Prof. Dr. Halit Özkan
İlahiyat Fakültesi
Halit Özkan

Halit Özkan
Ünvan
Prof. Dr.
Yabancı Diller
 • Arapça
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Muvatta
 • Erken dönem amel tartışmaları
 • Memlük dönemi hadis tartışmaları
İlgi Alanları
 • Hadis Tarihi
Doğum Tarihi
26/05/1974
Doğum Yeri
Berlin

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

ILS18207 Hadis Usulü ve Tarihi (Arapça)

DERSİN ADI: ILH18207 HADİS USULÜ VE TARİHİ (ARAPÇA)

HOCASI: Halit Özkan

Kodu: ILH18207

Kredisi: 3

 

 1. Hedefler:

Dersin sonunda öğrencilerin şu kazanım ve becerileri elde etmesi beklenmektedir:

 1. Hadis İlmiyle alakalı temel terim ve kavramlara aşinalık kazanma,
 2. Hadis alimlerinin hadis öğrenme ve öğretmede uyguladıkları belli başlı yöntemlere aşinalık kazanma, hadis senedlerini okurken bunların farkına varma.
 3. Hadis tarihinin başlıca dönemleri ve bunların birbirinden farkı hakkında bilgi edinme.
 4. Hadis eğitim öğretiminde Hadis Usulünün öneminin farkına varma.
 5. Hadis ilmiyle alakalı başlıca problemler hakkında bilgi edinme.

 

 1. Akademik değerlendirme ölçütleri:

Vize: % 30

Quiz: % 20

Final: % 50

 

 1. Haftalık Akış:

1

Giriş: başlıca terimler

2

Hz. Peygamber ve sahabe dönemlerinde hadis

3

Tabiin döneminde hadis

4

Hadis ilminde tedvin ve tasnif

5

Üçüncü Asır: Kütüb-i Sitte dönemi:

6

Hadis Usulünün ortaya çıkışı: İlk örnekler

7

Başlıca hadis usulü eserleri

8

Hadis öğretiminin tarihi

 

Vize haftası

9

Mervi (I. Kısım)

10

Mervî (II. Kısım)

11

Rivayet (I. Kısım)

12

Rivayet (II. Kısım)

13

Ravi

14

Hadis İlimleri

 

 1. Temel Kaynaklar:
 1. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV, İstanbul 2012, s. 31-47; Talat Koçyiğit, Hadis Usulü, TDV yayınları, Ankara 2011, s. 1-13.
 2. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İFAV, İstanbul 2010, s. 53-63; Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İFAV, İstanbul  2014, s. 23-33.
 3. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İFAV, İstanbul  2014, 33-69; Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İFAV, İstanbul 2010, s. 63-80; İsmail Yiğit, "Mevali", DİA, XXIX, 424-426; Raşit Küçük, "İsnad",DİA, XXIII, 154-159.
 4. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İFAV, İstanbul 2014, s. 33-49; Talat Koçyiğit, Hadis Usulü, Ankara 2011, s. 282-288.
 5. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İFAV, İstanbul 2014, s. 83-92; Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, İFAV, İstanbul 2014, s. 83-88; Talat Koçyiğit, Hadis Usulü, Ankara 2011, s. 288-305; M. Yaşar Kandemir, "Kütüb-i Sitte", DİA, XXVII, 6-8.
 6. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV, İstanbul  2012, s. 48-56; Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İFAV, İstanbul 2010, s. 107-116.
 7. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV, İstanbul  2012, 57-66; Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İFAV, İstanbul 2010, s. 116-123; İbrahim Hatiboğu, "el-Muhaddisü'l-fâsıl", DİA, XXX, 394-395; Kamil Çakın, "el-Kifaye", DİA, XXV, 564-565; İbrahim Hatiboğlu, "MarifetüUlumi'l-hadis", DİA, XXVIII, 61-62; M. Yaşar Kandemir, "Mukaddimetüİbni's-Salâh", DİA, XXXI, 121-124;
 8. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV, İstanbul  2012, 73-87; Semânî, Edebü’l-imlâ ve’l-istimlâ, Beyrut 1981, s. 1-24; Halit Özkan, Memlüklerin Son Asrında Hadis, İstanbul 2014, s. 35-83, 121-156; Nebi Bozkurt, "Darülhadis", DİA, VIII, 527-529.
 9. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV, İstanbul  2012, 129-155; Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İFAV, İstanbul 2010, s. 185-213.
 10. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV, İstanbul  2012, 155-196; Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İFAV, İstanbul 2010, s. 214-261.
 11. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV, İstanbul  2012, s. 73-86; Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İFAV, İstanbul 2010, s. 130-143.
 12. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV, İstanbul  2012, s. 86-95; Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İFAV, İstanbul 2010, s. 145-151.
 13. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV, İstanbul  2012, s. 95-123; Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İFAV, İstanbul 2010, s. 151-185.
 14. Hafta: Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV, İstanbul  2012, s. 202-218; Ahmet Yücel, Hadis Tarihi ve Usulü, İFAV, İstanbul 2010, s. 266-284.

 

 1. Ek okumalar için kaynaklar:
 1. جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، دار النفائس، بيروت 1993، ص: 61-64، (الأسبوع 1)؛ ص: 195-208 (الأسبوع 13)؛
 2. أبو عبد الله الدارمي، سنن الدارمي، إسطنبول 1992، قسم المقدمة، ص: 13-129 (الأسبوع 6)
 3. محمد بن يزيد ابن ماجه، سنن ابن ماجه، إسطنبول 1992، قسم المقدمة، ص: 3-98 (الأسبوع 6)
 4. محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، إسطنبول 1992، كتاب العلل، ج: 5، ص: 736-763 (الأسبوع 6)
 5. أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري، علوم الحديث – مقدمة ابن الصلاح، دمشق 1984 (الأسبوع 7)
 6. أبو الحسن محمد بن أحمد البغدادي، أمالي ابن سمعون، بيروت 2002، مقدمة الناشر، ص: 32-38 (الأسبوع 9)
 7. همام عبد الرحيم سعيد، التمهيد في علوم الحديث، عمان 2000، ص: 81-145 (الأسبوع 11)؛ ص: 147-158 (الأسبوع 13)
 8. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، بيروت 1987، ص: 9-22 (الأسبوع 11).
 9. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، إخبار أهل الرسوخ بمقدار المنسوخ من الحديث، بيروت 1992، ص: 41-124 (الأسبوع 14)ـ
 10. مجد الدين ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، بيروت 1997، ج: 1، ص: 7-15 (الأسبوع 14)
 11. Ahmet Yücel, Hadis Usulü, İFAV Yayınları, İstanbul 2012, s. 31-44 (1. Hafta); s. 129-155 (10. Hafta); s. 155-197 (11. Hafta); s. 73-92 (12. Hafta); s. 93-126 (13. Hafta).
 12. Ahmet Yücel, Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, İFAV Yayınları, İstanbul 1996, s. 101-153 (13. Hafta).
 13.  Ali Yardım, Hadis II, İzmir 1992, s. 27-35, 162-168 (1. Hafta); s. 5-28 (2. Hafta).
 14. Talat Koçyiğit, Hadis Usulü, TDV Yayınları, Ankara 2011, s. 167-173, 261-276 (2. Hafta); s. 173-177, 278-282 (3. Hafta); s. 233-259 (12. Hafta); s. 177-213 (13. Hafta).
 15. Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi, Ankara 1981, s. 84-97 (2. Hafta); s. 135-166 (3. Hafta).
 16. Muhammed Hamidullah, Muhtasar Hadis Tarihi ve Sahife-i Hemmam b. Münebbih, Beyan Yayınları, İstanbul 2004, s. 32-50 (2. Hafta).
 17. Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, TDV Yayınları, Ankara 1999, s. 44-78, 153-467 (2. Hafta).
 18. Mehmet Efendioğlu, "Sahabe", DİA, XXXV, 491-500 (2. Hafta).
 19. Arif Ulu, "Tabiin", DİA, XXXIX, 328-330 (3. Hafta).
 20. Arif Ulu, "Tâbiûn’un Sünnet Anlayışı"İslamî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 2, s. 55-80 (3. Hafta).
 21. Arif Ulu, "Hadis Rivâyetinde İsnadın Başlaması ya da Fitnenin Tarihi", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi [www.dinbilimleri.com], 2012, cilt: XII, sayı: 1, s. 119-166 (3. Hafta).
 22. Arif Ulu, "Tâbiûn Âlimlerinin Fıkhî ve İtikâdî Konularda Sünnete Yaklaşımları", Genç Akademisyenler İlahiyat Araştırmaları: Sempozyum, 1-2 Mayıs 2008, İstanbul, 2009, s. 111-128 (3. Hafta).
 23. Halit Özkan, "Tedvin Tarihinde Emevi Sarayı ve Zühri’nin Mirasına Bir Örnek: Şuayb b. Ebu Hamza Nüshası", Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 2012, cilt: XVII, sayı: 32, s. 1-37 (3. Hafta).
 24. Halit Özkan,"Amele Delalet Eden Tabirler Açısından Muvatta Nüshaları", İslâm Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 25, s. 1-26 (4. Hafta).
 25. İbrahim Hatiboğlu, "Musannef", DİA, XXXI, 35-36 (4. Hafta).
 26. Abdullah Hikmet Atan, Daru’l-hadis müessesesinin ortaya çıkışı ve ilk dönem Dımaşkdarulhadisleri, yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi,MÜSBE, İstanbul 1993 (9. Hafta).
 27. M. Yaşar Kandemir, "el-Muvatta", DİA, XXXI, 416-418 (4. Hafta).
 28. M. Yaşar Kandemir, "Mevzû", DİA, XXIX, 493-496 (11. Hafta).
 29. H. Musa Bağcı,"el-Kütübü’s-Sitte Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Otoritesini Oluşturan Faktörler", İslamî İlimler Dergisi, 2007, cilt: II, sayı: 2, s. 123-160 (5. Hafta).
 30. Mustafa Öztürk, Mevalinin Hadis Rivayetindeki Yeri, Yedirenk yayınları, İstanbul 2012, s. 15-28, 39-120 (3. Hafta).
 31. Emin Aşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi, İFAV Yayınları, İstanbul 1997, s. 110-138 (13. Hafta); s. 17-23, 27-60 (14. Hafta).
 32. İsmail Lütfi Çakan, Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İFAV Yayınları, İstanbul, 2 bsk.,ts, s. 49-83 (14. Hafta)
 33. Ali Osman Koçkuzu, Hadiste NasihMensuh Meselesi, İFAV, İstanbul 1985, s. 145-172 (14. Hafta).
 34. Mehdin Çiftçi, Süleymaniye Darülhadisi, Kitabevi, İstanbul 2013, tür. yer (9. Hafta)
 35. Abdullah Aydınlı, "İmlâ", DİA, XXII, 225-226 (9. Hafta).
 36. MohammadHashimKamali, A Textbook of HadithStudies, TheIslamic Foundation, Great Britain 2009, s. 55-63 (Week1); s. 22-30 (Week2); s. 31-45 (Week5); s. 155-163 (Week10); s. 66-79; 139-154 (Week11); s. 11-21 (Week12); s. 46-54, 80-96 (Week13); s. 96-132 (Week14).
 37. MuhammadIshaq, India'sContributiontotheStudy of HadithLiterature, Bangladesh 1976, s. 1-20 (Week2).
 38. MuhammadHamidullah, TheEarliestExtantWork on theHadith: SahifahHammamIbnMunabbih, Paris 1961, s. 1-41 (Week2).
 39. Ibn al-Salah al-Shahrazuri, An IntroductiontotheScience of theHadith, tr. EerikDickinson, Garnet Publishing, Reading 2010, s. 211-217 (Week2); s. 219-222 (Week3); s. 95-127 (Week 12); s. 195-196, 199-200, 205-206 (Week 14).
 40. MohammadAkramNadwi, al-Muhaddithat: theWomenScholars in Islam, Interface Publications, London 2007, s. 245-250 (Week3); s. 250-255 (Week5); s. 255-263 (Week 9); s. 84-89 (Week 12).
 41. M. M. Azami, Studies in EarlyHadithLiterature, AmericanTrust Publications, Indianapolis 1978, s. 278-292 (Week3); s. 293-300 (Week 12).
 42. Jonathan Brown, TheCanonization of al-BukhariandMuslim, Brill, Leiden 2007, s. 360-378 (Week5)
 43. Jonathan Brown, Hadith: Muhammad'sLegacy in theMedievaland Modern World, Oneworld Publications, Oxford 2009,s. 25-34 (Week5); s. 100-103 (Week 11).
 44. shamela.ws
 45. www.waqfeya.com
 46. http://www.islamweb.com/maktaba/
 47. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/

 

 

 1. Değerlendirme:

Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 55’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

TIB16703.BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Diploma Programı:

Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Kodu: TIB16703

Dersin Adı: Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yarıyılı

Teorik Kredisi

Uygulama Kredisi

Laboratuvar

Toplam Saat

Kredisi

AKTS

Ders Dili

Dersin Türü

1

3

0

0

3

3

6

Türkçe

Zorunlu

Dersi Veren:                                           

Prof.Dr. Halit Özkan

Dersin İçeriği:

Akademik araştırmanın mahiyeti ve temel ilkeleri, akademik araştırma konusunun oluşturulması, veri derleme ve tasnifi, matbu ve online bilimsel kaynakların doğru kullanımı, telif tarzları, akademik etik, intihal sorunları, referans verme kuralları, tez, makale, araştırma ve çalışma konusu belirlemede izlenecek yöntem.

Bilim ve Araştırma Bilimsel Bilginin Nitelikleri Metod ve Metodoloji Genel Metotlar Özel Metotlar Dokümantasyon Metot ve Teknikleri Fişleme Tekniği ve Dökumantasyon Araştırmayı Yazma ve Rapor Haline Getirme Araştırmaya Giriş ve Sonuç Yazma

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bilimsel üretime hazırlık aşamasındaki öğrencilerin bilimsel yaklaşım ve bilimsel etik hakkında temel prensipleri öğrenip benimsemesi;

belirli örnek araştırmaları tanımak; metot ve teknik konusunda beceri kazandırmak; Sosyal bilimler alanında yapılmış belirli örnek araştırmaları tanımak; Uygulamalı araştırmalar yaptırmak suretiyle metot ve teknik konusunda beceri kazandırmak; Sosyal bilimlerde kullanılan metot ve teknikleri tanıtmak.

Dersin İşleniş Yöntemi

Anlatım, örnekler üzerinden alıştırma ve uygulama

Dersin Düzeyi

Yüksek Lisans

Dersin Amacı

Genelde Sosyal Bilimler araştırma metot ve tekniklerini öğreterek yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırma yapma yeteği kazandırmak

İletişim

halitozkan@klu.edu.tr.

                   

 

Haftalık Akış

Hafta

Konu

1

Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş (Bilim ve Araştırma)

2

Araştırma Süreci Nedir?

3

Akademik Ahlak

4

Kaynak Kullanımı: Klasik Kaynaklar (Metod ve Metodoloji)

5

Kaynak Kullanımı: Çağdaş Kaynaklar

6

Kaynak Kullanımı: Online Kaynaklar

7

Kaynak Kullanımı: Veri tabanları

8

Akademik telife hazırlık: Araştırmacının kendini tanıması

9

Akademik telife hazırlık: Araştırmacının alanını tanıması

10

Akademik telife hazırlık: Soru oluşturma

11

Akademik telife hazırlık: Yazma biçimleri/tarzları/üslup (Araştırmayı Yazma ve Rapor Haline Getirme) (Araştırmaya Giriş ve Sonuç Yazma) (Genel Metodlar)

12

İntihal Sorunları

13

İntihal Sorunları

14

İntihal Sorunları

 

 

Değerlendirme Kriterleri:

Vize: %30

Final: %50

Quiz: %20

 

Kaynaklar:

Zeki Arslantürk, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2004

Ayhan Ural-İbrahim Kılıç, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara 2005.
Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara 2005
Orhan Türkdoğan, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, İstanbul 2002.

Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi Ankara, 1991.

 

TIB16749 HADİS METİNLERİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SBE TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

TIB16749 HADİS METİNLERİ

 

 1. DERSİN HEDEFLERİ
 1. Öğrencilerin en meşhur hadis kitaplarını tanımasını sağlamak.
 2. Kütüb-i Tisa müelliflerini tanımak.
 3. Kütüb-i Tisa müelliflerinin kitaplarında uyguladıkları yöntemleri tanımak.
 4. Kütüb-i Tisa üzerine yazılan eserleri tanımak.
 5. Hadisleri sened ve metinleriyle doğru okuma becerisi kazanmak.
 6. Kütüb-i Tisa metinleri arasında mukayese yapma becerisi kazanmak.

 

 1. AKADEMİK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Vize:  %30

Final:  %50

Ara Sınav: %20

 

 1. HAFTALIK AKIŞ:

1

Giriş: Temel Kavramlar

2

Buhari ve el-Camiu’s-Sahih’i

3

Müslim ve el-Müsnedü’s-Sahîh’i

4

Tirmizi ve el-Câmiu’s-Sahîh’i

5

Ebu Davud ve Sünen’i

6

Nesâî ve Sünen’i

7

İbn Mace ve Sünen’i

8

Vize Haftası

9

Malik b. Enes ve Muvatta’ı

10

Ahmed b. Hanbel ve Müsned’i

11

Darimi ve Sünen’i

12

Kütüb-i Tisa üzerine yazılmış şerhler

13

Kütüb-i Tisa ravileri

14

Hadislerin Türkçeye  tercümesi

 

 

 1. KAYNAKLAR:
 1. Hafta: M. Yaşar Kandemir, "Kütüb-i Sitte", DİA, XXVII, 6-8; H. Musa Bağcı, "el-Kütübü's-sitte Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Otoritesini Oluşturan Faktörler", İslami İlimler Dergisi, Yıl: 2, Sayı 2, Güz 2007 (123-159); Ebü'l-Fazl Muhammed b. Tahir İbnü'l-Kayserani, Şurutü'l-eimmeti's-sitte,Beyrut 1997, s. 83-105.
 2.  Hafta: Buhari, el-Camiu's-Sahih, Kitabü'l-İlm, 1-15. Bablar; Azami-Yavuz-Öğüt, "Buhari", DİA, VI, 368-376; M. Yaşar Kandemir, "el-Camiu's-Sahih", DİA, VII, 114-123.
 3. Hafta: Müslim b. el-Haccac, el-Camiu's-Sahih, Kitabü'l-İman, 1-5. Bablar; M. Yaşar Kandemir, "Müslim b. Haccac", DİA, XXXII, 93-94; M. Yaşar Kandemir, "el-Camiu's-Sahih", DİA, VII, 124-129.
 4. Hafta: Tirmizi, el-Camiu's-Sahih, Kitabü'l-Fiten, 20-30. Bablar; İsmail Lütfi Çakan, "el-Camiu's-Sahih", DİA, VII, 129-132; M. Yaşar Kandemir, "Tirmizi", DİA, XL, 202-204.
 5. Hafta: Ebu Davud, Sünen, Kitabü's-Sünne, 1-7. Bablar; M. Yaşar Kandemir, "Ebu Davud es-Sicistani", DİA, X, 119-121; M. Yaşar Kandemir, "es-Sünen", DİA, XXXVIII, 145-147; Ebu Davud, Risale ilâ Ehl-i Mekke, nşr. Abdülfettah Ebu Gudde, Beyrut 1997, s. 27-54.
 6. Hafta: Nesai, Sünen, Kitabü'l-Beyʻa, 1-10. Bablar; M. Yaşar Kandemir, "es-Sünen", DİA, XXXVIII, 147-148; M. Yaşar Kandemir, "Nesai", DİA, XXXII, 563-565.
 7. Hafta: İbn Mace, Sünen, el-Mukaddime, 1-5. Bablar; M. Yaşar Kandemir, "İbn Mace", DİA, XX, 161-162; M. Yaşar Kandemir, "es-Sünen", DİA, XXXVIII, 143-145.
 8. Hafta: Vize Haftası
 9. Hafta: Malik b. Enes, el-Muvatta, Kitabü'l-büyû, 1-4. Bablar; M. Yaşar Kandemir, "el-Muvatta", DİA, XXXI, 416-418; Ahmet Özel, "Malik b. Enes", DİA, XXVII, 506-513; Halit Özkan, "Amele Delalet Eden Tabirler Açısından Muvatta Nüshaları", İSAM İslam Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı: 25, s. 1-26.
 10. Hafta: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Müsnedü Ali, c. 1, s. 75-80; Kandemir-Karaman-Yavuz, "Ahmed b. Hanbel", DİA, II, 75-87; M. Yaşar Kandemir, "el-Müsned", DİA, XXXII, 104-105.
 11. Hafta: Darimi, Sünen, el-Mukaddime, 1-5. Bablar; Abdullah Aydınlı, "Darimi, Abdullah b. Abdurrahman", DİA, VIII, 494-495; Abdullah Aydınlı, "es-Sünen", DİA, XXXVIII, 142-143.
 12. Hafta: İbn Hacer el-Askalani, Fethü'l-Bârî, Beyrut 1996, I, 191-200; Ayni, Umdetü'l-kârî, (Kitabü'l-İlm'den ilk beş hadisin şerhi); Şensoy-Efendioğlu-Kaya-Birışık-Sinanoğlu-Ceylan, "Şerh", DİA, XXXVIII, 555-568; Salih Karacabey, "Hattabi", DİA, XVI, 489-491; M. Yaşar Kandemir, "İbn Hacer el-Askalani", DİA, XIX, 514-531 (Eserleri içinde A. Hadis bölümü).
 13. Hafta: İbn Hacer, Tehzibü't-Tehzib, "Şube b. Haccac" maddesi; İbrahim Hatiboğlu, "Ricalü'l-Hadis", DİA, XXXV, 83-86; M. Yaşar Kandemir, "el-Kemâl", DİA, XXV, 222-224; Ahmed Muhammed Nur Seyf, "Duafa ve Metrukin", DİA, IX, 540-541.
 14. Hafta:  Bu derste, çeşitli hadis kitaplarından Türkçe'ye yapılmış çevirilerden örnekler incelenecektir.
 15. Hafta: Final.

V.YARDIMCI KAYNAKLAR:  

 1. Ataullah Şahyar,Kütüb-i Sitte müelliflerinin müştereken hadis aldıkları hocalar, YL Tezi, MÜSBE 1998.
 2. Hasan Güç,el-Kütübüs-sitte'de bulunan tefsir bölümleri, mahiyetleri ve karşılaştırılmaları,YL Tezi, Konya 1990
 3. EbuBekir Muhammed b. Musa el-Hazimi, Şurutü'l-eimmeti'l-hamse, nşr. Abdülfettah Ebu Gudde, Beyrut 1997
 4. Mustafa Macit Karagözoğlu, Zayıf Raviler: Duafa Literatürü ve Zayıf Rivayetler, İstanbul 2014.
 5. İbn Receb el-Hanbeli, Şerhu İleli't-Tirmizi, Amman 2005.
 6. Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr Suyuti, İs’afü’l-mübetta’ bi-ricali’l-Muvatta,nşr. Hâlid Beşir Karyuti, Riyad-Amman, 2004/1425.
 7. Jonathan A. C. Brown, The Canonization of al-Bukhari and Muslim : the formation and function of the Sunni Hadith canon, Leiden 2007.
 8. Nezir Hamdan, el-Muvattaât, Dımaşk, 1992.
 9. Ali Osman Koçkuzu, "Ayni, Bedreddin", DİA, IV, 271-272.
 10. İbrahim Hatiboğlu, "Musannef", DİA, XXXI, 35-36
 11. Fuat Sezgin, Buhari'nin Kaynakları, Ankara 2012
 12. Emin Aşıkkutlu, Hadiste Rical Tenkidi, İFAV Yayınları, İstanbul 1997
 13. İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, İstanbul 2003
 14. Sıddık Hasan Han, el-Hitta fi zikri's-Sıhâhi's-Sitte, Beyrut 1985
 15. Halit Özkan, "Tuhfetü'l-Eşrâf", DİA, XLI, 357-358
 16. Abdullah Karahan, "Zevaid", DİA, XLIV, 303-305
 17. Arent Jean Wensinck, el-Mu'cemü'l-müfehres li-elfazi'l-hadisi'n-nebevi = Concordance et indices de la tradition musulmane, Leiden 1955
 18. İbrahim Hatiboğlu, "el-Mu'cemü'l-müfehres li-elfazi'l-hadisi'n-nebevi", DİA, XXX, 347-348.
 19. Selman Başaran, "İbn Hazm'ın Kütüb-i Sitte'ye Bakışı", İslami Araştırmalar, II/6, Ankara 1988, s. 7-21.
 20. İbrahim Canan, "Kütüb-i Sitte İmamlarının Şartları", AÜİFD, Erzurum 1979, sy. 3, s. 103-126
 21. Nebi Bozkurt, "Hadislerin Tercüme ve Yorumlarında Uyulması Gereken Kurallar", Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1993-1994, sayı: 11-12, s. 211-281
 22. Seyfullah Korkmaz, "Atebetü’l-Hakâyık’da Yer Alan Türkçe Manzum Hadis Tercümeleri Üzerine Görüşler", Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, sayı: 11 [Prof. Dr. Şaban Kuzgun’un Anısına], s. 111-122
 23. Alim Yıldız, "Okçuzâde Mehmed Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi: Ahsenü’l-Hadîs", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sayı: 17, s. 91-124
 24. Alim Yıldız, "Klasik Edebiyatımızda Manzum Hadis Tercümeleri ve Necip Fazıl’ın 101 Hadis Tercümesi", I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004 Kahramanmaraş, 2005, cilt: I, s. 221-238
 25. shamela.ws
 26. www.waqfeya.com
 27. http://www.islamweb.com/maktaba/
 28. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/

 

 

 1. DEĞERLENDİRME:

Değerlendirme BAĞIL olacak, Harf aralıkları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. Not ortalaması (ders geçme notu) 55’tir.

Harf aralıkları şu şekildedir:

 

AA

90-100

BA

76-89,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus