Dr. Öğr. Üyesi İsmail KILIÇ
Mühendislik Fakültesi
İsmail KILIÇ

İsmail KILIÇ
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Yapı Malzemeleri
İlgi Alanları
 • Silindirle Sıkıştırılmış Beton
 • Atık Beton
 • Doğal Taşlar
 • Kumtaşı
 • Horasan Harcı
Telefon
 • 0 (288) 214-05-14
 • 3022
Eposta
 • ismail.kilic@klu.edu.tr
Doğum Yeri
Trabzon
Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2003

Yüksek Lisans
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mezuniyet: 2006

Doktora
Trakya Üniversitesi

Mezuniyet: 2009

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2011

Araştırma Görevlisi
Trakya Üniversitesi

Başlama: 2005

Mühendislik Fakültesi
 • Görev: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Başlama: 28/06/2019

Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Görev: Enstitü Kurulu Üyesi
 • Başlama: 06/06/2011
 • Bitirme: 01/12/2013

Teknoloji Fakültesi
 • Görev: Dekan Yardımcısı
 • Başlama: 03/06/2011
 • Bitirme: 15/02/2012

Teknoloji Fakültesi
 • Görev: İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
 • Başlama: 30/05/2011
 • Bitirme: 15/02/2012

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kılıç, İ., Gültekin, A.H., "Tarihi Edirne Gar Binasında Kullanılan Kumtaşlarında Görülen Bozulma Nedenleri", Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:3(1), Sayfa:56-67, 2017, Kırklareli.

Kılıç, İ , Bozdoğan, K , Aydın, S , Gök, S , Gündoğan, S . (2020). Kule Tipi Yapıların Dinamik Davranışının Belirlenmesi: Kırklareli Hızırbey Camii Minaresi Örneği. Politeknik Dergisi, 23 (1), 19-26. DOI: 10.2339/politeknik.481857

Kılıç, İ., “Use of Super Plasticizer Admixture in The Recycled Waste Concretes”, Ejovoc-Electronic Journal of  Vocational Colleges, ISSN: 2146-7684, N:4, Vol: 4 Page:130-137, December 2014.

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Kılıç, İ., "Yapı Malzemesi Olarak Yenimuhacir Kumtaşının Fiziksel ve Mekanik Özellikleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GBAD), Cilt:6, Sayı:3, Sayfa:1-11, 2017, Tokat.

Kılıç, İ., Kadayıfçı, A., “Geri Dönüştürülmüş Atık Betonlarda Silis Dumanının Etkileri”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:8(2), Sayfa:115-121, 2007, Edirne.
Kılıç, İ., Kadayıfçı, A., Özel, C., “Geri Dönüştürülmüş Atık Betonlarda Muğla-Yatağan Uçucu Külünün Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı:11(2), Sayfa:187-193, 2007, Isparta.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Demirel,C., Kılıç,İ., The Effect of Different Mineral Water Used as Cure and Mix Water on The Bending and Compressive Strength of Cement Mortar”, 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Page:93-98, 2018, Kırklareli.

Kılıç,İ., Gök,S.G.,“The Effect of Binder Ratio on Mechanical Properties of Khorasan Mortar”, 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Page:335-341, 2018, Kırklareli

Kılıç,İ., Gök,S.G., Savaş, A.O., “The Effect of Water/Cement Ratio on Mechanical Properties of Roller Compacted Concrete”, International Natural Science, Engineering and Material Technologies Conference (NEM 2019), Sep 9-10, 2019, Istanbul / TURKEY

Kılıç, İ., “Re-Evaluation of Waste Concrete”, Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering (The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in The First Decade), Sakarya University, Page:772-780, 1-2 October 2009, Sakarya/TURKEY.
Kılıç, İ., Gültekin, A.H., “The Physical Properties of Edirne(Keşan)Region Sandstones as Building Stone ”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Firat University, Page:228-232, 16-18 May 2011, Elazığ/TURKEY.
Kılıç, İ., “Earthquake and Waste Concrete Problems”, International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli University, Page:205, 22th-24th October 2007, Kocaeli/TURKEY.
Kılıç, İ., “Using of Mineral Concrete Admixtures on Recycled Waste Concretes”, 7th International Industrial Minerals Symposium And Exhibition, TMMOB Chamber of Mining Engineers (Izmir Branch) and Department of Mining Engineering of the Faculty of Engineering at Dokuz Eylul University, Page:157-163, 25-27 February 2009, Kuşadası/TURKEY.
Kılıç, İ., Gültekin, A.H., “Effects of Surface Protection Resin on Water Absorption and Strenght of Sandstone”, 5th International Advanced Technologies Symposium, Karabuk University, Page:2196-2199, 13-15 May 2009, Karabük/TURKEY.
Dal, M., Kılıç, İ., Gültekin, A.H., “Effects of Water-Moisture to Equipment in Traditional and Modern Constructions”, 4rd International Symposium for Architect Sinan & Water and Architecture, Trakya University Faculty of Engineering & Architecture Department of Architecture, Page:37-42, 10th-11th April 2008, Edirne/TURKEY.
Kılıç, İ., Gültekin, A.H., “Sandstone as a Sustainable Building Material”, International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2010), Gazi University, Page:51-54, 26-28 May 2010, Ankara/TURKEY.
Kılıç, İ., “Mortar and Plaster Problems in Traditional Houses of Kirklareli-Yayla Quarter”, 3rd International Sinan Symposium &Housing in Historic Centers and Rural Areas, Trakya University Faculty of Engineering & Architecture Department of Architecture, Page:96, 12th-13th April 2007, Edirne/TURKEY.
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Kılıç,İ., Gök,S.G., Savaş, A.O., “Silindirle Sıkıştırılmış Betonlarda Su/Çimento Oranı Değişiminin Dayanım, Ultrases Geçiş Hızı ve Elastisite Modülü Üzerindeki Etkileri”, 1. Beton Yollar Kongresi ve Sergisi, KGM Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu,  Sayfa:395-403, 13-14 Kasım 2019,  Ankara

Kılıç, İ., “Beylerbeyi Hamamı Harç ve Derz Özellikleri”, 15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sayfa:160-167, Cilt:2, 14-16 Kasım 2007, Isparta.
Kılıç, İ., “Horasan Harç ve Sıvaları”, Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-I, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Sayfa:277-285, 27-29 Eylül 2007, Ankara.
Kılıç, İ., Kadayıfçı, A., “Atık Beton Agregaları”, 15.Yıl Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sayfa:67-73, Cilt:3, 14-16 Kasım 2007, Isparta.
Yönetilen Tezler

Savaş, A.O., “Farklı Tür Agregalarla Üretilen Silindirle Sıkıştırılmış Betonların Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması”, Kırklareli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019, Kırklareli.

Projeler
Kadayıfçı, A., Kılıç, İ., “Geri Dönüştürülmüş Atık Betonların Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Katkı Kullanımı ile İyileştirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetimi Birimi, Proje No:YL-957, 2004, Isparta.
Küçükkaya, A.G., Kılıç, İ., “Edirne (Keşan) Bölgesi Kumtaşlarının Yapı Taşı Olarak Kullanılabilirliği”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No:TÜBAP 2009/11, 2009, Edirne.
Diğer

“VII. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı”, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Haliç Kongre Merkezi, 5-7 Mayıs 2014, İstanbul.

“Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Çalıştayı”, Hacettepe Üniversitesi, 23 Aralık 2014, Ankara.

“Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı – 2011”, Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 14 -15 Mayıs 2011, Kocaeli.
“Kültür Miraslarının Korunmasında İtalyan Mimari Restorasyon Kentsel Dönüşüm Deneyimleri, Malzemeleri ve Teknolojileri Semineri”, İtalyan Ticaret Merkezi-İtalyan Başkonsolosluğu-Ticari İlişkileri Geliştirme Bölümü, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, 12-13 Aralık 2006, İstanbul.
Beton Bileşimi Tasarımı

...

Beton Teknolojisi

...

Doğal Yapı Malzemeleri

İleri Beton Teknolojisi

Malzeme Bilimi

...

Metraj ve Maliyet Hesapları

...

Restorasyon

...

Teknik Resim

Yapı Bilgisi

...

Yapı Malzemesi

...

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus