Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZKET
İlahiyat Fakültesi
Hasan ÖZKET

Hasan ÖZKET
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • Arapça
 • İngilizce
 • Gürcüce (iletişim)
Uzmanlık Alanları
 • İslam Hukuk Usulü ve Tarihi
İlgi Alanları
 • Kur'an Arapçası
 • Fıkıh
Telefon
 • 0 (555) 442-16-91
Eposta
 • hasanozket@klu.edu.tr
 • hozket@gmail.com
Doğum Tarihi
23/06/1963
Doğum Yeri
Borçka
Lise
Rize İmam Hatip Lisesi

Mezuniyet: 1980

Lisans
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 1984

Yüksek Lisans
Atatürk Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 1992

Doktora
Atatürk Üniversitesi SBE

Mezuniyet: 2003

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2013

İLAHİYAT
 • Görev: Dekan Yardımcısı
 • Başlama: 04/01/2018

İLAHİYAT
 • Görev: İSLAM HUKUKU ANA BİLİM DALI BAŞKANI
 • Başlama: 24/06/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Dekan Yardımcısı
 • Başlama: 13/05/2014
 • Bitirme: 26/06/2016

İLAHİYAT
 • Görev: Erasmus Fakülte Koordinatörü
 • Başlama: 07/04/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
 • Başlama: 07/04/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Hazırlık Sınıfı Sınav Komisyonu
 • Başlama: 10/03/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Burs ve Yardım Komisyonu
 • Başlama: 06/01/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Stratejik Plan-Faaliyet Komisyonu
 • Başlama: 06/01/2014

İLAHİYAT
 • Görev: İntibak Komisyon Üyeliği
 • Başlama: 06/01/2014

İLAHİYAT
 • Görev: Bologna Fakülte Koordinatörü
 • Başlama: 04/11/2013

İLAHİYAT
 • Görev: ADEK Komisyonu
 • Başlama: 07/10/2013

İLAHİYAT
 • Görev: Fakülte Yönetim Kurulu
 • Başlama: 20/09/2013

İLAHİYAT
 • Görev: Fakülte Kurul Üyeliği
 • Başlama: 20/09/2013

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

“Osmanlı Hukuk Sistemi ve Usulü Fıkıh Üzerine Değerlendirmeler” Yayınlanmış makale. 

700. YILINDA OSMANLI ADLI ESERDE YAYINLANMIŞTIR.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

İmam Hatip Liselerinde Eğitim ve Öğretim Sempozyumu – Fıkıh ve Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretimi- 2005 Ensar Vakfı. (Tebliğ - Müzakere)

İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretimi Nasıl Olmalı? Sempozyum – Fıkıh ve Temel Dini Bilgiler Dersi Öğretimi- 2006 Ensar Vakfı. (Tebliğ)

"Namazla Diriliş" konferans. İstanbul Güngören Müftülüğü Mehmet Akif Camii Konferans Salonu. 

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Sanayileşen Fıkıh (XIX. Asır İslam Hukuk Usûlü Çalışmaları (1800-1923), 2006 İstanbul. 

İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler ders kitabı (Komisyon- 1. ve 7. ünite)

İmam Hatip Lisesi Hitabet ve Mesleki Uygulama ders kitabı (Komisyon - 2. ve 4. Ünite).

İmam Hatip Lisesi Fıkıh dersi kitabı (Komisyon - 1. ve 2. Ünite) 

"NAMAZLA DİRİLİŞ" İSTANBUL GÜNGÖREN MEHMET AKİF CAMİİ Mart 2015

Fıkıh Öğretm Materyali (1. Ünite: Fıkıh İlmi; 2. Ünite: Fıkıh İlminini Doğuşu ve Gelişmesi - Komisyon). 2015

 

Temel Dini Bilgiler Öğretim Materyali  (1. Ünite: Din Kavramı ve İslam Dini - Komisyon). 2015

 

Hitabet ve Mesleki Uygulama Öğretim Materyalı (4. Ünite: Dini Hitabet Türü Olarak Vaaz - Komisyon). 2015

Diğer

 Usul-i Fıkıh Medhal, Seyyid Bey, Osmanlıcadan Latinize ve Editör, Medhal Yayınları, 2012 İstanbul.    

İstanbul Hanlarının Ekonomiye Katkısı, Bünyamin Demir, Medhal Yayınları, İstanbul 2014. (Editör)

Kur’an’ı Anlama Metodu, Süleyman Karagülle, Medhal Yayınları, İstanbul 2012. (Editör)

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü “Evin Okula Yakınlaşması ve Değişen Anne-Baba Rolleri” projesi Formatör Öğretmen.

Tarih-i İlm-i Hukuk, Mahmud Es’ad b. Emin Seydîşehrî, Medhal Yayınları, İstanbul 2012. (Editör-Giriş kısmını Osmanlıcadan Latinize)

ILH15208 İSLAM HUKUK USULÜ

2018-2019 BAHAR YY

(IV. YY) ILH15208 İSLAM HUKUK USULÜ

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. İSLAM HUKUK İLMİNİN ESASLARI (USÛLÜ’L-FIKH) Yazarı: Zekiyuddin ŞÂBAN, Trc. İbrahim Kâfi DÖNMEZ

2. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ - HER KONU İLE İLGİLİ - MADDELER.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

İçtihad (Toplumsal Gelişme ve Değişmeyi Anlamlandırma Süreci ve Disiplinli Bilgiye Duyulan İhtiyaç)

*İslam Hukukunda İctihad, Hayreddin Karaman Ensar Neşriyat;          

*H. YUNUS APAYDIN, "İCTİHAD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ictihad (23.01.2019). *https://www.yenisafak.com/yazarlar/hayrettinkaraman/doktora-ve-ictihad-2045491                                                                                                  

*YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, "EHL-i SÜNNET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ehl-i-sunnet (23.01.2019).

2

Fıkıh Usulü - Giriş; Tarih ve Ekoller

*ASIM CÜNEYD KÖKSAL, İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "USÛL-i FIKIH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/usul-i-fikih (23.01.2019).                    *http://isamveri.org/pdfdrg/D192878/2010/2010_APAYDINHY.pdf      *https://www.academia.edu/11787469/F%C4%B1k%C4%B1h_Usul%C3%BC_%C4%B0lmi_ve_Tarihselcilik_%C3%9Czerine_Birka%C3%A7_Not

3

Delil - Hüküm: Tanımı; Çeşitleri ve Değerlendirme Biçimi

*ALİ BARDAKOĞLU, "DELİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delil#2-fikih (23.01.2019).                                         *YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, "DELİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delil#1 (23.01.2019).                                    *MUHAMMAD ABU AL-FATH BAYANUNI, "HÜKÜM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hukum#2-fikih (23.01.2019).                                                                                                                   *ALİ BARDAKOĞLU, "DELİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delil#2-fikih (23.01.2019).

4

1.Asl Kitab: Tanımı; Özel ve Ortak Konuları; Lafız-Mana Kavram Haritası

*ABDULHAMİT BİRIŞIK, "KUR’AN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran#1 (23.01.2019).                                                 *MEHMET ŞENER, "KUR’AN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran#8-kuranla-ilgili-fikhi-hukumler (23.01.2019).                                                                                

*ABDULHAMİT BİRIŞIK, "KUR’AN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran#6-kuran-ilimleri (23.01.2019).                                                                                                                *İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "MASLAHAT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/maslahat (23.01.2019).

5

Lafzın Manaya Konuluş ve Delalet (Açık-Kapalı) Bakımından Değerlendirilmesi

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                          *ALİ BARDAKOĞLU, "DELÂLET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delalet#2-fikih (23.01.2019).

6

Lafzın Konulduğu Manada Kullanılması ve Vukufiyet Bakımından değerlendirilmesi

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları

7

2.Asl Sünnet: Istıshab; Tanımı ve Kaynak Olması

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                              *MURTEZA BEDİR, "SÜNNET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sunnet--peygamber#1 (23.01.2019).                                                                                  *YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, "EHL-i SÜNNET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ehl-i-sunnet (23.01.2019).                                                                                     *ALİ BARDAKOĞLU, "İSTİSHÂB", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/istishab (24.01.2019).                          

VİZE

 

 

8

 3. Asl İcma: Örf; Tanımı ve Kaynak Olması

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                *İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "İCMÂ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/icma (24.01.2019).                                               *İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "ÖRF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/orf#1 (24.01.2019).

9

4. Asl Kıyas: İstihsan; Tanımı ve Kısımları

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                     *ALİ DURUSOY, "KIYAS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kiyas#1 (24.01.2019).                                                        *ALİ BARDAKOĞLU, "İSTİHSAN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/istihsan (24.01.2019).

10

Hakim - Mahkûm bih/fîh - Mahkûm aleyh (Mükellef)

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                        *AHMET AKGÜNDÜZ, "HÂKİM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hakim--fikih-usulu (24.01.2019).                                           *MUSTAFA SİNANOĞLU, "TEKLİF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/teklif (24.01.2019).

11

Fıkıh Usulü ve İbadetler (Ayetler ve Hadisler üzerinden uygulama örnekleri)

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                   *MUSTAFA SİNANOĞLU, "İBADET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibadet#1-etimoloji-ve-tanim (24.01.2019).                                                                                  *FERHAT KOCA, "İBADET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibadet#3 (24.01.2019).                                                            *HAYATİ HÖKELEKLİ, "İBADET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibadet#5-psikoloji-ve-sosyoloji-acisindan-ibadet (24.01.2019).

12

Fıkıh Usulü ve Muamelât (Ayetler ve Hadisler üzerinden uygulama örnekleri)

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                           *BİLAL AYBAKAN, "MUÂMELÂT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muamelat (24.01.2019).

13

Fıkıh Usulü ve Aile Hukuku (Ayetler ve Hadisler üzerinden uygulama örnekleri)

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                   *FAHRETTİN ATAR, "NİKÂH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nikah (24.01.2019).                                                                              *H. İBRAHİM ACAR, "TALÂK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/talak (24.01.2019).

14

Şer’u Men Kablenâ ve Mekâsıdu'ş-şeri'a

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                   *İLHAN KUTLUER, "GĀİYYET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gaiyyet (24.01.2019).

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Sınavlar çoktan seçmeli test usulü olacaktır. Ders işlenirken dikkatler çekilerek soru oluşturulacaktır. Toplanan bu soru havuzundan ara sınavda 25, final sınavında 50 soru sorulacaktır. Final sınavında Ara Sınav öncesi işlenen konuların % 10’u bulunacaktır.

2. Ara Sınav notunun % 30’u, ödevlerin % 10’u, Final Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. Her hafta, derste işlenen konular öğrenciler tarafından anladıkları şekilde yazıya geçirilecektir. İşaret edilen kazanımlar sorulaştırılacaktır ve her hafta ödev için açılmış mail adresine gönderilecektir. Ödevler, içerik 50 puan, + sıralı biçimde her hafta tarihli gönderilirse 50 puan, sıralı gönderilmezse 0 (sıfır) puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Derse gelemeyen öğrenciler de ders konularını arkadaşlarından dinleyerek aynı şekilde zamanında ileteceklerdir.

Bu tür çalışma, öğrencinin zamana bağlı sorumluluk duygusunu içselleştirmesine yardımcı olma potansiyelini taşımaktadır. Ayrıca öğrendiklerini sahiplenme veya tartışma fırsatı vermekte ve zaman algısını oluşturmaktadır.  

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 45’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Fıkıh Usulü / Mirkatü’l-Vusûl Tercümesi ve Şerhi, Müellif Molla Hüsrev, Trc. Haydar Sadıkoğlu.

2. İslam Hukukunda İctihad, Hayreddin Karaman.

3. Fıkıh Usulü İlmi ve Tarihselcilik Üzerine Birkaç Not, Tahsin Görgün. (Makale)

(https://www.academia.edu/11787469/F%C4%B1k%C4%B1h_Usul%C3%BC_%C4%B0lmi_ve_Tarihselcilik_%C3%9Czerine_Birka%C3%A7_Not)

5. Fıkıh Usulünün Temel Kabulleri Ve Tarihselcilik, Yunus APAYDIN. (Makale)

(http://isamveri.org/pdfdrg/D192878/2010/2010_APAYDINHY.pdf)

6. 20. yüzyıl Fıkıh Usûlünün Bilgi Kuramı ve Yorum Anlayışında Dönüşüm, yazan: David JOHNSTON, Tercüme: Adem YIĞIN

http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2011_17/2011_17_YIGINA.pdf

7. Debûsî ve Semerkandî'nin Fıkıh Usulünde “Kapalı Lafızlar” Konusuna Yaklaşımları ve Görüşlerinin Mukayesesi, Abdullah Kavalcıoğlu (Makale)

http://isamveri.org/pdfdrg/D03999/2018_1/2018_1_KAVALCIOGLUA.pdf

8. Mantık, Doğan Özlem

ILH15209 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(III. YY) ILH15209 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Prof. Dr. Saffet Köse, İslam Hukukuna Giriş, Hikmetevi Yayınları ,2017.

2. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KONU İLE İLGİLİ MADDELER.

3. Haftalık konu karşılarında verilen makale ve tebliğ linkleri  

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Fıkıh ve hukuk kavramlarının ortak ve farklı yönleri

İslam Hukukuna Giriş, Edit. Prof. Dr. Yunus Apaydın, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010.

2

Fıkhının mahiyeti ve temel özellikleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/fikih#1

3

Fıkhının doğuşu ve tarihsel gelişimi

https://islamansiklopedisi.org.tr/fikih#2

4

Fıkıh Mezhepleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/fikih#2

http://www.hasanonat.net/index.php/98-mezhep-kavram-ve-mezheplerin-dogus-sebepleri

5

Klasik Fıkıh eserlerinin sistematiği ve Fıkıh literatürü

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162702

6

Fıkıh Usulü ve Fıkıh Usulü literatürü

https://islamansiklopedisi.org.tr/usul-i-fikih

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/474347

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153927

7

Fıkhın Alanı ve Kısımları

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162702

 

 

VİZE

8

Fıkhın temel kaynakları

Yunus Apaydın, Fıkhın Kaynakları, Ay Yayıncılık

9

İçtihat teorisi

Hayreddin Karaman, İslâm Hukukunda İctihad, Ankara 1975

https://islamansiklopedisi.org.tr/ictihad

10

Fıkhın temel prensipleri, mekâsıd teorisi

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/219255

https://islamansiklopedisi.org.tr/makasidus-seria

11

Genel Fıkıh kuralları (kavâid-i külliye), Modern fıkıh teorileri (tanzîrul-fıkh)

https://islamansiklopedisi.org.tr/kaide

https://islamansiklopedisi.org.tr/usul-i-fikih

12

Osmanlı Dönemi Fıkıh ve İslam hukuku Örnekleri

Dr. Recep Cici, Osmanlı Dönemi İslam Hukuku Çalışmaları,ARASTA YAYINLARI, İstanbul, 2001

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/757563

13

Modern dönemde Fıkıh düşüncesi

http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=127&cat_id=4&chid=18

• Modern Dönemde Fıkıh İlminin Temel Meseleleri / Dr. E. Said Kaya

• Günümüz Fıkıh İlminin Bir Problemi Olarak Fakihte Aranan Şartlar Konusunda Yeni Bir Değerlendirme / Prof. Dr. Hamza Aktan

14

Modern dönem Fıkıh Meseleleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/fikih#3

 

14 C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Ara sınav 25 sorulu test yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık konuları içeren 50 sorulu A-B grupları olarak test yapılacaktır. Sorular ders çıktılarını karşılamak üzere ders sürecinde dikkat çekilerek vurgulananlar arsından seçilecektir.

2. Ara Sınav notunun % 30’u, ödev ve proje notunun % 10’u, Final Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. a) Her hafta işlenen konular öğrenciler tarafından anladıkları şekilde yazıya geçirilecektir. İşaret edilen kazanımlar ve ders çıktıları öğrencilerden soru formatına çevrilecektir. Öğrenciler bu hazırlıklarını takip eden hafta başında hozketodev@gmail adresine gönderecekler. Ödevler, içerik 50 puan, + dil, yazım ve hafta no sıralı biçimde gönderilirse 50 puan; dil, yazım ve hafta no sıralı kuralına uyulmadığında +0 (sıfır) puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Derse herhangi bir nedenle katılamayan öğrenciler de ders konularını arkadaşlarından dinleyerek, verilen ders materyallerinden hazırlayarak aynı şekilde zamanında ileteceklerdir.

b) Her haftanın konusu beraber çalışacak öğrenci gruplarına önceden planlı bir şekilde dağıtılarak ders esnasında sunumları istenecektir. Bu sunumlarda proje olarak değerlendirilecektir. 

Öğrencinin zamana bağlı sorumluluk duygusunu içselleştirmesine yardımcı olma potansiyeli taşıyan bu ödev çalışması, ayrıca öğrendiklerini sahiplenme ile birlikte tartışma fırsatı vermekte, zaman algısını pekiştirmektedir.  

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 45’tir.

 

Harf aralıkları şu şekildedir:

 AA

95-100

BA

76-94,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

İslam Hukukuna Giriş, W. B. Hallak

İSLAM Hukuku, Prof. Dr. Hayrettin Karaman

İslam Hukuku El Kitabı, Editör Talip Türcan.

İslam Hukuku, Ekrem Buğra Ekinci, Arı Sanat Yayınevi

İslam Hukuku Ahmet Yaman, Halit Çalış

 

ILH15209 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ (UZEM)

UZAKTAN EĞİTİM (UZEM)

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(III. YY) ILH15209 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. Prof. Dr. Saffet Köse, İslam Hukukuna Giriş, Hikmetevi Yayınları, 2017.

2. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KONU İLE İLGİLİ MADDELER.

3. Haftalık konu karşılarında verilen makale ve tebliğ linkleri  

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Fıkıh ve hukuk kavramlarının ortak ve farklı yönleri

İslam Hukukuna Giriş, Edit. Prof. Dr. Yunus Apaydın, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010.

2

Fıkhının mahiyeti ve temel özellikleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/fikih#1

3

Fıkhının doğuşu ve tarihsel gelişimi

https://islamansiklopedisi.org.tr/fikih#2

4

Fıkıh Mezhepleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/fikih#2

http://www.hasanonat.net/index.php/98-mezhep-kavram-ve-mezheplerin-dogus-sebepleri

5

Klasik Fıkıh eserlerinin sistematiği ve Fıkıh literatürü

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162702

6

Fıkıh Usulü ve Fıkıh Usulü literatürü

https://islamansiklopedisi.org.tr/usul-i-fikih

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/474347

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153927

7

Fıkhın Alanı ve Kısımları

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162702

 

 

VİZE

8

Fıkhın temel kaynakları

Yunus Apaydın, Fıkhın Kaynakları, Ay Yayıncılık

9

İçtihat teorisi

Hayreddin Karaman, İslâm Hukukunda İctihad, Ankara 1975

https://islamansiklopedisi.org.tr/ictihad

10

Fıkhın temel prensipleri, mekâsıd teorisi

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/219255

https://islamansiklopedisi.org.tr/makasidus-seria

11

Genel Fıkıh kuralları (kavâid-i külliye), Modern fıkıh teorileri (tanzîrul-fıkh)

https://islamansiklopedisi.org.tr/kaide

https://islamansiklopedisi.org.tr/usul-i-fikih

12

Osmanlı Dönemi Fıkıh ve İslam Hukuku Örnekleri

Dr. Recep CiciOsmanlı Dönemi İslam Hukuku Çalışmaları,ARASTA YAYINLARI, İstanbul, 2001

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/757563

13

Modern dönemde Fıkıh düşüncesi

http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=127&cat_id=4&chid=18

• Modern Dönemde Fıkıh İlminin Temel Meseleleri / Dr. E. Said Kaya

• Günümüz Fıkıh İlminin Bir Problemi Olarak Fakihte Aranan Şartlar Konusunda Yeni Bir Değerlendirme / Prof. Dr. Hamza Aktan

14

Modern dönem Fıkıh Meseleleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/fikih#3

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

1-Sınavlar

1. Kısa Sınav (%10), Ara Sınav (Vize) (%20), 2. Kısa Sınav (%10), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) (%50). Her iki kısa sınav için zaman belirlemesi olmaksızın ders esnasında 5’er sorulu test olarak yapılacaktır. Vize ve final sınavları sınav programlarında belirtilecek zamanda 30 dk. ile sınırlı vakit içerisinde 20’şer sorulu test biçiminde yapılacaktır. Öğrencilerin sınavlar esnasında oluşan teknik arızalar hariç, diğer teknik imkanları ile ilgili mazeretlerini önceden bildirmeleri gerekmektedir. İmkanları ile ilgili önceden bildirilmeyen mazeretler sınav sonunda bildirmeleri halinde kabul edilmeyecektir.

2-Ödev

Her haftanın konusu ile ilgili verili materyal, sunu, anlatımlar işaret edilen kazanımlar ve ders çıktıları  öğrenciler tarafından anladıkları şekilde hafta no + konu başlığı ile yazıya geçirilecektir. Öğrenciler bu hazırlıklarını takip eden hafta içinde hozketodev@gmail adresine gönderecekler. Ödevler, içerik 50 puan, + dil, yazım ve hafta no sıralı biçimde gönderilirse 50 puan; dil, yazım ve hafta no sıralı kuralına uyulmadığında +0 (sıfır) puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Derse herhangi bir nedenle katılamayan öğrenciler de haftanın ders konusunu verilen ders materyallerinden ve sistemdeki anlatımdan hazırlayarak aynı şekilde zamanında ileteceklerdir.

Öğrencinin zamana bağlı sorumluluk duygusunu içselleştirmesine yardımcı olma potansiyeli taşıyan bu ödev çalışması, ayrıca öğrendiklerini sahiplenme ile birlikte tartışma fırsatı vermekte, zaman algısını pekiştirmektedir.  

3-Değerlendirme

Değerlendirme mutlak olacak.

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

İslam Hukukuna Giriş, W. B. Hallak

İSLAM Hukuku, Prof. Dr. Hayrettin Karaman

İslam Hukuku El Kitabı, Editör Talip Türcan.

İslam Hukuku, Ekrem Buğra Ekinci, Arı Sanat Yayınevi

İslam Hukuku Ahmet Yaman, Halit Çalış

 

ILH15403 İSLAM HUKUKU ŞERHLER

UZAKTAN EĞİTİM (UZEM)

2020-2021-AKADEMİK YILI GÜZ YY

(VII. YY) ILH15403 İSLAM HUKUKU ŞERHLER

 

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KONU İLE İLGİLİ MADDELERDEN HAZIRLANAN DERS NOTU

2. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ- HER KONU İLE İLGİLİ - MADDELER.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

İSLAM YAZIM LİTERATÜRÜNDE METİN-ŞERH-HAŞİYE-TA’LİK GELENEĞİ

*SEDAT ŞENSOY, "ŞERH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/serh#1 (26.09.2019).

* TEVFİK RÜŞTÜ TOPUZOĞLU, "HÂŞİYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hasiye (26.09.2019).

* SEDAT ŞENSOY, "TA‘LÎKĀT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/talikat (26.09.2019).

2

METİN-ŞERH-HAŞİYE-TA’LİK ÖRNEKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

* SEDAT ŞENSOY, "ŞERH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/serh#1 (26.09.2019).

* TEVFİK RÜŞTÜ TOPUZOĞLU, "HÂŞİYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hasiye (26.09.2019).

* SEDAT ŞENSOY, "TA‘LÎKĀT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/talikat (26.09.2019).

3

İBADETLERDEN ÖRNEKLER

(Temizlik ve Namaz bahsi)

El-İhtiyâr li ta’lîli’l-muhtar, el-mavsîlî,

* DAVUT YAYLALI, "MEVSILÎ, Abdullah b. Mahmûd", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mevsili-abdullah-b-mahmud (26.09.2019).

4

İBADETLERDEN ÖRNEKLER

(Oruç bahsi)

El-mebsût, İmam es-Serahsî

* MUHAMMED HAMÎDULLAH, "SERAHSÎ, Şemsüleimme", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/serahsi-semsuleimme (26.09.2019).

* EYYÜP SAİD KAYA, "el-MEBSÛT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/el-mebsut--serahsi (26.09.2019).

5

İBADETLERDEN ÖRNEKLER

(Zekat bahsi)

* AHMET AKGÜNDÜZ, "DÜRERÜ’l-HÜKKÂM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/durerul-hukkam--molla-husrev (26.09.2019).

* Dürerü’l-hükkâm fî şerhi Gureri’l-ahkâm. Molla Hüsrev

6

İBADETLERDEN ÖRNEKLER

(Hac bahsi)

Mecma'ul-Enhur Fî Şerhi Mülteka'l-Ebhur Mülteka Şerh-i Damad

* ŞÜKRÜ SELİM HAS, "MÜLTEKA’l-EBHUR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/multekal-ebhur (26.09.2019).

7

MUAMELAT –AKİTLER

(Şirketler)

Bedâʾiʿu’ṣ-ṣanâʾiʿ* fî tertîbi’ş-şerâiʾ, İmam Kâsânî

FERHAT KOCA, "KÂSÂNÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kasani (26.09.2019).

VİZE

 

 

8

 MUAMELAT –AKİTLER

(Nafaka)

CELAL ERBAY, "NAFAKA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nafaka (26.09.2019).

9

MUAMELAT –AKİTLER

(Aile Hukuku)

MEHMET ÂKİF AYDIN, "el-AHKÂMÜ’ş-ŞER‘İYYE fi’l-AHVÂLİ’ş-ŞAHSİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/el-ahkamus-seriyye-fil-ahvalis-sahsiyye (26.09.2019).

10

MUAMELAT –AKİTLER

(Miras Hukuku)

ALİ BARDAKOĞLU, "FERÂİZ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/feraiz (26.09.2019).

11

DEVLETLERARASI HUKUK-SİYER

* El-mebsût, İmam es-Serahsî

AHMET YAMAN, "SİYER", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/siyer (26.09.2019).

12

KEFARETLER

El-İhtiyâr li ta’lîli’l-muhtar, el-mavsîlî,

*RAHMİ YARAN, "KEFÂRET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kefaret#2-fikih (26.09.2019).

* MEHMET KATAR, "KEFÂRET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kefaret#1 (26.09.2019).

13

VAKIF HUKUKU

El-İhtiyâr li ta’lîli’l-muhtar, el-mavsîlî,

* HACI MEHMET GÜNAY, "VAKIF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/vakif#1 (26.09.2019).

* BAHAEDDİN YEDİYILDIZ, "VAKIF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/vakif#2-tarih (26.09.2019).

14

CEZA HUKUKU

* Dürerü’l-hükkâm fî şerhi Gureri’l-ahkâm. Molla Hüsrev

* ALİ BARDAKOĞLU, "HAD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/had--fikih (26.09.2019).

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

1-Sınavlar

1. Kısa Sınav (%10), Ara Sınav (Vize) (%20), 2. Kısa Sınav (%10), Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) (%50). Her iki kısa sınav için zaman belirlemesi olmaksızın ders esnasında 5’er sorulu test olarak yapılacaktır. Vize ve final sınavları sınav programlarında belirtilecek zamanda 30 dk. ile sınırlı vakit içerisinde 20’şer sorulu test biçiminde yapılacaktır. Öğrencilerin sınavlar esnasında oluşan teknik arızalar hariç, diğer teknik imkanları ile ilgili mazeretlerini önceden bildirmeleri gerekmektedir. İmkanları ile ilgili önceden bildirilmeyen mazeretler sınav sonunda bildirmeleri halinde kabul edilmeyecektir.

2-Ödev

Her haftanın konusu ile ilgili verili materyal, sunu, anlatımlar işaret edilen kazanımlar ve ders çıktıları  öğrenciler tarafından anladıkları şekilde hafta no + konu başlığı ile yazıya geçirilecektir. Öğrenciler bu hazırlıklarını takip eden hafta içinde hozketodev@gmail adresine gönderecekler. Ödevler, içerik 50 puan, + dil, yazım ve hafta no sıralı biçimde gönderilirse 50 puan; dil, yazım ve hafta no sıralı kuralına uyulmadığında +0 (sıfır) puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Derse herhangi bir nedenle katılamayan öğrenciler de haftanın ders konusunu verilen ders materyallerinden ve sistemdeki anlatımdan hazırlayarak aynı şekilde zamanında ileteceklerdir.

Öğrencinin zamana bağlı sorumluluk duygusunu içselleştirmesine yardımcı olma potansiyeli taşıyan bu ödev çalışması, ayrıca öğrendiklerini sahiplenme ile birlikte tartışma fırsatı vermekte, zaman algısını pekiştirmektedir.  

3-Değerlendirme

Değerlendirme mutlak olacak.

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

TDV İslam Ansiklopedisinin konularla ilgili maddeleri okunacak ve özetlenecektir.

Özetler ödev mail adresine gönderilecektir.

ILH15403 İSLAM HUKUKU ŞERHLER

2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(VII. YY) ILH15403 İSLAM HUKUKU ŞERHLER

 

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KONU İLE İLGİLİ MADDELERDEN HAZIRLANAN DERS NOTU

2. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ- HER KONU İLE İLGİLİ - MADDELER.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

İSLAM YAZIM LİTERATÜRÜNDE METİN-ŞERH-HAŞİYE-TA’LİK GELENEĞİ

*SEDAT ŞENSOY, "ŞERH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/serh#1 (26.09.2019).

* TEVFİK RÜŞTÜ TOPUZOĞLU, "HÂŞİYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hasiye (26.09.2019).

* SEDAT ŞENSOY, "TA‘LÎKĀT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/talikat (26.09.2019).

2

METİN-ŞERH-HAŞİYE-TA’LİK ÖRNEKLERİ VE ÖZELLİKLERİ

* SEDAT ŞENSOY, "ŞERH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/serh#1 (26.09.2019).

* TEVFİK RÜŞTÜ TOPUZOĞLU, "HÂŞİYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hasiye (26.09.2019).

* SEDAT ŞENSOY, "TA‘LÎKĀT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/talikat (26.09.2019).

3

İBADETLERDEN ÖRNEKLER

(Temizlik ve Namaz bahsi)

El-İhtiyâr li ta’lîli’l-muhtar, el-mavsîlî,

* DAVUT YAYLALI, "MEVSILÎ, Abdullah b. Mahmûd", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mevsili-abdullah-b-mahmud (26.09.2019).

4

İBADETLERDEN ÖRNEKLER

(Oruç bahsi)

El-mebsût, İmam es-Serahsî

* MUHAMMED HAMÎDULLAH, "SERAHSÎ, Şemsüleimme", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/serahsi-semsuleimme (26.09.2019).

* EYYÜP SAİD KAYA, "el-MEBSÛT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/el-mebsut--serahsi (26.09.2019).

5

İBADETLERDEN ÖRNEKLER

(Zekat bahsi)

* AHMET AKGÜNDÜZ, "DÜRERÜ’l-HÜKKÂM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/durerul-hukkam--molla-husrev (26.09.2019).

* Dürerü’l-hükkâm fî şerhi Gureri’l-ahkâm. Molla Hüsrev

6

İBADETLERDEN ÖRNEKLER

(Hac bahsi)

Mecma'ul-Enhur Fî Şerhi Mülteka'l-Ebhur Mülteka Şerh-i Damad

* ŞÜKRÜ SELİM HAS, "MÜLTEKA’l-EBHUR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/multekal-ebhur (26.09.2019).

7

MUAMELAT –AKİTLER

(Şirketler)

Bedâʾiʿu’ṣ-ṣanâʾiʿ* fî tertîbi’ş-şerâiʾ, İmam Kâsânî

FERHAT KOCA, "KÂSÂNÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kasani (26.09.2019).

VİZE

 

 

8

 MUAMELAT –AKİTLER

(Nafaka)

CELAL ERBAY, "NAFAKA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nafaka (26.09.2019).

9

MUAMELAT –AKİTLER

(Aile Hukuku)

MEHMET ÂKİF AYDIN, "el-AHKÂMÜ’ş-ŞER‘İYYE fi’l-AHVÂLİ’ş-ŞAHSİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/el-ahkamus-seriyye-fil-ahvalis-sahsiyye (26.09.2019).

10

MUAMELAT –AKİTLER

(Miras Hukuku)

ALİ BARDAKOĞLU, "FERÂİZ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/feraiz (26.09.2019).

11

DEVLETLERARASI HUKUK-SİYER

* El-mebsût, İmam es-Serahsî

AHMET YAMAN, "SİYER", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/siyer (26.09.2019).

12

KEFARETLER

El-İhtiyâr li ta’lîli’l-muhtar, el-mavsîlî,

*RAHMİ YARAN, "KEFÂRET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kefaret#2-fikih (26.09.2019).

* MEHMET KATAR, "KEFÂRET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kefaret#1 (26.09.2019).

13

VAKIF HUKUKU

El-İhtiyâr li ta’lîli’l-muhtar, el-mavsîlî,

* HACI MEHMET GÜNAY, "VAKIF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/vakif#1 (26.09.2019).

* BAHAEDDİN YEDİYILDIZ, "VAKIF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/vakif#2-tarih (26.09.2019).

14

CEZA HUKUKU

* Dürerü’l-hükkâm fî şerhi Gureri’l-ahkâm. Molla Hüsrev

* ALİ BARDAKOĞLU, "HAD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/had--fikih (26.09.2019).

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Sınavlar klasik usulde ve her biri 2 şıktan oluşan toplam 5 soru ile yapılacaktır. Ders işlenirken dikkatler çekilerek oluşacak sorulardan seçilecektir. Final sınavında Ara Sınav öncesi işlenen konulardan 1 soru bulunacaktır.

2. Ara Sınav notunun % 30’u, ödevlerin % 10’u, Final Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. İşlenen konular öğrenciler tarafından anladıkları şekilde yazıya geçirilecektir. İşaret edilen kazanımlar sorulaştırılacaktır. Öğrenciler her hafta hozketodev@gmail adresine gönderecekler. Ödevler, içerik 50 puan, + sıralı biçimde her hafta tarihli gönderilirse 50 puan, sıralı gönderilmezse 0 (sıfır) puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Derse gelemeyen öğrenciler de ders konularını arkadaşlarından dinleyerek aynı şekilde zamanında ileteceklerdir.

Bu tür çalışma, öğrencinin zamana bağlı sorumluluk duygusunu içselleştirmesine yardımcı olma potansiyelini taşımaktadır. Ayrıca öğrendiklerini sahiplenme veya tartışma fırsatı vermekte ve zaman algısını oluşturmaktadır.  

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 45’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

TDV İslam Ansiklopedisinin konularla ilgili maddeleri okunacak ve özetlenecektir.

Özetler ödev mail adresine gönderilecektir.

ILH17306 İSLAM HUKUK II

2019-2020 AKADEMİK YILI BAHAR YY

(VIII. YY) ILH17306 İSLAM HUKUKU II (2+2+3)

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. İslam Hukuku Prof. Dr. Muhsin Koçak, Prof. Dr. Nihat Dalgın, prof. Dr. Osman Şahin, Ensar Neşriyat.

2. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ KONU İLE İLGİLİ MADDELER.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Miras Hukuku, Mirasçılar ve payları

HAMZA AKTAN, "MİRAS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/miras (20.01.2020).

2

Mirasın Şartları, Manileri ve Taksimi

Miras Hukuku, Prof. Dr. Abdüsselam Arı

3

Eşya Hukukuna Giriş

http://www.ankahukuk.com/esya-hukuku-ders-notu/

4

Rakabe ve menfaat mülkiyeti

HALİT ÇALIŞ, "RAKABE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/rakabe (20.01.2020).

5

Rehin, vefâen bey’, istiğlâlen bey´

HASAN HACAK, HALİT ÇALIŞ, "REHİN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/rehin (20.01.2020).

6

Borçlar Hukuku ve Borcun Kaynakları

MEHMET ÂKİF AYDIN, "BORÇ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/borc (20.01.2020).

MEHMET ÂKİF AYDIN, "DEYN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/deyn (20.01.2020).

7

Akit Nazariyesi, unsurları, çeşitleri ve şartları

HAYREDDİN KARAMAN, "AKİD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/akid (20.01.2020).

VİZE

X

 

8

Akdin Genel Hükümleri ve Ortadan Kalkması

HAYREDDİN KARAMAN, "AKİD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/akid (20.01.2020).

9

Ceza Hukuku: Suç ve ceza kavramları ve temel ilkeler

ADİL BEBEK, "CEZA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ceza#1 (20.01.2020).

ALİ BARDAKOĞLU, "CEZA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ceza#2-fikih (20.01.2020).

MEHMET ÂKİF AYDIN, "CEZA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ceza#3-osmanli-ceza-hukuku (20.01.2020).

10

Kişiler hukuku: Gerçek kişi ve tüzel kişi

HAYATİ HÖKELEKLİ, "ŞAHSİYET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sahsiyet (20.01.2020).

MEHMET ÂKİF AYDIN, "AHVÂL-i ŞAHSİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahval-i-sahsiyye (20.01.2020).

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/229908

https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/48996/mod_ resource/content/1/Hukuk%20Ba%C5%9Flang%C4%B1c%C4%B1%2012.pdf

 

11

Had Suçları ve Kısas

ALİ BARDAKOĞLU, "HAD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/had--fikih (20.01.2020).

ŞAMİL DAĞCI, "KISAS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kisas (20.01.2020).

12

Diyet ve Tazir

ALİ BARDAKOĞLU, "DİYET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/diyet (20.01.2020).

TUNCAY BAŞOĞLU, "TA‘ZÎR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tazir (20.01.2020).

13

İslam Anayasa ve İdare Hukuku - Kavramsal çerçeve ve tarihsel gelişimi

MEHMET ÂKİF AYDIN, "ANAYASA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/anayasa#1 (20.01.2020).

YILDIZHAN YAYLA, "ANAYASA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/anayasa#2-cagdas-islam-ulkeleri-anayasalari (20.01.2020).

14

İslam hukuk tarihinde anayasal metinler: Medine Sözleşmesi

MUSTAFA ÖZKAN, "MEDİNE VESİKASI", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/medine-vesikasi (20.01.2020).

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Ara sınav 5 sorulu klasik usulde yapılacaktır. Final sınavı 14 haftalık tüm konuları içeren 50 sorulu A-B grupları olarak test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınav notunun % 30’u, ödev ve proje notunun % 10’u, Final Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. a) İşlenen konular öğrenciler tarafından anladıkları şekilde yazıya geçirilecektir. İşaret edilen kazanımlar ve ders çıktıları öğrenci tarafından soru formuna konulacaktır. Öğrenciler bu hazırlıklarını takip eden hafta başında hozketodev@gmail adresine gönderecekler. Ödevler, içerik 50 puan, + dil, yazım ve hafta no sıralı biçimde gönderilirse 50 puan; dil, yazım ve hafta no sıralı gönderilmezse 0 (sıfır) puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Derse herhangi bir nedenle katılamayan öğrenciler de ders konularını arkadaşlarından dinleyerek, verilen ders materyallerinden hazırlayarak aynı şekilde zamanında ileteceklerdir.

b) Her haftanın konusu öğrenci gruplarına önceden planlı dağıtılarak ders esnasında sunumları istenecektir. Bu sunumlarda proje olarak değerlendirilecektir. 

Bu tür çalışma, öğrencinin zamana bağlı sorumluluk duygusunu içselleştirmesine yardımcı olma potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca öğrendiklerini sahiplenme ile birlikte tartışma fırsatı vermekte ve zaman algısını pekiştirmektedir.  

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 45’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Miras Hukuku, Prof. Dr. Abdüsselam Arı.

İslam Hukukuna Giriş, W. B. Hallak

İSLAM Hukuku, Prof. Dr. Hayrettin Karaman

TIB16702 İSLAM HUKUK USULÜ VE TARİHİ

2019-2020 BAHAR YY

TIB16702 İSLAM HUKUK USULÜ VE TARİHİ

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. İSLAM HUKUK FELSEFESİ (İLMU USÛLİ’L-FIKH), Abdulvahhab Hallaf, çev. Hüseyin Atay

2. İSLAM HUKUK İLMİNİN ESASLARI (USÛLÜ’L-FIKH) Yazarı: Zekiyuddin ŞÂBAN, Trc. İbrahim Kâfi DÖNMEZ

3. TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ - HER KONU İLE İLGİLİ - MADDELER.   

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Fıkıh Usulü - Giriş; Tarih ve Ekoller

*ASIM CÜNEYD KÖKSAL, İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "USÛL-i FIKIH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/usul-i-fikih (23.01.2019).                   

*http://isamveri.org/pdfdrg/D192878/2010/2010_APAYDINHY.pdf     

*https://www.academia.edu/11787469/F%C4%B1k%C4%B1h_Usul%C3%BC_%C4%B0lmi_ve_Tarihselcilik_%C3%9Czerine_Birka%C3%A7_Not

2

İçtihad (Toplumsal Gelişme ve Değişmeyi Anlamlandırma Süreci ve Disiplinli Bilgiye Duyulan İhtiyaç)

*İslam Hukukunda İctihad, Hayreddin Karaman Ensar Neşriyat;          

*H. YUNUS APAYDIN, "İCTİHAD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ictihad (23.01.2019). *https://www.yenisafak.com/yazarlar/hayrettinkaraman/doktora-ve-ictihad-2045491                                                                                                  

*YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, "EHL-i SÜNNET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ehl-i-sunnet (23.01.2019).

3

Delil - Hüküm: Tanımı; Çeşitleri ve Değerlendirme Biçimi, yorum yöntemleri

*ALİ BARDAKOĞLU, "DELİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delil#2-fikih (23.01.2019).                                         *YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, "DELİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delil#1 (23.01.2019).                                    *MUHAMMAD ABU AL-FATH BAYANUNI, "HÜKÜM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hukum#2-fikih (23.01.2019).                                                                                                                   *ALİ BARDAKOĞLU, "DELİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delil#2-fikih (23.01.2019).

4

1.Asl Kitab-Maslahat: Tanımı; Özel ve Ortak Konuları; Lafız-Mana Kavram Haritası

*ABDULHAMİT BİRIŞIK, "KUR’AN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran#1 (23.01.2019).                                                 *MEHMET ŞENER, "KUR’AN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran#8-kuranla-ilgili-fikhi-hukumler (23.01.2019).                                                                                

*ABDULHAMİT BİRIŞIK, "KUR’AN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kuran#6-kuran-ilimleri (23.01.2019).                                                                                                                *İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "MASLAHAT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/maslahat (23.01.2019).

5

Sözel ifadelerin delalet yöntem ve katmanları

*Lafzın Manaya Konuluş ve Delalet (Açık-Kapalı)

* Lafzın Konulduğu Manada Kullanılması ve Vukufiyet Bakımından değerlendirilmesi

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                          *ALİ BARDAKOĞLU, "DELÂLET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/delalet#2-fikih (23.01.2019).

6

2.Asl Sünnet: Istıshab; Tanımı ve Kaynak Olması

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları

*MURTEZA BEDİR, "SÜNNET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sunnet--peygamber#1 (23.01.2019).                                                                                 

*YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, "EHL-i SÜNNET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ehl-i-sunnet (23.01.2019). 

*ALİ BARDAKOĞLU, "İSTİSHÂB", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/istishab (24.01.2019).                          

7

3. Asl İcma: Örf; Tanımı ve Kaynak Olması

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları   

*İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "İCMÂ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/icma (24.01.2019).                                               

*İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ, "ÖRF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/orf#1 (24.01.2019).

VİZE

 

 

8

4. Asl Kıyas: İstihsan; Tanımı ve Kısımları

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                          

Yayınları                                                                                                     *ALİ DURUSOY, "KIYAS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kiyas#1 (24.01.2019).                                                        *ALİ BARDAKOĞLU, "İSTİHSAN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/istihsan (24.01.2019).

9

Hüküm ve çeşitleri-Hakim - Mahkûm bih/fîh - Mahkûm aleyh (Mükellef)

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı

Yayınları                                                                                                        *AHMET AKGÜNDÜZ, "HÂKİM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hakim--fikih-usulu (24.01.2019).                                           *MUSTAFA SİNANOĞLU, "TEKLİF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/teklif (24.01.2019).

10

Ehliyet ve kısıtlayan durumlar

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı

11

Şeriat ve öncekilerin şeriatı

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı yayınları                                                                                                   *İLHAN KUTLUER, "GĀİYYET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gaiyyet (24.01.2019).

12

Külli kaideler

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                                                   *BİLAL AYBAKAN, "MUÂMELÂT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muamelat (24.01.2019).

13

Makasıduşşeria

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı

 *İLHAN KUTLUER, "GĀİYYET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gaiyyet (24.01.2019).

14

Günümüzde fıkıh usulü/Usûlü’l-Fıkh

*İslam Hukuk İlminin Esasları Fıkıh Usulü, İbrahim Kafi Dönmez, Zekiyuddin Şaban; Diyanet Vakfı Yayınları                                                                                                   *İLHAN KUTLUER, "GĀİYYET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gaiyyet (24.01.2019).

 

 

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

*Sınavlar

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Sınavlar çoktan seçmeli test usulü olacaktır. Ders işlenirken dikkatler çekilerek soru oluşturulacaktır. Toplanan bu soru havuzundan ara sınavda 25, final sınavında 50 soru sorulacaktır. Final sınavında Ara Sınav öncesi işlenen konuların % 10’u bulunacaktır.

2. Ara Sınav notunun % 30’u, ödevlerin % 10’u, Final Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

*Ödev

3. Her hafta, derste işlenen konular öğrenciler tarafından anladıkları şekilde yazıya geçirilecektir. İşaret edilen kazanımlar sorulaştırılacaktır ve her hafta ödev için açılmış mail adresine gönderilecektir. Ödevler, içerik 50 puan, + sıralı biçimde her hafta tarihli gönderilirse 50 puan, sıralı gönderilmezse 0 (sıfır) puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Derse gelemeyen öğrenciler de ders konularını arkadaşlarından dinleyerek aynı şekilde zamanında ileteceklerdir.

Bu tür çalışma, öğrencinin zamana bağlı sorumluluk duygusunu içselleştirmesine yardımcı olma potansiyelini taşımaktadır. Ayrıca öğrendiklerini sahiplenme veya tartışma fırsatı vermekte ve zaman algısını oluşturmaktadır.  

Değerlendirme

4. Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 45’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Fıkıh Usulü / Mirkatü’l-Vusûl Tercümesi ve Şerhi, Müellif Molla Hüsrev, Trc. Haydar Sadıkoğlu.

2. İslam Hukukunda İctihadHayreddin Karaman.

3. Fıkıh Usulü İlmi ve Tarihselcilik Üzerine Birkaç Not, Tahsin Görgün. (Makale)

(https://www.academia.edu/11787469/F%C4%B1k%C4%B1h_Usul%C3%BC_%C4%B0lmi_ve_Tarihselcilik_%C3%9Czerine_Birka%C3%A7_Not)

5. Fıkıh Usulünün Temel Kabulleri Ve Tarihselcilik, Yunus APAYDIN. (Makale)

(http://isamveri.org/pdfdrg/D192878/2010/2010_APAYDINHY.pdf)

6. 20. yüzyıl Fıkıh Usûlünün Bilgi Kuramı ve Yorum Anlayışında Dönüşüm, yazan: David JOHNSTON, Tercüme: Adem YIĞIN

http://isamveri.org/pdfdrg/D02533/2011_17/2011_17_YIGINA.pdf

7. Debûsî ve Semerkandî'nin Fıkıh Usulünde “Kapalı Lafızlar” Konusuna Yaklaşımları ve Görüşlerinin Mukayesesi, Abdullah Kavalcıoğlu (Makale)

http://isamveri.org/pdfdrg/D03999/2018_1/2018_1_KAVALCIOGLUA.pdf

8. Mantık, Doğan Özlem

 

TIB16711 AHKÂM AYETLERİ

UZAKTAN EĞİTİM (UZEM)

2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ YY

(I. YY) TIB16711 AHKÂM AYETLERİ

 

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEK KAYNAKLAR:

1. TDV İslam Ansiklopedisi Konularla ilgili maddeler.

2. Haftalık konular hakkında verilen makale ve tebliğ linkleri  

3. Ruhi Özcan, Vahiy Kültürü, Ravza Yayınları.

4. Mustafa Öztürk, Kur’an, Vahiy, Nüzul, Ankara Okulu Yayınları,

5. Abdulvahap Kösesoy, el-Intisar Bağlamında Kur’an’ın Metinleşme Süreci, Araştırma Yayınları

6. https://waqfeya.com/book.php?bid=8942 Cessas, Ahkâmu’l-Kur’an

 

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Kur'an, Kitab, Delil, Hüküm, Siyak-Sıbak veya Mürsel-Mulkı, İçtihad, Fetva

Her bir başlık TDV İslam Ansiklopedisi maddelerinden bakılacak

2

Ahkâm Ayetleri ile ilgili telif edilmiş olan tefsirler ve risaleler

https://islamansiklopedisi.org.tr/ahkamul-kuran

3

İbadet emri ve pratiğe yansıyan çeşitleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/ibadet

4

Namaz emri ve çeşitleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/namaz

5

Zekat emri ve pratiğe yansımaları

https://islamansiklopedisi.org.tr/zekat

6

Oruç emri ve pratiğe yansımaları

https://islamansiklopedisi.org.tr/oruc

7

Hac emri ve uygulama çeşitleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/hac

 

 

VİZE

8

Akitler ve sorumlulukları

https://islamansiklopedisi.org.tr/akid

9

Muamelat ile ilgili örnek hükümler

https://islamansiklopedisi.org.tr/muamelat

10

Aile kurumu ve hükümleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/aile

11

Barış ve savaş hükümleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/cihad

https://islamansiklopedisi.org.tr/siyer

https://islamansiklopedisi.org.tr/islam

12

Cezalar ve çeşitleri ile ilgili hükümler

https://islamansiklopedisi.org.tr/had--fikih

https://islamansiklopedisi.org.tr/ceza

https://islamansiklopedisi.org.tr/suc

https://islamansiklopedisi.org.tr/tazir

13

Yasaklar ve sonuçlarının hükümleri

https://islamansiklopedisi.org.tr/mefsedet

14

Salih Amel ve Dua

https://islamansiklopedisi.org.tr/amel

https://islamansiklopedisi.org.tr/dua

 

C. SINAVLAR, ÖDEV VE DEĞERLENDİRME

1-Sınavlar

1. Kısa Sınav (%10), Ara Sınav (Vize) (%20), 2. Kısa Sınav (%10), Ödev %10, Yarıyıl Sonu Sınavı (Final) (%50). Her iki kısa sınav için zaman belirlemesi olmaksızın ders esnasında 5’er sorulu test olarak yapılacaktır.

Vize ve final sınavları sınav programlarında belirtilecek zamanda 60 dk. ile sınırlı vakit içerisinde 5’er sorulu ucu açık sınav yapılacaktır.

 

2-Ödev

Her haftanın konusu ile ilgili verili materyal, sunu, anlatımlar işaret edilen kazanımlar ve ders çıktıları öğrenciler tarafından anladıkları şekilde hafta no + konu başlığı ile yazıya geçirilecektir. Öğrenciler bu hazırlıklarını hafta içinde hozketodev@gmail adresine gönderecekler. Ödevler, içerik 50 puan, + dil, yazım ve hafta no sıralı biçimde gönderilirse 50 puan; dil, yazım ve hafta no sıralı kuralına uyulmadığında +0 (sıfır) puan olarak değerlendirmeye alınacaktır. Derse herhangi bir nedenle çevirimiçi katılamayan öğrenciler de haftanın ders konusunu verilen ders materyallerinden ve sistemdeki anlatımdan hazırlayarak aynı şekilde zamanında ileteceklerdir.

Öğrencinin zamana bağlı sorumluluk duygusunu içselleştirmesine yardımcı olma potansiyeli taşıyan bu ödev çalışması, ayrıca öğrendiklerini sahiplenmeyle birlikte tartışma fırsatı vermekte, zaman algısını pekiştirmektedir.  

3-Değerlendirme

Değerlendirme MUTLAK

D. EK KAYNAKLAR-EK OKUMA-ÇALIŞMA LİSTESİ

Konyalı Mehmed Vehbi Efendi, Ahkâm-ı Kur’âniyye. İstanbul 1343.

Muhammed Ali es-Sâbûnî,  Ravâʾiu’l-beyân fî tefsîri âyâti’l-aḥkâm mine’l-Ḳurʾân’ı (Dımaşk 1391), Tercüme eden Mazhar Taşkesenlioğlu, İstanbul 1984.

Celâl Yıldırım, Kur’ân Ahkâmı ve Mezheb İmamlarının Görüş Farkları, İstanbul 1971-1972.

W. B. Hallak, İslam Hukukuna Giriş.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İslam Hukuku, İstanbul.

Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İctihad, İstanbul.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus