Araştırma Görevlisi Dr. İfakat Balık
İİBF İşletme Bölümü
İfakat Balık

İfakat Balık
Ünvan
Araştırma Görevlisi Dr.
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Ticaret Hukuku
 • Marka Hukuku
 • Haksız Rekabet Hukuku
İlgi Alanları
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Haksız Rekabet Hukuku
 • Marka Hukuku
Telefon
 • 0 (288) 246 17 09
Eposta
 • ifakat.balik@klu.edu.tr
 • ifakatbalik@gmail.com
Doğum Tarihi
1985
Doğum Yeri
Erzincan
Lisans
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2013

Doktora
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Mezuniyet: 2018

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2010

İşletme ABD Bologna Temsilciliği
 • Görev: İşletme ABD Bologna Koordinatör Yrd.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Balık, İfakat/ Özkan, Zeynep: Anayasada Öngörülen Ekonomik Düzen Bakımından Devletin Mali Piyasalara Müdahalesi: Girişim Özgürlüğü – Mülkiyet Hakkı, I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara 2017, s. 231-255.

Balık, İfakat: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Bağlamında Markanın Kötüniyetli Tescili, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) 2018/Haziran, C. XXXIV, S. 2, s. 443-475.

Balık, İfakat/ Bektaş, İbrahim: Markanın Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Gücünün Etkisi ve Tanınmış Markanın Zayıf Unsurunun Durumu -McDonald’s Kararları Yönünden Bir İnceleme-, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM) 2019, S. 1, s. 1-18.

Balık, İfakat: Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Bağlamında Öngörülen Doğrudan Karşılaştırmalı Reklâm Yasağı, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) 2019/Eylül, C. XXXV, S. 3, s. 151-183.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
 • Karşılaştırmalı Reklâmda Rakibin Ayırt Edici Ad ve İşaretlerinin Açıkça Kullanılamaması: Doğrudan Karşılaştırmalı Reklâm Yasağı, 6. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, 18-20 Nisan 2019.
 • Anayasada Öngörülen Ekonomik Düzen Bakımından Devletin Mali Piyasalara Müdahalesi: Girişim Özgürlüğü-Mülkiyet Hakkı, I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 2016 (Ar. Gör. Zeynep ÖZKAN ile birlikte).
Diğer
 • Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı, Ankara 2016, Editörler Kurulu Üyeliği (Editörler Kurulu: Prof. Dr. Sabih ARKAN, Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT, Ar. Gör. İbrahim BEKTAŞ, Ar. Gör. İfakat BALIK).
 • Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXX, (23 Aralık 2016), Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 2017, Editör (Editörler: Ar. Gör. İbrahim BEKTAŞ, Ar. Gör. İfakat BALIK).
 • Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXIX, (25 Aralık 2015), Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 2016, Editör (Editörler: Ar. Gör. İbrahim BEKTAŞ, Ar. Gör. İfakat BALIK).
 • Batider 2016, C. XXXII; S. 3-4 /2017, C. XXXIII; 1-2-3-4 /2018, C. XXXIV, S. 1 (Editör Yardımcılığı).

DERLEMELER

Yargıtay Kararları, Batider 2016/Eylül, C. XXXII, S. 3, s. 251-283.

Yargıtay Kararları, Batider 2016/Aralık, C. XXXII, S. 4, s. 241-261.

Yargıtay Kararları, Batider 2017/Mart, C. XXXIII, S. 1, s. 305-337.

Yargıtay Kararları, Batider 2017/Haziran, C. XXXIII, S. 2, s. 273-301.

Yargıtay Kararları, Batider 2017/Eylül, C. XXXIII, S. 3, s. 259-290.

Yargıtay Kararları, Batider 2017/Aralık, C. XXXIII, S. 4, s. 317-359.

 

Hukuka Giriş

Hukuka giriş dersi; toplumsal düzen kuralları, hukuk kavramı ve hukuk kuralları, hukuk kurallarının nitelikleri ile anlam, yer ve zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının yaptırımı- yaptırım türleri, hukukun kaynakları, normlar hiyerarşisi, hukuk dalları ile hak kavramı, hak sahipliği ve hakların sınıflandırılması, hakkın kazanılması ve korunması, hukuki olaylar, eylemler, işlemler ve yargı örgütü konularını kapsamaktadır.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku dersi; Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku olmak üzere üç temel alanı konu almaktadır. Bu kapsamda ders içeriğinde; ticaret hukuku kavramı ve tarihçesi, ticaret hukukunun düzenlenmesinde sistemler, ticari işletmenin tanımı ve unsurları, ticari işletmenin devri, ticari işlemlerde taşınır rehni, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, tacir kavramı ve tacir olmaya bağlanan sonuçlar, tacir yardımcıları, ticaret sicili, ticari defterler, ticaret unvanı, işletme adı ve marka, haksız rekabet hukuku, şirket kavramı, adi şirket, ticaret şirketleri, kıymetli evrak kavramı, kambiyo senetleri kavramı ile kambiyo senedi türleri olmak üzere üç temel alanın alt başlıkları açıklanmaktadır. 

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus