Dr. Öğr. Üyesi Fatih SÖĞÜT
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Fatih SÖĞÜT

Fatih SÖĞÜT
Ünvan
Dr. Öğr. Üyesi
Yabancı Diller
 • İngilizce
Uzmanlık Alanları
 • Türk Sineması
 • Yeni Medya ve İletişim Teknolojileri
İlgi Alanları
 • Sinema
 • Fotoğraf
 • Video Oyunları
 • Elektronik Müzik
Telefon
 • 0 (288) 212-96-40
 • 1313
Eposta
 • fatih.sogut@klu.edu.tr
 • fatihsogut17@gmail.com
Doğum Tarihi
26/07/1982
Doğum Yeri
Trabzon
Lisans
Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Televizyon Bölümü

Mezuniyet: 2006

Yüksek Lisans
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo-Televizyon ve Sinema

Mezuniyet: 2009

Doktora
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İletişim Bilimleri

Mezuniyet: 2018

Doktor Öğretim Üyesi
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo-Televizyon Programcılığı

Başlama: 2019

Öğretim Görevlisi Doktor
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo-Televizyon Programcılığı

Başlama: 2018

Öğretim Görevlisi
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo-Televizyon Programcılığı

Başlama: 2013

Araştırma Görevlisi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,Sinema-Televizyon Bölümü

Başlama: 2009

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO
 • Görev: Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölüm Başkan Vekili
 • Başlama: 01/09/2017
 • Bitirme: 05/10/2019

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Söğüt, Fatih (2020). Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak Filmine Neoformalist Bir Bakış, Journal of Turkish Studies, Volume 15, İssue 1. pp. 593-605.  https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.29181

SÖĞÜT, Fatih (2020). Dijital Oyunlarda Transmedya Hikâyeciliği: Assassin's Creed Serisi Örneği, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2, https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd/accepted-articles

Söğüt, F. (2019). Türkiye'de Analog Yayıncılıktan Sayısal Yayıncılığa Geçiş ve İzleyiciye Olan Etkileri, Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 2(1), 1-14. https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.495581

SÖĞÜT, F. (2020). Blu TV Netflix’e Karşı: İçeriklere Yönelik Bir Karşılaştırma, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC ISSN: 2146-5193, October 2020 Volume 10 Issue 4, p.408-422   DOI NO: 10.7456/11004100/006

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

SÖĞÜT, F. (2020). Türk Sineması ve Şiddet: Son Dönem Türk Filmlerinde Şiddetin Sunumu Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 26 (44), 246-257. https://doi.org/10.32547/ataunigsed.674233

SÖĞÜT, Fatih (2019). Yeni Medya Ve Temsil: İnternet Gazeteciliğinde Cinsiyet Kimliklerinin Sunumu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, ss.212-231. https://doi.org/10.31123/akil.531977

SÖĞÜT, F . (2020). İnterne Sözlüklerinde Mekansal Ötekileştirme Üzerine Bir Araştırma: Ekşi Sözlük'te Esenyurt Başlığı Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 8 (1), 45-68.  https://doi.org/10.19145/e-gifder.636956

 

SÖĞÜT, F.; ÖZCAN, S. ve ASLAN, Y. (2016). Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Tutumları. Erciyes İletişim Dergisi, 4 (4), 156-174. https://doi.org/10.17680/akademia.03839 

SÖĞÜT, F. (2020). Dijital Ebeveynlerin Dijital Oyunlar ve Şiddet İlişkisine Yönelik Algıları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 51 (Bahar), 79-100. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikad/issue/57520/739439

Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Fatih SÖĞÜT, "Sinema Dünyasında Dijital Video İle Yaşanan Dönüşüm ", III. Cultural Informatıcs, Communıcatıon&Medıa Studıes Conference , Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, 20-22 Nisan 2020

Fatih SÖĞÜT, "Yeni Medya ve Temsil: İnternet Gazeteciliğinde Cinsiyet Kimliklerinin Sunumu", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi, Nevşehir, 31 Ocak 2019

Fatih SÖĞÜT, "Türkiye'de Analog Yayıncılıktan Sayısal Yayıncılığa Geçiş ve İzleyiciye Olan Etkileri", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi, Nevşehir, 31 Ocak 2019

Basılmış Kitap ya da Bölümler

F. Söğüt, (2015), Gezi Parkı Eylemlerinin Gazetelerdeki Sunumu Üzerine Bir Söylem Analizi Çalışması,Yeni ve Geleneksel Medya Okumaları, Ed: R. Çelik ve S. Dalgalıdere, İskenderiye Kitap, İstanbul, ISBN: 978-605-9900- ss. 97-120

F. Söğüt, (2015), Sanal Ortamda Aşkın Meta Olarak Pazarlanması; Online Arkadaşlık Siteleri Üzerine Bir İnceleme,Yeni ve Geleneksel Medya Okumaları, Ed: R. Çelik ve S. Dalgalıdere, İskenderiye Kitap, İstanbul, ISBN: 978-605-9900- ss. 143-166

F. Söğüt, (2020). Bir Popüler Kültür Öğesi Olarak Dijital Oyunlar, İletişim Bilimi Araştırmaları-I, Ed: E. Karataş, Hiperyayın, İstanbul, ISBN: 978-605-281-980-7, SS. 505-533.

Diğer

Atıf yapan eser: Türkiye’de Geleneksel Medya ve Yeni Medyada Kadın Kimliği Üzerinden Üretilen Haberlere Eleştirel Bakış, Dördüncü Kuvvet (2020). 3 (1). 21-38.  Atıf yapılan eser: Söğüt, F. (2019). Yeni Medya ve Temsil: İnternet Gazeteciliğinde Toplumsal Cinsiyet Kimliklerinin Sunumu. Akdeniz İletişim Dergisi, 212-231.

Atıf yapan eser: Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Temsili ve Medya: TRT Çocuk Dergisi Örneği, Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (2020). Bahar Sayısı, 1-27. Atıf yapılan eser: Söğüt, F. (2019). Yeni Medya ve Temsil: İnternet Gazeteciliğinde Toplumsal Cinsiyet Kimliklerinin Sunumu. Akdeniz İletişim Dergisi, 212-231.

Atıf yapan eser: Yeni Medya ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’deki Akademik Çalışmalardan Genel Bir Kesit Sunma Çabası, Dijital Medya ve Toplumsal Cinsiyet içinde (2019), Literatürk Akademia Yayınları, ss. 19 -66. Atıf yapılan eser: Söğüt, F. (2019). Yeni Medya ve Temsil: İnternet Gazeteciliğinde Toplumsal Cinsiyet Kimliklerinin Sunumu. Akdeniz İletişim Dergisi, 212-231.

Atıf yapan eser: Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarında Whatsapp Kullanımına Yönelik Algıları, Route Educational and Social Science Journal (2018). 5(6), 63-76. Atıf yapılan eser: Söğüt, F., Özcan, S., & Aslan, Y. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerini̇n Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Tutumları. Erciyes İletişim Dergisi.

Atıf yapan eser: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağ Sitesi Kullanım Alışkanlıklarının Kişilik Özellikleri İle İlişkisi, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi (2017). 16 (2), 21-33.  Atıf yapılan eser: Söğüt, F., Özcan, S., & Aslan, Y. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerini̇n Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Tutumları. Erciyes İletişim Dergisi.

Atıf yapan eser: Nefret Söyleminin İnşasında Sosyal Medyanın Rolü: Ekşi Sözlük Örneği, Erciyes İletişim Dergisi (2020), 7 (2), 1383-1408. Atıf yapılan eser: Söğüt, F. (2020). İnternet Sözlüklerinde Mekansal Ötekileştirme Üzerine Bir Araştırma: Ekşi Sözlük'te Esenyurt Başlığı Örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 8 (1), 45-68.

Radyo-Televizyon Programları

Radyo-Televizyon Programları

Radyo-Televizyon Tekniklerine Giriş

Radyo-Televizyon Tekniklerine Giriş

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus