Dr. Öğretim Üyesi Günay KURTULDU
İİBF İşletme Bölümü
Günay KURTULDU

Günay KURTULDU
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Pazarlama
İlgi Alanları
 • Pazarlama Yönetimi
 • Marka
 • İletişim ve Reklam
 • Satış ve Satış Yönetimi
 • Tüketici Davranışı
 • Pazarlama Araştırmaları
 • Uluslararası Pazarlama
Telefon
 • 0 (288) 246-17-09
Eposta
 • gunay.kurtuldu@klu.edu.tr
 • gunay.kurtuldu@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
30/03/1982
Lisans
DOĞUŞ UNİVERSİTESİ - İşletme (Burslu)

Mezuniyet: 2005

Yüksek Lisans
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - İşletme

Mezuniyet: 2007

Doktora
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Pazarlama

Mezuniyet: 2016

Doktor Öğretim Üyesi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2018

Öğretim Görevlisi
BALIKESİR ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU

Başlama: 2008

Araştırma Görevlisi Doktor
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2016

Araştırma Görevlisi
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Başlama: 2010

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Görev: Müdür Yardımcısı
 • Başlama: 09/03/2018

Kırklareli Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Görev: Editör (Türk Dünyasında Afro-Avrasya Çalışmaları Özel Sayısı)
 • Başlama: 15/12/2017

Kırklareli Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Görev: Editör (Pazarlamada Yeni Trendler ve Güncel Uygulamalar Özel Sayısı)
 • Başlama: 16/11/2017

Kırklareli Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Görev: Yardımcı Editör
 • Başlama: 10/01/2017

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Görev: Yayın Kurulu Üyeliği
 • Başlama: 31/12/2016

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Seyhun, S. ve Kurtuldu, G. (2020). Genişletilmiş teknoloji kabul modeli bağlamında mobil alışveriş uygulamalarının benimsenmesini etkileyen faktörler. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 599-627

Kurtuldu, G. ve Okumuş, A. (2018). Uluslararası marka ittifaklarının başarısı ile ilişkili olabilecek faktörlerin incelenmesi. Ege Academic Review, 18(4), 549-564. (ESCI)

KURTULDU, Günay (2014), Doğrudan Yabancı Yatırımların Tüketiciler Tarafından Yerel Olarak Algılanmasında Etkili Olabilecek Faktörlerin Değerlendirilmesi, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 15-37.

KURTULDU, Günay (2016), “Tüketicilerin Toplulukçuluk Değerlerinin Ölçülmesi Hakkında Bir Ölçek Geçerlemesi”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (1), 100-117. 

KURTULDU, Günay (2016), “Starbucks İş Modeli ve Globalleşme Sürecine Kıyasla Bir İş Modeli Olarak Kahve Dünyası’nın Gelişimi ve Globalleşmesi”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5 (2), 33-55.

DÜLGEROGLU İsmail, KURTULDU Günay (2017), “Türkiye Mobil Telekomünikasyon Sektöründe Numara Taşıma Yönetmeliğinin Uygulamaya Geçmesinden Sonra Değiştirme Maliyeti ve Müşteri Sadakati İlişkisi”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (28), 183-194. Doi:  10.5505/pausbed.2017.36449

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

AYDIN İlkem, KURTULDU Günay, ETİ İÇLİ Gülnur (2018), “Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Demografisi”, II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), 03-04 Mayıs, İstanbul, Türkiye

ETİ İÇLİ Gülnur, ANIL Nihat Kamil, SIĞIRCI Özge, KURTULDU Günay (2019),  “Neden Sağlıklı Besleniyorum? Sağlıklı Beslenme Motivasyonu Açısından Farklılaşan Tüketicileri Belirleme ve Segmentasyonuna Yönelik Bir Araştırma”,  XIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, 5-6 October, Tekirdag, Turkey

ETI ICLI Gulnur, KURTULDU Gunay, KONAT Ozgur, AYDIN Ilkem (2017),  “Evaluation of Social Media Usage in the Context of Social Media Use Integration Scale”,  V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IBANESS, 23-24 September, Kirklareli, Turkey

ANIL Nihat Kamil, ETİ İÇLİ Gülnur, KURTULDU Günay (2017),  “Akademisyenlerin İş Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Kırklareli Üniversitesi Örneği”, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), 12-14 Ekim, Ankara, Türkiye 

KURTULDU Selver, BURGAZOGLU Huseyin, KURTULDU Gunay (2014), “An Analysis of Occupational Accidents and Hazards The Case of Turkey”, Healthy At Work, 16-17 May, Lueneburg, Germany.

ETI ICLI Gulnur, ANIL Nihat Kamil, KILIC Bulent, KURTULDU Gunay (2017), “Factors Determining Organic Food Consumption in Turkey”, 2nd International Conference On Social Sciences And Humanities IBU-ICSSH2017, 54, 12-14 May, Skopje, Macedonia.

ETI ICLI Gulnur, KURTULDU Gunay, AYDIN Ilkem (2018),  “Social Media Advertisements: The Interactions of Consumers' Attitudes, Behaviours and Purchase Intentions”,  VIII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series IBANESS, 21-22 April, Plovdiv, Bulgaria

Basılmış Kitap ya da Bölümler

İsmail Dülgeroğlu, Günay Kurtuldu, Gülnur Eti İçli (2014), “Ülke Menşei (Orijini) İmajı ve İnovasyon Algısı İlişkisi: Uluslararası Güney Kore Tüketici Elektroniği Markalarının Türkiye’de İncelenmesi”, Süreklilik ve Değişim Bağlamında Güney Kore ve Türk Modernleşmesi (Editörler: Gökhan Karsan, Erhan Atay)235-275​, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Yayınları: 8, Aralık 2014, İstanbul, ISBN: 978-605-86090-4-4 

İşletme

İşletme biliminin temel unsurları

İşletme Yönetimi

Yönetim, Klasik Yönetim Anlayışı, Neo-Klasik Yönetim Anlayışı, Modern Yönetim Anlayışı, Post-Modern Yönetim Anlayışı

İşletmeye Giriş

İşletmeyle ilgili temel kavramlar

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Araştırması, Tüketici davranışları, Hedefleme, Konumlandırma, Segmentasyon ve Farklılaştırma

Satış Yönetimi ve Kişisel Satış Teknikleri

Satış, Kişisel Satış, Satış Süreci, Satış Yönetimi

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus