Prof.Dr. Erol TÜRKEŞ
Mühendislik Fakültesi
Erol TÜRKEŞ

Erol TÜRKEŞ
Ünvan
Prof.Dr.
Yabancı Diller
 • İNGİLİZCE
Uzmanlık Alanları
 • MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ
İlgi Alanları
 • MEKATRONİK
 • TAKIM TEZGAHLARI
 • MEKANİK TİTREŞİMLER
Telefon
 • 0 -288 - 214 05 14 Dahili:3005
Eposta
 • erol.turkes@klu.edu.tr
 • eturkes59@gmail.com
Doğum Tarihi
01/01/1974
Doğum Yeri
SARAY
Lise
TEKİRDAĞ TEKNİK LİSESİ / MAKİNA BÖLÜMÜ

Mezuniyet: 1992

Ön Lisans
İTÜ Sakarya Müh.Fak. Düzce MYO/MAKİNA BÖLÜMÜ

Mezuniyet: 1994

Lisans
Dumlupınar Üniversitesi Makina Mühendisliği

Mezuniyet: 1998

Yüksek Lisans
Dumlupınar Üniversitesi Makina Mühendisliği

Mezuniyet: 2001

Doktora
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina Mühendisliği

Mezuniyet: 2007

Profesör Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2020

Doçent Doktor
Kırklareli Üniversitesi

Başlama: 2015

Doktor Öğretim Üyesi
Dumlupınar Üniversitesi

Başlama: 2009

Araştırma Görevlisi
Dumlupınar Üniversitesi

Başlama: 1998

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Görev: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
 • Başlama: 15/07/2020

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Görev: MÜDÜR V.
 • Başlama: 29/07/2016

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
 • Görev: MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI
 • Başlama: 13/03/2014
 • Bitirme: 16/01/2015

Dumlupınar Üniversitesi Makina Mühendisliği
 • Görev: Makina Teorisi ve Dinamiği ABD Başkanlığı
 • Başlama: 15/04/2009
 • Bitirme: 10/09/2013

SCI-SSCI veya SCI Expended Kapsamındaki Yayınlar

Turkes, E., Orak, S., Neşeli, S., Sahin, M., Selvi, S., Modelling of Dynamic Cutting Force Coefficients and Chatter Stability Dependent on Shear Angle Oscillation, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, , Volume 91, Issue 1–4, pp 679–686.

Gok, K., Sarı, H., Gok, A., Neseli, S., Turkes, E., and Yaldiz, S., Three-dimensional finite element modeling of effect on the cutting forces of rake angle and approach angle in milling, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering [PIE], 2017, Volume:231, Issue:2, 83-88pp. DOI: 10.1177/0954408915576698

Turkes, E., Orak, S., Neseli,S., Yaldiz, S., 2010, Linear Analysis of Chatter Vibration and Stability for Orthogonal Cutting in Turning, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Volume 29, Issue 2, March 2011, Pages 163-169.
Gök, K., Turkes, E., Neşeli S., Kisioglu, Y., Failure analysis of support during profile cutting process using horizontal milling machine, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, February 2014, Volume 70, Issue 5-8, pp 1169-1179. DOI 10.1007/s00170-013-5356-4.
Turkes, E., Neşeli S., A simple approach to analyze process damping in chatter vibration, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, February 2014, Volume 70, Issue 5-8, pp 775-786. DOI 10.1007/s00170-013-5307-0.

Neseli, S., Turkes, E., Yaldiz, S., 2010,Optimization of tool geometry parameters for turning operations based on the response surface methodology, Measurement, Volume 44, Issue 3, March 2011, Pages 580-587.

Turkes, E., Orak, S., Neseli, S., Yaldiz, S., Decomposition of process damping ratios and verification of process damping model for chatter vibration, Measurement 45 (2012), 1380-1386.
Turkes, E., Orak, S., Neseli,S., Yaldiz, S., 2011, A New Process Damping Model for Chatter Vibration, Measurement, Volume 44, Issue 8, October 2011, Pages 1342-1348.

Türkes, E., Erdem, M., Gok, K., Gok, A., Development of a new model for determine of cutting parameters in metal drilling processes, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 42:169(4) (2020) 1-13.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Ekşi, O., Karabeyoğlu, S., Türkeş, E., 2015, AN INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PRODUCT SHAPE AND AMOUNT OF REINFORCING MATERIAL ON INJECTION MOLDED PART’S SHRINKAGE AND WARPAGE WITH COMPUTER AIDED
ENGINEERING (CAE), International Refereed Journal of Engineering And Sciences (UHMFD), Volume: 2 Issue: 3, (2015).

Türkeş, E., CHATTER STABILITY ANALYSIS APPROACH FOR STABILITY ANALYSIS OF ROTATING MACHINERY VIBRATIONS, Kirklareli University Journal of Engineering and Science Vol.3, Issue: 1, (2017), pp.1-17.

Türkeş E., Beller S., Ekşi O., Karabeyoğlu S. S., Tıkız İ., DESIGN AND KINEMATIC ANALYSIS OF A SIMPLY VERTICAL WINDOW CLEANING ROBOT, International Journal of Current Research, Vol. 9, Issue 5, (2017), pp. 49806-49814.

Olcay Ekşi, Sencer Süreyya Karabeyoğlu, Erol Türkeş, İsmet Tıkız, Bir Robot Tutucunun Yorulma Hasarının Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) ile Araştırılması, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:8, Sayı 1, Haziran 2018, 106-113.

Toylan, H., Türkeş, E., Çağlarer, E., REAL-TIME CONTROL OF MOBILE ROBOT USING HMM-BASED SPEECH RECOGNITION SYSTEM, Anadolu University Journal of Science and Technology A- Applied Sciences and Engineering, 2017 - Volume: 18 Number: 5, Page: 897 - 907. DOI: 10.18038/aubtda.346121

Gök, K., Türkeş, E., Neşeli, S., Sağlam, H., Gök,A., 2013, The Validation as Experimental and Numerical of the Values of Thrust Force and Torque in Drilling Process, Journal of Engineering Science and Technology Review 6 (3) (2013) 93 - 99.

Eksı O., Karabeyoglu S. S., Türkes E., Enjeksiyon Kalıplama İle Üretilen Bir Parçanın Boyutsal Kararlılığının Bdm (Bilgisayar Destekli Mühendislik) İle Araştırılması, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 13, , No:4, 2016 (77-90)

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
Türkeş, E., Orak, S., 2008, Takım Tezgahı Tasarımında Elektrik Motoru Seçimi., Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, 105-116 s., ISSN-1302-3055.
Mehmet Alper DEMİRAL, Erol TÜRKEŞ, Ekskavatör kol ve kepçe bağlantı piminin sonlu elemanlar yöntemiyle yorularak kırılmasının incelenmesi, DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı: Aralık 2011.
Orak, S., Türkeş, E., 2006, Tornalamada Ortogonal Kesme için Tırlama Titreşimi ve Kararlılığın Lineer Analizi., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 89-108 s.
Orak, S., Türkeş, E., 2011, Tornalamada Tırlama Titreşimlerinin Süreç Sönümlemesinin İncelenmesi, Mühendis ve Makine, Şubat 2011, İmalat Özel Sayısı.
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar
Türkeş, E., Köse, R., Zafer, N., 2003, Konvensiyonel Takım Tezgahlarında Tasarım: Vargel Tezgahı., 3. Uluslar Arası İleri Teknolojiler Sempozyumu Bildiri CD Cilt 2, Makine Teknolojileri, 154-167s., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
Türkeş, E., 2010, Frezelemede Tırlama Titreşimleri İçin Süreç Sönümleme Modeli, 14 th International Conference on Machine Design and Production, METU-MATMAREN Deparment of Mechanical Engineering, UMTIK 2010, 29 Haziran-02 Temmuz 2010, Güzelyurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bildiri Kitabı, Cilt II, 805-821.
Türkeş, E., Yaldız, S., Neseli, S., 2010, Investigation of Material Dependence for Process Damping in the Chatter Vibrations, 13th International Materials Symposium IMSP’2010, 13-15 October 2010, Denizli, Turkey, Bildiri Kitabı, 745-752s.

Turkes, E., Neseli, S., Sahin, M., Selvi, S., EFFECTS ON THE SURFACE QUALITY IN THE MACHINING PROCESSES OF THE TOOL VIBRATIONS, International Conference on Engineering Technologies (ICENTE'17),  Konya, Turkey, December 7-9, 2017, pp.809-815.

Orak, S., Türkeş, E., 2005, Tornalama için Tırlama Titreşiminde Kesme Proses Sönümlemesinin İncelenmesi., 1. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul / Türkiye.
Zafer, N., Türkeş, E., 2004, Chatter Suppression in Turning., The First Cappadocia International Mechanical Engineering CD Volume 3, 803-808 pp., Proceedings of the First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, Cappadocia/ Turkey.
Türkeş, E., Zafer, N., Köse, R., 2003, Vargel Mekanizması için Dinamik Analiz ve Volan Hesabı., 3. Uluslar Arası İleri Teknolojiler Sempozyumu Bildiri CD Cilt 2, Makine Teknolojileri, 278-291s., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Erol Türkeş, Mümin Şahin and Selçuk Selvi, (2018), CHATTER VIBRATION AND STABILITY ANALYSIS FOR ORTHOGONAL CUTTING IN TURNING, Book of Full Text of the 3rdInternational Conference on Organic Electronic Material Technologies, pp.44-52, 3rdInternational Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018)Sep 20-22, 2018, Kırklareli/TURKEY

E. Türkeş, M. M. A. Usal, (2018), BALANCING THE LIMB MASSES OF THE MECHANISMS,Book of Full Text of the 3rdInternational Conference on Organic Electronic Material Technologies, pp.206-215, 3rdInternational Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018)Sep 20-22, 2018, Kırklareli/TURKEY

Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Olcay Ekşi, Sencer Süreyya Karabeyoğlu, Erol Türkeş, Ambalaj Sektöründe Kullanılan Termoplastik Levhaların Vakum ve Isı ile Şekil Verme Prosesi Parametrelerinin Belirlenmesi, Kırklareli Üniversitesi I. Proje Pazarı 18 Mayıs 2016, Sayfa 24.

Olcay Ekşi, Sencer Süreyya Karabeyoğlu, Erol Türkeş, Organik ve İnorganik Malzemelerle Takviye Edilmiş Termoplastik Kompozit Levhaların Özelliklerinin İncelenmesi, Kırklareli Üniversitesi I. Proje Pazarı 18 Mayıs 2016, Sayfa 25.

Neşeli, S., Türkeş, E., 2013, Tornalamada Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Olan Etkilerinin Taguchi Metodu İle İncelenmesi ve Optimizasyonu, 16. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 12-13 Eylül, 2013., 508-514.

Türkeş,E., Akbülbül, Ö., 2013, Tornalamada Tırlama Titreşimlerinin Kesici Takım ve İş Parçası Malzemesine Göre Ses Frekansının Araştırılması, 16. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 12-13 Eylül, 2013., Bildiri Kitabı, 143-149s.
Beller, S., Türkeş, E., 2013, Cam Silme Robotu Tasarımı, 16. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 12-13 Eylül, 2013., Bildiri Kitabı, 482-490s.
Zafer, N., Türkeş, E., Kasap, M., 2003, Bakım Mühendisliği ve Yeni Teknikler., Makine Mühendisleri Odası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi Bildiriler Kitabı Sayı: 334, 323-330 s., Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Denizli.
Türkeş, E., Orak, S., Alanyalı, S., 2007, Tornalama için Süreç Sönümleme Oranlarının Hesabı; Kısım I: Matematiksel Model, UMES’ 2007 Bildiri Kitabı, Cilt 2, 686-690s.
Gök, K., Türkeş, E., Kişioğlu, Y., 2012, Tornalama İşlemi Parametrelerinin Deneysel Ve Nümerik Çalışmalarla İncelenmesi, 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 04-05 Ekim 2012, Ankara, Türkiye, Bildiri Kitabı, 432-441s.

Türkeş, E., Orak, S., Neseli, S., 2010,  Tornalamada Tırlama Titreşimleri için Süreç Sönümleme Modeli,II. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu, 01-02 Ekim 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya.pp.328-342.

Türkeş, E., Orak, S., Alanyalı, S., 2007, Tornalama için Süreç Sönümleme Oranlarının Hesabı; Kısım II: Uygulama, UMES’ 2007 Bildiri Kitabı, Cilt 2, 691-694s.
Türkeş, E., 2010, Tırlama Titreşimlerinde Analitiksel Süreç Sönümleme Modeli, II. Ulusal Tasarım ve Kongresi, 11-12 Kasım 2010, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Bildiri Kitabı, 63-75s.
Türkeş, E., Köse, R., 2001, Mekanizmaların Uzuv Kütlelerinin Temel Üzerinde Dengelenmesi., UMTS 2001 Bildiri Kitabı Cilt 2, 838-846 s., 10. Ulusal Makine Dinamiği ve Teorisi Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Türkeş, E., Orak, S., 2006, Frezeleme için Tırlama Titreşiminde Kesme Proses Sönümlemesinin İncelenmesi.”, TİMAK CAD-CAM Günleri 06 Tasarım İmalat Analiz Kongresi, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Balıkesir / Türkiye.
Neşeli, S., Türkeş, E., 2013, Tornalamada Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Olan Etkilerinin Taguchi Metodu İle İncelenmesi ve Optimizasyonu, 16. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 12-13 Eylül, 2013., 508-514.

 Ekşi, O., Karabeyoğlu, S., Türkeş, E., Laboratuvar Tipi Vakum ve Isı ile Şekil Verme Makinesinin Tasarım ve İmalatı, Kırklareli Üniversitesi II. Proje Pazarı Günleri, 17Mayıs 2017, Sayfa 30.

Yönetilen Tezler
Tırlama Titreşimleri Üzerine Süreç Sönümleme Etkisinin Analitik Olarak Araştırılması Ve Tornalamada Kararlı Kesme Derinliği İle Süreç Sönümleme Değerlerine Bağlı Parametre Optimizasyonu (Süleyman NEŞELİ-Doktora Tezi- Selçuk Üniversitesi) (Doktora Tezi İkinci Danışman)
Cam Silme Robotu Tasarımı (Serkan BELLER) (Yüksek Lisans Bitirme Tezi Tez Danışmanı)
Projeler

Ambalaj sektöründe kullanılan termoplastik levhaların vakum ve ısı ile şekil verme prosesi parametrelerinin belirlenmesi.(KLU-BAP) (Araştırmacı: Doç.Dr. Erol TÜRKEŞ, Yrd.Doç.Dr. Sencer S. KARABEYOĞLU) (Tamamlandı:15.04.2015-15.06.2017) (Bütçe: 20000 TL) (Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Ocay EKŞİ)

Organik ve inorganik malzemelerle takviye edilmiş termoplastik kompozit levhaların özelliklerinin incelenmesi. (KLU-BAP) ( Araştırmacı: Doç.Dr. Erol TÜRKEŞ, Yrd.Doç.Dr. Olcay EKŞİ) ( Tamamlandı: 15.05.2015-15.07.2017) (Bütçe: 20000 TL) (Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Sencer Karabeyoğlu)

Takım Tezgahlarının Tırlama Titreşiminde Süreç Sönümlemelerin Teorik ve Deneysel İrdelenmesi. (Doktora Tezi)
Takım Tezgahlarının Dizaynı ve Vargel Tezgahı Dizayn Örneği. (Yüksek Lisans Tezi)
Sumo Robot Tasarımı (Lisans Bitirme Projesi) (Proje Danışmanı)

Takım Tutucu Malzemelerine Göre Tırlama Titreşimlerinin Kararlılık Analizi (Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Araştırma Projesi). (TAMAMLANDI)(Başlama:01.06.2011 Bitiş:01.12.2012)(Bütçe:20000 TL) (Araştırmacı)

Bir Fabrika İçerisinde Belirli Hatlarda Hareket Eden ve Belli Duraklarda Bekleyen Robot Tasarımı (Lisans Bitirme Projesi) (Proje Danışmanı)
Çizgi İzleyen Robot Tasarımı (Lisans Bitirme Projesi) (Proje Danışmanı)
Dumlupınar Üniversitesi Rektörlük Binası, Merkezi Kafeteryası ve Mutfaklarının Mekanik, Yerden ve Sıcak Hava Üflemeli olarak Isıtılması, Havalandırılması, Temiz ve Pis Su Tesisatlarının Projelendirilmesi. (Lisans Bitirme Tezi)
Tırlama Titreşimlerinde Kesme Geometrisi ve Malzeme Türünün Etkilerinin Araştırılması (Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Araştırma Projesi). (Tamamlandı)
Sese Duyarlı Hareket Eden Robot Tasarımı (Lisans Bitirme Projesi) (Proje Danışmanı)
Takım Tezgahlarında Tırlama Titreşimlerinin Kararlılık Analizi (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu 200615012 numaralı Araştırma Projesi). (Tamamlandı)
Ortam Süpürme Robotu Tasarımı (Eskişehir Makine Mühendisliği Odası 2011 Makine Mühendisliği Öğrencileri Tasarım Yarışması Birinciliği) (Proje Danışmanı)
9 Katlı 7 Bloklu Sitenin Merkezi Mekanik Isıtma Sistemi.
Bilgisayar Destekli Çizim

Makina Dinamiği

Mekanik Titreşimler

Mekanizma Tekniği

Otomatik Kontrol

Robot Kinamatiği ve Dinamiği

Takım Tezgahları Dinamikleri

ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNDE İSG

http://bys.klu.edu.tr/index.php?syf=1&tip=6&islem=2&id=2540ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNDE İSG

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Henüz eklenmiş kayıt bulunmuyor.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.
Facebook
Twitter
Google Plus