Dr. Öğretim Üyesi Furkan YILDIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Furkan YILDIZ

Furkan YILDIZ
Ünvan
Dr. Öğretim Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Enerji İktisadı
 • Ekonomik Entegrasyonlar
İlgi Alanları
 • İktisadi Kalkınma
 • Küresel Politik Ekonomi
 • Ekonomik Büyüme
Eposta
 • furkan.yildiz@klu.edu.tr
 • furkanyildiz1@gmail.com
Doğum Tarihi
00/00/0000
Doğum Yeri
Ankara
Lise
Sivas Selçuk Anadolu Lisesi

Mezuniyet: 2002

Lisans
Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü

Mezuniyet: 2008

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2012

Doktora
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mezuniyet: 2017

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2018

Araştırma Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2017

Araştırma Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2009

Kırklareli Üniversitesi - İİBF, İktisat Bölümü
 • Görev: Dr. Öğretim Üyesi
 • Başlama: 02/07/2017

Kırklareli Üniversitesi - İİBF, İktisat Bölümü
 • Görev: Araştırma Görevlisi
 • Başlama: 27/03/2009
 • Bitirme: 13/11/2009

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yıldız, F. (2020). Determinants of cigarette consumption in Turkey: An ARDL bounds testing approach. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 7(2). 74-80. doi:10.5152/addicta.2020.19045.

Yıldız, F. (2013). Avrupa birliği enerji politikaları ve arz güvenliği arayışları.  İnsan&Toplum,3(5), 159-181. 

Bayraktar, Y., Eğri, T., and Furkan Yıldız (2016). A casual relationship between oil prices current account deficit, and economic growth: an empirical analysis from fragile five countries. Ecoforum, 5(Special Issue), 29-44.

 

 

 

Yıldız, F. (2020). Türkiye'de gelir eşitsizliği suç ilişkisi: Panel veri analizi yaklaşımı. İnsan ve Toplum. (erken baskı). doi: dx.doi.org/10.12658/M0559

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yıldız, F., & Eğri, T. (2019). Petrol gelirleri ve milli gelir ilişkisi: İran ekonomisi için ARDL testi. S.C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 1-20.

Yıldız, F., & Bayraktar, Y. (2017). Kırılgan sekizli ülkelerinin orta gelir tuzağına olan uzaklığının ölçülmesi: karşılaştırmalı bir analiz. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(5), 110-128.

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Bayraktar, Y., & Yildiz, F. (2017, 30 March – 1 April). Orta gelir tuzağı bağlamında karşılaştırmalı bir analiz: kırılgan beşli örneği, European Congress on Economic Issues kongresinde sunulan bildiri, Kocaeli/Turkey.

Bayraktar, Y., & Yıldız, F. (2017, 20-21 May), Kırılgan sekizli ve orta gelir tuzağı: karşılaştırmalı bir analiz. International Congress of Management Economy and Policy kongresinde sunulan bildiri, Istanbul-Turkey.

Bayraktar, Y., Kaya H., İ., & Yıldız, Furkan. (2017, November). Yenilenebilir enerjinin yükselen yıldızı: Çin. International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) kongresinde sunulan bildiri. Ankara/Turkey.

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Eğri, T., & Yıldız, F. (2013, Mayıs). DTÖ, Doha ve Türkiye. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresinde sunulan bildiri. Bursa/Türkiye.

Basılmış Kitap ya da Bölümler

Yıldız, F. (2011). Türkiye’de enerji politikalarının dönüşümü. Y. Alpaydın & H. Tunalı (Ed.), 2000 sonrası Türkiye iktisadının dönüşümü (s. 257-279) içinde. İstanbul: İTO Yayınları.

Alpaydın, Y., & Yıldız, F. (2010). Türkiye’de üretim faktörleri gelirlerinin değişimi. A. Başpınar & M. Şentürk (Ed.), Süreklilik ve değişim arasında düşünce ve hayat (s. 213-227) içinde. İstanbul: Yedirenk. 

Yıldız, F. (2018). Theoretical approach to economic growth. A. Gülmez & F. Beşel (Ed.), Economic growth theory and practice (p.3-27) içinde. Cambridge Scholars Publishing. 

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus