Dr. Öğr. Üyesi Feim GASHİ
İlahiyat Fakültesi
Feim GASHİ

Feim GASHİ
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • ARNAVUTÇA
 • SIRPÇA
 • İNGİLİZCE
 • ARAPÇA
Uzmanlık Alanları
 • DİN PSİKOLOJİSİ
 • DİN SOSYOLOJİSİ
İlgi Alanları
 • GÜNCEL KONULAR
Eposta
 • feimgashi@klu.edu.tr
Doğum Tarihi
04/02/1979
Doğum Yeri
KOSOVA
Lise
Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi

Mezuniyet: 1999

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mezuniyet: 2006

Yüksek Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi

Mezuniyet: 2008

Doktora
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi

Mezuniyet: 2013

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Başlama: 2014

İlahiyat Fakültesi
 • Görev: İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Başlama: 20/09/2018

İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Mevlana Bölüm Kördinatörü
 • Başlama: 15/07/2017

İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Dekan Yardımcısı
 • Başlama: 11/08/2016
 • Bitirme: 13/01/2018

İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı
 • Başlama: 15/06/2014

İlahiyat Fakültesi
 • Görev: Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı
 • Başlama: 15/05/2014
 • Bitirme: 15/05/2017

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

- Kosova Cumhuriyetinde Yaşayan Gençlerin Dini Yönelimleri, Balkan Araştırma Dergisi, Bursa 2010

-Türk ve Kosovalı Öğrencilerin Ölüm Kaygısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Balkan Araştırma Dergisi, Bursa 2011

- Affetme ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, ( Ali Ayten/ Feim Gashi) Balkan Araştırma Dergisi, Bursa 2013

Dua ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği)

Günümüz Kosovalı Aydınların İnanç ve Düşünce Hürriyeti, Din Eğitimi ve Başörtü İle İlgili Düşünceleri

Kosova Halkı Neden İslam’ı Seçti?

Mehmet Âkif Ersoy’un Birlik ve Beraberlik Anlayışı

Affetme ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Türk ve Kosovalı Öğrencilerin Ölüm Kaygısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma,Balkan Araştırma Dergisi, Bursa

Gjendja e Muslimanve ne Boten Bashkohor

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Psikologjija e Vdekjes

 Psikologjija e Vdekjes, Hena Dergisi, Makedonya 2008 - Gjendja e Muslimanve Bashkohor, Mendimi, Kosova 2011

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Kimlik Oluşumunda Dinin Rölü

Kosovanın İslamla Tanışması

Diğer

Yardımcı Editör: Hikmet-Bilimsel Dergisi

Yayın Kurulu Üyeliği: Balkan Araştırmaları Dergisi

Arnavutca Editör: Dede Korkut
Hikayeleri/Historitë e
Dede Korkutit

Arnavutça Editör: Mevlânâ
Celâleddin Rûmî/Mevlana
Xhehaleddin Rumi

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı-Din Psikolojisi

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ DİN PSİKOLOJİSİ DERSİ

(I. YY) ILH17103 Din Psikolojisi (4+4+4)

Ders ilk haftalarda genel psikoloji konuları daha sonra ise din psikolojisi konuları işlenecektir.

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEEK KAYNAKLAR:

1. İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu (Remzi Kitaevi)

2. Din Psikolojisi, Hüseyin Peker, (Çamlıca Yayınları)

2. Din Psikolojisi ders notları

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/

İşlenecek Konular

KONU MATERYALI İÇİN KAYNAKLAR

1

Psikoloji Nedir?- Psikolojinin Tarihçesi

İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu (Remzi Kitaevi), Sayfa 21-33

Psikolojiye Giriş, Rod Plotnik (Kaknüs Yayınları), Sayfa 4-13

https://Din Psikolojisi, Hüseyin Peker, (Çamlıca Yayınları) Sayfa 116-135 İlhan Kutluer, islamansiklopedisi.org.tr/ilmun-nefs

2

Psikolojinin Temel Ekolleri- Psikolojide Araştırma Yöntemleri

İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu (Remzi Kitaevi) Sayfa 34-46

3

Duyum ve Algı- Öğrenme

İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu (Remzi Kitaevi) Sayfa 99-139

Psikolojiye Giriş, Rod Plotnik (Kaknüs Yayınları), Sayfa 94-140

4

Güdülenme- Heyecan

İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu (Remzi Kitaevi) Sayfa 140-167

5

Gelişim- Kişilik

İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu (Remzi Kitaevi) Sayfa 331-370 ve

403- 430

6

Normal dışı Davranışlar

İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu (Remzi Kitaevi) Sayfa 434-470

7

Sosyal Psikoloji

İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu (Remzi Kitaevi) Sayfa 514-555

Psikolojiye Giriş, Rod Plotnik (Kaknüs Yayınları), Sayfa 582-605

VİZE

X

X

8

Din Psikolojisi Nedir? Din Psikolojisinin Tarihçesi

Din Psikolojisi, Hüseyin Peker, (Çamlıca Yayınları) Sayfa 12-90

Psikoloji ve Din, Ali Ayten, (İz yayıncılık)

9

Dini İnanç-Dini Düşünce

Din Psikolojisi, Hüseyin Peker, (Çamlıca Yayınları) Sayfa 91-996

Ahmet TAŞAĞIL, https://islamansiklopedisi.org.tr/inak

10

Dini Tasavvur- Dini Duygu

Din Psikolojisi, Hüseyin Peker, (Çamlıca Yayınları) Sayfa 97-115

Tanrıyı Tasavvur Etmek, Ali Ulvi Mehmedoğlu (Çamlıca yayınları)

11

İbadet Psikolojisi- Dua Psikolojisi- Tövbe Psikolojisi

Din Psikolojisi, Hüseyin Peker, (Çamlıca Yayınları) Sayfa 116-135

Feim Gashi- Dua ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği) https://dergipark.org.tr/tr/pub/uluifd/issue/24733/261527

Osman Cilacı, https://islamansiklopedisi.org.tr/dua

Bekir TOPALOĞLU, https://islamansiklopedisi.org.tr/tovbe

12

Dini İrade- Dini Tutum

Din Psikolojisi, Hüseyin Peker, (Çamlıca Yayınları) Sayfa 135-165

13

Gelişim Dönemleri ve Din- Din Değiştirme

Din Psikolojisi, Hüseyin Peker, (Çamlıca Yayınları) Sayfa 165-180 ve 201-227

Neden İslam’ı Seçiyorlar, Ali Köse (İsam Yayınları)

14

Anormal Dini Davranışlar- Dini Danışmanlık ve Rehberlik

Din Psikolojisi, Hüseyin Peker, (Çamlıca Yayınları) Sayfa 227-250

 

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. 1 Ara Sınav, 1 Final Sınavı yapılacaktır. Ara sınav 6 sorulu klasik usulde yapılacaktır. Ara sınav konuları final sınavına dâhil değildir. Final sınavı 25 sorulu ve A-B grupları olarak test yapılacaktır. Sorular ders sürecinde ders çıktılarını karşılamada dikkat çeken vurgulardan seçilecektir.

2. Ara Sınav notunun % 40’ı, Final Sınav notunun % 60’ı ders geçme notunu oluşturacaktır.

3. Değerlendirme BAĞIL olacaktır. Vize ve final ortalaması 45’ten aşağıdaki öğrenci dersten kalır.

Not aralıkları şu şekildedir:

AA

85-100

BA

76-84,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

D. DİN PSİKOLOJİSİ DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Din Psikolojisi (Edt. Halil Apaydın), Lisans Yayıncılık

2. Neden İslam’ı Seçiyorlar, (Ali Köse), İsam Yayınları

3. Tanrıyı Tasavvur Etmek, (Ali Ulvi Mehmedoğlu), Çamlıca Yayınları

4. Kişilik ve Din; (Ali Ulvi Mehmedoğlu), Dem Yayınları

5. Ruh Sağlığı ve Din, (Asım Yapıcı), Karahan Kitapevi

6. Hadis ve Psikoloji, (Muhammed Osman Necati), Fecr Yayınları

7. Din ve Kadın, Asım Aypıcı, Çamlıca Yayınları

8. Ali Ayten, (Din Psikolojisi), İz Yayıncılık

9. Freud ve Din, (Ali Köse), İz Yayıncılık

10. Psikolojiye Giriş, (Halil Apaydın), Bilim Kent Yayınları

11. İnsan Psikolojisi ve Din, (Ali Baz Bilici), Akademik Gelişim

NOT: Bu bilgiler ayrıca ders izleme programına girildiği gibi, Kırklareli Üniversitesi Kişisel Web adresindeki (http://personel.klu.edu.tr/feimgashi) Verilen Dersler sekmesine de eklenmiştir.

Bilimsel Araştırma Teknikleri

2016-2017

Din Eğitimi

2016-2017

Din Psikolojisi

2015-2016

Din Sosyolojisi

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ DİN SOSYOLOJİSİ DERSİ

Ders ilk haftalarda genel sosyoloji konuları daha sonra ise din sosyoloji konuları işlenecektir.

A. DERS İŞLENİRKEN TAKİP EDİLCEEK KAYNAKLAR:

1. Sosyolojiye Giriş, Enver Özkalp (Ekin Yayın evi)

2. Din Sosyolojisi, Niyazi Akyüz ve İhsan Çapcıoğlu

2. Din Sosyolojisi ders notları

B. HAFTALIK KONU DAĞILIMI

Hafta

Ders Akış Süreci/İşlenecek Konular

1

Sosyolojiye Nedir?-Sosyolojisin Tarihçesi

2

Kültür- Toplumsallaşma

3

Aile Kurumu -Ekonomi Kurumu

4

Eğitim Kurumu-Siyasal Kurumlar

5

Nüfus-Toplumsal Gruplar

6

Suç ve Toplum –Savaş ve Toplumsal Etkileri

7

Kentleşme ve Kent Soruları

8

Vize Sınavı: Vizeye kadar işlenen tüm konular

9

Din Sosyolojisi Nedir? Din Sosyolojinin Tarihçesi

10

Toplumsal Gruplaşma ve Din

11

Toplumsal Değişim ve Din-Din ve Aile

12

Din ve Eğitim-Cami ve Eğitim

13

Din ve Ekonomi-Din ve Siyaset

14

Din ev Kültür-Küreselleşme ve Din

15

Din ev Terör-Yeni Dini Akımlar

 

C. SINAVLAR VE DEĞERLERNDİRME

1. Vize sınavı klasik, Final Sınavı test olacaktır. Vize konuları final sınavına dahil değildir.

2. Vize notunun %40’ı Final notunun %60’ı etki edecektir.

3. Değerlendirme BAĞIL olacaktır. Vize ve final ortalaması 45’ten aşağıdaki öğrenci dersten kalır.

Not aralıkları şu şekildedir:

AA

85-100

BA

76-84,99

BB

65-75,99

CB

59-64,99

CC

55-58,99

DC

50-54,99

DD

45-49,990

FD

40-44.99

FF

0-40

 

 

D. DİN SOSYOLOJİSİ DERSİ EK KAYNAKLAR/EK OKUMA/ÇALIŞMA LİSTESİ

1. Sosyoloji Açısından Din (Yüömi Sezen), Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınlerı

2. İmanın Toplumsal Yasıması, Abdurrahman Kurt, Emin Yayınları

3. Din Sosyolojisi, Abdurrahman Kurt, Sentez Yayınları

4. Sosyolojiden İdeolojiye; Yümni Sezen, İz Yayınları

5. Laik Ama Kutsal, Ali Köse, Etkileşim Yayınları

6. Sosyal Değişme Ve Dini Normal, Ali Çoşkun, Dem Ayınları

7. Din ve Kadın, Asım Aypıcı, Çamlıca Yayınları

8. Stratejik Derinlik, Ahmet Davutoğlu, Kure Yayınları

9. Mukaddime, İbni Haldun-Çev, Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları

10. Medeniyetler Çatışması, Samuel Huntington, Okyanus Yayınları

11. Türk Troplum Yapısı, Orhan Türkdoğan, Çamlıca Yayınları…

NOT: Bu bilgiler ayrıca ders izleme programına girildiği gibi, Kırklareli Üniversitesi Kişisel Web adresindeki (http://personel.klu.edu.tr/feimgashi) Verilen Dersler sekmesine de eklenmiştir. 

Psikolojiye Giriş

2015-2016

2016-2017

Sosyolojiye Giriş

2015-2016

2016-2017

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı-Din Psikolojisi06/10/2020 14:00:15

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus