bozan durumlar, namazın kılınışı, ezan, kamet, cemaatle namaz ve imamlık.

5.

24-25 Şubat

Namazın çeşitleri, hastalık, yolculuk, korku gibi bazı özel durumlarda namaz;  özel nitelikli secdeler ve cenaze namazı.

6.

2-3 Mart

Oruç: Mahiyeti, çeşitleri, rüknü, şartları, orucu bozan ve bozmayan şeyler ile orucun mekruhları, kazası, itikâf, fidye ve fıtır sadakası, iftar, sahur, teravih.

7.

9-10 Mart

Zekât: Mahiyeti ve şartları, nisap, zekât verilecek mallar, zekât verilecek yerler.

8.

16-17 Mart

Vize Haftası

9.

23-24 Mart

Zekâta tabi mallar, zekatın verileceği yerler, Zekât nasıl hesap edilir ve verilir? Zekâtla ilgili güncel meseleler

10.

30-31 Mart

Hac ve Umre: Tanımı, Hüküm bakımından çeşitleri, rükünleri, şartları, farz, vacip ve sünnetleri.

11.

6-7 Nisan

Hac ve umrenin uygulanışı, hac ve umre kurallarına aykırı davranışlar ve cezaları

12.

13-14 Nisan

Kurban: tanımı, hükmü, şartları, kesimi, çeşitleri ve kurbanla ilgili güncel meseleler

13.

20-21 Nisan

Yemin, adak ve kefaretler

14.

27-28 Nisan

Helaller ve Haramlar

15.

4-5 Mayıs

Helaller ve Haramlar

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. Vize sınavı klasik+ test, Final test olacaktır. Vize haftasına kadar işlenen konular vize sınavına, vize’den sonra işlenen konular ise final sınavına dâhil olacaktır.

2. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı etki edecektir.

3. Değerlendirme BAĞIL olacaktır. Vize ve final ortalaması 49 ve aşağısındaki öğrenci dersten kalır.

Not aralıkları şu şekildedir:

Başarı Notu

Aralığı

Harfli Başarı Notu

Başarı Değerlemesi

90 – 100

AA

Pekiyi

85 – 89

BA

İyi-Pekiyi

80 – 84

BB

İyi

75 – 79

CB

Orta-İyi

70 – 74

CC

Orta

60 – 69

DC

Orta-Geçer

50 – 59

DD

Koşullu Geçer

30 – 49

FD

Başarısız

0 – 29

FF

Başarısız

 

 

D. EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

 1. Diyanet İslam İlmihali 2 Cilt, TDV Yayınları
 2. İslam İbadet Esaslar, Rahmi Telkenaroğlu, Beyan Yayınları
 3. İslam İbadet Esaslar, Ferhat Koca, İfav Yayınları
 4. İslam İbadet Esaslar, Abdullah Kahraman, Bilay Yayınları
 5. İslam İbadet Esaslar, H. İbrahim Acar, Emin Yayınları
 6. İslam İbadet Esaslar, Talip Türcan (edit.) Grafik Yayınları
 7. Büyük İslam İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992
 8. Delilleriyle İslam İlmihali, Hamdi Döndüren, Erkam Yayınları, İstanbul 1998.
 9. TDV İslam Ansiklopedisi (İlgili Maddeler)

 

 

 

 

 

 

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ İSLAM HUKUKU METİNLERİ DERSİ

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(7. YY) ILH17403 İSLAM HUKUKU METİNLERİ

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

Kitaba aşağıdaki likten ulaşabilirsiniz

https://ia800908.us.archive.org/35/items/FP75029/75029.pdf

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Fıkıh Literatürünün Tarihsel Gelişimi ve Literatürün Tanıtımı

 

2

Nikâh konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

 

3

Nikâh konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

 

4

Nikâh konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

 

5

Nikâh konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

 

6

 Nikah konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

 

7

Talak konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

 

VİZE

 

 

8

Talak konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî,

9

Talak konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

 

10

Talak konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

11

Talak konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

12

Talak konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

13

Talak konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî

14

Talak konusu (Kudûrî metninden)

Muhtasarü’l-Kudûrî. Ebü’l-Hüseyn Ahmed b. Ebî Bekr Muhammed b. Ahmed el-Kudûrî.

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLENDİRME

1. Vize-Final test olacaktır. Vize haftasına kadar işlenen konular vize sınavına, vizeden sonra işlenen konular ise final sınavına dâhil olacaktır. Bütünleme sınavına kalanlar tüm konulardan sorumludur.

2. 1. Ara sınav notunun %40'ı, final sınav notunun da %60'ı başarı notuna etki edecektir.

3. Değerlendirme Mutlak olacaktır. 

 

İslam İbadet Esasları22/01/2020 14:04:19

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus