Dr. Öğr. Üyesi Harun URAN
Gıda Mühendisliği
Harun URAN

Harun URAN
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Et ve Et Ürünleri Teknolojisi
 • Su Ürünleri Teknolojisi
 • Laboratuar Teknikleri
Telefon
 • 02882140514
Eposta
 • harunuran@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
1981
Doğum Yeri
Tekirdağ
Lisans
Akdeniz Üniversitesi

Mezuniyet: 2003

Yüksek Lisans
Akdeniz Üniversitesi

Mezuniyet: 2006

Doktora
Namık Kemal Üniversitesi

Mezuniyet: 2013

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2014

Öğretim Görevlisi
İstanbul Aydın Üniversitesi

Başlama: 2008

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
 • Görev: Bölüm Başkan Yardımcılığı
 • Başlama: 01/11/2014

İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü
 • Görev: Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Program Başkanlığı
 • Başlama: 01/08/2012
 • Bitirme: 01/08/2013

İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü
 • Görev: Gıda Teknolojisi Program Başkan Yardımcılığı
 • Başlama: 01/07/2011
 • Bitirme: 01/08/2013

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

YERLİKAYA, P., GÖKOĞLU, N., URAN, H., 2005. Quality changes of fish patties produced from anchovy during refrigerated storage. European Food Research and Technology 220 (3-4): 287-291

GÖKOĞLU, N., YERLİKAYA, P., URAN, H., TOPUZ, O.K., 2010. The Effect of Modified Atmosphere Packaging on The Quality and Shelf Life of Frankfurter Type-Sausages. Journal of Food Quality 33 (2010): 367–380.

GÖKOĞLU, N., YERLİKAYA, P., URAN, H., TOPUZ, O.K., 2011. Effects of Packaging Atmospheres on the Quality and Shelf Life of Beef Steaks. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 17(3): 435-439.

YILMAZ, E., YILMAZ, İ., VELİOĞLU, H.M., URAN, H., 2011. Effects of Avian Influenza on Consumer Purchasing Behavior in Tekirdağ. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12(2): 781-787.

URAN, H., AKSU, F., YILMAZ, İ., DURAK, M.Z., 2013. Transglutaminaz Enziminin Tavuk Köftesinin Kalite Özelliklerine Etkisi. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 19 (2): 331-335.

BİNGÖL, E.B., URAN, H., BOSTAN, K., VARLIK, C., SİVRİ, N., ALAKAVUK, D.Ü., 2013. Kitosanla Muamelenin Dondurulmuş Karideslerin Duyusal ve Kimyasal Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 19(3): 399-405.

URAN, H., GÖKOĞLU, N., 2014. Effects of Cooking Methods and Temperatures on Nutritional and Quality Characteristics of Anchovy (Engraulis encrasicholus). Journal of Food Science and Technology, 51(4): 722-728.

BİNGÖL, E.B., BOSTAN, K., VARLIK, C., URAN, H., ALAKAVUK, D.Ü., SİVRİ, N., 2015. Effects of Chitosan Treatment on the Quality Parameters of Shrimp (Parapenaeus longirostris) during Chilled Storage. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15(4): 821-831.

URAN, H., YILMAZ, İ., 2018. A research on determination of quality characteristics of chicken burgers produced with transglutaminase supplementation. Food Science and Technology (Campinas), 38(1): 19-25.

CETIN, B., URAN, H., KONAK, M., 2019. Effect of Evaporated Ethyl Pyruvate on Reducing Salmonella Enteritidis in Raw Chicken Meat. Brazilian Journal of Poultry Science, 21(2): 1-8.

AKSU, F., URAN, H., DÜLGER ALTINER, D., ALTUNATMAZ, S.S., 2016. Effects of Different Packaging Techniques on the Microbiological and Physicochemical Properties of Coated Pumpkin Slices. Food Science and Technology (Campinas), 36(3): 549-554.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

ŞANLIDERE ALOĞLU, H., URAN, H., 2017. Laktuloz Eldesi ve Tespit Edilmesinde Kullanılan Yöntemler. Journal of Food and Health Science, 3(1): 36-41.

URAN, H., YILMAZ, İ., ÖZABRAVCI, A., 2018. Et ve Su Ürünlerinde Transglutaminaz Enziminin Kullanım Olanakları. Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 12: 71-90.  

URAN, H., ŞANLIDERE ALOĞLU, H., ÇETİN, B. 2017. Probiyotik Bakterilerin Mikroenkapsülasyonu. Mediterranean Agricultural Sciences, 30(2): 107-112.

URAN, H., YILMAZ, İ., 2015. Determination of the total sodium metabisulphide level of shrimps (parapenaeus longirostris) sold in Tekirdag. Journal of Environmental Research and Protection (Ecoterra), 12(3): 79-83.

URAN, H., ÇETİN, B., 2018. Etil Pirüvat Buharının Tavuk Etinin Raf Ömrü Üzerine Etkisi. Avrupa Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 14(4): 255-260. 

KOPUK, B., GÜNEŞ, R., URAN, H., 2020. Utilization of Pulsed Electric Field (PEF) Technique in Meat and Seafood. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 8(10): 2202-2213.

YILMAZ, E., YILMAZ, İ., URAN, H. 2016. Determining Food Habits in Suleymanpasa Town of Tekirdag City, Turkey. International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 10(11): 545-548. 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

YILMAZ, E., YILMAZ, İ., URAN, H., 2007. Gıda Maddeleri Tüketiminde Medyanın Rolü: Tekirdağ İli Örneği. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3): 9-14.

URAN, H., VARLIK, C., GÜNDÜZ, H.H., YOLSAL, B., 2008. Vakum ve Modifiye Atmosferde Paketlemenin Balıkların Raf Ömrü Üzerine Etkisi. Anadolu Bil MYO Dergisi 11, 74-81.

URAN, H., 2009. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 1, 186-196.

AKSU, F., ÜNVER, A., URAN, H., 2011. Biyofilm Oluşumu ve Gıda Güvenliği Açısından Önemi. Dünya Gıda, 2011-07: 70-73.

VARLIK, C., BOSTAN, K., URAN, H., 2012. Karideslerde Bozulma ve Muhafaza. Dünya Gıda, 2012-08: 40-47.

AKSU, F., URAN, H., VARLIK, C., 2013. Geleneksel Bir Su Ürünü: Palamut Lakerdası. Dünya Gıda, 2013-08: 26-28.

YILMAZ AKSU, F., SANDIKÇI ALTUNATMAZ, S., URAN, H., DÜLGER ALTINER, D., 2017. Hipermarketlerde Gıda Temas Yüzeylerinin Mikrobiyolojik Özellikleri ve Satış Personelinin El Hijyeni Düzeyi. Erciyes Üniv., Vet. Fak. Dergisi, 14(1): 17-24.

ÇETİN, B., ŞANLIDERE ALOĞLU, H., URAN, H., YANARDAĞ KARABULUT, Ş., 2016. Gıda İşletmelerinde Kullanılan Suların Gıda Güvenliği Yönünden İncelenmesi. Akademik Gıda, 14(4): 375-381.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

URAN, H., ŞANLIDERE ALOĞLU, H., 2018. Usage Possibilities of Biosensors in Food Technology. 3rd  International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), p: 455-461, Sep 20-22, 2018, Kırklareli, Turkey (Oral presentation)

YILMAZ, E., YILMAZ, İ., VELİOĞLU, H.M., URAN, H., 2009. The Effects of Avian Influenza on Consumer Purchasing Behavior in Tekirdağ. Sustainable Development in Southeast Europe. 16-18 Haziran, Tekirdağ.

URAN, H., AKSU, F., 2010. Geleneksel Bir Su Ürünü: Palamut Lakerdası. The 1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, p: 395-397. 15-17 April 2010, Tekirdağ-Turkey.

BOSTAN, K., VARLIK, C., SİVRİ, N., ALAKAVUK, D.Ü., BİNGÖL, E.B., URAN, H., 2012. Effects of Treatment with Chitosan Combinations on Microbiological Growth During Cold Storage of Raw Shrimps. 23rd International ICFHM Symposium Food Micro, p: 812, 3-7 September, İstanbul.

URAN, H., AKSU, F., DÜLGER, D., 2013. Some Chemical Properties of Commercial Honeys Consumed in İstanbul. Eurofoodchem XVII, s:587, 7-10th May, İstanbul, Turkey.

DÜLGER D., AKSU F., URAN, H., ALÇAY, Ü.A., 2013. A Popular Street Food: Simit. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, p: 231, 24-25 October 2013, Macedonia.

AKSU, F., DÜLGER, D., ALÇAY, Ü.A., URAN, H., 2013. Using Of Water Buffalo Milk In Traditional Milk Products. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, p: 104, 24-25 October 2013, Macedonia.

AKSU, F., URAN, H., DÜLGER, D., 2013. A Study on The Chemical And Microbiological Quality Of Cig Kofte Consumed in Istanbul. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, p: 232, 24-25 October 2013, Macedonia.

URAN, H., DURAK, M.Z., GÜNDÜZ, H., DÜLGER, D., AKSU, F., 2013. Global Halal Food Sector and the Role of Turkey. The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, p:590, 24-25 October 2013, Macedonia

URAN, H., AKSU, F., ÇETİN, B. 2015. Traditional Dried meat products produced with Different Methods. 3 rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, p:158, 01-04 October 2015, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.

ÇETİN, B., URAN, H., DURAK, M.Z., NOGAY, O., 2016. Effect of Vaporized Ethyl Pyruvate on the Shelf Life of Sausages. International Congress on Food of Animal Origin, p: 171-172, 10-13 November 2016, Turkish Republic of Northern Cyprus.

SANDIKÇI ALTUNATMAZ, S., DÜLGER ALTINER, D., AKSU, F., URAN, H., YIKMIŞ, S. 2015. Determination of Microbiological Properties (Total mesophilic aerobic bacteria, Coliform bacteria, Staphylococcus aureus,  Yeast and Mold) of various Medicinal Aromatic Herbs and Spices. 3 rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, p:346, 01-04 October 2015, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina. 

ÇETİN, B., URAN, H., 2016. Effects of Various Spices on Organoleptic Properties and Microbiological Quality of Meatballs. International Congress on Food of Animal Origin, p: 219-220, 10-13 November 2016, Turkish Republic of Northern Cyprus.

AKSU, F., DÜLGER ALTINER, D., SANDIKÇI ALTUNATMAZ, S., URAN, H. 2015. Determination of Microbiological Properties (Total mesophilic aerobic bacteria, Coliform bacteria, Staphylococcus aureus,  Yeast and Mold)of  Croquant and Snack  Foods. 3 rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, p:416, 01-04 October 2015, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.

URAN, H., ÇETİN, B., 2016. Investigation of Some Chemical and Sensory Quality Changes of Sausages Produced by the Addition of Cranberry and Rosehip During Refrigerated StorageInternational Congress on Food of Animal Origin, p: 223-224, 10-13 November 2016, Turkish Republic of Northern Cyprus.

AKSU, F.Y., ALTUNATMAZ, S.S., URAN, H., ALTINER, D.D., AKSU, H., 2015. The Level of Hand Hygiene of Production and Sales Staff and Microbiological Properties of Food Contact Surfaces in Food Retailing. II. International VET İstanbul Group Congress, p: 755, 07-09 April 2015, Russia.

URAN, H., ÇETİN, B., AKSU, F., DÜLGER ALTINER, D. 2015. A Special Wild Edible Mushroom: Kanlıca Muschroom. 3 rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, p:480, 01-04 October 2015, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.

URAN, H., YILMAZ, İ. 2015. Determination of the Sodium Metabisulphide Level of Shrimps (Parapenaeus Longirostris) Sold in Tekirdag. Internaional U.A.B. B.E.N.A Conference, Environmental Engineering and Sustainable Development 5th Edition, p: 207, 28-30 May 2015, Alba Iulia, Romania.

URAN, H., YILMAZ, İ., 2014. Determination of Quality Characteristics of Chicken Burgers Produced by the Addition of Transglutaminase. 2nd Internacional Congress on Food Technology, p: 290, 5-7 November 2014, Kuşadası, Turkey.

KOCAMAZ ÖZCAN, B.E., ŞANLIDERE ALOĞLU, H., URAN, H., 2018. Nanotechnology Applications in Food Packaging. 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), p: 216-225, Sep 20-22, 2018, Kırklareli, Turkey (Oral presentation).

DURAK, M.Z., ÇAKIR, E., ŞENOL, E., URAN, H., 2018. Antifungal Effects of Beehives Containing Different Antimicrobial Polymers on Pathogenic Microscopic Fungi. 6th International Muğla Beekeeping & Pine Honey Congress, p: 128-131, 15-19 October, Muğla, Turkey (Oral presentation).

ŞANLIDERE ALOĞLU, H., ÖZCAN, Y., URAN, H., 2018. Bionanocomposite Applications for Cheese Packaging. 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Sep 20-22, 2018, Kırklareli, Turkey.

YILMAZ, E., YILMAZ, İ., URAN, H. 2016. Determining Food Habits in Suleymanpasa Town of Tekirdag City, Turkey. 18th International Conference on Organic Agriculture and Food Security, p: 985, 08-09 August 2016, Venice, Italy.

GÜNEŞ, R., URAN, H., KURULTAY, Ş., 2017. As a Novel Food Processing Technology: Instant Controlled Pressure Drop (D.I.C.). 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, p: 32, 21-25 July, Belgrade, Serbia.

URAN, H., 2017. Utilization Possibilities of Byproducts and Waste Materials Occured in Meat Industry. 2nd International Balkan Agriculture Congress, p: 598, 16-18 May, Tekirdağ, Turkey.

ÇETİN, B., URAN, H., DURAK, M.Z., 2017. Decontamination of the Emulsified Meat Products by Vaporized Ethyl Pyruvate. 2nd International Balkan Agriculture Congress, p: 558, 16-18 May, Tekirdağ, Turkey. 

ÇETİN, B., URAN, H., 2017. Effect of Vaporized Ethyl Pyruvate on the Shelf Life of Chicken Meat. 2nd International Balkan Agriculture Congress, p: 586, 16-18 May, Tekirdağ, Turkey.

ŞANLIDERE ALOĞLU, H., URAN, H., 2017. Lactulose Formation and Detection in Milk and Dairy Products. 2nd International Balkan Agriculture Congress, p: 592, 16-18 May, Tekirdağ, Turkey. 

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

URAN, H., YILMAZ, İ., 2009. Transglutaminaz ve Gıda Sanayinde Kullanımı. 6. Gıda Mühendisliği Kongresi, s: 357-362, 6-8 Kasım, Antalya.

URAN, H., AKSU, F., VARLIK, C., 2011. Transglutaminaz Enziminin Tavuk Köftesinin Kalite Özelliklerine Etkisi. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, s: 90, 24-26 Kasım, Ankara.

AKSU, F., ÜNVER, A., URAN, H., 2011. Gıda Endüstrisinde Biyofilm Oluşumuna Bağlı Riskler. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, s: 105, 24-26 Kasım, Ankara.

URAN, H., AKSU, F., YILMAZ, İ., VARLIK, C., 2012. Geleneksel Bir Trakya Lezzeti: Cizleme (Mayalı Akıtma). III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s: 575-576, 10-12 Mayıs, Konya.

URAN, H., AKSU, F., SERTAKAN, S., YILMAZ, İ., 2012. Pancar Pekmezi. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s: 613-614, 10-12 Mayıs, Konya.

SERTAKAN, S., URAN, H., AKSU, F., 2012. Fonksiyonel Bir İçecek: Boza. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s: 570, 10-12 Mayıs, Konya.

AKSU, F., URAN, H., ALÇAY, A. Ü., SERTAKAN, S., VARLIK, C., 2012. Trakya Tarhanası. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s: 669-671, 10-12 Mayıs, Konya.

AKSU, F., ALÇAY, A. Ü., URAN, H., AKSU, H., 2012. Geleneksel Bir Rumeli Tatlısı: “Kaymaçina”. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, s: 672-674, 10-12 Mayıs, Konya.

VARLIK, C., BOSTAN, K., URAN, H., BİNGÖL, E.B., SİVRİ, N., ALAKAVUK, D.Ü., 2012. Karideslerin Kitosan ve Melanoz İnhibitörleri ile Muamelesinin Dondurulmuş Muhafaza Sırasında Duyusal ve Kimyasal Kalite Üzerine Etkisi.11. Gıda Kongresi, s:442, Hatay.

AKSU, F., ALÇAY, A.Ü., URAN, H., 2012. Polikarbon Damacanalarda Satışa Sunulan Kaynak Sularının Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 11. Gıda Kongresi, s:365, Hatay.

AKSU, F., URAN, H., DÜLGER, D., VARLIK, C., 2013. İstanbul’da Satışa Sunulan Ambalajlı Bal Örneklerinin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 4. Gıda Güvenliği Kongresi, s:113-114, 14-15 Mayıs, İstanbul.

DÜLGER, D., AKSU, F., URAN, H., 2013. Gıda Güvenliği Açısından Değerlendirme: Peynir Üretiminde Kritik Kontrol Noktaları. 4. Gıda Güvenliği Kongresi, s:112, 14-15 Mayıs, İstanbul.

AKSU, F., ALTINER, D.D., URAN, H., 2015. Yenilebilir Film ve Antimikrobiyal Madde ile Kaplanan Balkabağı Örneklerinin Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Değişik Ambalajlama Teknikleri ile Muhafazanın Etkisi. 2. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, s: 245, 28-30 Nisan, Nevşehir.

AKSU, F., ALTUNER, D.D., URAN, H., ALTUNATMAZ, S.S., ISSA, G., 2015. Ambalajlı Kuru Çorbaların Bazı Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine bir Araştırma. 5. Gıda Güvenliği Kongresi, s: 85, 7-8 Mayıs, İstanbul.

Projeler

Akdeniz Üniversitesi BAP 2003.01.0104.003. Farklı Gaz Kombinasyonları Kullanılarak Modifiye Atmosferde Paketlenmiş ve 4oC’de Depolanmış Sığır Eti, Tavuk Eti ve Sosislerin Kalite Değişimleri ve Raf Ömrünün Belirlenmesi, 2004-2006 (Yardımcı Araştırıcı).

TÜBİTAK-TOVAG 110O443. Kitosan ile Muamelenin Karides Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi. TUBİTAK 1002 Hızlı Destek Projeleri. 01.10.2010-31.03.3012 (Bursiyer).

Kırklareli Üniversitesi BAP 079. Emülsifiye Et Ürünlerinin Buharlaştırılmış Ethyl Pyruvate ile Dekontaminasyonu. 30.09.2015-28.12.2016 (Yardımcı Araştırıcı).

Diğer

Finike’de faaliyet gösteren gıda işletmelerinde çalışanlar için hijyen eğitimi verilmesi. Mayıs 2006, Finike/ANTALYA.

Meyve Suyu Endüstrisi Sektör Tanıtım Paneli'ne katılım. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 01.04.2008, İSTANBUL.

Dünya Gıda Günü Sempozyumları'na katılım (2009, 2011, 2012).

Türk Salça ve Domates Ürünleri Endüstrisi Sektör Tanıtım Paneli'ne katılım. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi, 18.12.2009, İSTANBUL.

Sağlıklı Beslenmede Ekmeğin Yeri ve Önemi Paneli'ne katılım. 12.01.2010, Esma Sultan Yalısı, İSTANBUL.

TUBİTAK MAM Safetechnopack Proje Pazarı Sempozyumu'na katılım. “Gıda Sanayinde Yeni Ambalajlama Teknolojileri”. 19.02.2010, Elite World Hotel, İSTANBUL. 

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen “Beyaz Zambak” projesi kapsamında 07.10.2011 tarihinde gıda işletmelerinde çalışanlara hijyen ve sanitasyon eğitimi verilmesi.

İstanbul Aydın Üniversitesi-İşkur işbirliği ile düzenlenen eğitimler çerçevesinde katılımcılara 09.01.2012 tarihinde hijyen ve sanitasyon eğitimi verilmesi.

SGS firması tarafından 12-13 Ocak 2013 tarihinde verilen ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimlerine katılım.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus