ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Gülay ÇAKIR
Pınarhisar Meslek Yüksekokulu
Gülay ÇAKIR

Gülay ÇAKIR
Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Yabancı Diller
  • İNGİLİZCE
Uzmanlık Alanları
  • TURİZM
  • EKOTURİZM
  • KIRSAL TURİZM
  • KIRSAL KALKINMA
  • BÖLGESEL KALKINMA
  • SEYAHAT ACENTACILIĞI
Telefon
  • 0 (505) 440-33-16
Eposta
  • gulay.cakir@klu.edu.tr
  • cakir.gulay@hotmail.com
Doğum Tarihi
02/08/1982
Lise
MEHMET İHSAN MERMERCİ ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ

Mezuniyet: 2000

Lisans
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ

Mezuniyet: 2004

Yüksek Lisans
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - TARIM EKONOMİSİ

Mezuniyet: 2011

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
ÇAKIR G. (2013) Determination of Rural Tourism Demand Potential in Thrace Region and Activities of Developable Rural Tourism, İnternational Journal of Social and Economic Sciences 3 (2):8-20.
ÇİFTÇİ G., ÇAKIR A. ve ÇAKIR G., (2012), Ecotourism As A Supportive Component To Rural Development: The Case of Malkara- Elmalı Village, Namık Kemal Üniversity Balkan Journal of Social Sciences, Vol/Cilt: 1, No/Sayı: 2, 94-106.
Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

YILMAZ, İ. A., ÜNAL, Aydın ve ÇAKIR, G., (2015), Sürdürülebilir Turizm Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye Bağlamı, Mesleki Bilimler Dergisi, Sayı: 4, Cilt:2, ss.55-83, ANKARA

ÇAKIR G. ve ÇAKIR A, (2012). İğneada Longoz Ormanları ve Çevresinin Rekreasyonel Faaliyetler Açısından Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimler Dergisi, Özel Sayı, s:281-286.
ÇAKIR G., ÇAKIR A., Konaklama Tesislerinde Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Uygulamalar, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 3, S: 31-36, (2010)
ÇAKIR A., ÇAKIR G. , Kırsal Kalkınmayı Sağlayıcı Bir Unsur Olarak Şarköy ve Çevresinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 14 (22): 53-60, 2012.
B DURSUN, A YILMAZ, G ÇAKIR, Determining Relational Awareness Levels In Friendship Of Vocational School Students In Terms Of Their Demographic Characteristics, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol.34, 42-51,(2014).

ÜNAL, A , ÇAKIR, G .(2020). Turistlerin Destinasyon Seçim Kararlarında Destinasyon İmajının Rolünün Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Kaş Örneği . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 395-403 . DOI: 10.18506/anemon.631097

Ünal, A , Çakır, G , Bayar, S , Çelen, O . (2020). Turistlerin Konaklama İşletmelerine Yönelik Şikâyetlerinin İncelenmesi: Marmara Bölgesi Otellerine Yönelik Bir Araştırma . Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi , 11 (3) , 744-755 .

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Sallıel Arca Z. , ÇAKIR G., ve ÇAKIR A.  Gastronomi Turizminde Yeni Destinasyonlar: Trakya Bağ Rotası Örneği, Uluslararası Gastronomi Kongresi. 10-12 Aralık 2015. İzmir.

ÇAKIR A., ve ÇAKIR G.  Slow Food Trakya Conviviumu ve Faaliyetleri, Uluslararası Gastronomi Kongresi. 10-12 Aralık 2015. İzmir.

ÖZKAN E. , ÇAKIR G., ÇAKIR A. ve KUBAŞ A. Ekoturizm Açısından Yıldız Dağları Çevresindeki Yöresel Ürün Potansiyeli. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ekoloji 2014 Sempozyumu. 1-4 Mayıs 2014. Kıbrıs.
ÇAKIR A., ÜNAL A., ÇAKIR G. Ve DEMİREL G., Meslek Yüksekokullarındaki Mutfak Atölyelerinin Araç-Gereç Donanımı ve Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesini Yönelik Ampirik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, 1. Uluslar arası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 2011, Konya.
Dursun B., Yılmaz A., ÇAKIR G., Pajo A., Bulut S., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkisinde Farkında Olma Düzeylerinin Demografik Değişenler Açısından Belirlenmesi" II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 29 Nisan - 2 Mayıs 2010, Antalya.
ÇAKIR A. , ÇAKIR G., KOLUKIRIK C., Trakya Tarhanası Çeşitlerinden Biri Olan Kıymalı Tarhana ve Sunumu, Namık Kemal Üniversitesi, 1. Uluslararası Adriyatik’ten Kafkaslara Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 15-17 Nisan 2010, Tekirdağ. (Poster Bildiri)
ÇAKIR A. , ÇAKIR G., DURSUN S., DURSUN B, Kırsal Turizmde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması: Poyralı Köyünde Uygulanabilirliği, Kırklareli Üniversitesi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu 1-2 Ekim 2010, Kırklareli.
Azabağaoğlu, M.Ö and G. Çakır (2012) Determination of Ecotourism Potential of Igneada Region According to Rural Development. 8th Annual International Conference on Tourism 11-14 June 2012, Athens, Greece

ÇİFTCİ G., ÇAKIR A., ÇAKIR G., POLİTİK KRİZLERİN KÜLTÜREL MİRAS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, ICTTR - 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (04.11.2016-06.11.2016).

ÇİFTCİ G. ., ÇAKIR G., ÇAKIR A., TRAKYA KALKINMA AJANSI’NIN TRAKYA (TR21) BÖLGESİ TURİZMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ, ICTTR - 2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research (04.11.2016-06.11.2016).

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar
ÇİFTÇİ G., ÇAKIR A. ve ÇAKIR G., Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Bir Unsur Olarak Ekoturizm: Malkara-Elmalı Köyü Örneği, Namık Kemal Üniversitesi, III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu, 21-22 Ekim 2011, Tekirdağ
ÇAKIR, G., ÇAKIR, A. ve ÇİFTÇİ, G., Turizm Ve Otel İşletmeciliği Ders Programlarının İkmep Kapsamında İncelenmesi : Trakya Bölgesi Örneği, Turizm Eğitimi Konferans/Workshop T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 17-19 Ekim 2012, ANKARA.
ÇİFTÇİ, G., ÇAKIR, A. ve ÇAKIR, G., Türkiye Ve İsviçre'deki Turizm Eğitiminin Karşılaştırmalı Analizi, Turizm Eğitimi Konferans/Workshop T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 17-19 Ekim 2012, ANKARA.
ALTAY A., ÇAKIR G., ÇAKIR A., Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kitap Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Trakya Bölgesinde Yer Alan MYO’ları Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2011, Aydın.
ÇAKIR G., ÇAKIR A. , Sulak Alanların Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi: İğneada Örneği, Ahi Evran Üniversitesi, , Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Kırşehir.
ÇAKIR G., ÇAKIR A., BAKKAL G. , Tekirdağ Mutfağı’nda Geleneksel Bir Lezzet: Ev Yapımı Hayrabolu Peynir Tatlısı, Namık Kemal Üniversitesi, Hayrabolu Değerleri Sempozyumu, 15 Ekim 2010, Tekirdağ. ,
ÇAKIR, G. ve ÖZKAN E. "Gala Gölü Milli Parkı'nın Faunistik ve Floristik Özelliklerinin Ekoturizm Açısından İncelenmesi" . Ondokuz Mayıs Üniversitesi III. Sulak Alanlar Kongresi, 23-25 Ekim 2013, Samsun.
ÇAKIR A. , ÇAKIR G., SEZER B. Şarköy Uçmakdere’de Spor Turizmi Kapsamında Yamaç Paraşütü Sporunun Değerlendirilmesi, Namık Kemal Üniversitesi, Şarköy Değerleri Sempozyumu, 14 Ekim 2010, Tekirdağ.
ÇAKIR A. , ÇAKIR G., Tekirdağ Mutfak Kültürü ve Belli Başlı Yemeklerinden Örnekler, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Değerleri Sempozyumu, 21 Ekim 2010, Tekirdağ.
ÜNAL, A., ÇAKIR, G., ÇAKIR, A. ve ÇİFTÇİ, G., Istranca Dağları ve Çevresinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Alternatif Turizm Çeşitlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, AKSARAY.
KOLUKIRIK C, ÇAKIR G, ÇAKIR A. Kırsal kalkınmada Turizmin Önemi: Marmara Ereğlisi Örneği, Namık Kemal Üniversitesi, Marmara Ereğlisi Değerleri Sempozyumu, 18 Ekim 2010, Tekirdağ
ÇAKIR A., ÇAKIR G. , Kırsal Kalkınmayı Sağlayıcı Bir Unsur Olarak Şarköy ve Çevresinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 13-15 Eylül 2011, Karaman.
ÇAKIR A. , ÇAKIR G., Tekirdağ Mutfağı’nın Geleneksel Tatlılarından Hayrabolu Peynir Tatlısının Trakya’da Bilinirliği ve Kemalpaşa Peynir Tatlısı ile Karşılaştırılması, Namık Kemal Üniversitesi, Hayrabolu Değerleri Sempozyumu, 15 Ekim 2010, Tekirdağ.
ÇAKIR, G., Trakya Bölgesi’nde Kırsal Turizm Arz Potansiyelinin Belirlenmesi ve Geliştirilebilir Kırsal Turizm Faaliyetleri, II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 20-22 Eylül 2012, AKSARAY.
Basılmış Kitap ya da Bölümler

ÇAKIR A., ÇAKIR G., “Türkiye'de Kış Hazırlıkları ve Saklama Yöntemleri” Yöresel Mutfaklar, TRH2.2.IQVETII/P-03/487 Nolu “Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve çecek Mesleki Eitim Okullarında Kalitenin Arttırılması” Projesi . (2015), Ankara, s. 177-203. ISBN 978-605-333-383-8 

ÇAKIR G., ÇAKIR A., “Slow Food” Bilinçli Mutfak, TRH2.2.IQVETII/P-03/487 Nolu “Trakya Bölgesindeki Yiyecek ve çecek Mesleki Eitim Okullarında Kalitenin Arttırılması” Projesi . (2015), Ankara, s. 53-79. ISBN 978-605-333-376-0 

ÇAKIR, Gülay ve ÇAKIR, Ali. Sultanlar Yolu. Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları. (2014). ISBN: 978-605-149-622-1
Çakır G. Vize İlçesinin Turizm Coğrafyası ve Değerleri. Vize Belediyesi Yayınları. (2014) ISBN: 978-605-85773-2-9
ÇAKIR, A. Çakır G., Ahmed S. ve Tokuş M., Cittaslow Vize. Vize Belediyesi Yayınları. (201 4) ISBN: 978-605-85773-7-5
ÇAKIR, A., Çakır G., Çocuklar İçin Vize Boyama Kitabı . Vize Belediyesi Yayınları. (201 4) ISBN: 978-605-85773-0-2

ÇAKIR, Gülay(2020), Destinasyon Pazarlaması. DESTİNASYON PAZARLAMASI. (Editör: Aydın ÜNAL), ss.29-63, Nobel Yayınevi, ANKARA. ISBN: 978-625-402-328-6.

Projeler
Position: Tourism expert; Project of 2012 - FOOD AS A MUTUAL CULTURAL HERITAGE IN THRACE REGION Food_M.C.H.Th. ; Turkey - Bulgaria IPA Cross - Border Programme; CCI No: 2007 CB 16 IPO 008 - 2 - 021; Project Date: : December 2012 – December 2013.
Position: Expert; Initiation of Partnerships for Valorization of Local Natural Assets and Cultural Heritage, Turkey - Bulgaria IPA Cross - Border Programme; CCI No: 2007 CB 16 IPO 008 - 2012; Project Date: 14.12.2012 - 14.12.2013.
Pozisyon: Turizm Uzmanı; Sultanlar Yolu Projesi, Trakya Kalkınma Ajansı TR-21-13-SOS Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı, Proje No: SOS/0007, Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kırklareli. Temmuz 2013 - Mart 2014.
Pozisyon: Turizm Uzmanı; Cittaslow (Sakin Şehir) Vize İlçesinin Turizm Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması, Trakya Kalkınma Ajansı TR-21-13-SOS Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı, Proje No: SOS/0089, Vize Belediyesi, Vize/Kırklareli. Temmuz 2013 - Mart 2014.
BİLETLEME

BİLETLEME OTOMASYONU

GENEL TURİZM

KARŞILAYICI ACENTA

KARŞILAYICI ACENTA OTOMASYONU

SEYAHAT ACENTALARINDA REKLAMASYON

TURİZM COĞRAFYASI

TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus